Ianuarie

 \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Marţi19/1 Mc. Bonifatie (290). Mcc. Ilie, Prov şi Ares (308). Mcc. Polieuct şi Timotei diaconul (IV). Sf. Bonifatie cel milostiv, ep. (VI). Sf. Grigorie ep. (552). Cuv. Ilie Muromeţ de la Pecersca (1188).Evr. XI, 25-26; XIII, 22-25. Mc. X, 2-12.
Miercuri20/2\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului. Sf. sfţ. mc. Ignatie Teoforul (107). Drept. Ioan de la Kronştadt (1908). Sf. Filogonie, ep. Antiohiei (323). Cuv. Ignatie (1435). Sf. Daniil, arhiep. Serbiei (1338).Utr.- Mt. VI, 1-13. Lit.- Iac. I, 1-18. Mc. X, 11-16. Drept. Ioan: Evr. IV, 14-V, 6. Mt. V, 14-19. Sf. sfţ. mc.: Mc. IX, 33-41.
Joi21/3\r\n\r\n  Mcţ. Iuliana şi cei 500 de bărbaţi şi 130 de femei ce au pătimit în Nicomidia (304). Sf. Petru mitr. Moscovei (1326). Sf. Filaret mitr. Kievului (1857). Mc. Temistocle (251).Iac. I, 19-27. Mc. X, 17-27
Vineri22/4\r\n\r\n  M. mcţ. Anastasia, izbăvitoarea de otravă (304). Mc. Hrisogon. Mcţ. Teodota şi fiii ei Evod, Eutihian (304). Mcc. Dimitrie şi Teodor (1938).Zi aliturgică. Ceasurile împărăteşti.\r\n\r\nCeasul 1: Evr. I, 1-12. Mt. I, 18-25. Ceasul 3: Gal. III, 23-29. Lc. II, 1-20. Ceasul 6: Evr. I, 10-II, 3. Mt. II, 1-12. Ceasul 9: Evr. II, 11-18. Mt. II, 13-23.
Sîmbătă23/5\r\n\r\n  Sîmbăta înaintea Naşterii Domnului. Sf. 10 mcc. din Creta: Teodul, Satornin, Evpor, Chelasie, Evnichian, Zotic şi ceilalţi (III). Cuv. Nifont, ep. Cipru­lui (IV). Cuv. Pavel, ep. Neocezareii (IV). Sf. Teoctist, arhiep. Novgorodului (1310).Sîmbăta înaintea Naşterii: Gal. III, 8-12. Lc. XIII, 18-29. Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.
Duminică24/6\r\n\r\n  Duminica XXXI după Cincizecime, înaintea Naşterii Domnului, a Sfinţilor Părinţi. Glasul 6.Ajunul Naşterii Domnului. Cuv. mcţ. Eugenia şi mcc. Prot, Iachint şi mcţ.Claudia (262). Cuv. Nicolae monahul (IX).\r\n\r\nLiturghia Sf. Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nUtr.- Evgh. IX, In. XX, 19-31. Lit.- Dum. înaintea Naşterii Domnului: Evr. XI, 9-10, 17-23, 32-40. Mt. I, 1-25. La vecernie (se săvîrşeşte îndată după de liturghie): Evr. I, 1-12. Lc. II, 1-20.
Luni25/7\r\n\r\n  Săptămîna XXXII după Cincizecime.Naşterea Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.\r\n\r\nLiturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nUtr.-  Mt. I, 18-25. Lit.- Gal. IV, 4-7. Mt. II, 1-12.
Marţi26/8\r\n\r\n  După-prăznuirea Naşterii lui Hristos. Soborul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Sf. sfţ. mc. Eftimie, ep. Sardiei (840). Cuv. Constantin din Sinada (VIII). Cuv. Evarest (825). Cuv. Nicodim de la Tismana (1406). Cuv. mc. Isaachie de la Optina (1938).A Născătoarei: Evr. II, 11-18. Mt. II, 13-23.
Miercuri27/9 Întîiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan (34). Cuv. Teodor mărt. (840). Sf. Teodor, arhiep. Constantinopolului (686).Iac. III, 11-IV, 6. Mc. XI, 23-26. Arhid.: Fapte VI, 8-15; VII, 1-5, 47-60. Mt. XXI, 33-42.
Joi28/10\r\n\r\n  Sfinţii 20000 de mucenici arşi în biserica Nicomidiei (302). Ap. Nicanor din cei 70 (34). Sff. sfţţ. mcc. Nicodim, ep. Belgorodului şi Arcadie diaconul (1918). Mcc. Alexandru (1920), Teoctist, Leonid (1937), Areta şi Alexandru (1938).Iac. IV, 7-V, 9. Mc. XI, 27-33.  Mcc.: Rom. VIII, 3-9. Lc. X, 19-21.
Vineri29/11 Sfinţii 14000 de prunci ucişi de Irod (I). Cuv. Marcel, egumenul măn. “Neadormiţilor” (485). Cuv. Tadeu mărt. (818). Cuvv. Marcu, Teofil şi Ioan de la Pecersca (XI-XII). Cuv. Vasilisc Siberianul (1824).I Ptr. I, 1-2, 10-12; II, 6-10. Mc. XII, 1-12. Prunci: II Cor. V, 15-21. Mt. II, 13-23.
Sîmbătă30/12 Sîmbăta după Naşterea Domnului şi înaintea Botezei. Ap. Timon din cei 70 (I). Mcţ. Anisia (285-305). Sf. sfţ. mc. Zotic preotul (IV). Cuv. Teodora din Cezareea (940). Sf. Macarie, mitr. Moscovei (1563). Sîmb. după Naşterea lui Hristos: I Tim. VI, 11-16. Mt. XII, 15-21. Sîmb. înaintea Botezei:I Tim. III, 14-IV, 5. Mt. III, 1-11.
Duminică31/13\r\n\r\n  Duminica XXXII după Cincizecime, după Naşterea lui Hristos. Glasul 7.Odovania Praznicului Naşterii lui Hristos. Dreptul Iosif logodnicul, Împăratul David şi Iacov, fratele Domnului. Cuv. Melania Romana (439). Sf. Petru Movilă, mitr. Kievului (1646). Sf. Dositei mărt., mitr. Zagrebului (1945). \r\n\r\nUtr.- Evgh. X, In. XXI, 1-14. Lit.- Dumin. după Naşterea lui Hristos: Gal. I, 11-19. Mt. II, 13-23.
Luni 1/14 Săptămîna XXXIII după Cincizecime. Tăierea Împrejur a Domnului. Sf. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareii Capadociei (379). Sf. sfţ. mc. Vasile, ep. Ancirei (362). Sf. Emilia, mama sf. Vasile cel Mare (IV). Sff. sfţţ. mcc. Alexandru, arhiep. de Samara, Ioan, Trofim, Ioan, Alexandru, Vasile şi Iacov preoţii (1918).Liturghia Sf. Vasile cel Mare. \r\n\r\nUtr. – In. X, 9-16. Lit. – Duminica înaintea Botezului: II Tim. IV, 5-8. Mc. I, 1-8. Tăierea împrejur: Col. II, 8-12. Lc. II, 20-21, 40-52. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. Lc. VI, 17-23. \r\n\r\nLa vecernia mare la “Doamne strigat-am” stihirile Tăierii Împrejur – 4 şi ale ierarhului- 4, “Slavă” a ierarhului, “Şi acum” a Tăierii Împrejur. După “Acum slobozeşte” troparele: al ierarhului (de 2 ori) şi al praznicului (o dată).\r\n\r\nLa utrenie la “Dumnezeu este Domnul” troparul sărbătorii (de 2 ori), “Slavă” al sfîntului, “Şi acum” al sărbătorii. La polileu mărimu-te a sfîntului. Prochimenul şi Evanghelia sfîntului.\r\n\r\nLa cîntarea a 9-a nu se cîntă “Ceea ce eşti mai cinstită”, ci pripelele praznicului şi ale sfîntului.\r\n\r\nLa liturghie în loc de “Cuvine-se cu adevărat”, se cîntă “De tine se bucură…”.\r\n\r\n 
Marţi2/15 Înaintea-prăznuirii Botezului Domnului. Sf. Silvestru, ep. Romei (335). Cuv. Serafim de Sarov (1833). Dreapta Iuliana (1604). Sf. sfţ. mc. Taghen, ep. Pariumului (320).Utr. – Mt. XI, 27-30. Lit.- 1 Tim. III, 14-IV, 5. Mt. III, 1-11. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\nDin această zi pînă la 5 ianuarie – înaintea-prăznuirii Botezului Domnului. Octoihul, în zilele săptămînii nu se cîntă, pînă la odovania Botezului.\r\n\r\n 
Miercuri3/16\r\n\r\n  Proor. Maleahi (400 î. Hr). Mc. Gordie (IV).II Tim. II, 1-10. Mt. X, 16-22.\r\n\r\n 
Joi4/17\r\n\r\n  Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli:  Iacov, fratele Domnului, Marcu şi Luca evangheliştii, Cleopa, Simeon, Barnava (Varnava), Barsaba (Varsava), Tadeu, Anania, arhidiaconul Ştefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena, Timotei, Tit, Filimon, Onisim, Epafras, Arhip, Sila, Siluan, Crescent, Crips, Epenet, Andronic, Stahie, Amplie, Urban, Narcis, Apelie, Aristobul, Rodion (Irodion), Ahab (Ahav), Rud, Asincrit, Flegont, Erm, Patrob (Patrov), Ermie, Lin, Gaiu, Filolog, Lucie (Luchie), Iason, Sosipatru, Olimp (Olimpan), Tertie, Erast, Cuart, Evod, Onisifor, Clement, Sosten, Apolo (Apolos), Tihic, Epafrodit, Carp, Codrat, Marcu, Zina, Aristarh, Pud, Trofim, Marcu, Artema, Achila, Fortunat, Ahaic, Dionisie Areopagitul, Simeon Nigerul. Cuv. mc. Zosima şi mc. Atanasie (III-IV). Cuv. Teoctist (800). Cuv. Ahila diaconul de la Pecersc. Sf. Eustatie I, arhiep. Serbiei (1285).Apost.: Rom. VIII, 8-14. Lc. X, 1-15.\r\n\r\n 
Vineri5/18\r\n\r\n  Ajunul Botezului Domnului. Sf. sfţ. mc. Teopempt, ep. Nicomidiei şi mc. Teona vrăjitorul (303). Cuv. Sinclitichia (350). Mcţ. Eugenia (1933). Cuv. Apolinarie (470). Proor. Miheea (IX î. Hr.). Cuv. Mina (VI).Liturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nCeasul 1: Fapte XIII, 25-32. Mt. III, 1-11. Ceasul 3: Fapte XIX, 1-8. Mc. I, 1-8. Ceasul 6: Rom. VI, 3-11. Mc. I, 9-15. Ceasul 9: Tit. II, 11-14; III, 4-7. Mt. III, 13-17. Lit.- I Cor. IX, 19-27. Lc. III, 1-18. La sfinţirea apei: I Cor. X, 1-4. Mc. I, 9-11.\r\n\r\nZi de post.\r\n\r\nÎn această zi se citesc ceasurile împărăteşti şi obedniţa. Fericirile se citesc.\r\n\r\nLiturghia Sf. Vasile cel Mare se începe cu vecernia sărbătorii. Vohod cu Evanghelia. Prochimenul mare, gl. al 7-lea: “Dumnezeul nostru în cer şi pe pămînt…”. Se citesc 13 paremii. După paremii – ectenia mică, ecfonisul “Că sfînt eşti Dumnezeul nostru…”, “Sfinte Dumnezeule…”, apoi urmează sf. liturghie. În loc de “Cuvine-se cu adevărat” se cîntă  “De tine se bucură…”. După rugăciunea amvonului – troparele “Glasul Domnului…” şi se săvîrşeşte sfinţirea apei mari.\r\n\r\nDupă otpustul liturghiei se cîntă troparul şi condacul praznicului Botezului Domnului.\r\n\r\n 
Sîmbătă6/19 \r\n\r\n  Botezul Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur. \r\n\r\nUtr. – Mc. I, 9-11. Lit. – Tit. II, 11-14; III, 4-7. Mt. III, 13-17. La sfinţirea apei: I Cor. X, 1-4. Mc. I, 9-11.\r\n\r\nPrivegherea sărbătorii este formată din pavecerniţa mare, litia, utrenia şi ceasul 1. La pavecerniţa mare, după primul “Sfinte Dumnezeule” se cîntă troparul sărbătorii, după al doilea – condacul. După citirea  “Slavă întru cei de sus… ” – litia.\r\n\r\nLa cîntarea a noua se cîntă pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicului, la vohod stihul “Bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului, Dumnezeu este Domnul şi S-a  arătat nouă”. În loc de “Sfinte Dumnezeule” – “Cîţi în Hristos…”. În loc de “Cuvine-se cu adevărat” – Axionul sărbătorii (pînă la odovanie). După rugăciunea amvonului – sfinţirea mare a apei.  \r\n\r\n 
Duminică         7/20\r\n\r\n  Duminica XXXIII după Cincizecime, după Botezul Domnului. Glasul 8.După-prăznuirea Botezului Domnului. Soborul Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. \r\n\r\nUtr.- Evgh. XI, In. XXI, 15-25. Lit. –Duminica după Botezul Domnului: Efes. IV, 7-13. Mt. IV, 12-17. Proor. : Fapte XIX, 1-8. In. I, 29-34.\r\n\r\n 
Luni8/21\r\n\r\n  Săptămîna XXXIV după Cincizecime (citirea evanghelică – săptămîna a 30-a). Cuvv. Gheorghe Hozevitul (VII) şi Emilian mărt. (IX). Cuv. Domnica (474). Cuv. Grigorie de la Pecersca (1093). Cuv. Paisie de la Uglici (1504). Sf. sfţ mc. Carterie, preotul Cezareei Capadociei (304). Mcc. Teofil diaconul şi Eladie (IV). Cuv. Ilie Egipteanul (IV). Mc. Abo de la Tblisi (790). Mcc. Iulian, Chelsie, Antonie, Anastasie şi mcţţ. Vasilisa şi Marionela (313).Evr. VIII, 7-13. Mc.VIII, 11-21.\r\n\r\nÎn zilele săptămînii: slujba doar din Mineu; la liturghie, după vohod: “Veniţi să ne închinăm … Mîntuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai botezat în Iordan de la Ioan…”; la sfîrşitul vecerniei, utreniei şi liturghiei otpustul: “Cel ce în Iordan…”.\r\n\r\n 
Marţi9/22\r\n\r\n  Mc. Polieuct (259). Sf. Filip, mitr. Moscovei şi a toată Rusia (1569). Proor. Şamei (X î. Hr.). Cuv. Eustratie, făcătorul de minuni (IX). Sf. Petru, ep. Sevastiei Armeniei (IV).Evr. IX, 8-10,15-23. Mc. VIII, 22-26.
Miercuri10/23\r\n\r\n  Sf. Grigorie, ep. Nissei (394). Cuv. Dometian, ep. Melitinei (601). Sf. Teofan Zăvorîtul (1894). Cuv. Pavel (1429). Cuv. Macarie (XIV). Fericita Feozva diaconiţa (385). Cuv. Antipa Athonitul (de la Valaam) (1882).Utr. – Mt. XI, 27-30. Lit. – Evr. X, 1-18. Mc. VIII, 30-34. Cuv.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Joi11/24\r\n\r\n  Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte (529). Cuv. Mihail (1455). Cuv. Teodosie de la Antiohia (412).Utr.- Lc. VI, 17-23; Lit.- Evr.X, 35-XI, 7. Mc.IX, 10-16. Cuv.: II Cor. IV, 6-15. Mt. XI, 27-30. \r\n\r\n 
Vineri12/25\r\n\r\n  Mcţ. Tatiana diaconiţa, ce a pătimit în Roma (226-235). Sf. Sava, arhiep. Serbiei (1237). Mc. Petru Abesalonitul (309). Mc. Mertie (284-305). Cuv. Evpraxia (393). Cuv. Martinian (1483). Icoana Maicii Domnului “Hrănitoarea cu lapte”.Evr. XI, 8, 11-16. Mc. IX, 33-41.\r\n\r\n 
Sîmbătă13/26\r\n\r\n  Sîmbăta după Botezul Domnului. Mcc. Ermil şi Stratonic (315). Cuv. Irinarh zăvorîtul, de la Rostov (1616). Cuv. Eleazar (1656). Cuv. Iacob, ep. de Nisibe (350).Sîmbăta după Botezul Domnului: Efes.VI, 10-17. Mt. IV, 1-11. A zilei de rînd: Efes. V, 1-8. Lc. XIV, 1-11. Cuvv.: Rom. VIII, 28-39. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\nÎn această zi se săvîrşeşte şi slujba cuvioşilor Părinţi omorîţi în Sinai şi Rait.\r\n\r\n 
Duminică14/27\r\n\r\n  Duminica XXXIV după Cincizecime. Glasul 1.Odovania Praznicului Botezului Domnului. Cuvv. Părinţi ucişi în Sinai şi Rait: Iasia, Sava, Moise şi ucenicul său Moise, Ieremia, Pavel, şi alţii (IV-V). Sfînta Nina întocmai cu Apostolii, luminătoarea Gruziei (335). Cuv. Teodul (V). Cuv. Ştefan (VIII).\r\n\r\nUtr.- Evgh. I, Mt. XXVIII,16-20. Lit. Col. III, 12-16. Lc. XVIII, 18-27.\r\n\r\n 
Luni15/28\r\n\r\n  Săptămîna XXXV după Cincizecime (citirea evanghelică – săptămîna a 31-a). Cuvv. Pavel Tebeul (341) şi Ioan Colibaşul (V). Cuv .mc. Pansofie (249-251). Cuvv. Prohor (X) şi Gavriil (XI). Sf. Gherasim, patr. Alexandriei (1714).Evr. XI, 17-23, 27-31. Mc. IX,42-X,1. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nDin această zi pînă la înaintea-prăznuirii Întîmpinării Domnului se cîntă Octoihul; după odovania Întîmpinării, la utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare, catavasia: “Fundul adîncului l-a descoperit…”.\r\n\r\n 
Marţi16/29\r\n\r\n  Cinstirea lanţului ap. Petru. Dreptul Maxim (1650). Mc. Spevsipp, Elevsipp, Melevsipp şi bunica lor Leonila (II). Mc. Danact citeţul (II).Evr. XII, 25-26; XIII, 22-25. Mc. X, 2-12. Pentru miercuri: Iac. I, 1-18. Mc. X, 11-16. Apost.: Fapte XII, 1-11. In. XXI, 15-25.\r\n\r\n 
Miercuri17/30\r\n\r\n  Cuv. Antonie cel Mare (356). Cuv. Antonie (1224). Mcc. Victor (1931) şi  Pavel (1938) preoţii.Utr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- Cuv.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.
Joi18/31\r\n\r\n \r\n\r\n  Sff. Atanasie (373) şi Chiril (444), arhiepp. Alexandriei. Cuvv. Chiril şi Maria (1337), părinţii cuv. Serghie de Radonej. Cuv. Atanasie (XVI-XVII). Cuv. Marcian Cipriotul (388).Utr.- In. X, 9-16. Lit.- Iac. I, 19-27. Mc. X, 17-27. Irh.: Evr. XIII, 7-16. Mt. V, 14-19.
\r\n

Februarie (stil nou)

\r\n

 

\r\n

Vineri19/1\r\n\r\n  Cuv. Macarie cel Mare, Egipteanul (390-391). Sf. Marcu, arhiep. Efesului (1444). Cuv. Macarie, postitorul de la Pecersca (XII). Cuv. Macarie Alexandrinul (394-395). Cuv. Antonie Stîlpnicul (VI). Sf. Arsenie, arhiep. de Kerkira (VIII). Cuv. Eftimie mărt. (XX). Aflarea moaştelor cuv. Sava de Storojevsc (1652).Iac. II, 1-13. Mc. X, 23-32. Pentru sîmbătă: Col. I, 3-6. Lc. XVI, 10-15. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2.  Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nZiua întronizării Prea Fericitului Patriarh KIRIL.\r\n\r\n 
Sîmbătă20/2     \r\n\r\n  Cuv. Eftimie cel Mare (473). Mcc. In, Pin şi Rim (I-II). Mcc. Eusebie, Eutihie, Vasilid şi Vassa (303). Cuv. Eftimie schimnicul şi Lavrentie zăvorîtul, de la Pecersca (XIV).Utr. – Mt. XI, 27-30. Lit. – Cuv.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.
Duminică21/3 \r\n\r\n  Duminica XXXV după Cincizecime. Glasul 2.Cuv. Maxim mărt. (662). Mc. Neofit (303-305). Cuv. Maxim Grecul (1556). Mcţ. Agnia fecioara (304). Mcc. Eugeniu, Candid, Valerian şi Achila (III). Mc. Anastasie mărt.. Icoana Maicii Domnului „Mîngîietoare” de la Mănăstirea Vatoped.\r\n\r\nUtr.- Evgh. II, Mc. XVI, 1-8. Lit. – I Tim. I, 15-17. Lc. XVIII, 35-43. Cuv.:  Evr. XI, 33-XII, 2. Lc. XII, 8-12. \r\n\r\n 
Luni22/4\r\n\r\n  Săptămîna XXXVI după Cincizecime (citirea evanghelică – săptămîna a 17-a). Ap. Timotei (96). Cuv. mc. Anastasie Persul (628). Cuv. Macarie (1623). Cuv. mc. Anastasie, diaconul de la Pecersca (XII). Mcc. Manuil, Gheorghe, Petru, Leontie, episcopii, Sionie, Gavriil, Ioan, Leont, Parod preoţii şi cei 377 de mucenici (817). Sff. sfţţ. mcc. Ioan şi Eftimie preoţii (1938).Ef. I, 22-II, 3. Mc. X, 46-52.  Ap.:  II Tim. I, 3-9. Lc. X, 1-15.\r\n\r\n 
Marţi23/5\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Clement, ep. Ancirei şi mc. Agatanghel (312). Cuv. Salamana cel tăcut (400). Sf. Paulin cel Milostiv, ep. de Nola (431). Soborul al VI-lea Ecumenic (680-681).Cuv. Ghenadie de la Kostroma (1565). Cuvv. mcc. Serafim, Evdochia şi Ecaterina (1938).\r\n\r\nEf. II, 19-III, 7. Mc. XI, 11-23. Sf. sfţ. mc.: Evr. XIII, 7-16. In. X, 9-16.\r\n\r\n 
Miercuri24/6\r\n\r\n  Cuv. Xenia (V). Fericita Xenia de la Peterburg (XIX). Sf. Gherasim, ep. de Velocopermsc (1441). Mc. Ioan de la Kazani (1529). Mcc. Vavila Sicilianul şi ucenicii săi Timotei şi Agapie (III). Cuv. Macedonie pustnicul (420). Mutarea moaştelor mc. Anastasie Persul (VII).Ef. III, 8-21. Mc. XI, 23-26. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Joi25/7\r\n\r\n  Sf. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului (389). Sf. sfţ. mc. Vladimir, mitr. Kievului (1918).  Sf. Moise, arhiep. Novgorodului (1362). Cuv. Anatolie de la Optina (1894). Mcţ. Felicia împreună cu fiii: Ianuarie, Felix, Filip, Silvan, Alexandru, Vitalie şi Marcial (164). Cuv. Poplie Sirianul (380). Cuv. Mara, cîntăreţul (430). Icoana Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre”.Utr. – In. X, 1-9. Lit. – Ef. IV, 14-19. Mc. XI, 27-33. Irh.: I Cor. XII, 7-11. In. X, 9-16. \r\n\r\n 
Vineri26/8\r\n\r\n  Cuvv. Xenofont şi Maria cu fiii lor Arcadie şi Ioan (V-VI). Mc. Ioan (1938). Cuv. Xenofont (1262). Mcc. Anania preotul, Petru şi cei şapte ostaşi împreună cu ei (295). Cuv. Simeon (390). Sf. Iosif, arhiep. Tesalonicului (830).Ef. IV, 17-25. Mc. XII, 1-12.\r\n\r\n 
Sîmbătă27/9  \r\n\r\n  Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului (438).Utr. – In. X, 1-9. Lit. – I Cor. XIV, 20-25. Mt. XXV, 1-13. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.
Duminică28/10\r\n\r\n  Duminica XXXVI după Cincizecime. Glasul 3.Soborul Sfinţilor Noilor Mucenici şi Mărturisitori. Cuv. Efrem Sirul (373-379). Cuv. Isaac Sirul, ep. de Ninive (VII). Cuv. Teodosie (1568). Cuv. Paladie pustnicul (IV). Cuv. Efrem (1053). Sf. Teodor mărt. (1933). Sff. sfţţ. mcc. Ignatie ep., Vladimir preotul,  cuv. mc. Vartolomeu şi mcţ. Olga (1938). Pomenirea tuturor răposaţilor prigoniţi pentru credinţă. \r\n\r\nUtr.- Evgh. III, Mc. XVI, 9-20. Lit.- II Cor. VI, 16-VII, 1. Mt. XV, 21-28. Mc.: Rom. VIII, 28-39. Lc. XXI, 8-19. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\n 
Luni29/11\r\n\r\n  Săptămîna XXXVII după Cincizecime (citirea evanghelică – săptămîna a 32-a). Aducerea moaştelor sf. sfţ. mc. Ignatie Teoforul (107). Cuv. Lavrentie zăvorîtul, de la Pecersca, ep. de Turov (1194). Sff. Gherasim, Pitirim, Iona, epp. de Velicopermsc (XV). Mcc. Roman, Iacov, Filotei, Aviv, Iulian (297). Mcc. Silvan ep., Luca diaconul şi Mochie citeţul (312).Iac. II, 14-26. Mc. X, 46-52. Pentru marţi: Iac. III, 1-10. Mc. XI, 11-23. Sf. sfţ. mc.: Evr. IV, 14-V, 6. Mc. IX, 33-41. \r\n\r\n 
Marţi30/12\r\n\r\n  Soborul Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Sf. sfţ. mc. Ipolit, mc. Sabin, mcţ. Hrisa fecioara şi alţi 20 de mucenici (III). Cuv. Zinon, ucenicul sf. Vasile cel Mare (V). Cuv. Zinon de la Pecersca (XIV). Mc. Teofil cel Nou (784). Fericita Pelaghia de la Diveevo (1884).Utr. – In. X, 9-16. Lit. – Irh.: Evr. XIII, 7-16. Mt. V, 14-19.\r\n\r\nLa utrenie la cîntarea a noua se cîntă pripelele Praznicului.\r\n\r\nLa liturghie – “Cuvine-se cu adevărat”.\r\n\r\n 
Miercuri31/13\r\n\r\n  Mcc. doctori fără de arginţi Chir şi Ioan şi mcţţ. Atanasia şi fiicele ei Teodota, Teoctista şi Eudoxia (311). Sf. Nichita zăvorîtul, ep. de Novgorod (1108). Mcc. Victorin, Victor, Nichifor, Claudiu, Diodor, Serapion şi Papie (251). Mcţ. Trifena din Cizic.Iac. III, 11-IV, 6. Mc. XI, 23-26. Doct. fără de arg: I Cor. XII, 27-XIII, 8. Mt. X, 1, 5-8.  \r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *