Mai

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Marţi\r\n\r\n1/14\r\n\r\n  Proor. Ieremia (sec. VI î. Hr.). Cuv. Pafnutie (1477). Sf. sfţ. mc. Macarie, mitr. Kievului (1497). Bnc. Tamara împărăteasa Gruziei (1213). Cuv. Gherasim (1554). Cuvv. mcc. Atoniţi Eftimie (1814), Ignatie (1814) şi Acachie (1816). Icoana Maicii Domnul­­ui „Bucurie Neaşteptată”.\r\n\r\nFapte IV, 1-10. In. III, 16-21. Pr.: I Cor. XIV, 20-25. Lc. IV, 22-30.\r\n\r\nPomenirea ostaşilor căzuţi pe cîmpul de luptă.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n2/15\r\n\r\n  Sf. Atanasie cel Mare, arhiep. Alexandriei (373). Mutarea moaştelor bncc. cnn. Boris şi Gleb (1115). Mcc. Esper şi Zoie soţia lui, şi fiii lor Chiriac şi Teodul (II).\r\n\r\nFapte IV, 13-22. In. V, 17-24. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. Mt. V, 14-19.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n3/16\r\n\r\n  Mcc. Timotei şi Mavra (286). Cuv. Teodosie de la Kievo-Pecersca (1074). Cuv. Petru, ep. Argosului (X). Cuvv. Iuliana (1393) şi Eupraxia (1394).\r\n\r\nFapte IV, 23-31. In. V, 24-30. Cuv.: Evr. XIII, 7-16. Mt. XI, 27-30.
Vineri\r\n\r\n4/17\r\n\r\n  Mcţ. Pelaghia fecioara (290). Sf. sfţ. mc. Erasm (303). Cuvv. Nichita, Chiril, Nichifor, Clement, Isaachie (XIV-XV). Sf. sfţ. mc. Alvian şi ucenicii săi (304). Sf. sfţ. mc. Silvan, ep. Gazei şi cei 40 de mucenici (311).\r\n\r\nFapte V, 1-11. In. V, 30-VI, 2.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n5/18\r\n\r\n  M. mcţ. Irina (I-II). Aflarea moaştelor cuv. Iacov. Cuv. mc. Efrem cel Nou (1426). Icoana Maicii Domnului „Potirul Nesecat”(1878). \r\n\r\nFapte V, 21-33. In. VI, 14-27.
Duminică\r\n\r\n6/19 Duminica III după Paşti, a Mironosiţelor.\r\n\r\nSfintele femei-mironosiţe: Maria Magdalena, Maria lui Cleopa, Salomeea, Susana, Ioana, Marta şi Maria. Drepţii Iosif din Arimateea şi Nicodim (prăznuirea în Duminica a III-a după Paşti). Dreptul Iov (2000-1500 î. Hr.). Mcc. Varvar ostaşul, Vach, Calimah şi Dionisie (362). Mc. Varvar, fostul tîlhar. Cuv. Miheea (1385). Cuv. Iov de la Poceaev (XVII). Bnc. Tamara împărăteasa Gruziei (prăznuirea în Duminica a III-a după Paşti).\r\n\r\nUtr.- Evgh. III, Mc. XVI, 9-20. Lit.- Fapte VI, 1-7. Mc. XV, 43-XVI, 8.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n7/20\r\n\r\n  Săptămîna III după Paşti. Pomenirea arătării pe cer a semnului Sf. Cruci la Ierusalim (351). Mc. Acachie sutaşul (303). Cuv. Nil (1508). Aflarea moaştelor cuv. Nil Izvorîtorul de mir, Athonitul (1815).\r\n\r\nFapte VI, 8-VII, 5, 47-60. In. IV, 46-54. Sf. Cruci: I Cor. I, 18-II, 2. In. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n8/21\r\n\r\n  Apostolul şi Evanghelistul Ioan Teologul  (98-117).  Cuv. Arsenie cel Mare (449-450). Cuvv. Arsenie (XIV) şi Pimen postitorul de la Pecersca (XII).\r\n\r\nUtr.- In. XXI, 15-25. Lit.- Fapte VIII, 5-17. In. VI, 27-33. Ap.: I In. I, 1-7. In. XIX, 25-27; XXI, 24-25.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n9/22\r\n\r\n  Proor. Isaia (s.VIII î. Hr.). Mc. Hristofor (250). Aducerea moaştelor sf. irh. Nicolae din Mira Lichiei în oraşul Bar (1087). Cuv. Iosif de la Optina (1911). Cuv. Şio Georgianul (VI).\r\n\r\nUtr.- In. X, 1-9. Lit.- Fapte VIII, 18-25. In. VI, 35-39.  Irh.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n10/23\r\n\r\n  Ap. Simon Zilotul (I). Sf. Simon, ep. de Suzdal (1226). Mcc. Alfiu, Filadelf, Ciprian, Onisim şi Erasm (251). Cuv. Isidora cea nebună pentru Hristos (IV). Fericita Taisia (V).\r\n\r\nUtr.-  In. XXI, 15-25. Lit.- Fapte VIII, 26-39. In. VI, 40-44. Apost.: I Cor. IV, 9-16. Mt. XIII, 54-58.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n11/24 Sf. sfţ. mc. Mochie (295). Sfinţii Metodie (885) şi Chiril (869) întocmai cu Apostolii. Sf. Rostislav cn. Moraviei (870). Cuv. Sofronie zăvorîtul (XIII). Sf. sfţ. mc. Iosif, mitr. Astrahanului (1671). Sf. Nicodim, arhiep. Serbiei (1325).\r\n\r\nUtr.- In. X, 9-16. Lit.- Fapte VIII, 40-IX, 19. In. VI, 48-54. Sf. întocmai cu Apost: Evr. VII, 26-VIII, 2. Mt. V, 14-19.\r\n\r\nZiua Îngerului Păzitor al Prea Fericitului Patriarh KIRIL.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n12/25 \r\n\r\n  Sf. Epifanie, ep. Ciprului (403). Sf. Gherman, patr. Constantinopolului (740). Sf. sfţ. mc. Ermoghen, patr. Moscovei (proslăvirea – 1913). Cuv. Dionisie de Radonej (1633). Mc. Ioan Valahul (1662).\r\n\r\nUtr. – Mt. X, 16-22. Lit. – Fapte IX, 19-31. In. XV, 17-XVI, 2.  Irh. : Evr. VII, 26-VIII, 2. Mt. V, 14-19. Mc.: Rom. VIII, 28-39. Lc. XXI, 12-19. \r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n13/26\r\n\r\n  Duminica  IV după Paşti, a Slăbănogului.\r\n\r\nMcţ. Glicheria fecioara şi mc. Laodichie străjerul (177). Mc. Alexandru Romanul (284-305). Cuv. mc. Macarie (1688). Sf. Gheorghe mărt., soţia lui Irina şi fiii lor (IX). Cuv. Eftimie Ivireanul (1028). Dreapta Tavita (I) (prăznuirea în Duminica a IV-a după Paşti).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IV, Lc. XXIV, 1-12. Lit.- Fapte IX, 32-42. In. V, 1-15.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n14/27 Săptămîna IV după Paşti. Mc. Isidor (251). Sf. Nichita zăvorîtul, ep. Novgorodului (1108). Mc. Maxim (250). Cuv. Serapion Sindonitul (V). Sf. Leontie, patr. Ierusalimului (1175).\r\n\r\nFapte X, 1-16. In. VI, 56-69. \r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n15/28\r\n\r\n  Cuv. Pahomie cel Mare (348). Sf. Isaia, ep. Rostovului (1090). Cuv. Ahilie, ep. Larisiei (330). Cuv. Eufrosin (1481).\r\n\r\nFapte X, 21-33. In. VII, 1-13. Cuv.: II Cor. IV, 6-15. Lc. XIV, 25-35.
Miercuri\r\n\r\n16/29\r\n\r\n  Înjumătăţirea Cincizecimii. Cuv. Teodor cel Sfinţit (368). Cuv. Efrem (1545). Cuv.   Casian (1537). Sf. sfţ. mc. Alexandru, ep. Ierusalimului (III). Mcc. Vit, Modest şi Criscent (303). Cuvv. părinţi omorîţi în Lavra sf. Sava (614). Sf. Gheorghe II, ep. Mitilenei (IX).\r\n\r\nFapte XIV, 6-18. In. VII, 14-30.\r\n\r\nSlujba doar din Penticostar.\r\n\r\nLa vecernie vohod, paremii. La utrenie înainte de psalmul 50 – “Învierea lui Hristos văzînd…”. Canoanele praznicului. Catavasie – irmosul canonului al doilea. “Ceea ce eşti mai cinstită …” nu se cîntă. Slavoslovia cea mare se cîntă.\r\n\r\nLa liturghie Axionul – “Străin lucru este maicilor fecioria…”(şi la odovanie, în celelalte zile după prăznuire – Axionul Paştilor). Chinonicul “Cel ce mănîncă trupul Meu…”.\r\n\r\nÎn acestă zi se săvîrşeşte sfinţirea apei mici.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n17/30\r\n\r\n  Ap. Andronic şi sf. Iunia (I). Cuv. Eufrosinia (1407). Sf. Ştefan, patr. Constantinopolului (893). Mcc. Solohon, Pamfamir şi Pamfilon (284-305).\r\n\r\nFapte X, 34-43. In. VIII, 12-20.
Vineri\r\n\r\n18/31\r\n\r\n  Pomenirea Sf. Părinţi de la 7 Sinoade Ecumenice. Mc. Teodot din Ancira şi mcţţ. Alexandra, Tecusa, Claudia, Faini, Eufrasia, Matroana şi Iulia (303). Mcc. Petru, Dionisie,Andrei, Pavel şi Hristina fecioara (249-251). Mcc. Simeon, Isaac şi Vahtisie (IV). Mcc. Iraclie, Paulin, Venedim. Mcc. David şi Tarcian (693).\r\n\r\nFapte X, 44-XI, 10. In. VIII, 21-30. \r\n\r\n 
  \r\n

Iunie (stil nou)

\r\n 

Sîmbătă\r\n\r\n19/1\r\n\r\n \r\n\r\n  Sff. sfţţ. mcc. Patrichie, ep. Prusiei şi cei împreună cu el: Acachie, Menandru şi Polien, preoţii (100). Cuv. Ioan, ep. Goţilor (790). Cuv. Corneliu (1537). Bnc. cn. Ioan, în călugărie-Ignatie (1523). Cuv. Serghie (1609). Cuvv. Mitrofan, Antonie, Ipolit, Alexandru, Mihail, Matei (1938). Bnc. cn. Dimitrie (1389).\r\n\r\nFapte XII, 1-11. In. VIII, 31-42.\r\n\r\n
Duminică\r\n\r\n20/2 \r\n\r\n  Duminica V după Paşti, a Samarinencii.\r\n\r\nMcc. Talaleu, Alexandru şi Asterie (284). Aflarea moaştelor sf. Alexie, mitr. Moscovei şi a toată Rusia (1431). Mc. Ascalon (287). Cuv. Zabulon şi Susana, părinţii sf. Nina, luminătoarea Gruziei.\r\n\r\nUtr.- Evgh. VII, In. XX, 1-10. Lit.- Fapte XI, 19-26, 29-30. In. IV, 5-42. Irh.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n21/3\r\n\r\n  Săptămîna V după Paşti. Icoana Maicii Domnului din Vladimir. Sff. întocmai cu Apostolii împărat Constantin (337) şi  mama sa împărăteasa Elena (327). Cuv. Casian Grecul (1504).\r\n\r\nUtr. – Lc. I, 39-49, 56. Lit.-  Fapte XII, 12-17. In. VIII, 42-51. Sf. întocmai cu Apost: Fapte XXVI, 1-5, 12-20. In. X, 1-9. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n22/4 Mc. Vasilisc (308). Mc. Ioan (1015). Sfinţii Părinţi de la Sinodul II Ecumenic (381).\r\n\r\nFapte XII, 25-XIII, 12. In. VIII, 51-59\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n23/5\r\n\r\n  Odovania Praznicului Înjumătăţirii Cincizecimii.\r\n\r\nCuv. Mihail mărt., ep. Sinadelor (821). Sf. Leontie, ep. Rostovului (1164). Cuv. Eufrosinia, egumena de Poloţk (1173). Cuv. Paisie (1460).\r\n\r\nFapte XIII, 13-24. In. VI, 5-14.\r\n\r\nSlujba doar din Triod. La utrenie înainte de psalmul 50 – “Învierea lui Hristos văzînd…”. Canoanele praznicului. Catavasie – irmosul canonului al doilea. “Ceea ce eşti mai cinstită …” nu se cîntă. Slavoslovia cea mare se cîntă.\r\n\r\nLa liturghie Axionul – “Străin lucru este maicilor fecioria…”. Chinonicul “Cel ce mănîncă trupul Meu…”.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n24/6\r\n\r\n  Cuv. Simeon stîlpnicul, de pe muntele Minunat (596). Cuv. Nichita stîlpnicul, de la Pereiaslav (1186). Mcc. Meletie Stratilat, Ştefan, Ioan, Serapion egipteanul, Calinic vrăjitorul, Teodor şi Faust şi cei împreună cu ei 1218 ostaşi cu soţii şi copii (218). Fericita Xenia de la Peterburg (proslăvirea 1988).\r\n\r\nFapte XIV, 20-27. In. IX, 39-X, 9. Cuv.: Col. III, 12-16. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nDin această zi pînă sîmbătă se săvîrşeşte după-prăznuirea Duminicii samarinencii.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n25/7\r\n\r\n  A treia aflare a capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înainte-Mergătorul Domnului (850). Sf. sfţ. mc. Terapont, ep. Ciprului (IV). Sf. Inochentie, arhiep. Hersonului (1857).\r\n\r\nUtr.- Lc. VII, 17-30. Lit.- Fapte XV, 5-34. In. X, 17-28. Înainte-Mergăt.: II Cor. IV, 6-15. Mt. XI, 2-15.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n26/8\r\n\r\n  App. Carp şi Alfeu din cei 70 (I). Mcc. Averchie şi Elena (I). Mc. Gheorghe cel Nou (1515). Aflarea moaştelor cuv. Macarie (1521). Cuv. Ioan Psihaitul, mărt.(IX).\r\n\r\nFapte XV, 35-41. In. X, 27-38.
Duminică\r\n\r\n27/9\r\n\r\n  Duminica  VI după Paşti, a Orbului.\r\n\r\nSf. sfţ. mc. Terapont, ep. Sardiei (III). Aflarea moaştelor cuv. Nil (1667). Mutarea moaştelor sf. Ciprian, Fotie şi Iona, mitrr. Moscovei (1472). Dreptul Ioan Rusul, mărt. (1730). Mcţ. Teodora fecioara şi mc. Didim ostaşul (304).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VIII. In.. XX, 11-18. Lit.- Fapte XVI, 16-34. In. IX, 1-38. Sf. Ioan Rusul: Efes. VI, 10-17. Lc. XII, 8-12.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Mîntuitorului Dumnezeu…”.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n28/10\r\n\r\n  Săptămîna VI după Paşti. Cuv. Nichita mărt., ep. Calcedonului (IX). Sf. sfţ. mc. Eladie ep. (VI-VII). Sf. sfţ. mc. Eutihie, ep. Melitinei (I). Mcţ. Eliconida (244). Sf. Ignatie, ep. Rostovului (1288). Cuv. Elena de la Diveevo (1832).\r\n\r\nFapte XVII, 1-15. In. XI, 47-57.\r\n\r\nLuni şi marţi în această săptămînă, la utrenie, dacă se cîntă slavoslovia cea mare, catavasia “Ziua învierii…”.
   
Marţi\r\n\r\n29/11 \r\n\r\n  Cuv. mcţ.  Teodosia fecioara (730). Mcţ. Teodosia fecioara din Tir (307-308). Fericitul Ioan cel nebun pentru Hristos (1494). Aflarea moaştelor cuv. Iov, în schima mare Iisus (2000). Sinodul I Ecumenic (325). Sf. Luca mărt., arhiep. Simferopolului (1961).\r\n\r\nFapte XVII, 19-28. In. XII, 19-36. \r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n30/12\r\n\r\n   \r\n\r\nOdovania Praznicului Învierii Domnului.\r\n\r\nCuv. Isaachie mărt. (383). Sf. sfţ. mc. Vasile, preotul (1942).\r\n\r\nFapte XVIII, 22-28. In. XII, 36-47.\r\n\r\nÎnceputul vecerniei, utreniei şi liturghiei – pascal. Sfîrşitul şi otpustul liturghiei după rînduiala pascală.\r\n\r\nÎn Penticostarul grecesc, în această zi, se face următoarea indicaţie: slujba se săvîrşeşte ca în ziua de Paşti. Ceasurile pascale se cîntă.\r\n\r\n \r\n

\r\n

 \r\n\r\nJoi\r\n\r\n31/13\r\n\r\n   \r\n\r\nÎnălţarea Domnului.\r\n\r\nAp. Erm din cei 70 (I). Mc. Ermie (II). Mc. Filosof (III).\r\n\r\nUtr.- Mc. XVI, 9-20.  Lit.- Fapte I, 1-12.  Lc. XXIV, 36-53.\r\n\r\nLa vecernia mare “Fericit bărbatul” nu se cîntă. La utrenie, după Evanghelie – “Învierea lui Hristos văzînd…”. Catavasia “Cu dumnezeiescul nor…”. În loc de “Ceea ce eşti mai cinstită…” la cîntarea a 9-a, se cîntă pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicului. Stihul  de la vohod: “Suitu-S-a Dumnezeu întru strigare, Domnul în glas de trîmbiţă”. Se cîntă “Sfinte Dumnezeule”. Axionul praznicului. În loc de “Văzu-t-am Lumina cea Adevărată…”- “Înălţatu-Te-ai întru slavă…”(pînă la odovanie).\r\n\r\nÎn ziua sărbătorii, seara, la vecernie se face vohod şi se cîntă prochimenul mare.\r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *