Decembrie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Sîmbătă\r\n\r\n1/14\r\n\r\n  Proor. Naum (sec. VII î. Hr.). Dreptul Filaret cel Milostiv (792). Mc. Anania Persul. Gal. I, 3-10. Lc. XII, 32-40. Drept: Col. III, 12-16. Lc. VI, 31-36.
Duminică\r\n\r\n2/15\r\n\r\n  Duminica XXV după Cincizecime. Glasul 8.\r\n\r\nProor. Avacum (sec. VII  î. Hr.). Cuv. Atanasie zăvorîtul de la Pecersca (1176). Cuvv. Ioan, Iraclemon, Andrei şi Teofil (IV). Mcţ. Miropa (251). Cuv. Ise (Iesei) ep. (VI). Cuv. Vera mărt. (1932). \r\n\r\nUtr.- Evgh. III, Mc. XVI, 19-20. Lit.- Efes. IV, 1-6. Lc. XVIII, 18-27. (Duminica 30-a).\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n3/16\r\n\r\n  Săptămîna XXVI după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 29-a). Proor. Sofonie (635-605 î. Hr.). Cuv. Teodul de la Ţaregrad (440). Cuv. Ioan cel tăcut, ep. Coloniei. Sf. sfţ. mc. Teodor, arhiep. Alexandriei (606). Cuv. Gheorghe de la Cernica. Cuv. Sava de Storojevsc (1407). Sf. Gheorghe mărt. (1960)\r\n\r\nI Tim. I, 1-7. Lc. XX, 27-44. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. IV, 25-V, 12.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n4/17\r\n\r\n  M. mcţ. Varvara şi mcţ. Iuliana (306). Cuv. Ioan Damaschin (780). Sf. Ghenadie, arhiep. Novgorodului (1505). Cuv. Ioan, ep. Polivatului (VIII). Mcc. Alexie, Ioan,  Alexandru şi Nicolae preoţii şi Vasile diaconul (1918). Mcţţ. Ecaterina, Chira şi cuv. mcţ. Anastasia (1937).\r\n\r\nUtr.- Mt. XXV, 1-13. Lit.- I Tim. I, 8-14. Lc. XXI, 12-19. M. mc.: Gal. III, 23-29. Mc. V, 24-34.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n5/18\r\n\r\n  Cuv. Sava cel Sfinţit (532). Sf. Gurie, arhiep. de Kazani (1563). Mc. Anastasie. Cuvv. Carion monahul şi fiul lui Zaharia egiptenii (IV). Mc. Ilie preotul (1932). Cuv. mc. Ghenadie (1941). Sf. Serghie mărt. (1950).\r\n\r\nUtr.– Lc. VI, 17-23. Lit.- I Tim. I, 18-20; II, 8-15. Lc. XXI, 5-7, 10-11, 20-24. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Minune făcînd a mîntuit pe popor…”- irmosul din canonul al doilea al Naşterii Domnului.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n6/19\r\n\r\n  Sf.  Nicolae, arhiep. Mirei Lichiei, făcătorul de Minuni (345).\r\n\r\nUtr.- In. X, 9-16. Lit.- Irh.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.
Vineri\r\n\r\n7/20\r\n\r\n  Sf. Ambrozie, ep. Mediolanului (397). Cuv. Nil (1554). Cuv. Antonie (1556). Cuv. Ioan postitorul (XII). Mc. Atinodor (304). Cuv. Pavel. Mcţ. Filoteia de la Curtea de Argeş (1060).\r\n\r\nPentru joi: I Tim. III, 1-13. Lc. XXI, 28-33.  Pentru vineri: I Tim. IV, 4-8, 16. Lc. XXI, 37-XXII, 8.  Mcţ.: Gal. III, 23-IV, 2. Mt. V, 14-19.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n8/21\r\n\r\n  Cuv. Patapie (VII). Cuv. Chiril (1367). App. Sostene, Apolos, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar şi Onisifor din cei 70 (I). Mcţ. Anfisa din Roma (V).\r\n\r\nGal. III, 8-12. Lc. XIII, 8-29.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n9/22\r\n\r\n  Duminica XXVI după Cincizecime. Glasul 1.\r\n\r\nZămislirea de către Dreapta Ana a Preasfintei Fecioare Născătoarei de Dumnezeu. Proor. Ana, mama proor. Samuel (1100 î. Hr.). Sf. Sofronie arhiep. Ciprului (VI). Cuv. Ştefan (912). Mcţ. Eufrosinia (1920). Icoana Maicii Domnului „Bucurie Neaşteptată”.\r\n\r\nUtr.- Evgh. IV, Lc. XXIV, 1-12. Lit.- Efes. V, 8-19. Lc. XVII, 12-19. Dr. Ana: Gal. IV, 22-31. Lc. VIII, 16-21.\r\n\r\n                             
Luni\r\n\r\n10/23\r\n\r\n  Săptămîna XXVII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 30-a). Mcc. Mina, Ermoghen, Evgraf (313). Cuv. Toma (X). Sf. Ioasaf ep. Belgorodului (1754). Mc. Ghemel (361). Fericitul Ioan (1503) şi părinţii lui fericitul Ştefan (1447) şi Anghelina, conducătorii Serbiei. Sf. Tecla mărt. (1954).\r\n\r\nI Tim. V, 1-10. Mc. VIII, 11-21. Mcc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n11/24\r\n\r\n  Cuv. Daniil Stîlpnicul (489-490). Cuv. Luca Stîlpnicul (970-980). Cuv. Nicon cel uscat, de la Pecersca (XII). Mc. Mirax (VII). Mcc. Achepsei şi Aitala. Sf. sfţ. mc. Teofan ep. de Solicamsk (1918).\r\n\r\nI Tim. V, 11-21. Mc. VIII, 22-26.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n12/25\r\n\r\n  Sf. Spiridon, ep. Trimitundei, făcător de minuni (348). Sf. sfţ. mc. Alexandru, ep. Ierusalimului (251). Cuv. Terapont (1597).\r\n\r\nUtr.- In. X, 9-16. Lit.- I Tim. V, 22-VI, 11. Mc. VIII, 30-34. Irh.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n13/26\r\n\r\n  Sf. Dosoftei, mitr. Moldovei (1693). Mcc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest (284-305). Mc. Lucia (304). Cuvv. Arsenie (VIII-X), Arcadie (XI), Mardarie zăvorîtul de la Pecersca (XIII). Mc. Ioan (1920).\r\n\r\nUtr.- In. X, 9-16. Lit. – I Tim. VI, 17-21. Mc. IX, 10-16. Irh.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.  Mcc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n14/27\r\n\r\n  Mcc. Tirs, Levchie şi Calinic (249-251). Mcc. Filimon, Apoloniu, Arian şi Teotih (286-287).\r\n\r\nII Tim. I, 1-2, 8-18. Mc. IX, 33-41.
Sîmbătă\r\n\r\n15/28\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Elefterie şi mama sa mcţ. Antia şi mc. Coremon prefectul (II). Mc. Elefterie Cubiculariu (305-311). Sf. Ştefan mărt., arhiep. de Suroj (VIII). Cuv. Pavel din Latro (955). Cuv. Trifon (1583).\r\n\r\nGal. V, 22-VI, 2. Lc. XIV, 1-11.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n16/29\r\n\r\n  Duminica XXVII după Cincizecime, a Sfinţilor Strămoşi. Glasul 2.\r\n\r\nProor. Agheu (500 î. Hr.). Sf. Teofana Împărăteasa (893-894). Mc. Marin (III). Cuv. Sofia de la Suzdal (1542). \r\n\r\nUtr.- Evgh. V, Lc. XXIV, 12-35. Lit.- Col. III, 4-11. (Duminica 29-a).  Lc. XIV, 16-24. (Duminica 28-a).\r\n\r\nSlujba Învierii se cîntă împreună cu slujba sfinţilor strămoşi. În duminica sfinţilor strămoşi, conform tipicului, se citeşte Apostolul Duminicii 29-a.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n17/30\r\n\r\n  Săptămîna XXVIII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 31-a). Proor. Daniil şi trei tineri: Anania, Azaria şi Misail (600 î. Hr.). Cuv. Daniil mărt. (X).\r\n\r\nII Tim. II, 20-26. Mc. IX, 42-X, 1. Sf. trei tineri: Evr. XI, 33-XII, 2. Lc. XI, 47-XII, 1.
Marţi\r\n\r\n18/31\r\n\r\n  Mcc. Sebastian, Nicostrat soţia lui Zoe, Castor, Tranchilin preotul şi fiii lui Marcelin şi  Marcu  diaconii, Claudiu şi fiul lui Simforian, Victorin, Tiburtie şi Castul (287). Cuv. Flor ep. Aminsului (VII). Dreptul Simeon (1694). Sf. Modest, arhiep. Ierusali­mului (633-634). Cuv. Sebastian (1500). Sf. sfţ . mc. Tadeu arhiep. de Tveri (1937). Cuv. Mihail mărt. (845).\r\n\r\nII Tim. III, 16-IV, 4. Mc. X, 2-12.\r\n\r\n 
  \r\n

Ianuarie 2014 (stil nou)

\r\n 

Miercuri\r\n\r\n19/1\r\n\r\n  Mc. Bonifatie (290). Mcc. Ilie, Prov şi Ares (308). Mcc. Polieuct şi Timotei diaconul (IV). Sf. Bonifatie cel milostiv, ep. (VI). Sf. Grigorie ep. (552). Cuv. Ilie Muromeţ de la Pecersca (1188).\r\n\r\nII Tim. IV, 9-22. Mc. X, 11-16.\r\n\r\n
Joi\r\n\r\n20/2\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului. Sf. sfţ. mc. Ignatie Teoforul (107). Drept. Ioan de la Kronştadt (1908). Sf. Filogonie ep. Antiohiei (323). Cuv. Ignatie (1435). Sf. Daniil arhiep. Serbiei (1338).\r\n\r\nUtr.- Mt. VI, 1-13. Lit.- Tit. I, 5-II, 1. Mc. X, 17-27. Drept. Ioan: Evr. IV, 14-V, 6. Mt. V, 14-19. Sf. sfţ. mc.: Mc. IX, 33-41.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Botezului, Octoihul, în zilele săptămînii nu se cîntă.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n21/3\r\n\r\n  Mcţ. Iuliana şi cei 500 de bărbaţi şi 130 de femei ce au pătimit în Nicomidia (304). Sf. Petru mitr. Moscovei (1326). Sf. Filaret mitr. Kievului (1857). Mc. Temistocle (251).\r\n\r\nTit. I, 15-II, 10. Mc. X, 23-32.
Sîmbătă\r\n\r\n22/4\r\n\r\n  Sîmbăta înaintea Naşterii Domnului. M. Mcţ. Anastasia, izbăvitoarea de otravă (304). Mcc. Hrisogon. Mcţ. Teodota şi fiii ei Evod, Eutihian (304). Mcc. Dimitrie şi Teodor (1938).\r\n\r\nSîmbăta înaintea Naşterii: Gal. III, 8-12. Lc. XIII, 18-29. Efes. I, 16-23. Lc. XVI, 10-15. M. Mcţ.: Gal. III, 23-29. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\n 
 \r\n\r\nDuminică\r\n\r\n23/5  \r\n\r\nDuminica XXVIII după Cincizecime, înaintea Naşterii Domnului, a Sfinţilor Părinţi. Glasul 3.\r\n\r\nSf. 10 mcc. din Creta: Teodul, Satornin, Evpor, Chelasie, Evnichian, Zotic şi ceilalţi (III). Cuv. Nifont, ep. Cipru­lui (IV). Cuv. Pavel, ep. Neocezareii (IV). Sf. Teoctist arhiep. Novgorodului (1310).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VI, Lc. XXIV, 36-53. Lit.- Dum. înaintea Naşterii: Evr. XI, 9-10, 17-23, 32-40. Mt. I, 1-25. \r\n\r\nSlujba Duminicii înaintea Naşterii, a sfinţilor părinţi, se află în Mineu la 18 decembrie.\r\n\r\n                                 \r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n24/6\r\n\r\n  Săptămîna XXIX după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 32-a). Ajunul Naşterii Domnului. Cuv. mcţ. Eugenia şi mcc. Prot, Iachint şi mcţ.Claudia (262). Cuv. Nicolae monahul (IX).\r\n\r\nLiturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nCeasul 1: Evr. I, 1-12. Mt. I, 18-25. Ceasul 3: Gal. III, 23-29. Lc. II, 1-20. Ceasul 6: Evr. I, 10-II, 3. Mt. II, 1-12. Ceasul 9: Evr. II, 11-18. Mt. II, 13-23. Lit – Evr. I, 1-12. Lc. II, 1-20.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n25/7 Naşterea Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.\r\n\r\nLiturghia Sf. Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nUtr.-  Mt. I, 18-25. Lit.- Gal. IV, 4-7. Mt. II, 1-12.\r\n\r\nDe la 25 dec./7 ian. pînă la 5/18 ian. – zile sfinte: miercurea şi vinerea nu se posteşte.\r\n\r\nPrivegherea sărbătorii este alcătuită din: pavecerniţa mare, litia, utrenia şi ceasul 1. La pavecerniţa mare, după I-ul “Sfinte Dumnezeule…” se cîntă troparul praznicului, după al II-lea – condacul. După citirea “Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu…”- litia.\r\n\r\nLa utrenie, după Evanghelie şi psalmul 50 – “Slavă…”, gl. 2: “Astăzi toate se umplă de bucurie…”, “Şi acum…”- aceeaşi. La cîntarea a 9-a pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicului, stihul la vohod “Din pîntece, mai înainte de luceafăr Te-am născut. Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău. Tu eşti preot în veac după rînduiala lui Melchisedec”. În loc de “Sfinte Dumnezeule…” – “Cîţi în Hristos…”. Axionul praznicului (pînă la odovanie). Chinonicul praznicului.\r\n\r\nÎn zilele săptămînii, în perioada de după-prăznuire, la liturghie după vohod: “Veniţi să ne închinăm…Mîntuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu Cel ce Te-ai născut din Fecioară…”.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n26/8\r\n\r\n  După-prăznuirea Naşterii lui Hristos. Soborul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Sf. sfţ. mc. Eftimie ep. Sardiei (840). Cuv. Constantin din Sinada (VIII). Cuv. Evarest (825). Cuv. Nicodim de la Tismana (1406).\r\n\r\nEvr. II, 11-18. Mt. II, 13-23.\r\n\r\nLa vecernia mare – vohod, prochimen mare: “Cine este Dumnezeu mare…”.\r\n\r\nLa utrenie canoanele praznicului. După cîntare a 3-a – condacul, icosul şi ipacoiul praznicului, după cîntarea a 6-a – condacul  “Cel ce mai înainte de luceafăr…” şi icosul. La cîntarea a 9-a pripelele praznicului. Se cîntă slavoslovia cea mare.\r\n\r\nLa liturghie, după vohod troparul praznicului  “Slavă…şi acum…” – condacul  “Cel ce mai înainte de luceafăr…” (acest condac se citşte la ceasuri).\r\n\r\nProchimenul gl. 3:  “Măreşte suflete al meu pe Domnul…”. Chinonicul “Mîntuire a trimis Domnul…”.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n27/9\r\n\r\n  Sf. Ap. Întîiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan (34). Cuv. Teodor mărt. (840). Sf. Teodor, arhiep. Constantinopolului (686).\r\n\r\nEvr. VII, 1-6. Mc. XI, 27-33. Arhid.: Fapte VI, 8-15; VII, 1-5, 47-60. Mt. XXI, 33-42.
Vineri\r\n\r\n28/10\r\n\r\n  Sfinţii 20000 de mucenici arşi în biserica Nicomidiei (302). Ap. Nicanor din cei 70 (34). Sff. sfţţ. mcc. Nicodim ep. Belgorodului şi Arcadie diaconul (1918). Mcc. Alexandru (1920), Teoctist, Leonid (1937), Areta şi Alexandru (1938).\r\n\r\nEvr. VII, 18-25. Mc. XII, 1-12.  Mcc.: Rom. VIII, 3-9. Lc. X, 19-21.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n29/11\r\n\r\n  Sîmbăta după Naşterea lui Hristos. Sfinţii 14000 de prunci ucişi de Irod (I). Cuv. Marcel, egumenul măn. “Neadormiţilor” (485). Cuv. Tadeu mărt. (818). Cuvv. Marcu, Teofil şi Ioan de la Pecersca (XI-XII). Cuv. Vasilisc Siberianul (1824).\r\n\r\nSîmb. după Naşterea lui Hristos: I Tim. VI, 11-16. Mt. XII, 15-21. Efes. II; 11-13. Lc. XVII; 3-10. Prunci: II Cor. V, 15-21. Mt. II, 13-23.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n30/12\r\n\r\n  Duminica XXIX după Cincizecime, după Naşterea lui Hristos. Glasul 4.\r\n\r\nDreptul Iosif logodnicul, Împăratul David şi Iacov, fratele Domnului. Ap. Timon din cei 70 (I). Mcţ. Anisia (285-305). Sf. sfţ. mc. Zotic preotul (IV). Cuv. Teodora din Cezareea (940). Sf. Macarie mitr. Moscovei (1563).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VII, In. XX, 1-10. Lit.- Dumin. după Naşterea lui Hristos: Gal. I, 11-19. Mt. II, 13-23.\r\n\r\nOrdinea cîntării slujbei se află în Mineu la 26 decembrie.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n31/13\r\n\r\n  Săptămîna XXX după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 33-a).\r\n\r\nOdovania Praznicului Naşterii lui Hristos. Sf. Petru Movilă, mitr. Kievului (1646). Cuv. Melania Romana (439). Sf. Dositei mărt., mitr. Zagrebului (1945).\r\n\r\nEvr. VIII, 7-13. Mc. XII, 13-17.\r\n\r\nLa utrenie, la cîntarea a 9-a se cîntă pripelele praznicului. Se cîntă slavoslovia cea mare.\r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *