August

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Miercuri\r\n\r\n1/14 \r\n\r\n  Scoaterea Sf. Cruci. Şapte Mcc. Macabei: Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevon, Ahim şi Marcel, maica lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar (166 î. Hr.).\r\n\r\nI Cor. X, 12-22. Mt. XVI, 20-24. Sf. Cruci: I Cor. I, 18-24. In. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35. Mcc.: Evr. XI, 33-XII, 2. Mt. X, 32-36; XI, 1. La sfinţirea apei: Evr. II, 11-18. In. V, 1-4.\r\n\r\nÎnceputul Postului Adormirii Maicii Domnului.\r\n\r\nLa utrenie după slavoslovia cea mare-scoaterea Sf. Cruci şi se face închinare.\r\n\r\nLa liturghie se cîntă  “Sfinte Dumnezeule”.\r\n\r\nSe săvîrşeşte sfinţirea apei mici.\r\n\r\nSf. Cruce este dusă în altar, seara, după otpustul vecerniei.\r\n\r\nDin acestă zi, pînă la odovania Înălţării Sf. Cruci (excepţie după-prăznuirea Schimbării la Faţă, înaintea-prăznuirii Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, la praznicul Adormirii, după-prăznuirea şi odovania Adormirii) la utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare, catavasia “Crucea însemnînd… ”.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n2/15\r\n\r\n  Mutarea moaştelor întîiului mc. şi arhidiacon Ştefan, din Ierusalim în Constantinopol (428) şi aflarea moaştelor drepţilor Nicodim, Gamaliil şi a fiului său Aviv. Fer. Vasile, cel nebun pentru Hristos, din Moscova (1557). Sf. sfţ. mc. Ştefan, ep. Romei (257).\r\n\r\nI Cor. X, 28-XI, 7. Mt. XVI, 24-28. Mc.: Fapte VI, 8-VII, 5, 47-60. Mt. XXI, 33-42.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n3/16\r\n\r\n  Cuvv. Isaachie, Dalmat şi Faust (IV-V). Cuv. Antonie Romanul (1147). Mc. Rajden Persul (457).  Cuv. Cosma pustnicul (VI).\r\n\r\nI Cor. XI, 8-22. Mt. XVII, 10-18. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.
Sîmbătă\r\n\r\n4/17 Şapte tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan şi Constantin (250). Cuv. mcţ. Evdochia (362-364). Mc. Elefterie (IV). Mcc. Mihail, Simeon şi Dimitrie (1937).\r\n\r\nRom. XIII, 1-10. Mt. XII, 30-37.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n5/18\r\n\r\n  Duminica VIII după Cincizecime. Glasul 7.\r\n\r\nÎnainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului. Mc. Evsignie (362). Sff. sfţţ. mcc. Anfir (236) şi Favie (250), epp. Romei. Mcţţ. Evdochia, Daria, Maria, Daria (1919). Cuv. Ioan Iacob Hozevitul (1961). Dreapta Nona, mama sf. Grigorie Teologul (374). \r\n\r\nUtr.- Evgh. VIII, In. XX, 11-18. Lit.- I Cor. I, 10-18. Mt. XIV, 14-22.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Adormirii, în zilele săptămînii slujba se săvîrşeşte doar din Mineu.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n6/19\r\n\r\n  Săptămîna IX după Cincizecime.\r\n\r\nSchimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. \r\n\r\nUtr.- Lc. IX, 28-36. Lit.- II Petr. I, 10-19. Mt. XVII, 1-9.\r\n\r\nLa masă se dezleagă la peşte.\r\n\r\nLa vecernia mare “Fericit bărbatul”.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Crucea însemnînd…” (de asemenea şi în ziua odovaniei sărbătorii). La cîntarea a 9-a pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicului, stihul de la vohod: “Taborul şi Ermonul în numele Tău se vor bucura”. Axionul praznical (pînă la odovanie). Se sfinţesc strugurii şi alte roade.\r\n\r\nÎn ziua sărbătorii, seara, la vecernia mare se săvîrşeşte vohod şi prochimenul mare gl. 7: “Dumnezeul nostru în cer…”. Din această zi şi pînă la odovania Schimbării la Faţă, la liturghie după vohod (în zilele săptămînii): “Veniţi să ne închinăm… Mîntuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai schimbat la Faţă în muntele Taborului…”. Catavasia în zilele de după prăznuire (excepţie prima zi a sărbătorii şi odovania ei): “Feţele israeliteneşti…”.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n7/20\r\n\r\n  După-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului. Cuv. mc. Dometie Persul şi doi ucenici ai săi (363). Mcc. Marin şi Asterie (260). Cuv. Or (390). Cuv. Teodosie cel Nou (IX-X). Aflarea moaştelor sf. Mitrofan, ep. de Voronej (1832). Cuvv. Pimen (XIII-XIV) şi Mercurie de la Pecersca (1239). Cuv. Antonie de la Optina (1865).\r\n\r\nUtr.- In. X, 1-9. Lit.- I Cor. XII, 12-26. Mt. XVIII, 18-22; XIX, 1-2, 13-15. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.  Cuv.mc.: Efes. VI, 10-17. In. XV, 17-XVI, 2.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n8/21\r\n\r\n  Sf. Emilian mărt., ep. Cizicului (815-820). Cuv. Grigorie Sinaitul (XIV). Sf. Miron, ep. Cretei (350). Mutarea moaştelor cuvv. Zosima, Savatie şi Gherman de la Soloveţ (1992). Mcc. Elefterie şi Leonid.\r\n\r\nI Cor. XIII, 4-XIV, 5. Mt. XX, 1-16.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n9/22\r\n\r\n  Ap. Matia (63). Mc. Antonie Alexandrinul. Cuv. Psoe Egiptenul (IV). Mcc. Iulian, Marchian, Ioan, Iacob, Alexie, Dimitrie, Fotie, Petru, Leontie şi Maria patriciana (730).\r\n\r\nUtr.- In. XXI, 15-25. Lit.- I Cor. XIV, 6-19. Mt. XX, 17-28. Apost.: Fapte I, 12-17, 21-26. Lc. IX, 1-6.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n10/23\r\n\r\n  Mc. şi arhidiaconul Lavrentie şi mcc. Xist, ep. Romei, Agapit diaconul şi Roman (258).\r\n\r\nI Cor. XIV, 26-40. Mt. XXI, 12-14, 17-20.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n11/24\r\n\r\n  Mc. şi arhidiaconul Evplu (304). Sf. Nifon, patr. Constantinopolului (1460). Mc. Teodor (1483). Mcţ. Susana fecioara, sf. Gaie, ep. Romei şi mcc. Claudiu, Maxim, Alexandru (295-296).\r\n\r\nRom. XIV, 6-9. Mt. XV, 32-39.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n12/25\r\n\r\n  Duminica IX după Cincizecime. Glasul 8.\r\n\r\nMcc. Fotie şi Anichita (305-306). Sf. sfţ. mc. Alexandru ep. Comanelor (III). Mcc. Pamfil şi Capiton. Mcc. Varlaam, Serghie, Ilie, Veaceslav, Ioasaf, Ioan, Antonie, Mihei, Visarion, Matei, Varnava (1918).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IX, In. XX, 19-31. Lit.- I Cor. III, 9-17. Mt. XIV, 22-34. \r\n\r\nÎn această zi se cîntă slujba cuv. Maxim Mărturisitorul, care se prăznuieşte pe 13/26 august.\r\n\r\n                              \r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n13/26\r\n\r\n  Săptămîna X după Cincizecime. Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos. Cuv. Maxim Mărturisitorul (662). Sf. Tihon ep. de Voronej (1783). Mcc. Ipolit, Irineu, Avundie şi mcţ. Concordia din Roma (258). Icoana Maicii Domnului „Despietrirea inimilor învrăjbite”.\r\n\r\nI Cor. XV, 12-19. Mt. XXI, 18-22.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “ Crucea însemnînd…”. La cîntare a 9-a pripelele praznicului.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n14/27\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului. Proor. Miheea (VIII î. Hr.). Mutarea moaştelor cuv. Teodosie de la Kievo-Pecerska (1091). Cuv. Arcadie (XI). Sf. sfţ. mc. Marcel ep. Apameei (389).\r\n\r\nI Cor. XV, 29-38. Mt. XXI, 23-27, pentru miercuri: I Cor. XVI, 4-12. Mt. XXI, 28-32. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Adormirii, la utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare catavasia “ Cea împodobită cu dumnezeiască slavă…”.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n15/28 Adormirea Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nLa masă se dezleagă la peşte.\r\n\r\nLa utrenie la cîntare a 9-a pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie Axionul praznical (pînă la odovanie).\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n16/29\r\n\r\n  După-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului. Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol (944). Mc. Diomid doctorul (298).  Mcc. Constantin Vodă Brîncoveanul cu cei patru fii ai săi: Con­stantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache. Cuv. Herimon Egipteanul (IV).\r\n\r\nII Cor. I, 1-7. Mt. XXI, 43-46. Chip. Nefăcut de Mînă: Col. I, 12-18. Lc. IX, 51-56; X, 22-24.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n17/30\r\n\r\n  Mc. Miron preotul (250). Cuv. Alipie, iconograful de la Pecersca (1114). Cuv. Pimen (1880). Mcc. Pavel, Iuliana şi alţii (273). Mc. Patrocle (270-275). Mcc. Straton, Filip, Eutihian şi Ciprian (303).\r\n\r\nII Cor. I, 12-20. Mt. XXII, 23-33.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n18/31\r\n\r\n  Mcc. Flor şi Lavru (II). Sf. sfţ mc. Emilian ep., mcc. Ilarion, Dionisie şi Ermip (300). Mcc. Ermia, Serapion şi Polien (II). Sff. Ioan (674) şi Gheorghe (683), patrr. Constantinopolului. Cuv. Ioan de la Rîla (946). Mcc. Grigorie, Evghenie şi Mihail  (1937). Icoana Maicii Domnului „Pantanassa”. \r\n\r\nRom. XV, 30-33. Mt. XVII, 24-XVIII, 4. Mcc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XII, 2-12.\r\n\r\n
  \r\n

Septembrie (stil nou)

\r\n 

Duminică\r\n\r\n19/1\r\n\r\n  Duminica X după Cincizecime. Glasul 1.\r\n\r\nMc. Andrei Stratilat şi cei 2593 de mucenici împreună cu el (284-305). Sf. Pitirim ep. (1455). Mcc. Timotei, Agapie şi Tecla (304). Sf. Nicolae mărt. (1933).\r\n\r\nUtr.- Evgh. X, In. XXI, 1-14. Lit.- I Cor. IV, 9-16. Mt. XVII, 14-23.  Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n20/2\r\n\r\n  Săptămîna XI după Cincizecime. Proor. Samuil (sec. XI î. Hr.). Mcc. Sevir, Memnon şi cei 37 de mucenici împreună cu ei (304).\r\n\r\nII Cor. II, 3-15. Mt. XXIII, 13-22.
Marţi\r\n\r\n21/3\r\n\r\n  Ap. Tadeu din cei 70 (44). Mcţ. Vasa şi fiii ei, mcc. Teognie, Agapie şi Pist (305-311). Cuv. Avramie (XIII). Cuv. Marta de la Diveevo (1929).\r\n\r\nII Cor. II, 14-III, 3. Mt. XXIII, 23-28.
Miercuri\r\n\r\n22/4\r\n\r\n  Mcc. Agatonic, Zotic, Achindin, Severian (305-311). Sf. sfţ. mc. Atanasie ep. (270-275). Cuv. Antusa şi slugile ei mcc. Harisim şi Neofit (298). Mcţ. Eulalia fecioara (303). Cuv. Isaachie de la Optina (1894).\r\n\r\nII Cor. III, 4-11. Mt. XXIII, 29-39.\r\n\r\nÎn această zi se cîntă şi slujba mc. Lup din 23 august.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n23/5\r\n\r\n  Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului. Mc. Lup (306). Sf. sfţ. mc. Irineu ep. de Lion (202). Cuvv. Eutihie (540) şi Florenţiu (547). Sf. Calinic patr. Constantinopolului (705).\r\n\r\nII Cor. IV, 1-6. Mt. XXIV, 13-28. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nLa utrenie la cîntarea a noua – pripelele praznicului. Se cîntă slavoslovia cea mare.\r\n

 

\r\n

\r\n

Vineri\r\n\r\n24/6 Sf. sfţ. mc. Eutihie, ucenicul Sf. Ioan Teologul (I). Mutarea moaştelor sf. Petru mitr. Moscovei (1479). Mc. Tation (305). Mcţ. Sira, fecioara din Persia (558). Cuv. Gheorghe Limniotul (716). Cuv. Arsenie (1550). Cuv. Cosma Etolianul (1779).  Mc. Serafim (1946).\r\n\r\nII Cor. IV, 13-18. Mt. XXIV, 27-33, 42-51. \r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Înălţării Sf. Cruci, la utrenie, cînd es cîntă slavoslovia cea mare catavasia “Crucea însemnînd…”. În zilele de rînd pînă la înaintea-prăznuirii Naşterii Maicii Domnului se cîntă Octoihul.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n25/7\r\n\r\n  Mutarea moaştelor ap. Vartolomeu (VI). Ap. Tit din cei 70, ep. Cretei (I). Sf. Mina patr. Constantinopolului (536-552). Sff. Varsisie şi Evloghie epp. Edesei şi Protogen ep. şi mărt. (IV).\r\n\r\nI Cor. I, 3-9. Mt. XIX, 3-12. Apost.: Tit. I, 1-4; II, 15-III, 3, 12-13, 15. Mt. V, 14-19.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n26/8\r\n\r\n  Duminica XI după Cincizecime. Glasul 2.\r\n\r\nIcoana Maicii Domnului din Vladimir. Mcc. Adrian şi Natalia (305-311). Cuv. Adrian (1549). Mcc. Petru (1918), Victor, Dimitrie, Petru şi Roman (1937).\r\n\r\nUtr.- Evgh. XI, In. XXI, 15-25. Lit.- I Cor. IX, 2-12. Mt. XVIII, 23-35. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n27/9\r\n\r\n  Săptămîna XII după Cincizecime. Cuv. Pimen cel Mare (450). Cuv. Osie mărt. ep. Cordobei (359). Sf. Liveria mărt. ep. Romei (366). Mcţ. Anfisa. Cuvv. mcc. Cucşa şi Pimen de la Pecersca (1114). Cuv. Sava. Sff. sfţţ. mcc. Mihail, Ştefan, Pavel, Ioan (1918) şi cuv. mc. Metodie (1937).\r\n\r\nII Cor. V, 10-15. Mc. I, 9-15. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n
Marţi\r\n\r\n28/10\r\n\r\n  Cuv. Moise Arapul (400). Cuv. Iov de la Poceaev (1659). Soborul Cuvioşilor Părinţi de la Kievo-Pecersca. Sf. proorociţă Ana, fiica lui Fanuel, care L-a întîmpinat pe Domnul Iisus Hristos în templul din Ierusalim (I). Mcţ. Şuşanica (IV). \r\n\r\nII Cor. V, 15-21. Mc. I, 16-22. Pentru miercuri: II Cor. VI, 11-16. Mc. I, 23-28. Cuvv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.    \r\n\r\n
Miercuri\r\n\r\n29/11 Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului.\r\n\r\nUtr.- Mt. XIV, 1-13. Lit.- Fapte XIII, 25-32. Mc. VI, 14-30.\r\n\r\nZi de post.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n30/12\r\n\r\n  Sf. Varlaam, mitr. Moldovei. Sf. Alexandru (340), Ioan (595), Pavel cel Nou (784), patrr. Constantinopolului. Cuv. Hristofor Romanul (VI). Sf. Sava I (1237), Arsenie I (1266), Sava II (1269), Eustatie I (1285), Iacov (1292), Nicodim (1325), Daniil (1338) arhiepp. Serbiei; Ioanichie II (1354), Efrem II (1395), Spiridon (1388), Macarie (1574), Gavriil I (1659), patrr. Serbiei şi Grigorie ep.. Cuv. Alexandru de Svir (1533). Mutarea moaştelor bnc. cn. Alexandru Nevski (1724). Aflarea moaştelor bnc. cn. Daniil al Moscovei (1652).\r\n\r\nII Cor. VII, 1-10. Mc. I, 29-35. Irh.: Evr. XI, 33-XII, 2. Lc. XII, 32-40. \r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n31/13\r\n\r\n  Aşezarea în raclă a Cinstitului Brîu al Maicii Domnului (395-408). Sf. sfţ. mc. Ciprian, ep. Cartaginei (258). Sf. Ghenadie patr. Constantinopolului (471). Sff. sfţţ. mcc. Alexandru preotul şi Vladimir diaconul (1918).\r\n\r\nII Cor. VII, 10-16. Mc. II, 18-22.  Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n \r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *