Septembrie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Sîmbătă1/14\r\n\r\n  Începutul anului bisericesc. Cuv. Simeon Stîlpnicul (459) şi mama sa Marta (428). Mc. Aitala diaconul (380). Sfintele 40 de fecioare muceniţe şi Sf. Amun diaconul învăţătorul lor (IV). Mcţ. Calista şi fraţii ei mcc. Evod şi Ermoghen (309). Dreptul Iisus al lui Navi (XVI î. Hr.).Cuv. mcţ. Tatiana şi mcţ. Natalia (1937).I Cor. I, 26-29. Mt. XX, 29-34. Încep. an. bis.: I Tim. II, 1-7. Lc. IV, 16-22. Cuv.: Col. III, 12-16. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\n 
Duminică2/15\r\n\r\n  Duminica XII după Cincizecime. Glasul 3.Mc. Mamant (275) şi părinţii săi mcc. Teodot şi Rufina (III). Cuv. Ioan posti­torul, patr. Constantinopolului (595). Cuvv. Antonie (1073) şi Teodosie (1074) de la Pecersca. Sfinţii 3628 de mucenici din Nicomidia (III-IV). \r\n\r\nUtr.- Evgh. I, Mt. XXVIII, 16-20. Lit.- I Cor. XV, 1-11. Mt. XIX, 16-26. Mcc.: Rom. VIII, 28-39. In. XV, 1-7.\r\n\r\n                            \r\n\r\n 
Luni3/16\r\n\r\n  Săptămîna XIII după Cincizecime. Sf. sfţ. mc. Antim ep. Nicomidiei şi mcc. Teofil diaconul, Dorotei, Mardonie, Migdonie, Petru, Indis, Gorgonie, Zinon, Domna fecioara şi Eftimie (302). Cuv. Teoctist (467). Mcţ. Vasilisa (309). Sf. Ioanichie II, patr. Serbiei (1354). Sff. sfţţ. mcc. Pimen ep., Vasile, Filip şi Vladimir preoţii (1918).II Cor. VIII, 7-15. Mc. III, 6-12. Sf. sfţ. mc.: Evr. XIII, 7-16. In. X, 9-16.\r\n\r\n 
Marţi4/17\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Vavila ep. Antiohiei celei Mari (251). Proor. Moise văzătorul de Dumnezeu (XVI î. Hr.). Mcţ. Ermiona, fiica ap. Filip diaconul (117). Mc. Vavila din Nicomidia şi cei 84 de tineri împreună cu el (IV). Aflarea moaştelor sf. Ioasaf, ep. de Belgorod (1911). Sf. Ioachim. Cuv. mc. Partenie (1867). Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins”. II Cor. VIII, 16-IX, 5. Mc. III, 13-19. Irh.: Evr. XI, 33-XII, 2. Lc. XII, 32-40.\r\n\r\n 
Miercuri5/18\r\n\r\n  Proor. Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Prooroc Ioan Botezătorul (I). Mcc. Fifail şi sora lui Fiveea (98-138). Mcţ. Raisa (308). Mcc. Iuventin şi Maxim ostaşii (361-363). Cuv. mc. Atanasie de la Brest (1648). Mc. Avdie din Persia (V).II Cor. IX, 12-X, 7. Mc. III, 20-27. Proor.: Evr. VI, 13-20. Mt. XXIII, 29-39.\r\n\r\n 
Joi6/19\r\n\r\n  Pomenirea minunii sf. Arhanghel Mihail (IV). Mcc. Eudoxie, Zinon, Romil şi Macarie (311-312). Cuv. Arhip (IV). Sf. sfţ. mc. Chiril ep. Gortinei (III-IV). Mcc. Chiriac, Faust preotul şi Aviv diaconul şi cei 11 mucenici împrună cu ei (250). Cuv. David (VI).II Cor. X, 7-18. Mc. III, 28-35. Arhangh.: Evr. II, 2-10. Lc. X, 16-21.\r\n\r\n 
Vineri7/20\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Naşterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Mc. Sozont (304). Mc. Eupsihie (117-138). Cuv. Luca (975). Sf. Ioan arhiep. Novgorodului (1186). Cuv. Macarie de la Optina (1860). Cuvv. Alexandru Peresvet şi Andrei Osleabi (1380). Sf. sfţ. mc. Petru preotul (1918).II Cor. XI, 5-21. Mc. IV, 1-9. Pentru sîmbătă: I Cor. II, 6-9. Mt. XXII, 15-22.  Mcc.: Efes. VI, 10-17. In. XV, 17-XVI, 2.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Înălţării, în zilele săptămînii, Octoihul nu se cîntă.\r\n\r\n 
Sîmbătă8/21\r\n\r\n  Sîmbăta înaintea Înălţării Sfintei Cruci.Naşterea Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria. \r\n\r\nCuvv. Ioan (1957) şi Gheorghe (1962), mărturisitorii.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nLa utrenie, la cîntarea a 9-a se cîntă pripelele sărbătorii.\r\n\r\nLa liturghie Axionul praznical (pînă la odovanie).\r\n\r\n 
Duminică9/22 Duminica XIII după Cincizecime. Glasul 4.Duminica înaintea Înălţării Sfintei Cruci. După-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului. Drepţii dum­nezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana. Mc. Severian (320). Cuv. Teofan mărt. (300). Mcc. Hariton şi Stratonic. Aflarea şi mutarea moaştelor sf. Teodosie arhiep. Cernigovului  (1896). Cuv. Iosif egumenul de Voloţk (1515). Sf. Părinţi de la Sinodul III Ecumenic (431).\r\n\r\nUtr.- Evgh. II, Mc. XVI, 1-8. Lit.- Dum. înaintea Înălţ. Sf. Cruci: Gal. VI, 11-18. In. III, 13-17. I Cor. XVI, 13-24. Mt. XXI, 33-42. Dr. Părinţi: Gal. IV, 22-31. Lc. VIII, 16-21.\r\n\r\n 
Luni10/23 Săptămîna XIV după Cincizecime. Mcţţ. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora (305-311). App. Apelie, Luca şi Climent (I). Sf. Pulheria împărăteasa (453). Cuv. Pavel de la Pecersca (XIII-XIV).II Cor. XII, 10-19. Mc. IV, 10-23.\r\n\r\n 
Marţi11/24 Cuv. Teodora din Alexandria (474-491). Cuv. Siluan Atonitul (1938). Mutarea moaştelor cuvv. Serghie şi Gherman de la Valaam. Mcc. Dimitrie, Evanfia soţia lui şi fiul lor Dimitrian (I). Mcc. Diodor şi Didim. Mcţ. Ia (362-364). Cuv. Eufrosin bucătarul (IX).Utr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- II Cor. XII, 20-XIII, 2. Mc. IV, 24-34. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23. \r\n\r\n 
Miercuri12/25\r\n\r\n  Odovania Praznicului Naşterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Sf. sfţ. mc. Autonom ep. Italiei (313). Mutarea moaştelor dreptului Simeon (1704). Cuv. Vasian (1624). Mc. Iulian şi cei 40 de mucenici împreună cu el (IV). Mc. Teodor Alexandrinul. Mc. Alexie (1937).II Cor. XIII, 3-13. Mc. IV, 35-41. Născăt de Dumnezeu: Flp, II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nLa utrenie, la cîntarea a 9-a – pripelele praznicului. Se cîntă slavoslovia cea mare.\r\n

\r\n

Joi13/26\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Înălţării Sf. Cruci. Pomenirea sfinţirii bisericii „Învierea Domnului” din Ierusalim (335). Sf. sfţ. mc. Corneliu Sutaşul (I). Mcc. Seleuc şi Straton (III). Mc. Gordian şi Macrovie (320). Mcc. Cronid, Leontie şi Serapion (237). Mcc. Ilie, Zotic, Luchian şi Valerian (320). Cuv. Petru din Agreia (IX). M. mcţ. Chetevani împărăteasa (1624).Sfinţ. bis. din Ierusalim: Evr. III, 1-4. Mt. XVI, 13-18. Sîmbăta înaintea Înălţării Sf. Cruci: I Cor. II, 6-9. Mt. X, 37-XI, 1. Pentru vineri: Gal. II, 6-10. Mc. V, 22-24, 35-VI; 1.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n14/27\r\n\r\n   Înălţarea Cinstitei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci a Domnului. \r\n\r\nSf. Irh. Ioan Gură de Aur (407).\r\n\r\nUtr.- In. XII, 28-36. Lit.- I Cor. I, 18-24. In. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.\r\n\r\nZi de post.\r\n\r\nÎnainte de începerea privegherii, în timpul citirii ceasului 9, Crucea este mutată de la jertfelnic pe Sf. Masă, în timpul căreia se cîntă troparul şi condacul praznicului.\r\n\r\nLa vecernia mare “ Fericit bărbatul” nu se cîntă.\r\n\r\nLa utrenie polileul se slujeşte în altar, Evanghelia se citeşte în altar. După Evanghelie – “Învierea lui Hristos văzînd…”, după psalmul 50: “Slavă”- “Pentru rugăciunile apostolilor…”, “Şi acum”- “Pentru rugăciunile Născătoarei…”. La cîntarea a 9-a: pripelele praznicului. După slavoslovia cea mare, scoaterea Crucii şi închinarea.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicale, stihul la vohod “Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui că sfînt este”. În loc de “Sfinte Dumnezeule”- “Crucii Tale…”. Axionul praznical (pînă la odovanie).\r\n\r\nÎn ziua sărbătorii, seara, la vecernie se face vohod şi prochimenul mare: “Dumnezeul nostru în cer…”. Din această zi pînă la odovania Înălţării, la liturghie după vohod (în zilele săptămînii) se cîntă: “Veniţi să ne închinăm… Mîntuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul Te-ai răstignit…”.\r\n\r\nCrucea este dusă în altar, după otpustul liturghiei, în ziua odovaniei praznicului.\r\n\r\n 
 \r\n\r\nSîmbătă\r\n\r\n15/28\r\n\r\n   \r\n\r\nSîmbăta după Înălţare. După-prăznuirea Înălţării Sf. Cruci. M. mc. Nichita (372). Aflarea moaştelor sf. mc. şi arhidiacon Ştefan (415). Mc. Porfirie (361). Aflarea moaştelor sf. Acachie mărt., ep. Melitinei (III). Mcţ. Liudmila (1937).\r\n\r\nSîmb. după  Înălţ. Sf. Cruci : I Cor. I, 26-29. In. VIII, 21-30. I Cor. IV, 1-V. Mt. XXIII, 1-12. M. Mc.: II Tim. II, 1-10. Mt. X, 16-22.\r\n\r\n 
Duminică16/29\r\n\r\n  Duminica XIV după Cincizecime. Glasul 5.M. mcţ. Eufimia prealăudata (304). Sf. Ciprian, mitr. Moscovei (1406). Cuv. Cucşa de la Odessa, mărt. (1964). Mcţ. Sevastiana (86-96). Mcţ. Melitina (138-161). Mc. Victor (304). Cuv. Dorotei, pustnicul egiptean (IV). Mcţ. Ludmila cn. Cehiei (927). Icoana Maicii Domnului „Caută la smerenia…” (1420).\r\n\r\nUtr.- Evgh. III, Mc. XVI, 9-20. Lit.- Dum. după Înălţ. Sf. Cruci: Gal. II, 16-20. Mc. VIII, 34-IX, 1. II Cor. I, 21-II, 4. Mt. XXII, 1-14. M. Mc.: II Cor. VI, 1-10. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\n 
Luni17/30\r\n\r\n  Săptămîna XV după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 18-a). Mcţţ. Pistis, Elpis şi Agapis (Vera, Nadejda, Liubov) şi mama lor Sofia (137). Mcţţ. Teodota şi Agatoclia (230). Mcc. 156 ce au pătimit în Egipt (310). Cuvv. mcc. Pavel, Teodosie, Nicodim şi Serafim (1918). Cuv. mcţ. Irina (1931).Gal. II, 11-16. Lc. III, 19-22.\r\n\r\n 
\r\n

Octombrie (stil nou)

\r\n 

Marţi18/1\r\n\r\n  Cuv. Eumenie, ep. Gortinei (VII). Mcţ. Ariadna (II). Mcţţ. Sofia şi Irina (III). Mc. Castor. Mcc. Bidzin, Şavlu şi Elizbar (1660). Sf. sfţ. mc. Amfilohie, ep. de Krasnoiarsk (1937). Icoana Maicii Domnului „Vindecătoarea”. Gal. II, 21-III, 7. Lc. III, 23-IV, 1.
Miercuri19/2 Mcc. Trofim, Savatie şi Dorimedont (276). Mc. Zosima pustnicul (IV). Bncc. cnn. Teodor (1299) şi fiii David şi Constantin (1321). Bnc. cn. Igor de Cernigov (1147). Sf. sfţ. mc. Nil preotul (1938). Gal. III, 15-22. Lc. IV, 1-15.\r\n\r\n 
Joi20/3\r\n\r\n  M. mc. Eustatie, soţia sa Teopista şi fiii Agapie şi Teopist (118). Mcc. şi mărturisitorii Mihail şi Teodor (1245). Cuv. şi bnc. cn. Oleg de Briansk (1285).Gal. III, 23-IV, 5. Lc. IV, 16-22.  M. mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.
Vineri21/4\r\n\r\n  Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci. Ap. Codrat (130). Aflarea moaştelor sf. Dimitrie mitr. Rostovului (1752). Sff. Isaachie şi Meletie epp. Ciprului. Mc. Eusebie şi Prisc. Mc. Vasile (1937).Gal. IV, 8- 21. Lc. IV, 22-30. \r\n\r\nLa utrenie la cîntarea a 9-a se cîntă pripelele sărbătorii\r\n\r\nDupă otpustul liturghiei, preotul prin uşile împărăteşti, vine în faţa Crucii, o cădeşte de trei ori, în timpul căreia se cîntă troparul sărbătorii şi condacul. Apoi, preotul ia Cinstita Cruce şi prin uşile împărăteşti o duce în altar şi o aşează pe Sf. Masă. După închiderea uşilor împărăteşti este dusă la locul ei.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Sîmbătă22/5\r\n\r\n  Proor. Iona (sec. VIII î. Hr.). Sf. sfţ. mc. Foca, ep. de Sinope (117). Cuv. Macarie (XVII). Mc. Foca grădinarul (320). Sf. sfţ. mc. Teodosie de la Brazi (1694).I Cor. IV, 17-V, 5. Lc. IV, 31-36.  Sf. sfţ. mc.: Evr. IV, 14-V, 6. In. X, 9-16.\r\n\r\nDin această zi, pînă la înaintea-prăznuirii Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, se cîntă Octoihul. La utrenie cînd se cîntă slavoslovia cea mare “Deschide-voi gura mea…”.\r\n\r\n 
Duminică23/6\r\n\r\n  Duminica XV după Cincizecime. Glasul 6.Zămislirea cinstitului, slăvitului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan. Mcţ. Iraida fecioara (308). Mcţţ. Xantipa şi Polixenia (109). Proslăvirea sf. Inochentie, mitr. Moscovei (1977). Mcc. Andrei, Ioan, Petru şi Antonin (IX).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IV, Lc. XXIV, 1-12. Lit.- II Cor. IV, 6-15. Lc. V, 1-11. Înaintemergător.: Gal. IV, 22-31. Lc. I, 5-25.\r\n\r\n 
Luni24/7\r\n\r\n  Săptămîna XVI după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 19-a). Mcţ. Tecla întocmai cu Apostolii (I). Cuv. Coprie (530). Sf. Vladislav, regele Serbiei (1264). Cuv. Nicandru pustnicul (1581). Cuv. mc. Galaction (1612). Cuv. mc. Vitalie şi mcc. Vasile, Serghie şi Spiridon (1937).Gal. IV, 28-V, 10. Lc. IV, 37-44.  Mcţ. întocmai cu Apost.: II Tim. III, 10-15. Mt. XXV, 1-13.\r\n\r\n 
Marţi25/8\r\n\r\n  Cuv. Eufrosinia din Alexandria (V). Cuv. Serghie de Radonej (1392). Cuv. mc. Pafnutie egipteanul şi cei 546 de mucenici împreună cu el (III). Mutarea moaştelor sf. Gherman, arhiep. de Kazani (1592). Cuv. Dositeia zăvorîta, de la Kiev (1776). Sf. Nicolae mărt. (1941).Utr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- Gal. V, 11-21. Lc. V, 12-16. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Miercuri26/9\r\n\r\n  Ap. şi Ev. Ioan Teologul (înc.II). Sf. Tihon, patr. Moscovei şi a toată Rusia. Cuv. Efrem (1492). Sff. sfţţ. mcc. Atanasie, Alexandru şi Dimitrie preoţii, mcc. Ioan şi Nicolae (1937). Sf. sfţ. mc. Vladimir preotul (1939).Utr.– In. XXI, 15-25. Lit.- Gal. VI, 2-10. Lc. V, 33-39. Apost.: I In. IV, 12-19. In. XIX, 25-27; XXI, 24-25.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n27/10\r\n\r\n  Mc. Calistrat (304). Ap. Marcu, Aristarh şi Zinon (I). Cuv. Ignatie (963-975). Mcţ. Epiharis (284-305). Cuv. Savatie de la Soloveţ (1435). Sf. sfţ. mc. Petru, mitr. de Krutiţk (1937).\r\n\r\nEfes. I, 1-9. Lc. VI, 12-19.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n28/11\r\n\r\n   Cuv. Hariton mărturisitorul (350). Cuvv. Chiril şi Maria (1337). Soborul Cuvioşilor Părinţi de la Lavra din Kiev (peşterile apropiate). Cuv. Irodion (1541). Proor. Varuh (VI î. Hr.). Mcc. Alexandru, Alfeu, Zosima, Marcu păstorul, Nicon, Neon şi Iliodor (IV). Bnc. cn. Veaceslav al Cehiei (935).  Mcţ. Ana (1925). Cuv. mc. Ilarion (1937) şi  cuv. mcţ.Tatiana (1942).\r\n\r\nUtr.- Mt. IV, 25-V, 12. Lit.- Efes. I, 7-17. Lc. VI, 17-23. Cuvv.: II Cor. IV, 6-15. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Sîmbătă29/12\r\n\r\n  Cuv. Chiriac pustnicul (556). Mcc. Dada, Govdela şi Casdouas (IV). Cuv. Teofan cel Milostiv. Sf. sfţ. mc. Ioan, arhiep. de Riga (1934).I Cor. X, 23-28. Lc. V, 17-26.
Duminică30/13\r\n\r\n  Duminica XVI după Cincizecime. Glasul 7.Sf. sfţ. mc. Grigorie ep., luminătorul Armeniei celei Mari (335). Mcţţ. Ripsimia, Gaiani şi cele 35 de sf. fecioare (IV). Sf. Mihail mitr. Kievului (992). Sf. sfţ. mc. Procopie (1918). Mcc. Petru, Veaceslav, Simeon, Petru, Vasile, Serafim, Alexandra, Alexie, Matei şi Apolinaria (1937).\r\n\r\nUtr.- Evgh. V, Lc. XXIV, 12-35. Lit.- II Cor. VI, 1-10. Lc. VI, 31-36. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.\r\n\r\n                        

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *