Iunie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Vineri1/14\r\n\r\n  Mcc. Iustin Filosoful şi alt Iustin, Hariton, Harita, Evelpist, Ierax, Peon şi Valerian (166). Cuv. Dionisie (1437). Cuv. Agapit de la Pecersca (XI). Sf. Ioan de la Kronştadt (proslăvirea 1990).  Cuv. Iustin Popovici (1978).Fapte XIX, 1-8. In. XIV, 1-11. Drept.: Evr. IV, 14-V, 6. Mt. V, 14-19.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Înălţării, la utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare, catavasia  “Mîntuitorului Dumnezeu…”, excepţie Duminica a VII-a după Paşti şi odovania Înălţării. La liturghie după vohod (în zilele săptămînii): “Veniţi să ne închinăm…Mîntuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai înălţat întru slavă…”. Prochimenul, aliluia şi chinonicul sărbătorii (pînă la odovanie).\r\n\r\n 
Sîmbătă2/15\r\n\r\n  Sf. Nichifor mărt., patr. Constantinopolului (828). M. mc. Ioan cel Nou de la Suceava (1330-1340). Aflarea moaştelor dreptei Iuliana (1819).Utr. – Lc. XXI, 12-19. Lit. – Fapte XX, 7-12. In. XIV, 10-21. Sf. Mc.: II Tim. II, 1-10. In. XV, 17-XVI, 2.\r\n\r\n 
Duminică3/16\r\n\r\n  Duminica  VII după Paşti, a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic (325).Mcc. Luchilian, Claudiu, Ipatie, Pavel, Dionisie şi mcţ. Paula fecioara (270-275). Sff. sfţţ. mcc. Lucian ep., Maxian preotul, Iulian diaconul, Marcelin şi Saturnin (81-96). Cuv. mc. Ciprian (1934).\r\n\r\nUtr.- Evgh. X, In. XXI, 1-14. Lit.- Fapte XX, 16-18, 28-36. In. XVII, 1-13.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Cu dumnezeiescul nor…”. Se cîntă “Ceea ce eşti mai cinstită…”.\r\n\r\n 
Luni4/17\r\n\r\n  Săptămîna VII după Paşti. Sf. Mitrofan, patr. Constantinopolului (326). Cuv. Zosima, ep. Babilonului din Egipt (VI). Mcc. Frontasie, Severin, Severian şi Silan (I). Mc. Con­cordie (175). Sf. sfţ. mc. Astie ep. (II).Fapte XXI, 8-14. In. XIV, 27-XV, 7.\r\n\r\n 
Marţi5/18\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Dorotei, ep. Tirului (362). Mcc. Marcian, Nicandru, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gheorghe, Selneniad, Irineu, Pamvon (305-311). Cuv. Teodor (VI). Cuv. Anuvie pustnicul (IV). Mutarea moaştelor bnc. cn. Igor de Cernigov (1150).Fapte XXI, 26-32. In. XVI, 2-13.\r\n\r\n 
Miercuri6/19\r\n\r\n  Cuv. Visarion Egipteanul (IV-V). Cuv. Ilarion cel Nou (845). Cuvv. mcţţ. fecioare Arhelaia, Tecla, Susana (293). Cuv. Paisie de la Uglici (1504). Cuv. Rafail (1957).Fapte XXIII, 1-11. In. XVI, 15-23.
Joi7/20\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Teodot, ep. Ancirei (303). Sf. sfţ. mc. Marcelin, ep. Romei şi mcc. Claudie,  Chirin şi Antonin (304). Sf. sfţ. mc. Marcel, ep. Romei, mcc. Sisinie şi Chiriac diaconii, Smaragd, Larghie, Apronian, Saturnin, Papie şi Mavru ostaşii şi Criscentian, mcţţ. Priscila şi Artemia (304-310). Mcţţ. Valeria, Chiriachi, Maria (284-305). Mcc. Andronic, Alexandru, Alexie, Valentin, Veniamin, Victor, Pavel, Vladimir, Ignatie (1918).Fapte XXV, 13-19. In. XVI, 23-33.\r\n\r\n 
Vineri8/21\r\n\r\n  Odovania Praznicului Înălţării Domnului. M. mc. Teodor Stratilat (319). Cuv. Efrem, patr. Antiohiei (545). Aflarea moaştelor bncc. cnn. Vasile şi Constantin din Iaroslav (XIII).Fapte XXVII, 1-44. In. XVII, 18-26.\r\n\r\nSlujba din Penticostar. La utrenie catavasia “Cu dumnezeiescul nor…”. Nu se cîntă “Ceea ce eşti mai cinstită…”, ci pripelele sărbătorii. Slavoslovia cea mare.\r\n\r\n \r\n

\r\n

Sîmbătă9/22\r\n\r\n  Pomenirea celor adormiţi. Sf. Chiril, arhiep. Alexandriei (444). Cuv. Alexandru (1439). Mcţţ. Tecla, Maria şi Marta din Persia (346). Dreptul Alexei din Moscova (1923).Fapte XXVIII, 1-31. In. XXI, 15-25. Pentru adormiţi: I Cor. XV, 47-57. In. VI, 35-39.\r\n\r\nSlujba din Penticostar. La vecernie în loc de prochimen – “Aliluia” cu stihurile pentru adormiţi. După “Acum slobozeşte”- troparul “Cel ce prin adîncul înţelepciunii…” şi al Născătoarei.\r\n\r\nLa utrenie în loc de “Dumnezeu este Domnul”- “Aliluia”. Catisma a 17-a se citeşte împărţită fiind în două părţi (stări) cu pripelele pentru adormiţi. Canonul hramului şi al Penticostarului. Catavasia din Penticostar. La liturghie – “Cuvine-se cu adevărat”.\r\n\r\n 
Duminică10/23\r\n\r\n  Ziua Sfintei Treimi. Cincizecimea.Sf. sfţ. mc. Timotei, ep. Prusiei (361-363). Aflarea moaştelor sf. Vasile, ep. Reazanului (1609). Sf. Ioan, mitr. de Tobolsc (1715).  Mcc. Alexandru şi Antonina fecioara (313). Cuv. Teofan din Antiohia (363). Sf. Vasian ep. (409).\r\n\r\nUtr.- In. XX, 19-23. Lit.- Fapte II, 1-11. In. VII, 37-52; VIII, 12.\r\n\r\nLa vecernia mare “Fericit bărbatul”(toată catisma). La utrenie “Învierea lui Hristos văzînd…” nu se cîntă. La cîntarea a 9-a stihurile şi stihirile sărbătorii. “Sfînt este Domnul Dumnezeul nostru” nu se cîntă.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Cincizecimii, la utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare, catavasia “Cu dumnezeiescul nor…”.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicului. Stihul  de la vohod: “Înalţă-Te, Doamne, întru puterea Ta, cînta-vom şi vom lăuda puterile Tale”. În loc de “Sfinte Dumnezeule” – “Cîţi în Hristos…”. Axionul praznicului. După “Mîntuieşte Dumnezeule…” se cîntă “Văzu-t-am Lumina cea Adevărată…”. După otpustul liturghiei, uşile împărăteşti se închid şi se săvîrşeşte ceasul 9 şi vecernia mare.\r\n\r\nLa vecernia mare “Împărate Ceresc”. Psalmul 103 se citeşte. La ectenia mare se adaugă cereri speciale, vohod cu cadelniţa, prochimenul mare gl. 7: “Cine este Dumnezeu mare…” şi se citesc rugăciunile “plecării genunchilor”. Otpustul vecerniei “Cel ce din părinteştile…”.\r\n\r\n 
Luni11/24\r\n\r\n  Săptămîna I după Cincizecime. (Săptămînă cu harţ).  Ziua Sfîntului Duh. \r\n\r\nApp. Vartolomeu şi Varnava (I). Aflarea moaştelor cuv. Efrem (1572). Icoana Maicii Domnului „Axioniţa” (prăznuirea în ziua Sf. Duh). \r\n\r\nEfes. V, 8-19. Mt. XVIII, 10-20. \r\n\r\nPe tot parcursul săptămînii, inclusiv miercuri şi vineri, nu se posteşte. \r\n\r\nSlujba doar din Penticostar. Slujba cu polileu a app. Vartolomeu şi Varnava se mută pe marţi 12 iunie.\r\n\r\nLa utrenie slavoslovia cea mare. “Ceea ce eşti mai cinstită…” nu se cîntă.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicului. Stihul  de la vohod: “Înalţă-Te, Doamne, întru puterea Ta, cînta-vom şi vom lăuda puterile Tale”. Se cîntă “Sfinte Dumnezeule”. Prochimenul gl. 6: “Mîntuieşte Dumnezeule poporul Tău…”. Axionul praznicului (pînă la odovanie). Otpustul vecerniei, utreniei, liturghiei în toate zilele pînă la odovanie “Cel ce în chip de limbi de foc…”.\r\n\r\n \r\n\r\n                        
Marţi12/25\r\n\r\n  Cuv. Onufrie cel Mare (IV). Cuv. Petru Atonitul (734). Cuvv. Ioan, Andrei, Iraclemon şi Teofil (IV). Cuv. Onufrie de la Pscov (1492). Cuv. Arsenie (1447). Aflarea moaştelor bnc. cn. Ana (1650).Utr. – In. XXI, 15-25. Lit. – Rom. I, 1-7, 13-17. Mt. IV, 25-V, 13. Ap.: Fapte XI, 19-26, 29-30. Lc. X, 16-21. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nÎn această zi se cîntă slujba app. Vartolomeu şi Varnava.\r\n\r\nDin această zi se cîntă “Ceea ce eşti mai cinstită…” cu excepţia odovaniei Cincizecimii.\r\n\r\n 
Miercuri13/26\r\n\r\n  Mcţ. Achilina (293). Sf. Trifilie, ep. Leucosiei Ciprului (370). Cuv. Alexandra de la Diveevo (1789). Mcţ. Antonina (284-305). Cuvv. Andronic (1395) şi Sava (XV). Cuvv. Ana (826) şi fiul ei Ioan (IX).Rom. I, 18-27. Mt. V, 20-26. \r\n\r\n 
Joi14/27\r\n\r\n  Proor. Elisei (sec. IX î. Hr.). Sf. Metodie, patr. Constantinopolului (847). Aflarea moaştelor sf. sfţ. mc. Vladimir, mitr. Kievului (1992).Rom. I, 28-II, 9. Mt. V, 27-32. Pr.: Iac. V, 10-20. Lc. IV, 22-30.
Vineri15/28\r\n\r\n  Proor. Amos (sec.VIII î. Hr.). Sf. Iona, mitr. Moscovei (1461). Mcc. Vit, Modest, Criscentie (303). Cuv. Dula Egipteanul. Cuvv. Grigorie şi Casian (1392). Fericitul Ieronim (420). Fericitul Augustin, ep. Hiponei (430).Rom. II, 14-29. Mt. V, 33-41. \r\n\r\n 
Sîmbătă16/29\r\n\r\n  Odovania Cincizecimii. Sf. Tihon, ep. Amatundei (425).  Sf. sfţ. mc. Tigrie preotul şi mc. Eutropie citeţul (404). Mutarea moaştelor sf. Teofan Zăvorîtul (2002). Cuv. Tihon de la Caluga (1492). Cuv. Moise de la Optina (1862).Rom. I, 7-12. Mt. V, 42-48. Irh. – Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Duminică17/30\r\n\r\n  Duminica I după Cincizecime, a Tuturor Sfinţilor. Glasul 8.Mcc. Manuil, Savel şi Ismail (362). Sf. sfţ. mc. Averchie preotul (1918).\r\n\r\nUtr.- Evgh. I, Mt. XXVIII, 16-20. Lit.- Evr. XI, 33-XII, 12. Mt. X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30. \r\n\r\nLăsatul secului pentru Postul Sfinţilor Apostoli.\r\n\r\nSlujba doar din Penticostar. Din această zi pînă la 1 august, cînd la utrenie se cîntă slavoslovia cea mare, catavasia “Deschide-voi gura mea…”.\r\n\r\n 
\r\n

Iulie (stil nou)

\r\n 

Luni18/1\r\n\r\n  Săptămîna II după Cincizecime. Mcc. Leontie, Ipatie şi Teodul (70-79). Cuv. Leontie, canonarhul de la Pecersca (XIV). Sff. sfţţ. mcc. Vasile, Alexandru, Nicanor, Vasile şi Serghie (1938). Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Bogoliubov (1157).Rom. II, 28-III, 18. Mt. VI, 31-34, VII, 9-11. Mcc.: Fapte XII, 1-11. In. XV, 17-XVI, 2. \r\n\r\nÎnceputul Postului Sfinţilor Apostoli.\r\n\r\nDin această zi se cîntă Octoihul. Slujba Octoihului se cîntă împreună cu slujba Mineului.\r\n\r\n 
Marţi19/2\r\n\r\n  Ap. Iuda, ruda Domnului (80). Mc. Zosima (II). Cuv. Paisie cel Mare (V). Sf. Iov, patr. Moscovei (1607). Cuv. Varlaam (1462). Cuv. Paisie de la Hilandar (XVIII). Sf. Ioan Maximovici, arhiep. de Şanhai şi San-Francisco (1966).Utr.- In. XXI, 15-25. Lit.- Rom. IV, 4-12. Mt. VII, 15-21. Ap.: Iud. I, 1-10. In. XIV, 21-24.\r\n\r\n 
Miercuri20/3\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Metodie, ep. Patarelor (312). Mutarea moaştelor sf. Gurie, arhiep. de Kazani (1630). Sf. Mina, ep. de Poloţk (1116). Mcc. In, Pim şi Rim (I-II). Mcc. Aristoclie preotul, Dimitrian diaconul şi Atanasie citeţul (306).Rom. IV, 13-25. Mt. VII, 21-23.\r\n\r\n 
Joi21/4\r\n\r\n  Mc. Iulian din Tars (305). Sf. sfţ. mc. Terentie, ep. de Iconiu (I). Aflarea moaştelor cuv. Maxim Grecul (1996). Cuv. Iulie preotul şi Iulian diaconul (V). Mcc. Arcila II, împ. Iviriei (744) şi Luarsaba II, împ. Cartalinei (1622).Rom. V, 10-16. Mt. VIII, 23-27. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23. Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 5-7, 10-11, 20-24. \r\n\r\n 
Vineri22/5\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Eusebie, ep. Samosatelor (380). Mcc. Zinon şi Zina (304). Mcc. Galaction şi Iuliana. Sf. Grigorie, mitr. Ungrovlahiei (1834).Rom. V, 17-VI, 2. Mt. IX, 14-17.
Sîmbătă23/6\r\n\r\n  Icoana Maicii Domnului din Vladimir. Mcţ. Agripina (253-260). Dreptul Artemie (1545).  Mcc. Eustohie, Gaia, Prov, Lolia şi Urban (IV). A doua aflare a moaştelor a sf. Gherman, arhiep. de Kazani (1714).Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Rom. III, 19-26. Mt. VII, 1-8. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Duminică24/7\r\n\r\n  Duminica II după Cincizecime. Glasul 1.Naşterea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. Mcc. Orentie, Farnachie, Eros, Firmos, Firmin, Chiriac şi Longhin (IV). Cuv. Antonie (1224). Drepţii prunci Iacov şi Ioan (1566-1569).\r\n\r\nUtr.- Evgh. II, Mc. XVI, 1-8. Lit.- Rom. II, 10-16. Mt. IV, 18-23. Înaintemergător.: Rom. XIII, 11-XIV, 4. Lc. I, 1-25, 57-68, 76, 80.\r\n\r\n                                                    \r\n\r\n 
Luni25/8\r\n\r\n  Săptămîna III după Cincizecime. Cuv. mcţ. Fevronia (304). Bncc. cnn. Petru şi Fevronia din Murom  (1228). Cuv. Nicon mărt. (1931). Sf. sfţ. mc. Vasile preotul (1918).Rom. VII, 1-13. Mt. IX, 36-X, 8. Cuv. mcţ.: II Cor. VI, 1-10. Lc. VII, 36-50.
Marţi26/9\r\n\r\n  Cuv. David din Tesalonic (540). Cuv. Ioan, ep. Goţilor (VIII). Sf. Dionisie, arhiep. Suzdalului (1385). Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamţ (1399). Icoana Maicii  Domnului de la Tihvin (1383).Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Rom. VII, 14-VIII, 2. Mt. X, 9-15. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Miercuri27/10\r\n\r\n  Cuv. Samson, primitorul de străini (530). Dreapta Ioana, mironosiţa (I). Aflarea moaştelor cuv. Ambrozie de la Optina (1998). Cuv. Serapion (1611). Cuv. Martin de Turov (1146). Cuv. Gheorghe Atonitul (1065). Cuv. Sevir preotul (VI).Rom. VIII, 2-13. Mt. X, 16-22. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. XII, 32-40.\r\n\r\n 
Joi28/11\r\n\r\n  Mutarea moaştelor doctorilor fără de arginţi Chir şi Ioan (412). Cuvv. Serghie şi Gherman de la Valaam (1353). Icoana Maicii Domnului „Tricherusa” („Cu trei mîini”).Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Rom. VIII, 22-27. Mt. X, 23-31. Pentru vineri: Rom. IX, 6-19. Mt. X, 32-36; XI, 1. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Vineri29/12\r\n\r\n  Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Sf. Grigorie, mitr. Iracliei (1925).Utr.- In. XXI, 15-25. Lit.- Ap.: II Cor. XI, 21-XII, 9. Mt. XVI, 13-19.\r\n\r\nLa masă se dezleagă la peşte.\r\n\r\nLa utrenie canonul ap. Petru cu irmosul pe 8 şi al ap. Pavel pe 6.\r\n\r\n 
Sîmbătă30/13\r\n\r\n  Soborul Sf. Slăviţilor 12 Apostoli: Petru, Andrei, Iacov al lui Zevedeu, Ioan, Filip, Vartolomeu, Toma, Matei, Iacov al lui Alfeu, Iuda al lui Iacov sau Tadeu, Simon Zilotul şi Matia.  Sf. Sofronie, ep. de Irkutsk (1918).Rom. III, 28-IV, 3. Mt. VII, 24-VIII, 4.  Ap.: I Cor. IV, 9-16. Mc. III, 13-19.\r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *