Arhivele Categotry: Predici la Duminici și Sărbători

Cuvânt în Duminica Ortodoxiei

\r\n Domnul nostru Iisus Hristos a vorbit aşa despre Natanail, israilitean care locuia in Cana Galileii, atunci când acesta, la sfatul cunoscutului său Filip, s-a dus la Iisus Hristos ca să vadă dacă EI este Mesia făgăduit Iui Israil. Filip i-a zis lui Natanail: \r\n

Mitropolit Bartolomeu Anania – istoria nefericirii umanităţii

Plânsul după raiul pierdut, dorul după Înviere…

\r\n Postul în care intrăm s-ar cuveni să fie pentru noi o conştientizare a plânsului lui Adam şi al Evei atunci s-au lipsit de frumuseţea raiului, pentru ca, trăind durerea îndepărtării de Dumnezeu, să dorim a ne întoarce, asemenea fiului risipitor, în casa Tatălui nostru. \r\n

DUMINICA ÎNFRICOŞĂTOAREI JUDECĂŢI

\r\n “Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei prea mici, Mie Mi-aţi făcut”\r\n(Mt 25,40) \r\n “Dreptmăritori creştini, \r\n Cred că nu v-aţi întrebat niciodată de ce în răspunsul dat tânărului bogat din Evanghelie — care-L întrebase ce să facă pentru a moşteni viaţa de veci — Mântuitorul Hristos, făcând referire la Decalog, a evocat numai cinci dintre porunci, şi anume doar pe acelea care privesc pe aproapele (Mt. 19,16-26). \r\n

Sfinții Trei Ierarhi

\r\n Pe Ierarhii Lui Hristos și slava Dumnezeirii,\r\npe turnurile credinței și Învățătorii și păzitorii credinței,\r\nsă-i lăudăm o, iubitorilor de praznic,\r\nceată duhovnicească adunând. \r\n Cu acest tropar, Biserica ne cheamă astăzi să îi cinstim pe cei Trei mari Învățători ai lumii, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur. Să prăznuim, așadar, pomenirea lor, așa cum ei înșiși ne îndeamnă, ,,cu praznic duhovnicesc”. \r\n

Predică la Duminica fiului risipitor – Mitropolit Bartolomeu Anania

Cuvânt la începutul Triodului

\r\n Duminica Vameșului și a Fariseului este o zi însemnată pentru anul bisericesc, lucru care se vădește din aceea că marchează începutul unei perioade liturgice mari și prin excelență bogate în prilejuri de pocăință, bine rânduite în Biserica noastră, anume Triodul. Zece Săptămâni: primele trei săptămâni, Triodul introductiv, și următoarele șapte săptămâni, care alcătuiesc Păresimile Mari. În culmea acestui urcuș se află marele praznic pentru care cu toții ne bucurăm încă de pe acum și pe care în fiecare clipă […]

VAMEŞUL FARISEU – sau cum ne pre-facem În farisei crezând că suntem vameşi

\r\n Când ascultăm sau citim pilda vameşului şi a fariseului, putem avea tendinţa să ne identificăm foarte uşor cu vameşul. Sau, oricum, se naşte reflex şi aparent justificat tendinţa de a ne delimita drastic de fariseu. Atunci un gând ascuns riscă să se strecoare şi să se cuibărească pe nevăzute în inimile noastre: ce bine că nu sunt eu ca fariseul!  \r\n

Mare a fost Ioan Botezătorul…

\r\n Astăzi prăznuim soborul Sfântului Ioan Botezătorul, zi care nu marchează neapărat un eveniment din viaţa Sfântului Ioan, ci zi care prăznuieşte cumva întreaga lucrare a Sfântului Ioan Botezătorul pe pământ şi pentru mântuirea noastră, ca un înger al lui Dumnezeu care a pregătit calea lui Dumnezeu. \r\n

Predică la Botezul Domnului a Mitropolitului Bartolomeu Anania

\r\n O profundă predică a Mitropolitului Bartolomeu Anania  la sărbătoarea luminată a Arătării Mântuitorului, o frumoasă şi mişcătoare pătrundere în esenţa şi importanţa Botezului lui Hristos. \r\n

Cuvânt la Botezul Domnului nostru Iisus Hristos

\r\n În ziua Naşterii Domnului l-am văzut pe Hristos prunc în peşteră. Pe 1/14 ianuarie l-am văzut prunc de opt zile tăindu-se împrejur şi primind numele de Iisus. Şi astăzi îl vedem „bărbat desăvârşit“ (Efeseni 4, 13), la vârsta de 30 de ani, venind la repejunile Iordanului să fie botezat. \r\n

Cine este Iisus Hristos?

\r\n O frumoasă reflecţie despre CINE  este Mântuitorul nostru Iisus Hristos. O abordare extraordinar de captivantă a unui preot de „talie enciclopedică” – părintele Constantin Necula. \r\n

Tăierea Împrejur a Domnului nostru Iisus Hristos

\r\n Tăierea împrejur din ziua a opta, arată trecerea de la o stare carnală, la una spirituală. Actul liturgic, de tăiere a unui mici părţi din organism presupune respingerea unei condiţii trupeşti, în care fiecare fiinţă umană se naşte, în timp ce înlocuirea sa cu numele implică intrarea fiinţei umane într-o altă stare, spirituală, care duce la perfecţiune. \r\n

MESAJ DE FELICITARE DE ZIUA DUMNEZEIESCULUI PRAZNIC AL NAŞTERII DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

\r\n Enoriaşilor catedralei ortodoxe „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din mun. Chişinău şi tuturor creştinilor ortodocşi vizitatori ai site-ului catedralei \r\n Astăzi Cel fără de trup se îmbracă în trup; astăzi începe calea crucii Domnului; astăzi se arată nouă Iubirea jertfitoare, dumnezeiască. Astăzi ieslea din Betleem preînchipuie acea peșteră, acel mormânt, unde va fi pus Domnul nostru Iisus Hristos coborât de pe cruce după moarte… Și întreaga cale a vieții Domnului nu este altceva, decât împlinirea poruncii iubirii care nu […]

Pastorala Preafericitului Patriarh Kiril la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

\r\n

Pastorala Înaltpreasfințitului Mitropolit Vladimir la Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos

\r\n

Predică la Duminica vindecării celor zece leproși (Luca 17, 12-19)

\r\n Intrând într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi care stăteau departe, şi care au ridicat glasul şi au zis: Iisuse, Învăţătorule, fie-Ţi milă de noi! Şi văzându-i, El le-a zis: Duceţi-vă şi vă arătaţi preoţilor. Dar, pe când ei se duceau, s-au curăţit. Iar unul dintre ei, văzând că s-a vindecat, s-a întors cu glas mare slăvind pe Dumnezeu. Şi a căzut cu faţa la pământ la picioarele lui Iisus, mulţumindu-I. Şi acela era samarinean. Şi răspunzând, Iisus a zis: […]

Sfântul Nicolae, cel care ne iubeşte după chipul dragostei Maicii Domnului

\r\n Cu mila lui Dumnezeu, suntem în ziua marelui Ierarh Nicolae,  Sfântul a cărui bunătate a trecut şi a străbătut veacurile, şi nu numai prin bunătatea pe care a făcut-o oarecând, pentru că oamenii uită, nu numai prin minunile pe care le-a făcut oarecând în viaţa lui din dragostea pe care o avea faţă de om, ci prin minunile pe care le-a făcut și le face neîncetat, din neam în neam, din generaţie în generaţie, cu fiecare rând de oameni. […]

Sf. Ioan Gură de Aur – Să învățăm să râvnim cele ce merită a fi râvnite

\r\n „Si iata, venind un tinar la El, I-a zis: „Invatatorule bune, ce sa fac pentru ca sa mostenesc viata de veci?” (Matei 19, 16) [OMILIA LXIII]

Sfântul Apostol Andrei, cel care a vestit Evanghelia lui Hristos pe pământul țării noastre

\r\n Iubiti credinciosi, \r\n Astazi, praznuim cu multa bucurie pe Sfantul Apostol Andrei, cel intii chemat, Apostolul, care a vestit Evanghelia lui Hristos pe pamintul tarii noastre acum aproape 2000 de ani, in Dobrogea si la Gurile Dunarii.