Timpul: însemnătatea, risipirea și buna lui întrebuințare

Sfîntul Nicodim Aghioritul1 referindu-se la însemnătatea timpului și la faptul cum putem să-l exploatăm, pe cît este cu putință, mai bine pentru mîntuirea noastră, menționează că nu există alt lucru mai scump și mai important decît timpul.

\r\n

Nu există alt lucru mai scump, mai întâi deoarece oricîte lucruri ar pierde cineva, fie aur și argint, fie cinstiri și slave,fie plăceri ale trupului, este cu putință să le dobîndească din nou. Însă timpul, atunci cînd o dată l-a pierdut cineva, nu mai este cu putință să-l mai pună cîndva în mîinile sale, precum spunea și Sfîntul Grigorie Teologul: „El Însuși aducîndu-i, îi cheamă pe toți la El să se lepede cu rîvnă… și să fie fără grijă, dar nici să neglijeze timpul pe care este cu neputință să-l redobîndească”2. La fel și dumnezeiescul Gură de Aur spune: „Trebuie mai mult decît orice să fim necruțători cu timpul, căci dacă pierzi aurul, vei putea iarăși să îl agonisești, dar timpul dacă îl pierzi, cu greu îl vei mai recăpăta”3. Iar pricina este că toate celelalte au pe a fi și existența lor într-o oarecare poziție și ședere, iar timpul are pe a fi al său, existența sa într-o neîntreruptă mișcare și curgere, împreună și scurgere, astfel încît de îndată ce vine întru a fi, în existență, tot atunci se strică și merge întru a nu fi, în inexistență.

\r\n

În al doilea rînd, nu există alt lucru mai scump decît timpul, deoarece cu timpul poate cineva să răscumpere tot Cerul și Împărăția din Cer, se poate desfăta de Harul lui Dumnezeu, să se facă fiu al lui Dumnezeu după Har și să se unească, după Har, cu Dumnezeu. Și în scurt, omul muritor poate deveni, după Har și loc (θέση), dumnezeu.

\r\n

Astăzi nu există un alt lucru mai important decît timpul, deoarece creștinii de astăzi se mîhnesc pentru toate celelalte și cu mare greutate le lasă din mîinile lor. Dar timpul, care este atît de scump și prețios, îl au atît de lipsit de importanță, încît îl cheltuiesc fără milă în lucruri fără sens și deșarte, cum ar fi jocul de cărți, hipodrom, cazinou, jocuri de noroc (prono, loto, joker, kino) televizor și alte asemenea jocuri, încît seamănă și ei cu acel german fără minte care, așa cum scrie istoria, aflînd piatra prețioasă numită „Diamant”, pe care o avea Ducele Carol de Burgundia, care, din pricina mărimii lui exagerate – era o comoară mare care depășea orice preț -, nu cunoștea cît prețuiește, ci disprețuind-o ca pe o piatră obișnuită, a vîndut-o pe un burduf de vin. Creștinii de astăzi, care nu cunosc cît de prețios este timpul dăruit lor de Dumnezeu, sunt asemenea cu acel cal înaripat, despre care scrie Esop, care săpînd în gunoi și aflînd un diamant prețios, a spus că mai bine ar fi aflat un bob de secară, decât o asemenea piatră prețioasă, schimbînd un lucru prețios cu unul de nimic, unul scump cu unul ieftin.

\r\n

Creștinii ortodocși aud de la Proorocul Isaia că Domnul „curînd vine și nu zăbovește”4; și de la Proorocul Avacum că „venind va veni și nu va întîrzia”5, dar cu toate acestea ei, crezînd tocmai contrariul, că Domnul va întîrzia să vină, își cheltuiesc vremea vieții lor privind cum ceilalți se joacă. Creștinii ortodocși îl aud pe înțeleptul Sirah, care poruncește și spune: „Adu-ți aminte că moartea nu zăbovește”6Dar cu toate acestea ei își astupă urechile ca aspida și nu aud aceste porunci, pe care le rostește Duhul Sfînt, ci cred că moartea este foarte departe de ei și că mînia lui Dumnezeu va întîrzia să vină peste ei, și astfel cheltuiesc, fără nici o cercetare amănunțită timpul de aur, care le-a fost dat de Dumnezeu ca să se pocăiască și să se slobozească de dumnezeiasca mînie, în jucăriile vătămătoare de suflet despre care am spus.

\r\n

Acest timp al vieții noastre ni l-a dat Dumnezeu:

\r\n\r\n

  \r\n

 1. Pentru a ne aduce aminte de păcatele pe care le-am făcut și L-am mîhnit;
 2. \r\n

 3. Pentru a cugeta la înfricoșătorul ceas al morții și la despărțirea cu silă a sufletelor de trupurile noastre; pentru a plînge, a ne tîngui și a ruga pe Dumnezeu să ne slobozească din mîinile demonilor în acel ceas înfricoșător;
 4. \r\n

 5. Pentru a ne aduce aminte de înfricoșătoarea Judecată a lui Dumnezeu și de răspunsul pe care va trebui să-l dăm la ea pentru toate gîndurile, pentru toate cuvintele și pentru toate faptele noastre;
 6. \r\n

 7. Pentru a ne aduce aminte de chinurile cele veșnice pe care păcătoșii nepocăiți le vor primi în focul cel veșnic, din care nu se vor slobozi niciodată;
 8. \r\n

 9. Pentru a ne aduce aminte de fericirea și Împărăția veșnică pe care le vor primi în Ceruri drepții care s-au pocăit.
 10. \r\n

\r\n

La acestea să cugetăm, de acestea să ne aducem aminte, pe acestea să le cercetăm, căci sunt folositoare sufletului nostru, pentru a trece cu folos timpul.

\r\n

Cînd vrei să treacă cu folos timpul, ia în mîinile tale vreo carte folositoare de suflet și citește, dacă știi carte. Dacă nu știi, roagă pe vreun frate care știe să citească, iar tu să asculți. Vrei să treacă repede timpul? Lucrează vreo poruncă a lui Hristos, mergi și vezi vreun bolnav, ca să-l mîngîi cu vreun cuvînt de folos; iar dacă poți, ajută-l și cu fapta. Mergi în Sîânta Biserică și acolo privește cu curiozitate sfintele icoane și închină-te lor cu evlavie. Aruncă o privire evlavioasă și în Sfântul Altar și gîndește-te cum acolo Fiul lui Dumnezeu se jertfește tainic în fiecare zi, ca să te hrănească și să te sfințească cu Dumnezeiasca Împărtășanie. Cugetă că biserica pămîntească este tipul Cerului, în care se află în chip nevăzut cetele Îngerilor și ale Sfinților. Aflându-te acolo, roagă-te lui Dumnezeu ca să te miluiască. Strigă din adâncul inimii tale: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă!”. Fă și destule metanii și închinăciuni, câte poți. Vrei să treacă repede timpul? Privește la frumusețile lui Dumnezeu, la cer, la soare, la lună, la stele, la pămînt, la copaci, la animale, la mare, la pești și la toate celelalte și vezi cît de frumoase sunt, cît de bune, cît de puternice. Slavoslovește și mulțumește lui Dumnezeu Creatorul, Care le-a creat, datorită bunătății și dragostei Sale. Acestea sunt jocurile sfinte, cu care trebuie să te îndeletnicești, iubitul meu, ca să-ți treacă timpul. Acestea sunt lăudatele și sfințitele teatre, potrivite și familiare creștinilor, la care se cuvine să privești, ca să treacă timpul, iar nu la jocurile satanice, mîrșave și necurate.

\r\n

1 Sfîntul Nicodim Aghioritul, Hristoithia, ed. 2, Editura Rigopulos, Tesalonic 1999, pp. 101, 102, 110.

\r\n

2 Omilie a Sfîntului Grigorie Teologul.

\r\n

3 Sfîntul Ioan Gură de Aur – Omilia 58 la Evanghelia după Ioan.

\r\n

4 Isaia 13, 22.

\r\n

5 Avacum 2,3.

\r\n

6 Înțelepciunea lui Sirah 14, 12.

\r\n

 Protoprezbiter Anghelos Anghelakopulos

\r\n

Traducere de Ierom. Ștefan Nuțescu

\r\n

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *