Iulie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Duminică\r\n\r\n1/14\r\n\r\n  Duminica III după Cincizecime. Glasul 2.\r\n\r\nMcc. Cosma şi Damian, doctori fără de arginţi, ce au pătimit în Roma (284). Mc. Potit (II). Cuv. Petru patriciul (854). Dreapta Anghelina, despotesa Serbiei (XVI). Sf. sfţ mc. Arcadie preotul (1918).\r\n\r\nUtr.- Evgh. III, Mc. XVI, 19-20. Lit.- Rom. V, 1-10. Mt. VI, 22-33.  Sf. Doct. fără de arginţi: I Cor. XII, 27-XIII, 8. Mt. X, 1, 5-8.\r\n

     

\r\n

Luni\r\n\r\n2/15\r\n\r\n  Săptămîna IV după Cincizecime. Aşezarea în raclă a Cinstitului Veşmînt al Maicii Domnului (V). Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt (1504). Sf. Iuvenalie, patr. Ierusalimului (458). Sf. Fotie, mitr. Moscovei (1431).\r\n\r\nRom. IX, 18-33. Mt. XI, 2-15. Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28. Bnc. Voievod: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n3/16\r\n\r\n  Mc. Iachint (108). Mcc. Diomid, Evlampie, Asclipiodot şi mcţ. Golinduh (II). Mcc. Mochie şi Marcu (IV). Sf. Anatolie, patr. Constantinopolului (458). Cuv. Alexandru, egumenul mănăstirii “Neadormiţilor” (430). Cuv. Anatolie de la Pecersc (XII). Sf. Vasile, ep. Reazanului (1295). Mutarea moaştelor sf. Filip, mitr. Moscovei (1652). Cuvv. Ioan şi Longhin (1544-1545). Cuv. Nicodim (1640).\r\n\r\nRom. X, 11-XI, 2. Mt. XI, 16-20. Irh.: Evr. XIII, 17-21. In. X, 9-16.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n4/17\r\n\r\n  Sf. Irh. Andrei Criteanul (712-726). Cuv. Marta (551). Cuv. Andrei Rubliov, iconograful (XV). Sf. Împr. Mucenic Nicolae, împr. Alexandra şi fiii: Alexie, Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia (1918). Bnc. cn. Andrei Bogoliubov (1174).  Mcc. Teodot şi Teodota (108). Sf. sfţ. mc. Teodor, ep. Cirineei (310). Aflarea moaştelor cuv. Eftimie de Suzdal (1507).\r\n\r\nUtr.- Mt. X, 16-22. Lit.- Rom. XI, 2-12. Mt. XI, 20-26. Sf. Mc.: Rom. VIII, 28-39. In. XV, 17-XVI, 2. Irh.: Evr. VIII, 3-6. Mt. VII, 12-21.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n5/18 Cuv. Atanasie Atonitul (1000). Aflarea moaştelor cuv. Serghie de Radonej (1422). Cuvv. mcţţ. Elizabeta şi Varvara (1918). Mcţţ. Ana şi Chirila (304). Icoana Maicii Domnului „Economissa”.\r\n\r\nUtr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- Rom. XI, 13-24. Mt. XI, 27-30. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23. Cuv. Mcţ.: II Cor. VI, 1-10. Mt. XV, 21-28.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n6/19\r\n\r\n  Cuv. Sisoe cel Mare (429). Mcc. Marin, Marta, Avacum, Chirin, Valentin preotul şi Asterie din Roma (269). Mcc. Isavr diaconul, Inochentie, Filix, Ermeu, Vasile, Peregrin, Ruf şi Rufin (III). Mcţ. Lucia fecioara şi mcc. Rix, Antonie, Lucian, Isidor, Dion, Diodor, Cutonie, Aronos, Capic şi Saturn (301). Aflarea moaştelor dreptei Iuliana fecioara (XVI). Cuv. mc. Eftimie (1931).\r\n\r\nRom. XI, 25-36. Mt. XII, 1-8. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23. \r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n7/20\r\n\r\n  Cuv. Toma din Maleon (X). Cuv. Acachie (VI). Cuv. Evdochia, în călugărie Eufrosinia, cn. Moscovei (1407). Mcc. Peregrin, Lucian, Pompei, Isihie, Satornin şi Gherman (II). Cuvv. mcc. Epictet preotul şi Astion monahul (290). Mcţ. Kiriaki (IV). Icoana Maicii Domnului din Vlaherna. \r\n\r\nRom. VI, 11-17. Mt. VIII, 14-23. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n8/21\r\n\r\n  Duminica IV după Cincizecime. Glasul 3.\r\n\r\nArătarea icoanei Maicii Domnului în oraşul Kazani (1579). M. mc. Procopie (303). Sff. sfţţ. mcc. Alexandru, Teodor şi Nicolae preotul (1918).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IV, Lc. XXIV, 1-12. Lit.- Rom. VI, 18-23. Mt. VIII, 5-13. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n9/22\r\n\r\n  Săptămîna V după Cincizecime. Sf. sfţ. mc. Pancratie, ep.Tavromeniei (I). Sf. sfţ. mc. Chiril, ep. Gortinei (III-IV). Sf. Teodor, ep. Edesei (IX). Cuvv. Patermufie şi Coprie (IV).\r\n\r\nRom. XII, 4-5, 15-21. Mt. XII, 9-13.  \r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n10/23\r\n\r\n  Sfinţii 45 Mucenici din Nicopolea Armeniei (319). Cuv. Antonie de la Lavra Pecerska din Kiev (1073). Cuv. Siluan schimnicul (XIII-XIV). Mc. Apolonie (III). Mcc. Vianor şi Siluan (IV). Pomenirea sff. zece mii de părinţi egipteni, care prin foc şi moarte silnică s-au săvîrşit (398).\r\n\r\nUtr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- Rom. XIV, 9-18. Mt. XII, 14-16, 22-30. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. IV, 25-V, 12.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n11/24\r\n\r\n  M. mcţ. Eufimia (451). Întocmai cu apostolii Olga, cn. Rusiei (969). Mc. Chindeu preotul (III-IV). Aflarea moaştelor sf. sfţ. mc. Ilarion, arhiep. Vereisc (1998).\r\n\r\nRom. XV, 7-16. Mt. XII, 38-45. M. mcţ.: II Cor. VI, 1-10. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n12/25\r\n\r\n  Mcc. Proclu şi Ilarie (II). Cuv. Mihail Malein (962). Cuv. Arsenie (1570). Cuvv. Ioan (988) şi Gavriil Atoniţii (X). Mcc. Teodor şi Ioan din Kiev (983). Icoana Maicii Domnului „Tricherusa” („Cu trei mîini”). Icoana Maicii Domnului „Prodromiţa” \r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Rom. XV, 17-29. Mt. XII, 46-XIII, 3. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n13/26\r\n\r\n  Soborul Arhanghelului Gavriil. Cuv. Ştefan Savaitul (794). Mc. Serapion (II-III). Mc. Marcian (258). Sf. Iulian ep. (I).\r\n\r\nRom. XVI, 1-16. Mt. XIII, 3-9. Arh.: Evr. II, 2-10. Lc. X, 16-21.
Sîmbătă\r\n\r\n14/27\r\n\r\n  Ap. Achila din cei 70 (I). Mc. Iust (I). Cuv. Elie monahul (IV). Cuv. Ştefan (1406). Cuv. Onisim (IV). Cuv. Nicodim Aghioritul (1809). Sf. sfţ. mc. Constantin preotul (1918).\r\n\r\nRom. VIII, 14-21. Mt. IX, 9-13.
Duminică\r\n\r\n15/28\r\n\r\n  Duminica V după Cincizecime. Glasul 4.\r\n\r\nSf. Părinţi de la şase Sinoade Ecumenice. Mcc. Chiric şi Iulita (305). Întocmai cu apostolii cn. Vladimir (1015). Mc. Avudim (IV).\r\n\r\nUtr.- Evgh. V, Lc. XXIV, 12-35. Lit.-  Rom. X, 1-10. Mt. VIII, 28-IX, 1. Sf. Părinţi: Evr. XIII, 7-16. In. XVII, 1-13. Sf. întocmai cu Apost.: Gal. I, 11-19. In. X, 1-9. \r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n16/29\r\n\r\n  Săptămîna VI după Cincizecime. Sf. sfţ. mc. Atinoghen ep. şi cei zece ucenici ai săi (311). Mc. Pavel şi mcţţ. Alevtina şi Hionia (308). Mc. Antioh doctorul (IV). Mcţ. Iulia fecioara (440 sau 613). Pomenirea sf. părinţi de la Sinodul IV Ecumenic (451).\r\n\r\nRom. XVI, 17-24. Mt. XIII, 10-23.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n17/30\r\n\r\n  M. mcţ. Marina (Margareta). Cuv. Irinarh (1628). Cuv. Leonid (1654). Mutarea moaştelor cuv. Lazăr.\r\n\r\nI Cor. I, 1-9. Mt. XIII, 24-30.  M. mcţ.:  II Cor. VI, 1-10. Lc. VII, 36-50.
Miercuri\r\n\r\n18/31\r\n\r\n  Mc. Emilian (363). Mc. Iachint din Amastrida (IV). Cuv. Ioan multpătimitorul, de la Pecersca (1160). Cuv. Pamvo pustnicul (IV).\r\n\r\nI Cor. II, 9-III, 8. Mt. XIII, 31-36.
  \r\n

AUGUST (stil nou)

\r\n 

Joi\r\n\r\n19/1\r\n\r\n  Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare (380). Aflarea moaştelor cuv. Serafim de Sarov (1903). Cuv. Paisie de la Pecersca (XIV). Bnc. cn.  Roman de Reazani (1270).\r\n\r\nUtr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- I Cor. III, 18-23. Mt. XIII, 36-43. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n20/2\r\n\r\n  Proorocul Ilie (sec. IX î. Hr.). Cuv. Avramie (1375). Aflarea moaştelor cuv. mc. Atanasie din Brest (1649). Sf. sfţ. mc. Constantin (1918). Sff. sfţţ. mcc. Alexandru, Gheorghe, Ioan, Serghie şi Teodor preoţii, cuvv. mcc. Tihon, Gheorghe, Cosma şi mcc. Eftimie, Petru (1930).\r\n\r\nUtr.– Lc. IV, 22-30. Lit.Proor.: Iac. V, 10-20. Lc. IV, 22-30.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n21/3\r\n\r\n  Proor. Iezechiel (sec. VI î. Hr.). Cuvv. Simeon cel nebun pentru Hristos şi Ioan (590). Cuvv. Onufrie cel tăcut şi Onisim zăvorîtul, de la Pecersca (XII-XIII).\r\n\r\nRom. IX, 1-5. Mt. IX, 18-26. Pentru vineri: I Cor. IV, 5-8. Mt. XIII, 44-54.
Duminică\r\n\r\n22/4\r\n\r\n  Duminica VI după Cincizecime. Glasul 5.\r\n\r\nMironosiţa întocmai cu apostolii Maria Magdalena (I). Mutarea moaştelor sf. sfţ. mc. Foca (403-404). Cuv. Cornilie din Periaslav (1693).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VI, Lc. XXIV, 36-53. Lit.- Rom. XII, 6-14. Mt. IX, 1-8. Întocmai cu Apost: I Cor. IX, 2-12. Lc. VIII, 1-3.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n23/5\r\n\r\n  Săptămîna VII după Cincizecime. Icoana Maicii Domnului de la Poceaev (1675). Mcc. Trofim, Teofil  şi cei 13 mucenici împreună cu ei (284-305). Sf. sfţ. mc. Apolinarie, ep. Ravenei (75). Icoana Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiţi”(1888).\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- I Cor. V, 9-VI, 11. Mt. XIII, 54-58. Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n24/6\r\n\r\n  Mcţ. Hristina (300). Cuv. Policarp, arhim. de la Pecersca (1182). Bncc. cnn. Boris şi Gleb (1015). Sf. sfţ. mc. Alfeu diaconul (1937).\r\n\r\nI Cor. VI, 20-VII, 12. Mt. XIV, 1-13. Mcţ.: II Cor. VI, 1-10. Lc. VII, 36-50.
Miercuri\r\n\r\n25/7\r\n\r\n  Adormirea dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cuvv. femei Olimpiada diaconiţa (409) şi Eupraxia fecioara (413). Cuv. Macarie (1444). Sfinţii Părinţi de la Sinodul V Ecumenic (553).\r\n\r\nI Cor. VII, 12-24. Mt. XIV, 35-XV, 11. Dr. Ana: Gal. IV, 22-31. Lc. VIII, 16-21.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n26/8\r\n\r\n  Sff. sfţţ. mcc. Ermolae, Ermip şi Ermocrat preoţii din Nicomodia (305). Cuv. Moise Ungurul, de la Pecersca  (1043). Cuv. mcţ. Parascheva (138-161).\r\n\r\nI Cor. VII, 24-35. Mt. XV, 12-21. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.
Vineri\r\n\r\n27/9\r\n\r\n  M. mc. şi tămăduitor Pantelimon (305). Cuv. Gherman din Alaska (1837). Cuv. Antuza mărt., egumena şi 90 de surori ale ei (VIII). Sf. întocmai cu apostolii: Clement (916), Naum, Sava, Gorazd şi Anghelar.\r\n\r\nUtr.- Lc. XXI, 12-19. Lit.- I Cor. VII, 35-VIII, 7. Mt. XV, 29-31. M. mc.: II Tim. II, 1-10. In. XV, 17-XVI, 2.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n28/10\r\n\r\n  App. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmen din cei 70 (I). Sf. Pitirim, ep. de Tambov (1698). Cuv. Moise, făcătorul de minuni de la Pecersca (XIII-XIV). Mcc. Iulian (II), Eustatie (316) şi Acachie (321). Icoana Maicii Domnului „Odighitria” (Călăuzitoarea). Icoana Maicii Domnului „Umilenie” (Îndurerata) de la Mănăstirea Diveevo.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Rom. XII, 1-3. Mt. X, 37-XI, 1. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28. \r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n29/11\r\n\r\n  Duminica VII după Cincizecime. Glasul 6.\r\n\r\nMc. Calinic (III-IV). Mcţ. Serafima fecioara (117-138). Mcţ. Teodota şi cei trei fii ai ei (304). Cuv. mc. Mihail (IX). Cuvv. mcc. Serafim şi Teognost (1921). Cuvv. Constantin şi Cosma (XIII).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VII, In. XX, 1-10. Lit.- Rom.XV, 1-7. Mt. IX, 27-35. \r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n30/12\r\n\r\n  Săptămîna VIII după Cincizecime. App. Sila, Siluan, Criscent, Epenet şi Andronic din cei 70 (I). Mc. Ioan Ostaşul (IV). Sf. sfţ.mc. Polihronie, ep. Babilonului (251). Cuv. Anatolie de la Optina, cel Mic (1922). Sf. sfţ. mc. Valentin ep. şi cei trei ucenici ai săi (273).\r\n\r\nI Cor. IX, 13-18. Mt. XVI, 1-6. Mc.: Rom. XV, 1-7. Mt. XVI, 24-28.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n31/13\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci. Dreptul Evdochim Capadocianul (IX). Mcţ. Iulita (304-305). Cuv. mc. Dionisie Vatopedinul (1922).  Sf. sfţ. mc. Veniamin, mitr. Petrogradului, cuv. mc. Serghie şi mcc.  Iurie şi Ioan (1922).\r\n\r\nI Cor. X, 5-12. Mt. XVI, 6-12. Drept.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nLăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului.\r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *