Sfaturile Sfântului Nifon către fiul său duhovnicesc, Sfântul Neagoe Basarab, domnitorul Țării Românești

sf-Nifon\r\n\r\n„Despre ceea ce este cu adevărat de preț în viață\r\n\r\nDumnezeu este aerul sufletului nostru, fiule Neagoe. Fără El, asemeni unei păsări, noi nu ne putem ridica de la pământ.\r\n\r\n\r\n

Fără Domnul, viața noastră este praf și tină și nu se deosebește cu nimic de a târâtoarelor care au pământul ca hrană, fericire și mormânt. Însă cine-l are pe Dumnezeu ca pe văzduhul în care trăiește și din care își trage duh, acela are aripi de vultur și se avântă spre înălțimile cerului. Omul însă e mândru și nu vrea să viețuiască după voia lui Dumnezeu, lui îi place să se conducă el însuși după mintea sa și nu înțelege că nu are destulă pricepere pentru a face binele fără Dumnezeu.

\r\n

Întotdeauna trebuie să ne rugăm ca Domnul să ne povățuiască ce anume să facem și Domnul nu ne va lăsa să rătăcim.

\r\n

„Despre fericirea pământească”

\r\n

Fiul meu, să nu te încrezi în fericirea pământească, în slava și strălucirea acestei lumi, căci toate cele de pe pământ sunt mai înșelătoare ca visele. Precum zorii dimineții alungă umbrele și nălucirile somnului, tot așa venirea ceasului morții scutură toate închipuirile și deșărtăciunile cu care sufletul s-a îmbrăcat. Și vai acelui suflet pe care moartea îl află lipsit de veșmântul ceresc al dragostei și al credinței în Dumnezeu!

\r\n

Ia aminte la ceasul de pe urmă, fiul meu, și nu te înălța atunci când vei fi cinstit de oameni, căci în această viață fericirea e trecătoare și întotdeauna urmată de durere. Nu te întrista peste măsură nici când cele de jale vor veni peste tine, ci mai mult întiinde pânzele corabiei sufletului tău și strunește-ți mintea ca pe un cârmaci bun către atotmilostivirea lui Dumnezeu. Nu-ți lăsa sufletul doborât de tristețe, chiar dacă pământul și cerul se vor cutremura și se vor clătina, ci folosește-te de furtuna ce ți-o trimite Dumnezeu pentru a te depărta de împătămirile vieții pământești.

\r\n

Fiul meu, astăzi poate fi soare, mâine pot fi viscole, dar peste toate este Dumnezeu.

\r\n

Despre tinerețea bine plăcută lui Dumnezeu

\r\n

Fiul meu, tinerețea, dacă are smerenie, destul îi este ei! Că nimic nu cere Dumnezeu de la tânăr fără numai curăție și smerenie. Deci tu, fiule, fii blând și pașnic, îndurat și milostiv și te socotește pe tine dedesubtul tuturor oamenilor și vei fi în adevăr sălășluindu-te cu Dumnezeu. Și silește-te a nu-ți închipui cu mintea că ai ajuns la măsura curăției sfinților. Ci grăiește-ți ție de-a pururea așa: „Suflete, cunoaște că întru păcate ai covârșit și pe demoni, iar vreun lucru bun încă nu ai făcut pentru Dumnezeu și vai nouă, ticălosule, ce vom face în ziua Judecății?”

\r\n

Și să-ți fie ție rugăciunea ta în toată vremea vieții tale ca a unui păcătos și zi în fiecare clipă: „Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluește-mă!” Și iarăși: „Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul!” Zi și graiurile acestea totdeauna: „Doamne, de cele ascunse ale mele curățește-mă și de cele străine iartă pe robul Tău!”

\r\n

Socotește-te pe tine ca niște țărână nefolositoare și de aici îți va fi ție îndreptarea.

\r\n

Despre păzirea dreptei credințe

\r\n

Biserica lui Hristos, iubitul meu fiu, nu poate fi biruită nici de oameni, nici de demoni. Ea este Trupul lui Hristos, iar noi toți suntem mădularele ei, dacă trăim în chip plăcut lui Dumnezeu. În Biserică aflăm viața cea veșnică și tot în ea ne tămăduim de rănile aducătoare de moarte ale păcatelor. În Biserică noi cunoaștem Adevărul și slobozenia (libertatea).

\r\n

Războaiele și furtunile ce s-au abătut asupra Bisericii au făcut-o să strălucească mai mult în această lume. Așa s-au adunat Soboarele a toată lumea, când primejdiile dinlăuntru ori dinafară se înmulțeau. Atunci Duhul Sfânt a ridicat sfinți și mucenici care au arătat adevărul și au vădit rătăcirea, iar aceștia sunt luminătorii a căror laudă nu se va sfârși în veac. Credința pravoslavnică (ortodoxă), fiul meu, a fost pecetluită la aceste Soboare de Duhul Sfânt și pentru aceea în toată vremea nevoiește-te a o păzi, ca și Dumnezeu să te păzească pe tine de moartea cea veșnică. Așa am cunoscut până astăzi, că tot omul care cinstește Biserica, cinstit va fi de Dumnezeu și aici pe pământ și în ceruri, și tot cel care calcă cele ale Bisericii, nici pe pământ și nici dincolo nu va afla odihnă.

\r\n

În toate zilele se cuvine să ai pe Dumnezeu și pe Preacurata Născătoare de Dumnezeu în inima ta, căci toate bunătățile vin de la Domnul și de la Preacurata Maica Sa pentru cei ce nădăjduiesc spre dânșii.

\r\n

Fie-ți drag a te ruga de-a pururea și ți se va lumina inima și va vedea pe Dumnezeu. În toate zilele te socotește, iubitul meu fiu, spre care poruncă a lui Dumnezeu te-ai lenevit a te osteni și iară, în fiecare zi cugetă care poftă a trupului ai omorât și dă laudă lui Dumnezeu pentru cele ce ai izbândit și mustră-te pe tine cu asprime pentru cele ce te-ai lenevit. Fiul meu, fii înțelept și sârguiește a avea pace cu toți, ca să ai îndrăzneală în ceasul rugăciunii.

\r\n

Măria Sa, Neagoe Basarab” – Ediție alcătuită și îngrijită la Mănăstirea Diaconești, Editura Bonifaciu 2013

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *