Arhivele lunare: ianuarie 2015

Criminalul

\r\n La începutul primului război mondial, pe vârful unui munte, se afla cea mai temută închisoare. Nimeni nu reușise să evadeze vreodată de acolo. În general, cei trimiși aici erau fie condamnați la moarte pentru crime sau jafuri deosebit de grave, fie ispășeau o pedeapsă foarte mare. Deși era atât de bine păzită, într-o seară un criminal a scăpat. Toată noaptea gardienii l-au hăituit cu câini, însă, spre dimineață, i-au pierdut urma într-o pădure. \r\n

Cel mai prețios lucru

\r\n Odată Dumnezeu a cerut în Cer de la Îngeri să-I aducă cele mai prețioase lucruri care există pe pământ. Îngerii au pornit și au căutat peste tot pământul. Mulți au adus într-adevăr lucruri frumoase și prețioase. Dar dintre ele doar trei se distingeau. \r\n

Crucea Sfintei Nina

\r\n După hotărârea tatălui său de a se face pustnic, Sfânta Nina a fost lăsată sub ascultarea stareţei Niofora, care conducea o mănăstire aflată în apropierea Sfântului Mormânt. Niofora îi vorbea tot timpul Ninei despre viaţa duhovnicească şi o ajuta să sporească pe calea virtuţii, iar Nina se întreba adesea ce s-a întâmplat cu cămaşa Mântuitorului Hristos. Ori de câte ori citea pasajul legat de Răstignirea Domnului, îi punea stareţei această întrebare. Stareţa i-a spus la un moment dat că […]

Viaţa Sfintei Nina cea întocmai cu Apostolii şi luminătoarea Georgiei

\r\n Obârşia \r\n Sfânta Nina[1] s-a născut la sfârşitul secolului III în Capadocia, unde locuiau mulţi georgieni. Era rudă apropiată a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, potrivit unui vechi manuscris fiind chiar verişoara acestuia. De aceea, evlavia ei pentru sfântul era mare. \r\n

Spovedania, treaptă esenţială în viaţa copiilor

\r\n În procesul educaţiei religioase a copilului, factorul principal este familia, cunună a creaţiei şi expresie a iubirii lui Dumnezeu. Ea a fost numită de către Sfântul Ioan Gură de Aur „mica biserică“ sau „biserica de acasă“, pentru caracterul ei comunitar şi atmosfera de sfinţenie pe care trebuie să o cultive. Poate fi considerată, de asemenea, ca o „mică şcoală“, pentru că aici copiii primesc lecţii esenţiale de viaţă, nu doar în cei şapte ani de acasă, ci şi ulterior. […]

Ascultarea

\r\n Voi începe acest cuvînt despre ascultare cu o povestioară din Pateric. \r\n Morala acestei povestioare arată că mîntuirea sufletului este rodul ascultării, smereniei şi îndelungatei răbdări. „Ascultarea este înmormîntarea voii şi învierea smereniei.“ \r\n

Între nevoinţă şi ipocrizie, sau despre două moduri de a fi

\r\n În calea relaţiilor autentice dintre oameni stă, ca o piatră de poticnire, ipocrizia. Orice fel de ipocrizie, dar mai ales cea a lui ca şi cum am fi deja sfinţi. Pornit în căutarea fratelui, a aproapelui pe care Domnul porunceşte să îl iubim, te pomeneşti rătăcind între măşti opace, dincolo de care nu transpare nimic. Alergînd în căutarea unui celălalt viu, în derularea acestui joc al măştilor şi al ceţurilor, nu găseşti decît ima-gini atent construite, poleite, zâmbete imobile […]

Copilul cu harisma străvederii

\r\n Într-un an, în luna septembrie, în secţia oncologică a Spitalului Academic din Rios s-a produs o mare agitaţie. Micuţul Dimitrakis cerea să vină neîntârziat preotul spitalului. Copilul avea vârsta de treisprezece ani şi de un an şi jumătate se afla în acea clinică. O mică durere de cap îl adusese acolo. Medicii i-au dat diagnosticul de „cancer la creier”. Obârşia sa era din Fieri (Albania). Părinţii săi erau nebotezaţi. Câţiva ani au locuit în Patra. Acesta, la puţin timp de […]

Dictatura lui…like

\r\n Stăteam la cafeneaua din orașul meu și mă desfătam de un frumos apus de soare. Însă aceste clipe au devenit subiect de discuție din partea lui M., verișoara mea, care a venit și m-a aflat în Pireu, „ca să-mi spună ceva important”, așa cum mi-a făgăduit. Și într-adevăr, discuția s-a aprins și iată durează de aproape trei ceasuri. \r\n

Sfințenia și minunile Cuviosului Paisie Aghioritul

\r\n\r\nMonahul Paisie de la Chilia Sfântul Ioan Teologul din Nea Skiti vorbește despre Cuviosul Paisie Aghioritul, despre minunile  și viața lui.\r\n\r\n

Darurile duhovnicești ale Cuviosului Paisie Aghioritul

\r\n Dintru început trebuie să precizez că, despre acești oameni sfinți ai Bisericii noastre cu greu poate să vorbească cineva. Așadar, trebuie să ne gândim foarte bine ceea ce vrem să spunem, înainte de a vorbi, pentru că nu știu dacă cineva poate spune că i-a înțeles foarte bine. \r\n

Ce trebuie să faceți dacă cineva din familia dvs. a căzut în capcana ereziei?

\r\n Mai întâi de toate trebuie să vă păstrați stăpânirea de sine. Da, familia dvs. trece printr-o grea și aspră încercare, însă aceasta este ceva care se poate îndrepta. Cea mai mare parte a oamenilor care au căzut în mrejele ereziilor, mai târziu sau mai devreme izbutesc să scape. Dar cât de repede omul dvs. va părăsi erezia și în ce stare, aceasta depinde în cea mai mare măsură de dvs. și de ceilalți membri ai familiei dvs. Oricum, în […]

Cei șase psalmi ai dimineții – explicaţie teologică

\r\n Cei șase psalmi ai Utreniei formează un grup pe care îl numim „Exapsalmul”, fiind cunoscuţi şi ca psalmi ai dimineţii, ai Utreniei sau psalmii Judecăţii. \r\n

De ce este necesară spovedania?

\r\n Spovedania este primul element al pocăinţei. În parabola fiului risipitor vedem marea ei însemnătate când citim: „Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău” (Luca 15,18). Prin cuvântul „sculându-mă” arată îndreptarea căderii, întreruperea hotărârii celei vinovate şi a săvârşirii greşelii păcătoase. \r\n

Libertate nu înseamnă „Fac orice vreau!”

\r\n „Libertate nu înseamnă «Fac orice vreau!», ci «Fac orice vreau în anumi­te limite, în rânduială». Adică să discutăm cu copiii, să nu ne arătăm miraţi sau înspăimântaţi de ceva rău făcut de ei şi, în probleme secundare, să-i lă­săm chiar să lucreze singuri, după voinţa lor. \r\n

Auzul monahal

\r\n Un călugăr a fost nevoit a merge într-o bună zi într-un oraş mare, însoţit fiind de o rudenie a sa. În mijlocul vacarmului citadin monahul a pretins că a auzit un greiere, deşi tovarăşul său de drum nu l-a crezut. Trecând strada şi căutând atent sub un copac, călugărul a găsit greierele, spre stupefacţia rudei sale. \r\n

Ultimul cuvânt

\r\n Am citit cândva o carte din care mi-a rămas un gând, şi anume că, dacă ar fi cazul să spui un singur cuvânt, dacă ţi s-ar cere să spui un singur cuvânt, o singură zicere, o propoziţie, şi după aceea n-ai mai avea voie să spui altceva, ce ai spu­ne? … Ce gând ar trebui să rămână de pe urma ta în mintea celor care te ascultă? (…) Ce aş alege eu din câte am adunat în minte o […]

Iubite-voi Doamne …

\r\n\r\nO interpretare înălţătoare a Corului bărbătesc „Harisma”  –  piesa Iubite-voi Doamne …\r\n\r\n\r\n\r\n 

Ce scria Dumnezeu în ţărână…

\r\n Şi au adus la El fariseii şi cărturarii pe o femeie, prinsă în adulter şi, aşezând-o în mijloc, au zis Lui: Învăţătorule, această femeie a fost prinsă asupra faptului de adulter; iar Moise ne-a poruncit în Lege ca pe unele ca acestea să le ucidem cu pietre. Dar Tu ce zici? Şi aceasta ziceau, ispitindu’L, ca să aibă de ce să’L învinuiască. Iar Iisus, plecându’Se în jos, scria cu degetul pe pământ. Şi stăruind să-L întrebe, El S-a ridicat […]

Ne vorbeşte Valeriu Gafencu…

\r\n \r\n \r\n Creştinii nu pot primi pacea ispititoare a Satanei, creştinii nu vor accepta decât pacea lui Hristos, oricât de multe sacrificii li se vor cere. \r\n \r\n Cine crede fără a fi şi un misionar, acela n-a cunoscut frumuseţea credinţei. \r\n \r\n