Martie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Joi1/14\r\n\r\n  Mcţ. Evdochia (160-170). Mcţ. Antonina (III-IV). Cuv. Martirie (1603). Mcc. Marcel şi Antonie. Cuv. Domnina Siriana (450-460). Cuv. Şio Georgianul (VI) (prăznuirea în ziua de joi din săptămîna albă). Cuvv. mcţţ. Ana, Daria, Evdochia şi Olga (1938).Iud. I, 11-25. Lc. XXIII, 1-34, 44-56.\r\n\r\n 
Vineri2/15\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Teodot, ep. de Cirene (326). Sf. Arsenie, ep. de Tveri (1409). Mcţ. Eutalia (257). Mc. Troadiu (III). Cuv. Agaton Egipteanul (V). Mcc. 440 din Italia (579). Icoana Maicii Domnului „Împărăteasa”(1917). Zi aliturgică.\r\n\r\nCeasul 6: Zah.VIII, 7-17. Vecernie: Zah.VIII, 19-23.\r\n\r\nOrdinea slujbei ca şi în ziua de miercuri.\r\n\r\n 
Sîmbătă3/16\r\n\r\n  Pomenirea tuturor cuvioşilor ce s-au nevoit în post şi rugăciune (prăznuirea în ziua de sîmbătă din săptămîna albă). Mcc. Eutropie, Cleonic şi Vasilisc (308). Cuv. Piama fecioara (337). Cuv. mcţ. Marta şi mc. Mihail (1938).Rom. XIV, 19-26. Mt. VI, 1-13. Cuvv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nSlujba din Triod. Se cîntă slavoslovia mare. La liturghie un singur prochimen, gl. 4: “Bucura-se-vor cuvioşii întru slavă… ”. Apostolul şi Evanghelia zilei şi a părinţilor. Chinonicul: “Bucuraţi-vă, drepţilor…”.\r\n\r\n 
Duminică4/17\r\n\r\n  Duminica lăsatului sec de brînză, a izgonirii lui Adam din Rai. Duminica iertării. Glasul 8.Cuv. Gherasim de la Iordan (475). Mcc. Pavel şi Iuliana (273). Cuv. Iacov postitorul (VI). Bnc. cn. Daniil al Moscovei (1303). Mutarea moaştelor bnc. cn. Veaceslav Cehul (938). Sf. Grigorie, ep. Constanţianei Ciprului.\r\n\r\nUtr.- Evgh.VIII, In. XX, 11-18. Lit.- Rom. XIII, 11-XIV, 4. Mt. VI, 14-21.\r\n\r\nLăsatul secului pentru Postul Mare.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Ca pe uscat…”\r\n\r\nÎn această Duminică şi în următoarele cinci (pînă la duminica Floriilor) la vecernie  se săvîrşeşte vohodul mare pentru prochimenele mari: “Nu întoarce faţa Ta…” şi “Dat-ai moştenire…”, care se cîntă succesiv peste o duminică.\r\n\r\nÎn această Duminică după slujba vecerniei se săvîrşeşte Cinul Iertării.\r\n\r\n 
Luni5/18\r\n\r\n  Începutul Postului Mare. Mc. Conon Isaurul (I). Mc. Onisie (I). Mc. Conon grădinarul (III). Mcţ. Iraida. Mc. Evloghie din Palestina. Mc. Evlampie. Cuv. Marcu (V). Aflarea moaştelor bnc. cn. Teodor din Smolensk şi a fiilor săi David şi Constantin (1463). Cuv. Isihie (790). Cuv. mc. Adrian (1550). Aflarea moaştelor sf. Luca mărt., arhiep. de Simferopol (1996). Icoana Maicii Domnului „Educare”.Ceasul 6: Ieş. I, 1-20. Vecernie: Fac. I, 1-13. Pilde I, 1-20.\r\n\r\nÎn zilele săptămînii din Postul Mare slujba se cîntă din Mineu şi Triod, fără Octoih, cu excepţia cîntărilor treimice, sedelnelor şi luminîndelor glasului de rînd.\r\n\r\nLuni, marţi, miercuri şi joi, în prima săptămînă a Postului Mare la Pavecerniţa Mare se cîntă Canonul  Sfîntului Andrei Criteanul\r\n\r\n 
Marţi6/19\r\n\r\n  Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea: Constantin, Aetiu, Teofil, Teodor şi ceilalţi împreună cu ei (845). Aflarea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci şi a cuielor de către împărăteasa Elena în Ierusalim (326). Cuvv. mcc. Conon şi fiul său Conon (270-275).  Cuv. Arcadie Cipriotul (361). Cuv. Iov în schima mare Iisus (1720).Ceasul 6: Ieş. I, 19-II, 3. Vecernie: Fac. I, 14-23. Pilde I, 20-33.  \r\n\r\n 
Miercuri7/20\r\n\r\n  Sff. sfţţ. mcc. Vasile, Efrem, Capiton, Evghenie, Eferie, Elpidie şi Agatodor ce au păstorit şi pătimit în Hersones (IV). Cuv. Pavel cel simplu (IV). Cuv. Emilian Italianul.Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeasul 6: Ieş. II, 3-11. Vecernie: Fac. I, 24-II, 3. Pilde II, 1-22. \r\n\r\n 
Joi8/21\r\n\r\n  Cuv. Teofilact, mărt., ep. Nicomidiei (842-845). Cuvv. Lazăr (1391) şi Atanasie (XV) din Murom. Ap. Erm (I). Sf. sfţ. mc. Teodorit, preotul din Antiohia (361-363). Cuv. Dometie (363). Sf. Pavel mărt., ep. Plusaidei (IX). Icoana Maicii Domnului „Oranta” (1898).Ceasul 6: Ieş. II, 11-21. Vecernie: Fac. II, 4-19.  Pilde III, 1-18.\r\n\r\n 
Vineri9/22 \r\n\r\n  Sfinţii 40 de mucenici ce au pătimit în iezerul Sevastiei: Mcc.: Chirion, Candid, Domn, Isihie, Iraclie, Smarald (Smaragd), Eunoic (Evnoic), Ualent (Valent), Vivian, Claudiu, Prisc, Teodul, Eutihie, Ioan, Xantie, Ilian, Sisinie, Angie, Aetie, Flaviu, Acachie, Ecdichie (Ecdit), Lisimah, Alexandru, Ilie, Gorgonie, Teofil, Dometian, Gaiu, Leontie, Atanasie, Chiril, Sacerdon (Sacherdon), Nicolae, Ualeriu (Valeriu), Filoctimon, Severian, Hudi-on, Meliton şi Aglaie. (320) (prăznuirea lor se mută pe sîmbătă 10 martie). Mc. Urpasian (295). Dreptul Chesarie, fratele sf. Grigorie Teologul (369). Dreptul Tarasie.Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeasul 6: Ieş. III, 1-14. Vecernie: Fac. II, 20-III, 20. Pilde III, 19-34. Mcc.: Ieş. XLIII, 9-14. Înţ. Solom. III, 1-9. Înţ. Solom. V, 15-VI, 3.\r\n\r\nÎn această zi se cîntă slujba  mc. Condrat din 10 martie. \r\n\r\nDupă rugăciunea Amvonului se cîntă Canonul Marelui Mucenic Teodor Tiron şi se binecuvintează coliva.\r\n\r\n 
Sîmbătă10/23\r\n\r\n  M. mc. Teodor Tiron (306) (prăznuirea în sîmbăta I din Postul Mare). Mcc. Codrat, Ciprian, Pavel, Dionisie, Anect, Criscent, Victorin, Nichifor, Claudiu, Diodor, Victor, Leonid şi mcţţ. Haries, Nunerha,Vasilisa, Nica, Gali, Galina şi Teodora (258).Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur. \r\n\r\nUtr. – Lc. XXI, 12-19. Lit. – Evr. I, 1-12. Mc. II, 23-III, 5. M. mc.: II Tim. II, 1-0. In. XV, 17- XVI, 2. Sf. 40 mcc.:Evr. XII, 1-10. Mt. XX, 1-16.\r\n\r\nÎn această zi se cîntă şi slujba cu polileu a sf. 40 de mucenici.\r\n\r\nSlujba mc. Condrat se mută pe vineri 9 martie.\r\n\r\n 
Duminică11/24 \r\n\r\n  Duminica I din Postul Mare. Triumful Ortodoxiei. Glasul 1.Sf. Sofronie, patr. Ierusalimului (644). Sf. Eftimie, arhiep. Novgorodului (1458). Sf. sfţ. mc. Pionie, preotul din Smirna şi cei împreună cu el (250). Cuv. Patrichie mărt. (1933).\r\n\r\nLiturghia sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nUtr.- Evgh. IX, In. XX, 19-31. Lit.- Evr. XI, 24-26, 32-XII, 2. In. I, 43-51.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Adîncul Mării Roşii…”. La liturghie Axionul – “De tine se bucură… ”.\r\n\r\nDupă liturghie se săvîrşeşte Te-Deum-ul  la  Duminica Ortodoxiei.\r\n\r\n 
Luni12/25\r\n\r\n  Săptămîna a II-a din Postul Mare. Cuv. Teofan mărt. (818). Dreptul Finees (1500 î. Hr.). Sf. Grigorie Dialogul, ep. Romei (604). Cuv. Simeon Noul Teolog (1021). Icoana Maicii Domnului din oraşul Lida.Ceasul 6: Ieş. IV, 2-V, 7. Vecernie: Fac. III, 21-IV, 7. Pilde III, 34-IV, 22. \r\n\r\n 
Marţi13/26\r\n\r\n  Mutarea moaştelor sf. Nichifor, patr. Constantinopolului (846). Mc. Savin (287). Mc. Alexandru (305-311). Mcţ. Hristina din Persia (IV).Ceasul 6: Ieş. V, 7-16. Vecernie: Fac. IV, 8-15. Pilde V, 1-15.
Miercuri14/27\r\n\r\n  Cuv. Benedict de Nursia (543). Sf. Teognost, mitr. Kievului şi a toată Rusia (1353). Bnc. cn. Rostislav-Mihail (1167).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeasul 6: Ieş. V, 16-25. Vecernie: Fac. IV, 16-26. Pilde V, 15-VI, 3. \r\n\r\n 
Joi15/28\r\n\r\n  Mcc. Agapie, Puplie, Timolae, Romil, Alexandru şi Dionisie (303). Sf. sfţ. mc. Alexandru preotul (270-275). Mc. Nicandru (302).Ceasul 6: Ieş. VI, 1-12. Vecernie: Fac. V, 1-24. Pilde VI, 3-20.
Vineri16/29\r\n\r\n  Mc. Sabin (287). Mc. Papa (305-311). Sf. Serapion, arhiep. Novgorodului (1516). Ap. Aristobul, ep. Britaniei (I). Sf. sfţ. mc. Alexandru, ep. Romei (119). Mc. Iulian (305-311). Sff. sfţţ. mcc. Trofim şi Tala, preoţii din Laodiceea (300).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeasul 6: Ieş. VII, 1-14. Vecernie: Fac. V, 32-VI, 8. Pilde VI, 20-VII, 1.\r\n\r\n 
Sîmbătă17/30\r\n\r\n  Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu (411). Cuv. Macarie (1483). Mc. Marin.Pomenirea celor adormiţi.\r\n\r\nLiturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nEvr. III, 12-16. Mc. I, 35-44. Pentru adormiţi: I Tes. IV, 13-17. In. V, 24-30.\r\n\r\nÎn această sîmbătă slujba pentru adormiţi din Triod se uneşte cu slujba din Mineu şi Octoih.\r\n\r\n 
Duminică18/31\r\n\r\n  Duminica a II-a din Postul Mare. Glasul 2.Sf. Irh. Grigorie Palama (prăznuirea în Duminica a II-a din Postul Mare). Sf. Chiril, arhiep. Ierusalimului (386). Mcc. Trofim şi Eucarpie (300). Soborul tuturor cuvioşilor Părinţi de la Kievo- Pecersca (prăznuirea în Duminica a II-a din Postul Mare).\r\n\r\nLiturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nUtr.- Evgh. X, In. XXI, 1-14. Lit.- Evr. I, 10-II, 3. Mc. II, 1-12. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Deschide-voi gura mea…”.\r\n\r\nLa liturghie prochimenul gl. al 5-lea: “Tu Doamne ne vei păzi pe noi…” şi prochimenul sf. Grigorie gl. 1: “Gura mea va grăi înţelepciune…” .\r\n\r\n 
\r\n

APRILIE (stil nou)

\r\n 

Luni19/1\r\n\r\n  Săptămîna a III-a din Postul Mare. Mcc. Hrisant şi Daria (283) şi cei împreună cu ei mcc. Claudiu tribunul, Ilaria soţia lui şi fiii lor Iason şi Mavra, Diodor preotul şi Marian diaconul. Cuv. Inochentie (1521). Cuv. Vasa (1473). Dreapta Sofia cn. (1612). Icoana Maicii Domnului „Umilenie”.Ceasul 6: Ieş. VIII, 13-IX, 7. Vecernie: Fac. VI,  9-22. Pilde VIII, 1-21.\r\n\r\n 
Marţi20/2\r\n\r\n  Cuvv. Ioan, Serghie, Patrichie şi alţii ucişi în mănăstirea sf. Sava (796). Mcţ. Fotinia (Svetlana) samarineanca şi fiii ei mcc. Victor şi Iosie (I). Mcţţ. Anatolia, Foto, Fotida, Parascheva, Kiriaki, Domnina şi mc. Sebastian (66). Mcţţ. Alexandra, Claudia, Eufrosinia, Matroana, Iuliana, Eufimia şi Teodosia (310). Sf. Nichita mărt., arhiep. Apoloniadei (813-820).Ceasul 6: Ieş. IX, 9-X, 4. Vecernie: Fac. VII, 1-5. Pilde VIII, 32-IX, 11.\r\n\r\n 
Miercuri21/3\r\n\r\n  Sf. Iacov mărt., ep. (VIII-IX). Cuv. Serafim de Vîriţ (1949). Sf. Chiril, ep. Cataniei (I-II). Sf. Toma, patr. Constantinopolului (610).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeasul 6: Ieş. X, 12-20. Vecernie: Fac. VII, 6-9. Pilde IX, 12-18. \r\n\r\n 
Joi22/4\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Vasile preotul din Ancira (362-363). mcţ. Drosida, fiica împ. Traian (104-117). Cuv. Isaachie (IV).Ceasul 6: Ieş. XI, 10-XII, 2. Vecernie: Fac. VII, 11-VIII, 3. Pilde X, 1-22.
Vineri23/5\r\n\r\n  Cuv. mc. Nicon ep. şi cei 199 de ucenici ai lui (251). Mcc. Filit, Lidia soţia lui, Macedonie, Feoprepie, Cronid şi Amfilohie (117-138). Cuv. Nicon de la Pecersca (1088).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeasul 6: Ieş. XIII, 2-13. Vecernie: Fac. VIII, 4-21. Pilde X, 31-XI, 12.\r\n\r\n 
Sîmbătă24/6\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Buneivestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cuv. Zaharia monahul. Sf. Artemie (Artemon), ep. Seleuciei din Pissida (I-II). Mcc. Petru şi Ştefan din Kazani (1552).Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nEvr. X, 32-38. Mc. II, 14-17.\r\n\r\nSlujba pentru cei adormiţi, în această sîmbătă nu se săvîrşeşte.\r\n\r\n 
Duminică25/7\r\n\r\n  Duminica a III-a din Postul Mare, a Sfintei Cruci. Glasul 3.Bunavestirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria. \r\n\r\nLiturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Buneivestiri:  Evr. II, 11-18. Lc. I, 24-38. A duminicii: Evr. IV, 14-V, 6. Mc. VIII, 34-IX, 1.\r\n\r\nLa masă se face dezlegare la peşte.\r\n\r\nDupă slavoslovia mare – scoaterea sf. Cruci.\r\n\r\n 
Luni26/8\r\n\r\n  Săptămîna a IV-a din Postul Mare. Odovania Praznicului Buneivestiri. Soborul Arhanghelului Gavriil. Sf. sfţ. mc. Irineu, ep. de Sirmium (304). Mcc. Vatus şi Virca preoţii, Arpilla monahul şi 11 mireni (IV). Mcţţ. Ana, Alla, Varis, Moico, Mamica, Birgo, Animaisa, Gaata împ. Goţilor şi Druclida (375). Cuv. Vasile cel Nou (944).Ceasul 6: Ieş. XIV, 24-32. Vecernie: Fac. VIII, 21-IX, 7. Pilde XI, 19-XII, 6.\r\n\r\nLa Ceasul 1 se face închinare la Sfînta Cruce. În loc de “Paşii mei..” se cîntă “Crucii Tale…” şi stihirile la sărutarea Crucii.\r\n\r\nLa toate ceasurile şi la obedniţă în zilele de luni, miercuri şi vineri, după “Tatăl nostru”- condacul “Nu va mai păzi arma cea de văpaie…”.\r\n\r\n 
Marţi27/9\r\n\r\n  Mcţ. Matroana din Tesalonic (III-IV). Mcc. Manuil şi Teodosie (304). Cuv. Ioan Egipteanul (395).Ceasul 6: Ieş. XXV, 1-9. Vecernie: Fac. IX, 8-17. Pilde XII, 8-22.
Miercuri28/10 Cuv. Ilarion cel Nou (754). Cuv. Ştefan mărt. (815). Mcc. Iona şi Varahisie (330). Mc. Boian cn. Bulgarilor (830).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.\r\n\r\nCeasul 6: Ieş. XXVI, 21-XXVII, 9. Vecernie: Fac. IX, 18-X, 1. Pilde XII, 23-XIII, 9. \r\n\r\nUtrenia doar din Triod. Slujba sfîntului de la Mineu se cîntă la pavecerniţă. La Ceasul 1 se face închinare la Sfînta Cruce, asemenea zilei de luni. La toate ceasurile şi la obedniţă  după “Tatăl nostru”- condacul “Nu va mai păzi arma cea de văpaie…”. Începînd cu această zi, pînă în Miercurea cea Mare din Săptămîna Patimilor, la toate liturghiile înainte sfinţite, se adaugă ecteniile pentru “cei ce se pregătesc către Sfînta Luminare” (Botez).\r\n\r\n 
Joi29/11\r\n\r\n  Mcc. Marcu. ep. Aretuselor şi Chiril diaconul (364). Cuv. Ioan pustnicul (IV). Cuvv. Marcu  (XV) şi  Iona de la Pscovo-Pecersca (1480). Sf. Evstratie mărt., ep. Chiului Bitiniei (IX).Ceasul 6: Ieş. XXVIII, 14-22. Vecernie: Fac. X, 32-XI, 9. Pilde XIII, 20-XIV, 6.\r\n\r\n 
Vineri30/12\r\n\r\n  Cuv. Ioan Scărarul (649). Sf. Sofronie, ep. de Irkutsk (1771). Proor. Ioad (X î. Hr.). App. Sostene, Apolos, Chifa, Chesarie şi Epafrodit (I). Sf. Evula, maica m. mc. Pantelimon (303). Cuv. Ioan cel tăcut (VI). Cuv. Zosima, ep. Siracuzei (662).Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite. \r\n\r\nCeasul 6: Ieş. XXIX, 13-23. Vecernie: Fac. XII, 1-7. Pilde XIV, 15-26.\r\n\r\nUtrenia doar din Triod. La toate ceasurile şi la obedniţă  după “Tatăl nostru”- condacul “Nu va mai păzi arma cea de văpaie…”. La sfîrşitul obedniţei se face închinare la Sfînta Cruce, după care prin uşile împărăteşti este dusă în altar.\r\n\r\n 
Sîmbătă31/13\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Ipatie,  ep. Gangrelor (326). Sf. Iona, mitr. Moscovei şi a toată Rusia (1461). sf. Inochentie, mitr. Moscovei (1879). Cuv. Apolonie Egipteanul (IV). Sff. sfţţ. mcc. Avdas ep. Persiei şi Veniamin diaconul (418-424).Pomenirea celor adormiţi.\r\n\r\nLiturghia Sfîntului Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nEvr. IV, 9-12. Mc. VII, 31-37. Pentru adormiţi: I Cor. XV, 47-57. In. V, 24-30.\r\n\r\nÎn această sîmbătă slujba pentru adormiţi din Triod se uneşte cu slujba din Mineu şi Octoih.\r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *