Octombrie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Luni1/14\r\n\r\n  Săptămîna XVII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 20-a). Acoperămîntul Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria. Pomenirea tuturor sfinţilor care s-au proslăvit pe pămîntul Moldovei. Ap. Anania din cei 70 (I). Cuv. Roman Melodul (556). Cuv. Sava (1461). Mcţ. Domnina (IV). Icoana Maicii Domnu­lui de la Mănăstirea Hîrbovăţ.Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit. – Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.
Marţi2/15\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Ciprian, mcţ. Iustina şi mc. Teoctist (304). Fericitul Andrei cel nebun pentru Hristos (936). Cuv. Casian (1504). Mcc. David şi Constantin (740).Pentru luni: Efes. I, 22-II, 3. Lc. VI, 24-30. Pentru marţi: Efes. II, 19-III, 7. Lc. VI, 37-45. Irh.: I Tim. I, 12-17. In. X, 9-16.\r\n\r\n 
Miercuri3/16\r\n\r\n  Sff. sfţţ. mcc. Dionisie Areopagitul, ep. Atenei, Rustic preotul şi Elefterie diaconul (96). Cuv. Ioan Hozevitul, ep. Cezareei (VI). Cuv. Dionisie zăvorîtul, de la Pecersca (XV). Sf. Agatanghel mărt., mitr. Iaroslavului (1928).Efes. III, 8-21. Lc. VI, 46-VII, 1. Sff. sfţţ. mcc.: Fapte XVII, 16-34. Mt. XIII, 44-54.\r\n\r\n 
Joi4/17\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Ierotei, ep. Atenei (I). Aflarea moaştelor sff. Gurie, arhiep. de Kazani şi Varsonufie, ep. de Tveri (1595). Mcţ. Domnina şi fiicele ei Verina şi Proscoda (305-306). Mcc. Gaiu, Faust, Eusebie, Herimon diaconii (III). Cuv. Pavel cel Simplu (IV). Cuvv. Eladie şi Onisim de la Pecersca (XII-XIII). Sff. sfţţ. mcc. Dimitrie, Nicolae, Mihail, Iacov şi Tihon preoţii (1937).Efes. IV, 14-19. Lc. VII, 17-30.\r\n\r\n 
Vineri5/18\r\n\r\n  Mcţ. Haritina (304). Sf. Petru, Alexie, Iona, Macarie, Filip, Iov, Ermoghen, Tihon, Petru, Filaret, Inochentie şi Macarie mitrr. Moscovei şi a toată Rusia. Cuvv. Damian (1071), Ieremia (1070) şi Matei (1085) de la Pecersca. Cuv. Haritina (1281). Sf. sfţ. mc. Dionisie, ep. Alexandriei (264-265). Mcţ. Mamelhta persana (344). Cuv. Gavriil mărt. (1959).Efes. IV, 17-25. Lc. VII, 31-35. Irh.: Evr. XIII, 17-21. Mt. V, 14-19.\r\n\r\n 
Sîmbătă6/19\r\n\r\n  Ap. Toma (I). Sf. sfţ. mc. Ioan preotul (1937).Utr.- In. XXI, 15-25. Lit.- I Cor. XIV, 20-25. Lc. V, 27-32. Apost.: I Cor. IV, 9-16. In. XX, 19-31.
Duminică7/20\r\n\r\n  Duminica XVII după Cincizecime. Glasul 8.Mcc. Serghie şi Vah (290-303). Cuv. Serghie de la Pecersca (XIII). Aflarea moaştelor cuv. Martinian (1513). Mcc. Iulian preotul şi Chesarie diaconul (I). Mcţ. Pelaghia din Tars (290). Mc. Polihronie preotul (IV).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VI, Lc. XXIV, 36-53. Lit.- II Cor. VI, 16-VII, 1. Lc. VII, 11-16. Mcc.: Evr. XI, 33-XII, 2. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n                      
Luni8/21\r\n\r\n  Săptămîna XVIII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 21-a). Cuv. Pelaghia (457). Cuv. Dositei (1482). Cuv. Trifon (1612). Cuv. Taisia (IV). Sf. Pelaghia fecioara (303). Sff. sfţţ. mcc. Dimitrie arhiep. şi Ioan diaconul, cuvv. mcc. Ambrozie şi Pahomie, cuv. mcţ. Tatiana, mc. Nicolae (1937).Efes. IV, 25-32. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\n 
Marţi9/22\r\n\r\n  Ap. Iacov al lui Alfeu (I). Cuvv. Andronic şi Atanasia soţia sa (V). Drept. Avraam şi Lot rudenia lui (2000 î. Hr.). Cuv. Petru Galatul (IX). Mcc. Iuventin şi Maxim (361-363); Sff. sfţţ. mcc. Constantin şi Pe­­­tru preoţii (1918).Utr.- In. XXI, 15-25. Lit.- Efes. V, 20-26. Lc. VIII, 1-3. Apost.: I Cor. IV, 9-16. Lc. X, 16-21.\r\n\r\n 
Miercuri10/23\r\n\r\n  Mcc. Evlampie şi Evlampia (303-311). Cuv. Ambrozie de la Optina (1891). Cuv. Vasian (V). Sf. Amfilohie ep. de Vladimir-Volînsk (1122). Fericitul Andrei cel nebun pentru Hristos din Totemsk (1673). Cuv. Teofil mărt. (VIII).Efes. V, 25-33. Lc. VIII, 22-25. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Joi11/24\r\n\r\n  Ap. Filip, unul din cei şapte diaconi (I). Cuv. Teofan mărt.; scriitorul de canoane, ep. Niceei (850). Mcţţ. Zinaida şi Filonila (I). Cuv. Teofan de la Pecersca (XII). Cuv. Leon de la Optina (1841). Sff. sfţţ. mcc. Filaret şi Alexandru preoţii (1918). Icoana Maicii Domnului de la Noul-Neamţ.Utr.– Lc. I, 39-49; 56. Lit.– Efes. V, 33-VI, 9. Lc. IX, 7-11. Născătoarei: Flp. II, 5-11, Lc. X, 38-42; XI, 27-28. Ap.: Fapte VIII, 26-39. Lc. X, 1-21.\r\n\r\n 
Vineri12/25\r\n\r\n  Mcc. Prov, Tarah şi Andronic (304). Cuv. Cosma ep. de Maiuma, scriitorul de canoane (787). Mcţ. Domnica (286). Cuv. Amfilohie (1452). Sf. Ioan mărt. (1930).Efes. VI, 18-24. Lc. IX, 12-18.  Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.
Sîmbătă13/26\r\n\r\n  Icoana Maicii Domnului „Portăriţa” (de la mănăstirea Iveron). Mcc. Carp, Agathodor şi Agathonica (251). Mc. Florenţiu (I-II). Mc. Veniamin diaconul (421-424). Cuv. Veniamin de la Pecersca (XIV). Cuv. Nichita mărt. (838). M. mcţ. Zlata (Hrisa).Sff. sfţţ. mcc. Inochentie şi Nicolae preoţii (1937). Aflarea moaştelor sf. sfţ. mc. Tadeu, arhiep. de Tveri (1993).Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- I Cor. XV, 39-45. Lc. VI, 1-10 . Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Duminică14/27\r\n\r\n  Duminica XVIII după Cincizecime. Glasul 1.Pomenirea Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic (787). Cuv. Maica noastră Parascheva, apărătoarea Moldovei (XI). Mcc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Celsie (54-68). Mc. Silvan preotul din Gaza (IV). Mc. Mihail (1921). Cuv. mc. Maximilian (1938).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VII, In. XX, 1-10. Lit.- II Cor. IX, 6-11. Lc. VIII, 5-15. Sf. Părinţi: Evr. XIII, 7-16. In. XVII, 1-13. Cuv.: I Cor. IX, 2-12. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\nSlujba Învierii din Octoih se cîntă împreună cu slujba Sf. Părinţi şi a cuvioasei Parascheva.\r\n\r\n 
Luni15/28\r\n\r\n  Săptămîna XIX după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 22-a). Cuv. mc. Luchian, preotul din Antiohia (312). Cuv. Eftimie cel Nou (889). Sf. Sabin ep. Cataniei (760). Sf. Ioan ep. de Suzdal (1373). Sf. sfţ. mc. Simeon preotul (1918) Sf. Atanasie mărt. ep. de Kovrovsk (1962). Icoana Maicii Domnului „Sporitoarea grînelor”.Flp. I, 1-7. Lc. IX, 18-22. \r\n\r\n 
Marţi16/29\r\n\r\n  Mc. Longhin Sutaşul  (I). Cuv. Longhin, portarul de la Pecersca (XIII-XIV). Sff. sfţţ. mcc. Evghenie (1937) şi Alexie (1938).Flp. I, 8-14. Lc. IX, 23-27. Mc.: II Tim. II, 1-10. Mt. XXVII, 33-54.
Miercuri17/30\r\n\r\n  Proor. Osea (820 î. Hr. ). Cuv. mc. Andrei Criteanul (767). Mcc. doctori fără de arginţi  Cosma şi Damian din Arabia şi fraţii lor mcc. Leontie, Antim şi Euprepie (287). Mutarea moaştelor dreptului Lazăr, cel înviat a patra zi din morţi (898). Sff. sfţţ. mcc. Neofit şi Anatolie preoţii şi cuvv. mcc. Iachint şi Calist (1918). Sf. sfţ. mc. Alexandru arhiep. de Semipalatinsc (1937). Cuv. Antonie (1611). Icoana Maicii Domnului „Izbăvitoarea”.Flp. I, 12-20. Lc. IX, 44-50.\r\n\r\n 
Joi18/31\r\n\r\n  Ap. şi Ev. Luca (I). Cuv. Iulian (IV). Mc. Marin (IV). M. mcţ. Zlata (Hrisa)(1795). Aflarea moaştelor cuv. Iosif egumenul de Voloţk (2001). Sff. sfţţ. mcc. Andrei, Serghie, Nicolae, Serghie preoţii şi mcţ. Elisabeta (1937).Utr.- In. XXI, 15-25. Lit.-  Flp. I, 20-27. Lc. IX, 49-56. Apost.: Col. IV, 5-9, 14, 18. Lc. X, 16-21.\r\n\r\n 
\r\n

Noiembrie (stil nou)

\r\n 

Vineri19/1\r\n\r\n  Proor. Ioil (a. 800 î. Hr.). Mc. Uar (307). Mutarea moaştelor cuv. Ioan de la Rîla (1238). Fericita Cleopatra (327) şi fiul ei Ioan (320). Sf. sfţ. mc. Sadot ep. Persiei şi cei 128 de mucenici împreună cu el (342).Flp. I, 27-II, 4. Lc. X, 1-15.\r\n\r\n 
Sîmbătă20/2\r\n\r\n  Pomenirea celor adormiţi. M. Mc. Artemie (362). Sff. sfţţ. mcc. Zosima, Ioan, Nicolae, Leonid, Alexandru preoţii, Mihail şi Petru diaconii şi mc. Pavel (1937).I Cor. XV, 58-XVI, 3. Lc. VII, 1-10. Pentru adormiţi: I Tes. IV, 13-17. In. V, 24-30.\r\n\r\nSlujba se săvîrşeşte din Octoih şi Mineu.\r\n\r\n 
Duminică21/3 Duminica XIX după Cincizecime. Glasul 2.Cuv. Ilarion cel Mare (371-372). Cuv. Ilarion de la Pecersca (XI). Cuvv. Teofil şi Iacov (1412). Sff. sfţţ. mcc. Arcadie ep. Ecaterinburgului, Anatolie şi Nicandru preoţii, şi mc. Ciprian. Sff. sfţţ. mcc. Damian arhiep. de Kursk, Constantin, Serghie, Vasile, Teodor, Vladimir, Nicolae, Ioan, Vasile, Alexandru, Dimitrie, Alexie preoţii şi mc. Sofronie (1937).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VIII, In. XX, 11-18. Lit.- II Cor. XI, 31-XII, 9. Lc. XVI, 19-31. Cuv.: II Cor. IX, 6-11. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Luni22/4\r\n\r\n  Săptămîna XX după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 23-a). Icoana Maicii Domnului din Kazani. Sf. Averchie întocmai cu apostolii, ep. Ierapolei (167). Sfinţii 7 tineri din Efes (250; 408-450). Mcc. Alexandru ep., Iraclie ostaşul şi mcţţ. Ana, Elisabeta, Teodota şi Glicheria (II-III).Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Flp. II, 12-16. Lc. X, 22-24.  Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Marţi23/5\r\n\r\n  Ap. Iacov, fratele Domnului (68). Sf. Ignatie, patr. Constantinopolului (877-878). Cuv. Iacov (1540). Cuv. Elisei (1250). Sff. sfţţ. mcc. Nicolae, Vladimir, Alexandru, Nico­lae, Emilian şi Sozont preoţii (1937).Flp. II, 16-23. Lc. XI, 1-10. Apost.: Gal. I, 11-19. Mt. XIII, 54-58.\r\n\r\n 
Miercuri24/6 Icoana Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiţi”. Mc. Areta şi cei 4299 de mucenici (523). Mcc. Lavrentie, Alexie (1918). Cuvv. Areta (XII), Sisoe (XIII) şi Teofil de la Pecersca (XII-XIII). Sf. Atanasie patr. Constantinopolului (1311).  Mcţ. Sinclitichia şi cele două fiice ale ei (VI).Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Flp. II, 24-30. Lc. XI, 9-13. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Joi25/7\r\n\r\n  Mcc. Marcian şi Martirie (355). Mc. Anastasie (III). Dreapta Tavita (I). Cuvv. Martirie diac., şi Martirie zăvor., de la Kievo-Pecerska (XIII-XIV). Cuv. Matroana  mărt. (1963).Flp. III, 1-8. Lc. XI, 14-23. Mc.: Efes. IV, 7-13. Mt. X, 1-8.
Vineri26/8\r\n\r\n  M. Mc. Dimitrie, Izvorîtorul de Mir (306). Pomenirea cutremurului ce a avut loc în Constantinopol (740). Mc. Lup (306). Cuv. Teofil, arhiep. Novgorudului (1482). Cuv. Atanasie (814). Cuv. Dimitrie (Basarabov)(1685).Utr.- Mt. X, 16-22. Lit.- cutremurului: Evr. XII, 6-13, 25-27. Mt. VIII; 23-27. Flp. III, 8-19. Lc. XI, 23-26. M. Mc.: II Tim. II, 1-10. In. XV, 17-XVI, 2.\r\n\r\n 
Sîmbătă27/9\r\n\r\n  Mc. Nestor de la Tesalonic (306). Mcţţ. Capitolina şi Erotiida (304). Mc. Marcu. Cuv. Nestor Cronicarul, de la Pecersca (1114).II Cor. I, 8-11. Lc. VIII, 16-21. Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.
Duminică28/10\r\n\r\n  Duminica XX după Cincizecime. Glasul 3.Mcţ. Parascheva (III). Mcc. Terentie şi Neonila şi fiii lor Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vil şi Evnichie (249-250). Sf. sfţ mc. Chiriac patr. Ierusalimului (363). Sf. sfţ. mc. Neofit ep. (VII). Cuv. Iov egumenul de Poceaev (1651). Cuv. Ştefan Sinaitul, scriitorul de canoane (IX). Cuv. Ioan Hozevitul, ep. Cezareei (VI). Sf. Dimitrie, mitr. Rostovului (1709). Sf. Arsenie I, arhiep. Serbiei (1266).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IX, In. XX, 19-31. Lit.- Gal. I, 11-19. Lc. VIII, 26-39. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n29/11\r\n\r\n  Săptămîna XXI după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 24-a). Cuv. mcţ. Anastasia Romana (III). Cuv. Avramie şi Fericita Maria, rudenia sa (360). Mc. Claudiu, Asterie, Neon şi Feonila (285). Cuv. Ana (826). Mcc. Nicolae, Cosma, Victor, Naum, Filip, Ioan, Pavel, Andrei, Vasile, Alexie, Ioan şi Agata (1918). Mcţ. Anastasia (1937). Mc. Leonid (1941).\r\n\r\nFlp. IV, 10-23. Lc. XI, 29-33. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.
Marţi\r\n\r\n30/12\r\n\r\n   \r\n\r\nSf. sfţ. mc. Zinovie ep. Egheilor şi sora lui mcţ. Zinovia (285). App. Terţiu, Marcu, Iust şi Artema din cei 70 (I). Sf. sfţ. mc. Marcian ep. Siracuzei (II). Mcţ. Evtropia (250). Mcţ. Anastasia (III). Mc. Matei diaconul (1942).\r\n\r\nCol. I, 1-2, 7-11. Lc. XI, 34-41.\r\n\r\n 
Miercuri31/13\r\n\r\n  App. Stahie, Amplie, Urban, Narcis, Apeles şi Aristobul din cei 70 (I). Mc. Epimah (250). Mc. Pes. Cuvv. Spiridon şi Nicodim prescurarii de la Pecersca (XII). Mcc. Vsevolod, Alexandru, Serghie, Alexie, Vasile, Petru, Anatolie, Eufrosin, Iacov (1937). Cuv. mc. Inochentie (1938).Col. I, 18-23. Lc. XI, 42-46.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *