„Osana Fiului lui David; binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului! Osana întru cei de sus!” (Matei 21, 9)

Datorită învierii lui Lazăr are loc primirea triumfală a Domnului în Ierusalim. Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan spune: „Deci, dă mărturie mulţimea care era cu El când l-a strigat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi. De aceea L-a şi întâmpinat mulţimea, pentru că auzise că El a făcut minunea aceasta” (Ioan 12, 17-18).

Referindu-se la intrarea triumfală a Domnului în Ierusalim, sinaxarul Duminicii Floriilor ne spune: „După învierea lui Lazăr din morţi, mulţi dintre cei ce au văzut minunea au crezut în Hristos. (…) A doua zi a trimis pe ucenicii Săi să-I aducă asina şi mânzul ei. Şi, într-adevăr, Cel Care are cerul drept tron S-a urcat pe mânzul asinei şi a intrat în Ierusalim. Copiii evreilor, şi ei chiar, aşterneau înaintea Lui haine şi ramuri de finic; unii le aruncau, iar alţii le purtau în mâini şi strigau, mergând înaintea Lui: «Osana Fiului lui David, binecuvântat este Cel ce vine întru numele Domnului, Împăratul lui Israel». Acest lucru s-a întâmplat pentru că Preasfântul Duh le-a mişcat inimile lor spre lauda şi slava lui Hristos. Prin stâlpări, adică prin ramuri fragede, s-a arătat mai dinainte biruinţa lui Hristos împotriva morţii, căci era obiceiul ca învingătorii în lupte sau războaie să fie cinstiţi şi însoţiţi în procesiuni triumfale cu ramuri de copaci verzi. Mânzul de asină ne închipuie pe noi, po­porul care ne tragem din păgâni. Hristos şezând pe mânzul asinei şi odihnindu-Se pe el este proclamat înălţător de trofee, biruitor şi împărat al întregului pământ”.
Printre mulţimile ce se aflau la Ierusalim s-au răspândit cu repeziciune minunea învierii lui Lazăr şi iminenta venire a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Când a intrat Domnul în Ierusalim călare pe asin, era o atmosferă de entuziasm debordant. În fapt, aşa cum spune Sfântul Evanghelist Matei, iudeii vedeau în El împlinirea profeţiei din Zaharia: „Bucură-te foarte, fiica Sionului, ve­se­leşte-te, fiica Ierusalimului, căci iată Împăratul tău vine la tine drept şi biruitor; smerit şi călare pe asin, pe mânzul asinei” (cap. 9, v. 9). Mântuitorul împlineşte întocmai această profeţie venind în Ierusalim într-o smerenie deplină, în ciuda osanalelor şi a primirii împărăteşti pe care o face poporul evreu.

Domnul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos vine smerit în Ierusalim în osanalele poporului, iar prin aceasta ne lasă să întrezărim atât suferinţa Sfintelor Sale Pătimiri, cât şi bucuria Învierii Sale, care este ­învierea noastră, a tuturor.

Cu multă bucurie și cu adâncă dragoste către Dumnezeu, slujitorii și enoriașii Catedralei ”Schimbarea la Față” din mun. Chisinau au fost și în acest an  părtași al Sărbătoarii Intrării Domnului în Ierusalim, lăsând la o parte grijile lumești și deschizând porțile minții și ale inimii pentru primirea bucuriei pe care ne-o aduce Hristos. La sfârșitul Sfintei Liturghii s-a dat citire rugăciunii de sfințire a ramurilor , după care părintele paroh prot. Ioan Plămădeală a felicitat pe toți cu sfânta și luminata  sărbătoare .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *