Februarie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Joi1/14\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Întîmpinării Domnului. Mc. Trifon (250). Mcţţ. Perpetua şi Felicitata (202-203). Cuv. Petru Galatul (429). Cuv. Vendimian, pustnicul din Bitinia (512).Iac. IV, 7-V, 9. Mc. XI, 27-33. Pentru  vineri: I Petr. I, 1-2, 10-12; II, 6-10. Mc. XII, 1-12. Mc.: Rom. VIII, 28-39. Lc. X, 19-21.\r\n\r\nDin această zi, pînă la odovania Întîmpinării, în zilele săptămînii slujba doar din Mineu.\r\n\r\n 
Vineri2/15   \r\n\r\n  Întîmpinarea Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Utr.- Lc. II, 25-32. Lit.- Evr. VII, 7-17. Lc. II, 22-40.\r\n\r\nLa  masă se dezleagă la peşte.\r\n\r\nLa utrenie, la cîntarea a noua se cîntă pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele obişnuite, la vohod stihul: “Cunoscută a făcut Domnul mîntuirea Sa înaintea neamurilor şi a descoperit dreptatea Sa”. Axionul praznical (pînă la odovanie).\r\n\r\n 
Sîmbătă3/16\r\n\r\n  După-prăznuirea Întîmpinării Domnului. Dreptul Simeon primitorul de Dumnezeu şi proorociţa Ana. Întocmai cu apostolii Nicolae, arhiep. Japoniei (1912). Mc. Vlasie din Cezareea (III). Mcc. Papie, Diodor, Claudian (250). Mcc. Adrian şi Evul (308-309). Bnc. cn. Roman de Uglici (1285). Mcc. Ioan, Timotei, Adrian, Vasile, Vladimir, Mihail (1938).I Tes.V, 14-23. Lc. XVII, 3-10. Drept.: Evr. IX, 11-14. Lc. II, 25-38. \r\n\r\n 
Duminică4 /17\r\n\r\n  Duminica XXXVII după Cincizecime. Glasul 4.Cuv. Isidor Pelusiotul (436-440). Sf. sfţ. mc. Avramie, ep. Arvilului din Persia (344-347). Cuv. Nicolae mărt., egumenul Studiţilor (868). Cuv. Chiril (1532). Sf. sfţ. mc. Metodie, ep. de Petropavlovsc (1921).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IV, Lc. XXIV, 1-12. Lit.- I Tim. IV, 9-15. Lc. XIX, 1-10. \r\n\r\n 
Luni5/18 Săptămîna XXXVIII după Cincizecime (citirea evanghelică – săptămîna a 33-a). Mcţ. Agata (251). Sf. Teodosie arhiep. Cernigovului (1696). Mcţ. Teodula şi mcc. Eladie, Macarie şi Evagrie (304). Icoana Maicii Domnului „Căutarea celor pierduţi”.I Pt. II, 21-III, 9. Mc. XII, 13-17.\r\n\r\n 
Marţi6/19\r\n\r\n  Cuv. Vucol, ep. Smirnei (100). Cuvv. Varsonofie cel Mare şi Ioan Proorocul (VI). Sf. Fotie, patr. Constantinopolului (891). Mcţţ.. Doroteea, Hristina, Calista şi mc. Teofil (288-300). Mc. Iulian (312). Mcţ. Fausta şi mcc. Evilasie şi Maxim (305-311). Mcţţ. Marta, Maria şi fratele lor cuv. mc. Licarion.I Pt. III, 10-22. Mc. XII, 18-27.\r\n\r\n 
Miercuri7/20\r\n\r\n  Sf. Partenie, ep. Lampsacului (IV). Cuv. Luca din Elada (946). Mcc. 1003 din Nicomidia (303). Sf. sfţ. mc. Alexie, preotul (1942).I Pt. IV, 1-11. Mc. XII, 28-37.\r\n\r\n 
Joi8/21\r\n\r\n  M. mc. Teodor Stratilat (319). Proor. Zaharia (520 î.Hr.). Sf. Sava II, arhiep. Serbiei (1269). Sff. sfţţ. mcc. Simeon, Andrei, Serghie şi Petru preoţii (1938).I Pt. IV, 12-V,5. Mc. XII, 38-44.  M. mc: II Tim. II, 1-10. Mt. X, 16-22.
Vineri9/22\r\n\r\n  Odovania Praznicului Întîmpinării Domnului. Mc. Nichifor din Antiohia Siriei (257). Aflarea moaştelor sf. Inochentie, ep. de Irkutsk (1805). Aflarea moaştelor sf. Tihon, patr. Moscovei şi a toată Rusia (1992). Cuv. Pancratie de la Pecersca (XIII). Sff. sfţţ. mcc. Marcel ep. Siciliei, Filagrie ep. Ciprului şi Pangratie ep. Tavromeniei (I).II Pt. I, 1-10. Mc. XIII, 1-8.\r\n\r\nLa utrenie, la cîntarea a noua se cîntă pripelele praznicului. Se cîntă slavoslovia cea mare.\r\n\r\n 
Sîmbătă10/23\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Haralambie şi mcc. Porfirie, Vaptos şi trei muceniţe (202). Cuvv. Prohor (1107) şi Longhin de la Pecersca (1540). Mcţţ. fecioare Enata, Valentina, Paula (308). Dreapta Galina (III).II Tim. II, 11-19. Lc. XVIII, 2-8.\r\n\r\n 
Duminică11/24\r\n\r\n  Duminica Vameşului şi a Fariseului. Glasul 5. Sf. sfţ. mc. Vlasie, ep. Sevastiei (316). Dreapta Teodora, împărăteasa Bizanţului, ce a restabilit cinstirea sfintelor icoane (867). Cuv. Dimitrie (1392). Bnc. cn. Vsevolod de Pscov (1138).\r\n\r\nUtr.- Evgh.V, Lc. XXIV, 12-35. Lit.- II Tim. III, 10-15. Lc. XVIII, 10-14. \r\n\r\nÎnceputul Triodului.\r\n\r\nLa utrenie după psalmul 50 – “Uşile pocăinţei deschide-le mie…” (pînă la Duminica a 5-a a Postului Mare inclusiv, excepţie Duminica Sfintei Cruci, pentru că în acest an în această Duminică prăznuim şi Bunăvestirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu).\r\n\r\nÎn zilele de Duminică (pînă la Duminica Floriilor) slujba se săvîrşeşte din Octoih şi Triod, cea din Mineu se lasă (cu excepţie la sărbătoarea Buneivestiri şi sfinţilor ce au polileu sau priveghere).\r\n\r\n 
Luni12/25\r\n\r\n  Săptămînă cu harţ. Icoana Maicii Domnului „Portăriţa”. Sf. Meletie, arhiep. Antiohiei (381). Sf. Alexie, mitr. Moscovei şi a toată Rusia, făcător de minuni (1378). Sf. Antonie, patr. Constantinopolului (895). Cuv. Maria ce s-a numit Marin şi tatăl ei Evghenie (VI). Sf. Meletie, arhiep. Haricovului (1840).Utr.-  Născăt. de Dumnezeu: Lc. I, 39-49; 56. Lit.- II Petr. I, 20-II, 9. Mc. XIII, 9-13. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28. Irh.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23. \r\n\r\nPe parcursul a toată săptămîna, inclusiv miercuri şi vineri nu se posteşte.\r\n\r\n 
Marţi13/26\r\n\r\n  Cuv. Martinian (V). Cuvv. Zoia şi Fotinia (Svetlana)(V). Cuv. Evloghie, arhiep. Alexandriei (607-608). Cuv. Ştefan, în călugărie Simeon, împăratul Serbiei, Izvorîtorul de mir (1200).II Pt. II, 9-22. Mc. XIII, 14-23. \r\n\r\n 
Miercuri14/27\r\n\r\n  Cuv. Auxentie (470). Sf. Chiril întocmai cu Apostolii (869). Cuv. Isaachie zăvorîtul de la Pecersca (1090). Cuv. Maron pustnicul (IV). Sf. Avramie, ep. Careei din Palestina (V).II Pt. III, 1-18. Mc. XIII, 24-31.\r\n

\r\n

Joi15/28\r\n\r\n  Ap. Onisim din cei 70 (109). Cuv. Pafnutie, zăvorîtul de la Pecersca (XIII). Cuv. Pafnutie şi fiica sa Eufrosinia (V). Cuv. Evsevie, pustnicul Sirian (V). Cuv. mc. Pavel şi cuv. mcţ. Sofia (1938).I In. I, 8-II, 6. Mc. XIII, 31-XIV, 2.\r\n\r\n 
\r\n

MARTIE (stil nou)

\r\n

 

\r\n

Vineri\r\n\r\n16/1\r\n\r\n  Mcc. Pamfil preotul, Valent diaconul, Pavel, Porfirie, Selevchie, Teodul, Iulian, Samuil, Ilie, Daniil, Ieremia, Isaia (307-309). Cuv. Maruta, ep. Mesopotamiei (422). Sf. Macarie, mitr. Moscovei (1926).I In. II, 7-17. Mc. XIV, 3-9.\r\n\r\n 
Sîmbătă17/2\r\n\r\n  M. mc. Teodor Tiron (306). Sf. sfţ. mc. Ermoghen, patr. Moscovei şi a toată Rusia, făcător de minuni (1612). Dreapta Mariamna, sora sf. ap. Filip (I).II Tim. III, 1-9. Lc. XX, 45-XXI, 4.  M. mc: II Tim. II, 1-10. In. XV, 17-XVI, 2.
Duminică18/3     \r\n\r\n  Duminica  Fiului Risipitor. Glasul 6. Sf. Leon, ep. Romei (461). Sf. Agapit, ep. de Sinau (IV). Cuv. Flavian mărt., patr. Constantinopolului (449-450). Cuv. Vladimir mărt. (1933). Cuv. Cosma (1492). \r\n\r\nUtr.- Evgh.VI, Lc. XXIV, 36-53. Lit.- I Cor. VI, 12-20. Lc. XV, 11-32.\r\n\r\nLa utrenie la psalmii obişnuiţi ai polileului ( psalmii:134-135) se adaugă şi psalmul 136 “La rîul Babilonului…”. Acest psalm se cîntă şi în următoarele două duminici. Catavasia “Cîntarea lui Moise…”.\r\n\r\n 
Luni19/4\r\n\r\n  App. Arhip şi Filimon din cei 70 şi mcţ. Apfia (I). Sff. mcc. Maxim, Teodot, Isihie şi mcţ. Asclipiodota (305-311). Cuvv. Evghenie şi Macarie mărtt.; preoţii din Antiohia (363). Cuv. Dositei, ucenicul cuv. avva Dorotei (VII). Cuv. Ravula (530).I In. II, 18-III, 10. Mc. XI, 1-11. \r\n\r\n 
Marţi20/5\r\n\r\n  Cuv. Leon, ep. Cataniei (780). Cuv. mc. Corneliu de la Pscovo-Pecersca (1570). Cuv. Agaton de la Pecersca (XIII-XIV). Bnc. cn. Iaroslav cel înţelept (1054). Sf. sfţ. mc. Sadoc, ep. Persiei şi cei împreună cu el 128 de mucenici (342-344). Cuv. Agaton, ep. Romei (682). Cuvv. mcc. de la Valaam: Tit, Tihon, Ghelasie, Serghie şi alţii (1578).I In. III, 10-20. Mc. XIV, 10-42. \r\n\r\n 
Miercuri21/6\r\n\r\n  Cuv. Timotei din Simboli (795). Sf. Evstratie, arhiep. Antiohiei (337). Sf. Gheorghe, ep. Amastridiei (802-811). Mcţ. Olga (1939).I In. III, 21-IV, 6. Mc. XIV, 43-XV, 1.
Joi22/7\r\n\r\n  Aflarea moaştelor sfinţilor mucenici din Evghenia (395-423). Mc. Mauriciu şi cei 70 de ostaşi (305). Cuvv. Talasie, Limnie şi Varadat, pustnicii sirieni (V). Cuv. Atanasie mărt. (821). Sff. sfţţ. mcc. Iosif şi Vladimir preoţii, Ioan diaconul şi mc. Ioan (1918). Mcc. Mihail, Ioan, Victor, Ioan, Serghie, Andrei, Antipa, Ştefan, mcţţ. Elisabeta, Irina, Varvara şi cuv. mcţ. Parascheva (1938).I In. IV, 20-V, 21. Mc. XV, 1-15.\r\n\r\n 
Vineri23/8\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Policarp, ep. Smirnei (167). Cuv. Alexandru, egumenul mănăstirii “Neadormiţilor”(430). Cuvv. Ioan, Antioh, Antonin, Moise, Zevin, Polihronie şi Damian, pustnicii sirieni (V).Utr. – Lc. VII, 17-30. Lit.- II In. I, 1-13. Mc. XV, 22, 25, 33-41. Botezătorului: II Cor. IV, 6-15. Mt. XI, 2-15.\r\n\r\nÎn această zi conform Tipicului, se mută din ziua de sîmbătă, 24 februarie, slujba cu polileu a aflării capului sf. Ioan Botezătorul.\r\n\r\n 
Sîmbătă24/9  \r\n\r\n  Pomenirea celor adormiţi (Sîmbăta lăsatului sec de carne). Întîia (IV) şi a doua (452) aflare a capului Proorocului Ioan Botezătorul. (slujba se mută pe vineri, 23 februarie). Cuv. Erasm de la Pecersca (1160).I Cor. X, 23-28. Lc. XXI, 8-9, 25-27, 33-36. Pentru adormiţi: I Tes. IV, 13-17. In. V, 24-30.\r\n\r\nSlujba cu polileu a sf. Ioan se mută, conform Tipicului, pe vineri 23 februarie.\r\n\r\nSlujba din Octoih şi Triod. La vecernie în loc de prochimen – “Aliluia” cu stihurile pentru adormiţi. După “Acum slobozeşte”- troparul “Cel ce prin adîncul înţelepciunii…” cu a Născătoarei.\r\n\r\nLa utrenie în loc de “Dumnezeu este Domnul”- “Aliluia”. Catisma a 17-a se citeşte împărţită fiind în două părţi (stări) cu pripelele pentru adormiţi. Canonul hramului şi al Triodului (cu cîntarea a doua). Catavasia din Triod.\r\n\r\n 
Duminică25/10    \r\n\r\n  Duminica lăsatului sec de carne , a Înfricoşătoarei Judecăţi. Glasul 7.Sf. Tarasie, arhiep. Constantinopolului (806). Mc. Alexandru preotul (1938). Cuv. mc. Mstislav (1938).\r\n\r\nUtr.- Evgh.VII, In. XX, 1-10. Lit.- I Cor. VIII, 8-IX, 2. Mt. XXV, 31-46.\r\n\r\nLăsatul secului de carne.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Ajutor şi Acoperitor…”. La liturghie prochimenul gl. 3 : “Mare este Domnul nostru…”.\r\n\r\nDin seara Duminicii lăsatului sec de carne şi pînă în sîmbăta lui Lazăr, la vecernie şi utrenie, stihirile stihoavnei Octoihului se înlocuiesc cu stihirile Triodului.\r\n\r\n 
Luni26/11\r\n\r\n  Săptămîna albă, săptămînă cu harţ. Sf. Porfirie, arhiep. de Gaza (420). mc. Sebastian (66). Cuv. Sebastian.III In. I, 1-15. Lc. XIX, 29-40; XXII, 7-39. \r\n\r\nPe parcursul a toată săptămîna, inclusiv miercurea şi vinerea, nu se posteşte. Se dezleagă la lactate, peşte şi ouă. \r\n\r\n 
Marţi27/12\r\n\r\n  Cuv. Procopie Decapolitul, mărt. (750). Cuv. Tit, preotul de la Pecersca (1190). Cuv. Talaleu Sirianul (460).Iud. I, 1-10. Lc. XXII, 39-42, 45-XXIII, 1.
Miercuri28/13\r\n\r\n  Cuv. Vasile mărt. (750). Cuv. Casian Romanul (435) (pomenirea se mută de pe 29 februarie). Sff. femei Marana şi Chira (450). Sf. sfţ. mc. Arsenie, mitr. Rostovului (1772). Sf. sfţ. mc. Nestor, ep. Perga Pamfiliei (250). Cuv. Ioan, numit şi Varsanufie, ep. Damascului (V).  Mc. Teoctirist (VIII) (pomenirea se mută de pe 29 februarie). Zi aliturgică.\r\n\r\nCeasul 6: Ioil II, 12-26. Vecernie: Ioil III, 12-21.\r\n\r\nÎncepînd cu vecernia, slujba se săvîrşeşte ca în Postul Mare: după “Acum slobozeşte”- troparele de post cu metanii. La sfîrşitul vecerniei, pavecerniţei mari, utreniei, ceasurilor şi obedniţei – rugăciunea cuv. Efrem Sirul cu metanii.\r\n\r\nLa utrenie “Aliluia” şi troparele treimice, după glasul Octoihului. Canoanele Octoihului, Mineului, Triodului cu tricîntare. La ceasuri troparele de post şi la obedniţă Fericirile se citesc.\r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *