Noiembrie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Joi\r\n\r\n1/14\r\n\r\n  Sf. Cosma şi Damian, Doctori fără de arginţi, şi mama lor Teodota (III). Mcţţ. Chiriena şi Iuliana (305-311). Mc. Ermingheld cn. Goţilor (586). Mcc. Alexandru şi Teodor (1918). Mcc. Alexandru, Dimitrie şi mcţ. Elisabeta (1937).\r\n\r\nCol. I, 24-29. Lc. XI, 47-XII, 1. Doctori fără de arginţi: I Cor. XII, 27-XIII, 8. Mt. X, 1, 5-8.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n2/15\r\n\r\n  Mcc. Achindin, Pigasie, Elpidifor, Anempodist (341-345). Cuv. Marchian (388). Mcc. Constantin şi Anania (1918).\r\n\r\nCol. II, 1-7. Lc. XII, 2-12. Mc.: Efes. VI, 10-17. Mt. X, 16-22.
Sîmbătă\r\n\r\n3/16\r\n\r\n  Mcc. Achepsima ep., Iosif preotul şi Aitala diaconul (IV). Înnoirea bisericii m. mc. Gheorghe din or. Lidda (IV). Dreapta Snandulia (IV). Mcc. Vasile, Petru, Vasile, Alexandru, Vladimir, Serghie, Nicolae, Vichentie, Ioan, Petru, Alexandru, Pavel, Cosma, Simeon (1937). Mcţ. Evdochia (1938). Mcc. Atic, Agapie, Evdoxie, Caterie, Istucarie, Pactovie şi Nictopolion (320).\r\n\r\nII Cor. III, 12-18. Lc. IX, 1-6. Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n4/17\r\n\r\n  Duminica XXI după Cincizecime. Glasul 4.\r\n\r\nCuv. Ioanichie cel Mare (846). Sff. sfţţ. mcc. Nicandru, ep. Mirei şi Ermeu preotul (I). Cuv. Nicandru (XVI). Cuv. Mercurie de la Pecersca (XIV).\r\n\r\nUtr.- Evgh. X, In. XXI, 1-14. Lit.- Gal. II, 16-20. Lc. VIII, 41-56. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. IV, 25-V, 12.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n5/18\r\n\r\n  Săptămîna XXII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 25-a).\r\n\r\nMcc. Galaction şi Epistimia (III). App. Patrov, Erm, Lin, Gaiu şi Filolog din cei 70 (I). Sf. Iona, arhiep. Novgorodului (1470). Sf. Grigorie, arhiep. Alexandriei (IX).\r\n\r\nCol. II, 13-20. Lc. XII, 13-15, 22-31.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n6/19\r\n\r\n  Sf. Pavel, patr. Constantinopolului (350). Cuv. Luca de la Pecersca (XIII). Cuv. Varlaam (XVI). Sf. Gherman arhiep. de Kazani (1567). Mcţţ. Tecusa, Alexan­dra, Polactia, Claudia, Eufrosinia, Atanasia şi Matroana (III). Sf. sfţ. mc. Nichita ep., Anatolie, Arsenie, Nicolae şi Constantin preoţii. Cuvv. mcc. Varlaam, Gavriil. Cuvv. mcţţ. Nina şi Serafima (1937).\r\n\r\nCol. II, 20-III, 3. Lc. XII, 42-48. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. Lc. XII, 8-12.
 \r\n\r\nMiercuri\r\n\r\n7/20\r\n\r\n   \r\n\r\nSfinţii 33 de mucenici din Melitina: Ieron, Isihie, Nicandru, Atanasie şi ceilalţi (III). Cuv. Lazăr (1053). Cuv. Zosima (1550). Mc. Teodot (303). Mcc. Melasip, Casinia şi fiul lor Antonin (363).\r\n\r\nCol. III, 17-IV, 1. Lc. XII, 48-59. Pentru joi: Col. IV, 2-9. Lc. XIII, 1-9. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2.  Mt. IV, 25-V, 12.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n8/21\r\n\r\n  Soborul Arhanghelului Mihail şi celorlalte Puteri cereşti. Sf. Arhangheli Gavriil, Rafail, Uriil, Selafiil, Iegudiil, Varahiil şi Ieremiil.\r\n\r\nUtr.- Mt. XIII, 24-30, 36-43. Lit.- Sf. Arh.: Evr. II, 2-10. Lc. X, 16-21.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n9/22\r\n\r\n  Mcc. Onisifor şi Porfirie (284-305). Cuv. Matroana (492). Cuv. Teoctista (881). Mc. Antonie (V). Cuv. Ioan Colov (V). Cuv.  Onisifor de la Pecersca (1148). Sf. Nectarie mitr. Pentapolei, făcătorul de minuni de la Eghina (1920). Sff. sfţţ. mcc. Partenie ep., Constantin, Dimitrie, Nestor, Teodor, Constantin, Victor, Ilie, Pavel preoţii, Iosif diaconul şi cuv. mc. Alexie (1937). Icoana Maicii Domnului „Grabnică Ascultătoare”.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Col. IV, 10-18. Lc. XIII, 31-35. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n10/23\r\n\r\n  App. Erast, Olimp, Rodion, Sosipatru, Cuart şi Terţiu din cei 70 (I). Cuvv. mcc. Nifont, Alexandru (1931). Sf. sfţ mc. Procopie arhiep. Hersonului şi mcc. Dionisie, Ioan şi Petru preoţii. Sff. sfţţ. mcc. Augustin arhiep. de Caluga şi  Ioan preotul, cuvv. mcc. Ioanichie şi Serafim, mcc. Alexie, Apolon şi Mihail (1937). Cuv. Teoctirist  cel din Simbole.\r\n\r\nII Cor. V, 1-10. Lc. IX, 37-43. \r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n11/24\r\n\r\n  Duminica XXII după Cincizecime. Glasul 5.\r\n\r\nM. Mc. Mina (304). Mcc. Victor şi Ştefanida (II). Mc. Vichentie (304). Cuv. Teodor Studitul mărt. (826). Cuv. Martirie (XVII). Fericitul Maxim cel nebun pentru Hristos de la Moscova (1434). Sf. sfţ. mc. Evghenie preotul (1937).\r\n\r\nUtr.- Evgh. XI, In. XXI, 15-25. Lit.- Gal. VI, 11-18. Lc. X, 25-37.  Mc.:  Efes. VI,  10-17. Mt. X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30. Cuv.: Evr. XIII, 17-21. Mt. IV, 25-V, 12.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n12/25\r\n\r\n  Săptămîna XXIII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 26-a). Sf. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei (620). Cuv. Nil pustnicul (V). Fericitul Ioan de la Rostov (1580). Mcc. Constantin, Vladimir, Alexandru, Matei, Dimitrie (1937). Mc. Boris (1942).\r\n\r\nI Tes. I, 1-5. Lc. XIV, 12-15. Pentru marţi: I Tes. I, 6-10. Lc. XIV, 25-35. Irh.: Evr. IV, 14-V, 6. Lc. VI, 17-23. \r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n13/26\r\n\r\n  Sf. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului (407). Mcc. Antonin, Nichifor şi Gherman (308). Mcţ. Maneta (308).\r\n\r\nUtr.- In. X, 1-9. Lit.- Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.\r\n\r\nLăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n14/27\r\n\r\n  Ap. Filip (I). Sf. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (1357). Cuv. Filip (1527). Dreptcredinciosul împărat Iustinian (565) şi împărăteasa Teodora (548). Mc. Teodor şi Serghie (1941).\r\n\r\nUtr. – In. XXI, 15-25. Lit. –I Tes. II, 1-8. Lc. XV, 1-10. Ap.: I Cor. IV, 9-16. In. I, 43-51. \r\n\r\n 
 \r\n\r\nJoi\r\n\r\n15/28\r\n\r\n   \r\n\r\nCuv. Paisie de la Neamţ (1794). Mcc. mărt. Gurie, Samon (299-306) şi Aviv (322). Mc. Dimitrie (307). Mcc. Elpidie, Marcel şi Evstohie (361-363). Mcc. Nicolae, Petru, Grigorie şi Nichita (1937).\r\n\r\nUtr. –Mt. XI, 27-30. Lit. – I Tes. II, 9-14. Lc. XVI, 1-9. Cuv.: Gal. V, 22-VI; 2. Mt. IV; 25-V, 12.  Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XII, 8-12. \r\n\r\nÎnceputul Postului Naşterii Domnului.\r\n\r\n 
 \r\n\r\nVineri\r\n\r\n16/29\r\n\r\n   \r\n\r\nAp. şi Ev. Matei (60). Dreptul Fulvian cn. Etiopiei (I). Sf. sfţ. mc. Filumen (1979). Mcc. Teodor, Anania şi Mihail (1929). Mcc. Ioan, Nicolae, Victor, Vasile, Macarie, Mihail, Pantelimon (1937). Mc. Dimitrie (1938).\r\n\r\nUtr.- In. XXI, 15-25. Lit.- I Tes. II, 14-19. Lc. XVI, 15-18; XVII, 1-4. Ap.: I Cor. IV, 9-16. Mt. IX, 9-13.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n17/30\r\n\r\n  Sf. Grigorie, ep. Neocezareii (266-270). Cuv. Nicon, egumenul de la Radonej (1426). Cuv. Lazăr iconograful (857).\r\n\r\nII Cor. VIII, 1-5. Lc. IX, 57-62. Irh.: I Cor. XII, 7-11. Mt. X, 1-8.
  \r\n

Decembrie (stil nou)

\r\n 

 \r\n\r\nDuminică\r\n\r\n18/1\r\n\r\n   \r\n\r\nDuminica XXIII după Cincizecime. Glasul 6.\r\n\r\nMc. Platon (302). Mcc. Roman diaconul şi pruncul Varul (303). Mcc. Zaheu diaconul şi Alfeu citeţul (303). Sf. Nicolae mărt. (1948).\r\n\r\nUtr.- Evgh. I, Mt. XXVIII, 16-20. Lit.- Efes. II, 4-10. Lc. XII, 16-21.\r\n\r\n                         
Luni\r\n\r\n19/2\r\n\r\n  Săptămîna XXIV după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 27-a). Proor. Avdie (sec. IX î. Hr.). Mc. Iliodor (273). Cuvv. Varlaam şi Ioasaf,  împ. Indiei şi tatăl său Avenir (IV). Cuv. Ilarion (875). Cuv. Varlaam de la Pecersca (1065). Sf. Filaret, mitr. Moscovei (1867).\r\n\r\nI Tes. II, 20-III, 8. Lc. XVII, 20-25.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n20/3\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Cuv. Grigorie Decapolitul (816). Sf. Proclu, arhiep. Constantinopolului (446-447). Mcc. Eustatie şi Anatolie (312). Sff. sfţţ. mcc. Nirs ep. şi Iosif ucenicul lui, Ioan, Saverie, Isachie şi Ipatie epp. Persiei; mcc. Azata scopitul, Sasonie, Tecla, Ana şi alţii ce au pătimit în Persia (343). Cuv. Diodor (1633).\r\n\r\nI Tes. III, 9-13. Lc. XVII, 26-37. Pentru miercuri: I Tes. IV, 1-12. Lc. XVIII, 15-17, 26-30. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Intrării, în zilele săptămînii, Octoihul nu se cîntă.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n21/4\r\n\r\n  Intrarea în Biserică a Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nLa utrenie, după Evanghelie şi psalmul 50 – “Slavă…”, gl. 2 “Astăzi, biserica cea însufleţită…”, “Şi acum…” – aceeaşi. La cîntarea  a 9-a se cîntă pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie Axionul praznical (pînă la odovanie).        \r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Naşterii Domnului, la utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare, catavasia “Hristos se naşte…”.\r\n\r\n 
 \r\n\r\nJoi\r\n\r\n22/5\r\n\r\n   \r\n\r\nDupă-prăznuirea Intrării în Biserică. App. Filimon, Arhip şi Onisim din cei 70 şi mcţ. Apfia (I). Mc. Procopie citeţul (303). Mcţ. Cecilia şi mcc.Valerian, Tiburtie şi Maxim (230). Mc. Meningnu (250). Dreptul Mihail ostaşul (866). Cuv. Parascheva mărt. (1953).\r\n\r\nI Tes. V, 1-8. Lc. XVIII, 31-34. App.: Filim. I, 1-25. Lc. X, 1-15.\r\n\r\n 
 \r\n\r\nVineri\r\n\r\n23/6\r\n\r\n   \r\n\r\nSf. Amfilohie, ep. de Iconiu (394). Sf. Grigorie, ep. Tacragantenilor (VI-VII). Sf. Mitrofan, ep. de Voronej (1703). Bnc. cn. Alexandru Nevski (1263). Mc. Sisinie, ep. Cizicului (III). Mc. Teodor din Antiohia (IV). Cuv. mcţ. Serafima (1931).\r\n\r\nI Tes. V, 9-13, 24-28. Lc. XIX, 12-28.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n24/7\r\n\r\n  M. mc. Mercurie (III). M. mcţ. Ecaterina (305-313). Mcţ. Augusta şi mcc. Porfirie, Stratilat şi cei 200 de ostaşi (305-313). Cuv. Simeon (1562). Mcc. Alexandru, Alexei, Ioan, Cornilie şi Mitrofan preoţii (1937).\r\n\r\nII Cor. XI, 1-6. Lc. X, 19-21. Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n25/8\r\n\r\n  Duminica XXIV după Cincizecime. Glasul 7.\r\n\r\nOdovania Praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului.\r\n\r\nSff. sfţţ. mcc. Clement, ep. Romei (101) şi Petru, arhiep. Ale­xandriei (311). Cuv. Petru cel tăcut (429). Cuv. mcţ. Magdalena (1931).\r\n\r\nUtr.- Evgh. II, Mc. XVI, 1-8. Lit.- Efes. II, 14-22. Lc. XIII, 10-17. Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n26/9\r\n\r\n  Săptămîna XXV după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 28-a). Cuv. Alipie Stîlpnicul (640). Cuv. Iacov pustnicul (457). Cuv. Stelian Paflagonitul (V-VI). Sf. Inochentie ep. de Irkutsk (1731). Sf. sfţ. mc. Nazarie preotul (1937).\r\n\r\nII Tes. I, 1-10. Lc. XIX, 37-44.\r\n\r\nDin această zi, pînă la 20 decembrie, în zilele săptămînii se cîntă Octoihul.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n27/10\r\n\r\n  Icoana Maicii Domnului „Oranta” („Znamenie”). M. mc. Iacov Persul (421). Cuv. Paladie (VI-VII). Cuv. Roman (V). Sf. Iacov ep. Rostovului (1392). 17 cuvv. mcc. monahi ce au pătimit în India (IV). Sf. sfţ. mc.  Boris (1937).\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- II Tes. I, 10-II, 2. Lc. XIX, 45-48. Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.  M. mc.: Efes. VI, 10-17. In. XV, 1-7.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n28/11\r\n\r\n  Cuv. mc. şi mărt. Ştefan cel Nou (767). Mc. Irinarh (303). Mcc. Ştefan, Vasile, Grigorie, Grigorie, Ioan şi alţii (VIII). Sf. sfţ. mc. Serafim Ciciagov (1937).\r\n\r\nII Tes. II, 1-12. Lc. XX, 1-8. Cuv. mc.: II Tim. I, 8-18. Mt. X, 23-31.
Joi\r\n\r\n29/12\r\n\r\n  Mc. Paramon şi cei 370 de mucenici (250). Mc. Filumen (274). Cuv. Acachie Sinaitul (VI). Sf. sfţ. mc. Aviv ep. (VI). Cuv. Nectarie de la Pecersca (XII). Mc. Serghie preotul (1941).\r\n\r\nII Tes. II, 13-III, 5. Lc. XX, 9-18.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n30/13\r\n\r\n  Ap. Andrei cel Întîi Chemat (62). Sf. Frumentie arhiep. Etiopiei (380). Mc. Ioan preotul (1937).\r\n\r\nUtr.- Mt. IV, 18-23. Lit.- II Tes. III, 16-18. Lc. XX, 19-26. Apost.: I Cor. IV, 9-16. In. I, 35-51.\r\n\r\n \r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *