„Să faceţi aceasta întru pomenirea Mea”

Biserica este Împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, iar slujbele reprezintă intrarea noastră în această Împărăţie, trăirea şi împărtăşirea concretă de viaţa cea nouă în Hristos, de dreptatea, pacea şi bucuria în Duhul Sfânt ce caracterizează Împărăţia lui Dumnezeu, Romani 14, 17: `Căci împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci dreptate şi pace şi bucurie în Duhul Sfânt”.

Cultul Bisericii ne poartă în lumea prezenţei directe a lui Dumnezeu făcându-ne părtaşi bucuriei Învierii. Centrul cultului ortodox este Sfânta Liturghie, toate celelalte slujbe sunt o pregătire pentru Liturghie şi îşi găsesc împlinirea în ea. Viaţa creştină autentică nu poate fi concepută în afara Sfintei Li­turghii, care ocupă locul central în Biserică şi în viaţa oricărui creştin. Ea este o pomenire a faptelor mântuitoare ale Domnului. Dar această pomenire nu este o simplă comemorare, ci o actualizare a evenimentelor mân­tuitoare pentru neamul omenesc, adică Întruparea, Naşterea, Activitatea Mesianică, Răstignirea, Moartea, Învierea şi Înălţarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos.

Sfânta Liturghie a fost în­temeiată de Mântuitorul Iisus Hristos la Cina cea de Taină, când „a luat pâinea şi, binecuvântând, a frânt şi a dat ucenicilor săi zi­când: Luaţi mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind le-a dat zi­când: Beţi dintru acesta toţi, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28). Sfinţii Evan­ghelişti Marcu şi Luca, precum şi Sfântul Apostol Pavel preci­zează că Mântuitorul a lăsat Bisericii porunca expresă de a oficia Sfânta Li­turghie: „Să faceţi aceasta întru pomenirea Mea” (Marcu 14, 22-24; Luca 22, 19-20; 1 Corinteni 11, 22-25).

După Pogorârea Duhului Sfânt, primii creştini, urmând porunca Mântuitorului, „stă­ru­iau în învăţătura apostolilor şi în împărtăşire, în frângerea pâinii şi în rugăciuni” (Fapte 2, 42) adică în slujirea Sfintei Li­turghii care, încă de la început, a fost centrul vieţii Bisericii, Taina actualizării lucrării mântuitoare a lui Hristos şi a unirii depline cu El.

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei

www.ziarullumina.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *