Aprilie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Duminică1/14\r\n\r\n  Duminica a IV-a din Postul Mare. Glasul 4.Cuv. Ioan Scărarul (prăznuirea în duminica a IV-a a Postului Mare). Cuv. Maria Egipteanca (522). Cuv. Eftimie (1404). cuv. Varsonofie de la Optina (1913). Cuv. Gherontie, canonarhul de la Pecersca (XIV). Mcc. Gherontie şi Vasilid (III). Dreptul Ahaz.\r\n\r\nLiturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nUtr.– Evgh. I, Mt. XXVIII, 16-20. Lit.- Evr. VI, 13-20. Mc. IX, 17-31. Cuv.: Efes. V, 8-19. Mt. IV, 25-V, 12.\r\n

   

\r\n

Luni2/15\r\n\r\n  Săptămîna a V-a din Postul Mare. Cuv. Tit, făcătorul de minuni (IX). Mcc. Amfian şi Edesie (306). Mc. Policarp (IV).Ceasul 6: Ieş. XXXVII, 3-XXXVIII, 6. Vecernie: Fac. XIII, 12-18. Pilde XIV, 27-XV, 4.
Marţi3/16\r\n\r\n  Cuv. Nichita mărt. (824). Mcţ. Teodosia fecioara (307-308). Mcc. Elpidifor, Diu, Vitonie şi Galic.Ceasul 6: Ieş. XL, 18-31. Vecernie: Fac. XV, 1-15. Pilde XV, 7-19.
Miercuri4/17\r\n\r\n  Cuv. Iosif imnograful (883). Cuv. Gheorghe din Maleo (IX).  Cuv. Zosima (560). Mcţţ. Fervuta fecioara şi surorile ei (341-343). Cuvv. mcc. Veniamin şi Nichifor (1928). Mc. Ioan (1933).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeasul 6: Ieş. XLI, 4-14. Vecernie: Fac. XVII, 1-9. Pilde XV, 20-XVI, 9.\r\n\r\nLa vecernie, la „Doamne strigat-am…” se adaugă 24 de stihiri ale Canonului Sfîntului Andrei Criteanul\r\n\r\n 
Joi5/18\r\n\r\n  Mutarea moaştelor sf. Iov, patr. Moscovei (1652). Mcc. Agatopod diaconul şi Teodul citeţul (303). Cuv. Puplie Egipteanul (IV). Cuv. Teodora din Tesalonic (892). Cuvv. Simeon şi Teona (IV). Cuv. Marcu atenianul (400). Cuv. Platon mărt.(814).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeasul 6: Ieş. XLII, 5-16. Vecernie: Fac. XVIII, 20-33. Pilde XVI, 17-XVII, 17.\r\n\r\nSlujba doar din Triod. La utrenie se cîntă Canonul cel Mare al sf. Andrei Criteanul şi viaţa Mariei Egipteanca. Catavasie după cîntarea a 3-a, a 6-a, a 8-a şi a 9-a. Se citeşte viaţa cuv. Maria Egipteanca în două părţi: prima parte după catismă şi sedalnă, înainte de psalmul 50; a doua parte – după sedalna, de după cîntarea a 3-a. Se cîntă “Ceea ce eşti mai cinstită…”. Sfîrşitul utreniei obişnuit, de post. Ceasul 1 fără catismă. La sfîrşitul utreniei ceasurilor şi obedniţei cîte 3 mari metanii cu rugăciunea cuv. Efrem Sirul. La ceasuri troparele de post, se citesc. La ceasuri şi obedniţă – condacul “Suflete al meu…”. Fericirile se citesc.\r\n\r\n 
Vineri6/19 Sf. Eutihie, arhiep. Constantinopolului (582). Sf. Metodie, arhiep. Moraviei (885). Mcţ. Platonida Siriana (308).  Mcc. 120 din Persia (344-347). Mc. Ioan (1934). Mc. Iacob (1943). Cuv. Sevastian mărt. (1966).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite. \r\n\r\nCeasul 6: Ieş. XLV, 11-17. Vecernie: Fac. XXII, 1-18. Pilde XVII, 17-XVIII, 5.  \r\n\r\n 
Sîmbătă7/20\r\n\r\n  Sîmbăta Acatistului. Sf. Gheorghe mărt., mitr. Mitilenei (820). mc. Caliopie (304). Cuv. Daniil din Periaslav (1540). cuv. Serapion monahul. Mcc. Rufin diaconul, Achilina cea nouă şi cei 200 de ostaşi (310).Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nEvr. IX, 24-28. Mc. VIII, 27-31. Născătoarei de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28. \r\n\r\nSlujba din Triod. La utrenie, după 1-a şi a 2-a catismă, şi după a 3-a şi a 6-a cîntare a Canonului, se cîntă Acatistul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu (ordinea cîntării Acatistului este arătată în Triod). Slavoslovia cea mare.\r\n\r\n 
Duminică8/21\r\n\r\n  Duminica a V-a din Postul Mare. Glasul 5.Cuv. Maria Egipteanca (prăznuirea în duminica a V-a a Postului Mare). App. Irodion, Agav, Asincrit, Ruf, Flegon şi Ermis (I). Sf. Celestin, ep. Romei (432). Mc. Pavsilip (117-138). Sf. Nifont, ep. Novgorodului (1156). Mc. Serghie preotul (1933).\r\n\r\nLiturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nUtr.– Evgh. II, Mc. XVI, 1-8. Lit. – Evr. IX, 11-14. Mc. X, 32-45. Cuv.: Gal. III, 23-29. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\n 
Luni9/22 \r\n\r\n  Săptămîna a VI-a din Postul Mare. Mc. Eupsihie (362). Mcc. Disan ep., Mariav preotul, Avdiisus şi ceilalţi 270 (362-364). Cuv. mc. Vadim arhim. (376). Ceasul 6: Ieş. XLVIII, 17-XLIX, 4. Vecernie: Fac. XXVII, 1-41. Pilde XIX, 16-25.  \r\n\r\n 
Marţi10/23\r\n\r\n  Mcc. Terentie, Pompie, African, Maxim, Zinon, Alexandru, Teodor şi ceilalţi 33 (249-251). Sf. sfţ. mc. Grigorie V, patr. Constantinopolului (1821). Mc. Dimitrie (1942).Ceasul 6: Ieş. XLIX, 6-10. Vecernie: Fac. XXXI, 3-16. Pilde XXI, 3-21.
Miercuri11/24\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Antipa, ep. Pergamului Asiei (68). Cuv. Ioan, ucenicul cuv. Grigorie Decapolitul (IX). Mc. Martinian (67). Cuv. Iacov (1442). Sf. Varsonufie, ep. de Tveri (1576).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeas 6: Ieş. LVIII, 1-11. Vecernie: Fac. XLIII, 26-31; XLV, 1-16. Pilde XXI, 23-XXII, 4.\r\n\r\n 
Joi12/25\r\n\r\n  Cuv. Vasile mărt., ep. Pariului (754). Sf. sfţ. mc. Zinon ep. (260). Cuv. Isaac Sirul (550). Mcc. Mina, David şi Ioan (636). Cuv. Antusa fecioara (801). Cuv. Atanasia (860). Cuv. mc. Serghie (1938).Ceasul 6: Ieş. LXV, 8-16. Vecernie: Fac. XLVI, 1-7.  Pilde XXIII, 15-XXIV, 5.\r\n\r\n 
Vineri13/26\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Artemon, preotul din Laodiceea (303). Mc. Criscent din Mira Lichia. Mcţ. Tomaida Egipteanca (476). Cuv. mcţ. Marta (1941).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeasul 6: Ieş. LXVI, 10-24. Vecernie: Fac. XLIX, 33-L, 26.  Pilde XXXI, 8-32.\r\n\r\n 
Sîmbătă14/27\r\n\r\n  Sîmbăta lui Lazăr. Învierea Dreptului Lazăr. Sf. Martin mărt., ep. Romei (655). Mc. Ardalion (305-311). Mcc. 1000 din Persia (341). Mcc. Antonie, Ioan şi Evstatie (1347). Sf. Alexandru mărt. (1941).Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nEvr. XII, 28-XIII, 8. In. XI, 1-45.\r\n\r\nLa masă se dezleagă la icre de peşte.\r\n\r\nSlujba doar din Triod. La utrenie după catisma a 17-a – “Soborul îngeresc…” (cădirea mare), ectenia mică, sedalna din Triod. “Învierea lui Hristos văzînd…”. La cîntarea a 9-a “Ceea ce eşti mai cinstită…” nu se cîntă. Slavoslovia mare.\r\n\r\nDin această zi “Ceea ce eşti mai cinstită…” nu se cîntă pînă în ziua de luni săptămîna Tomei.\r\n\r\nLa liturghie după vohodul mic: “Veniţi să ne închinăm…Mîntuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu Cel ce eşti minunat întru sfinţi…”. În loc de “Sfinte Dumnezeule”- “Cîţi în Hristos v-aţi botezat…”. Axionul – irmosul cîntării a 9-a: “Cu mare laudă să cinstim…”. Otpustul utreniei şi liturghiei: “Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru…”- se pomeneşte şi numele dreptului Lazăr.\r\n\r\nDin această zi Mineul nu se mai foloseşte pînă luni din săptămîna Tomei, excepţie – Sfinţii cu slujbe mari.
Duminică\r\n\r\n15/28  Duminica a VI-a din Postul Mare, a Floriilor.\r\n\r\nIntrarea Domnului în Ierusalim\r\n\r\nApp. din cei 70 Aristarh, Pud şi Trofim (67). Mcţţ. Vasilisa şi Anastasia (68). Mcc. Andrei, Anastasie, Teodorit, Iordan, Condrat, Luchian, Polieuct, Iacov, Foca, Dometian, Victor, Zosima (100-130). Mc. Sava Gotul (372).\r\n\r\nLiturghia Sf. Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nUtr. – Mt. XXI, 1-11, 15-17. Lit. – Flp. IV, 4-9. In. XII, 1-18.\r\n\r\nLa masă se dezleagă la peşte.\r\n\r\nLa vecernia mare “Fericit bărbatul” (catisma toată). La utrenie “Învierea lui Hristos văzînd” nu se cîntă. După Evanghelie, în timpul citirii psalmului 50 se cădesc stîlpările; după psalm se citeşte rugăciunea de binecuvîntare a stîlpărilor, apoi se stropesc cu apă sfinţită, rostindu-se cuvintele (de 3 ori): “Se sfinţesc stîlpările acestea…”. Canonul şi catavasia praznicului. “Ceea ce eşti mai cinstită…” nu se cîntă. După ectenia de după cîntarea a 9-a – “Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru” şi îndată psalmii laudelor (“Toată suflarea…” ) şi stihirile la laude.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicului. La vohod stihul: “Bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului; v-am binecuvîntat pe voi în casa Domnului. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă”. Se cîntă “Sfinte Dumnezeule”. Axionul sărbătorii.  \r\n\r\n 
Luni16/29\r\n\r\n  Săptămîna Patimilor. Lunea Mare. Mcţţ. Agapia, Irina şi Hionia (304). Mc. Leonid şi mcţţ. Harisa, Nichi, Galini, Calida, Nunerhia,Vasilisa şi Teodora (258).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nUtr.- Mt. XXI, 18-43. Lit.- Mt. XXIV, 3-35.\r\n\r\nDuminică seara la vecernie vohod cu cadelniţa. Prochimenul zilei: “Iată acum binecuvîntaţi pe Domnul…” Otpustul: “Venind Domnul la Patima cea de bunăvoie…”.\r\n\r\nLa utrenie – “Aliluia”, troparul “Iată Mirele vine…” de 3 ori, după catismă Evanghelia, psalmul 50, “Mîntuieşte Dumnezeule poporul Tău…”. Tricîntarea. Luni, marţi şi miercuri în săptămîna Patimilor la ceasul 3, 6 şi 9 se citesc cele 4 Evanghelii.\r\n\r\nLa liturghia Darurilor mai înainte sfinţite vohod cu Evanghelia şi citirea din Evanghelie. Otpustul “Venind Domnul la Patima cea de bunăvoie…”(sfinţii hramului şi ai zilei nu se pomenesc).\r\n\r\n 
Marţi17/30\r\n\r\n  Marţea Mare. Sf. sfţ. mc. Simeon, ep. Persiei şi mcc. Avdelai şi Anania preoţii (344). Mc. Adrian (251). Cuv. Acachie, ep. Melitinei (435). Sf. Agapit, ep. Romei (536). Cuv. Zosima de la Soloveţ (1478). Aflarea moaştelor cuv. Alexandru din Svirsk (1641).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nUtr.- Mt. XXII, 15-XXIII, 39. Lit.-  Mt. XXIV, 36-XXVI, 2.\r\n\r\nOrdinea slujbei asemenea zilei de luni. La utrenie două cîntări.
 \r\n

MAI (stil nou)

\r\n 

Miercuri18/1\r\n\r\n  Miercurea Mare. Cuv. Ioan, ucenicul cuv. Grigorie Decapolitul (820-850). Mcc. Victor, Zotic, Zinon, Achindin şi Severian (303). Sf. Cosma mărt., ep. Calcedonului şi cuv. Auxentie (815-820). Sf. sfţ. mc. Visarion preotul (1918).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nUtr.- In. XII, 17-50. Lit.- Mt. XXVI, 6-16. \r\n\r\nOrdinea slujbei asemenea zilei de luni. La utrenie tricîntare. La obedniţă în loc de otpust – rugăciunea “Stăpîne Multmilostive…”.\r\n\r\nLa liturghie după “Fie numele Domnului…” 3 metanii mari cu rugăciunea cuv. Efrem Sirul, după care metaniile mari nu se mai fac pînă la ziua Sfintei Treimi (excepţie metaniile la Sf. Epitaf).  Otpustul “Venind Domnul…”.\r\n\r\n 
Joi19/2\r\n\r\n  Joia Mare. Cina cea de Taină. Cuv. Ioan (VIII). Mcc. Teona, Hristofor şi Antonin (303). Sf. sfţ. mc. Pafnutie, ep. Ierusalimului. Cuv. Nichifor. Sf. Gheorghe mărt., ep. Antiohiei Pisidiei (813-820). Sf. Trifon, patr. Constantinopolului (933). Fericita Matroana  de la Moscova (1952).Liturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nUtr.- Lc. XXII, 1- 39. Lit.- I Cor. XI, 23-32. Mt. XXVI, 1-20. In. XIII, 3-17. Mt. XXVI, 21-39. Lc. XXII, 43-45. Mt. XXVI, 40-XXVII, 2. La spălarea picioarelor: In. XIII, 1-11. După spălarea picioarelor:  In. XIII, 12-17. \r\n\r\nLa utrenie catisme nu sînt (Psaltirea nu se citeşte pînă în Duminica Tomei, cu excepţia catismei a 17-a la utrenia din Sîmbăta Mare). “Mîntuieşte Dumnezeule poporul Tău…” nu se citeşte. După psalmul 50-canonul. După “Bine este…”(se citeşte o dată) – troparul “Cînd slăviţii ucenici…” şi ectenia întreită. Ceasurile obişnuite (la ceasul 1 paremie). La obedniţă Fericirile se citesc.\r\n\r\nLiturghia se începe cu vecernia. Vohod cu Evanghelia. În loc de cîntarea heruvimică, chinonic, şi în timpul Sfintei împărtăşanii se cîntă “Cinei Tale celei de taină…”. Axionul – irmosul cîntării a 9-a: “Din ospăţul Stăpînului…”. Otpustul utreniei şi liturghiei “Cel ce din nemăsurata lui bunătate… ”. Otpustul la pavecerniţă şi obedniţă: “Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru…”.\r\n\r\nÎn Joia Mare se pregătesc Sfintele Taine pe întreg anul pentru cei bolnavi. Rînduiala spălării picioarelor se săvîrşeşte la slujba arhierească.\r\n\r\n 
Vineri20/3\r\n\r\n  Vinerea Mare. Pomenirea Mîntuitoarelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos. Cuv. Teodor. Cuv. Alexandru (1479). Mc. Gavriil pruncul (1690). Sff. Grigorie (593) şi Anastasie Sinaitul (599), patrr. Antiohiei. Sf. Nicolae (Velimirovici) ep. de Ohrida (1956).Utr. – Cele 12 Evanghelii: I. In. XIII, 31-XVIII, 1. II. In. XVIII, 1-28. III. Mt. XXVI, 57-75. IV. In. XVIII, 28-XIX, 16. V. Mt. XXVII, 3-32. VI. Mc. XV, 16-32. VII. Mt. XXVII, 33-54. VIII. Lc. XXIII, 32-49. IX. In. XIX, 25-37. X. Mc. XV, 43-47. XI. In. XIX, 38-42. XII. Mt. XXVII, 62-66.\r\n\r\nZi aliturgică.\r\n\r\nCeasul 1: Gal. VI, 14-18. Mt. XXVII, 1-56. Ceasul 3: Rom. V, 6-11. Mc. XV, 16-41. Ceasul 6: Evr. II, 11-18. Lc. XXIII, 32-49. Ceasul 9: Evr. X, 19-31. In. XVIII, 28-XIX, 37. Vecernie: I Cor. I, 18-II, 2. Mt. XXVII, 1-44. Lc. XXIII, 39-43. Mt. XXVII, 45-54. In. XIX, 31-37. Mt. XXVII, 55-61. \r\n\r\nPost strict.\r\n\r\nVineri seara, la sfîrşitul vecerniei, se scoate din altar Sfîntul Epitaf. Otpustul la ceasuri, obedniţă şi vecernie: “Cel ce pentru noi oamenii…”. După otpustul vecerniei, pavecerniţa mică cu canonul “Tînguirea Maicii Domnului”. La pavecerniţă otpustul mic. Cînd se face închinare la Epitaf se cîntă stihira: “Veniţi să-l fericim pe Iosif cel pururea pomenit…”.\r\n\r\n 
Sîmbătă21/4\r\n\r\n  Sîmbăta Mare. Sf. sfţ. mc. Ianuarie ep. şi mcc. Procul, Soson şi Faust diaconii,  Dezideriu citeţul, Eutihie şi Acution (305). Sf. sfţ. mc. Teodor din Perga Pamfiliei, maica sa Filipia şi mcc. Socrat, Dionisie, Dioscor (II). Mcc. Isachie, Apolos şi Codrat (303). Sf.  Maximian, patr. Constantinopolului (434).Liturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nUtr.- I Cor. V, 6-8; Gal. III, 13-14. Mt. XXVII, 62-66. Lit.- Rom. VI, 3-11. Mt. XXVIII, 1-20.\r\n\r\nLa utrenie – “Dumnezeu este Domnul…” şi Prohodul Mîntuitorului. În faţa fiecărui tropar din Prohod se citeşte cîte un stih din catisma 17-a. Prohodul este împărţit în trei părţi (stări). După Prohod îndată “Soborul îngeresc” (cădirea mare). După cîntarea a 9-a şi ectenia mică – “Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru…” şi îndată psalmii laudelor cu stihirile la laude. După slavoslovia cea mare se face litanie în jurul bisericii cu Epitaful şi se cîntă “Sfinte Dumnezeule…”(rar). Apoi “Înţelepciune, drepţi”, troparul “Iosif cel cu bun chip…”. Troparul profeţiei. Prochimenul, paremia, Apostolul şi Evanghelia, se citesc în faţa Epitafului. După Evanghelie – ecteniile: întreită şi de cerere. Otpustul utreniei “Cel ce pentru noi oamenii…”, Ceasul 1. La obedniţă Fericirile se citesc. Liturghia Sf. Vasile cel Mare se începe cu vecernia. Vohod cu Evanghelia. Prochimen nu este, ci îndată se citesc 15 paremii. Apoi ectenia mică, vozglas “Că sfînt eşti… ” – urmează liturghia. În loc de “Sfinte Dumnezeule…”- “Cîţi în Hristos v-aţi botezat…”. După citirea Apostolului, în loc de “Aliluia” se cîntă “Scoală-Te Dumnezeule…”. În loc de cîntarea heruvimică – “Să tacă tot trupul omenesc…”. Axionul – “Nu te tîngui Maică…”. Otpustul liturghiei: “Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru…”. După otpust se cîntă troparele “Iosif cel cu bun chip…”, “Slavă…” – “Cînd Te-ai pogorît la moarte…”, “Şi acum…” –  “Mironosiţelor femei…”; rugăciunea la binecuvîntarea pîinii şi vinului, fără pomenirea grîului şi untdelemnului.\r\n\r\n 
Duminică22/5\r\n\r\n  Învierea Domnului. Sfintele Paşti.Cuv. Teodor Sicheotul, ep. Anastasiopolei (613). App. Natanail, Luca şi Clement (I). Cuv. Vitalie (609-620). Sf. sfţ. mc. Platon (1941). Sf. sfţ. mc. Eustatie preotul (1918). Mutarea moaştelor bnc. cn. Vsevolod – Gavriil de la Pscov (1834).\r\n\r\nLiturghia Sf. Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nLit.– Fapte I, 1-8. In. I, 1-17. Vecernie: In. XX, 19-25.\r\n\r\nCu două ore înainte de miezul nopţii se citesc Faptele Sfinţilor Apostoli, după care urmează miezonoptica cu canonul Sîmbetei Mari. După cîntarea a 9-a a canonului, Epitaful este dus în altar de către clerici. Otpustul miezonopticii: “Hristos, Adevăratul Dumnezeul nostru…”. La miezul nopţii (ora 24, ora locală), cîntînd stihira “Învierea Ta Hristoase Mîntuitorule …” se săvîrşeşte litanie în jurul bisericii.  În faţa bisericii, uşile fiind închise, se începe utrenia pascală cu vozglasul “Slava Sfintei…” şi se cîntă  “Hristos a înviat …” cu stihurile după rînduiala pascală. (Astfel de început pascal are loc în toată săptămîna luminată la vecernie, utrenie şi liturghie).\r\n\r\nDupă “Slavă… Şi acum…” în a doua parte a troparului pascal (“şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”) uşile bisericii se deschid, clericii şi credincioşii intră în biserică. Ectenia mare şi canonul pascal. Cădirea la fiecare cîntare a canonului. După fiecare cîntare – catavasia şi ectenia mică. După cîntarea stihirilor de la laude şi stihirilor pascale  “Să învie Dumnezeu…” clericul superior citeşte Cuvîntul sf. Ioan Gură de Aur la Sfintele Paşti: “De este cineva binecredincios…” după care urmează troparul sf. Ioan Gură de Aur: “Din gura ta ca o lumină de foc…”.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele pascale; după vohod stihul: “În biserici binecuvîntaţi pe Dumnezeu,  pe Domnul din izvoarele lui Israel”. În loc de “Sfinte Dumnezeule…” – “Cîţi în Hristos v-aţi botezat…”. Axionul – “Îngerul a strigat…Luminează-te, luminează-te…”. Chinonicul “Trupul lui Hristos primiţi…”. În loc de “Bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului…”, “Văzut-am lumina cea adevărată…”, “Să se umple gurile noastre…”, “Fie numele Domnului…” şi psalmul 33 se cîntă “Hristos a înviat…”. (Astfel în toată săptămîna luminată). După rugăciunea amvonului se sfinţeşte artosul. Otpustul pascal: “Hristos, a înviat din morţi…”(la vecernie, utrenie şi liturghie). Uşile împărăteşti rămîn deschise pe tot parcursul săptămînii luminate.\r\n\r\nSeara se săvîrşeşte vecernia mare. (Slujba pascală se săvîrşeşte împreună cu slujba m. mc. Gheorghe Purtătorul de Biruinţă.) Vohod cu Evanghelia, prochimenul mare, paremiile sfîntului şi citirea Evangheliei cu faţa spre popor. Preotul slujeşte vecernia în toate veşmintele, ca la liturghie.\r\n\r\n 
Luni23/6\r\n\r\n  Săptămîna Luminată. Luni a săptămînii luminate. M. Mc. Gheorghe Purtătorul de Biruinţă (303). Icoana Maicii Domnului Portăriţa (a doua aflare a icoanei  2012). Mcţ. împ. Alexandra (303). Mcc. Anatolie şi Protoleon (303). Utr.- Lc. XII, 2-12. Lit.-  Fapte I, 12-17, 21-26. In. I, 18-28. M. Mc. Gheorghe: Fapte XII, 1-11. In. XV, 17-XVI, 2.\r\n\r\nSăptămînă cu harţ. Pe tot parcursul săptămînii, inclusiv miercuri şi vineri, nu se posteşte.\r\n\r\nÎnceputul utreniei în altar. La troparele canonului pascal se adaugă troparele Născătoarei. Ectenii după a 3-a, a 6-a şi a 9-a cîntare. Cădirea la cîntarea 1-a, a 4-a, a 7-a şi a 9-a. Ceasurile pascale.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele pascale, la vohod stihul, în loc de “Sfinte Dumnezeule… ” – “Cîţi în Hristos v-aţi botezat…”, Axionul şi chinonicul Paştelui. Sfîrşitul liturghiei ca în ziua de Paşti. Astfel se va săvîrşi slujba pe tot parcursul Săptămînii Luminate.\r\n\r\n 
Marţi24/7\r\n\r\n  Marţi a Săptămînii luminate. Icoana Maicii Domnului „Portăriţa” (prăznuirea în ziua de marţi a Săptămînii luminate). Mc. Sava Stratilat şi cei 70 de ostaşi (272). Mcc. Pasicrat şi Valentin (228). Cuv. Alexie zăvorîtul, de la Pecersca (XIII). Cuv. Elisabeta (V). Mcc. Eusebie, Neon, Leontie, Longhin (303).Fapte II, 14-21. Lc. XXIV, 12-35.\r\n\r\n 
Miercuri25/8\r\n\r\n  Miercuri a Săptămînii luminate. Ap. şi Ev. Marcu (63). Cuv. Silvestru (1379). Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (1767). Sf. sfţ. mc. Serghie (1938).Utr. – Lc. X, 1-15. Lit. – Fapte II, 22-36. In. I, 35-51. Ap.: I Petru V, 6-14. Mc. VI, 7-13.\r\n\r\nSlujba pascală se săvîrşeşte împreună cu slujba Ap. şi Ev. Marcu.\r\n\r\n 
Joi26/9\r\n\r\n  Joi a Săptămînii luminate. Sf. sfţ. mc. Vasile, ep. Amasiei (322). Cuv. Ioanichie (XIII). Dreapta Glafira fecioara (322).Fapte II, 38-43. In. III, 1-15. \r\n\r\nPomenirea ostaşilor răposaţi se săvîrşeşte în acest an marţi la 1/14 mai.\r\n\r\n 
Vineri27/10\r\n\r\n  Vineri a Săptămînii luminate. Icoana Maicii Domnului „Izvorul Tămăduirilor” (prăznuirea în ziua de vineri a Săptămînii luminate). Ap. şi sfţ. mc. Simeon, ruda Domnului (107). Dreptul Evloghie, primitorul de străini (IV). Sff. sfţţ. mcc. Pavel, Ioan preoţii, mcc. Petru, Nicolae, Auxentie, Serghie şi mcţ. Anastasia (1922). Mcţ. Maria (1938). Sf. Ştefan ep. (1094).Fapte III, 1-8. In. II, 12-22. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nDupă liturghie se săvîrşeşte sfinţirea apei mici.\r\n\r\n 
Sîmbătă28/11\r\n\r\n  Sîmbătă a Săptămînii luminate. App. din cei 70 Iason, Sosipatru şi Cherchira fecioara (I). Sf.  Chiril, ep. de Turov (1183). Mcc. Dada, Maxim şi Cvintilian (286). Mcc. Zinon, Eusebie, Neon şi Vitalie (63).Fapte III, 11-16. In. III, 22-33. \r\n\r\nLa liturghie, după rugăciunea amvonului, se citeşte rugăciunea la împărţirea artosului. Înainte de ceasul 9 se închid uşile Împărăteşti. Ceasul al 9-lea se citeşte obişnuit cu trei psalmi.
Duminică29/12\r\n\r\n  Antipasha. Duminica II după Paşti, a Sf. Apostol Toma.Nouă mucenici din Cizic: Teognis, Ruf, Antipatru, Teostih, Artemas, Magnon, Teodot, Tavmasie şi Filimon (286-299). Cuv. Memnon. Cuv. Nectarie de la Optina (1928). Cuv. Amfilohie de la Poceaev (1970). Sf. Vasile ep. (1671). Mcc. Diodor şi Rodopian diaconul (284-305).\r\n\r\nUtr.- Evgh. I, Mt. XXVIII, 16-20. Lit.- Fapte V, 12-20. In. XX, 19-31.\r\n\r\nLa utrenie mărimu-te a Duminicii Tomei. “Soborul îngeresc” nu se cîntă. După Evanghelie – “Învierea lui Hristos văzînd…” de 3 ori (în toate duminicile pînă la odovania Paştelui). Canonul praznicului (din Duminica Tomei). Catavasia “Ziua Învierii…”. Din această zi pînă la odovania Sf. Paşti, la toate slujbele, care se încep cu vozglasul preotului, deasemenea şi înaintea celor 6 psalmi se cîntă sau se citeşte de 3 ori “Hristos a înviat…”. În toate zilele de duminică pînă la odovania Sf. Paşti “Ceea ce eşti mai cinstită…” de la cîntarea a 9-a a canonului, nu se cîntă.\r\n\r\nLa liturghie după vohod “Veniţi să ne închinăm…Mîntuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu Cel ce ai înviat din morţi…”. Axionul – “Îngerul a strigat…Luminează-te, luminează-te…” (astfel în toate zilele, excepţie la sărbătoarea Înjumătăţirii şi odovaniei). După “Mîntuieşte, Dumnezeule…”- “Hristos a înviat…” o dată; după “Slavă Ţie, Hristoase Dumnezeule…” – “Hristos a înviat…” de 3 ori. Otpustul “Cel ce a înviat din morţi…” (Aşa sfîrşit de liturghie se face în toate zilele de duminică şi în zilele săptămînii de la Duminca Tomei pînă la odovania Sf. Paşti).\r\n\r\nVecernia în Duminica Tomei, seara, cu vohod şi prochimen mare.\r\n\r\nÎn toate zilele de duminică în perioada Penticostarului, slujba Mineului se lasă, doar din Penticostar (excepţie sfinţii cu polileu şi priveghere).\r\n\r\nÎn perioada Penticostarului, la liturghie, în toate zilele, se citeşte întîi Apostolul şi Evanghelia zilei, apoi a sfinţilor. Săptămînile de la Paşti pînă la Cincizecime se încep cu ziua de duminică, dar nu cu cea de luni. Rugăciunea “Împărate Ceresc” pînă la Cincizecime nu se citeşte şi nici nu se cîntă.\r\n\r\n 
Luni30/13\r\n\r\n  Săptămîna II după Paşti. Paştile Blajinilor. Ap. Iacov al lui Zevedeu (44). Aflarea moaştelor sf. Nichita, ep. de Novgorod (1558)­­­­. Sf. Ignatie (Breanceaninov), ep. Caucazului (1867). Sf. Donat, ep. Evriei (­­­387). Aflarea moaştelor sf. sfţ. mc. Vasile, ep. Amasiei (IV). Mc. Maxim.Utr. – In. XXI, 15-25. Lit. – Fapte III, 19-26. In. II, 1-11. Ap.: Fapte XII, 1-11. Lc. V,1-11.\r\n\r\nÎn zilele săptămînii pînă la odovania Sf. Paşti, slujba se săvîrşeşte din Penticostar şi Mineu.\r\n\r\nLa utrenie înainte de psalmul 50 se cîntă “Învierea lui Hristos văzînd…” o dată. La cîntarea a 9-a – “Ceea ce eşti mai cinstită…”. La utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare (excepţie sărbătoarea Înjumătăţirii, odovania ei şi Duminica a VI-a după Paşti), catavasia “Ziua învierii…”.\r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *