Arhivele Categotry: Articole şi interviuri

Stareţa Ana

\r\n Fericita Stareţă Ana Iovanoglu s‑a născut în 1903 în satul Panormo din Asia Mică, din părinţi foarte evlavioşi, Ioan şi Dimitra. A fost cea întâi‑născută şi a avut încă opt fraţi. La botez i s‑a dat numele Anastasia. \r\n

De ce zic Sfinții Părinți că atunci când păcătuim, Îl răstignim pe Mântuitorul Iisus Hristos?

\r\n Ați auzit probabil de când sunteți mădulare active în Biserica lui Hristos că unii sfinți spun în scrierile lor că prin fiecare păcat al nostru Îl răstignim pe Domnul nostru Iisus Hristos. N-am înțeles mult timp ce înseamnă acest lucru, dar sper ca în acest articol discutând problema să înțeleg și mai bine împreună cu voi. \r\n

SFÂŞIEREA INIMII ŞI RĂSTIGNIREA IUBIRII DE STĂPÂNIRE

\r\n Minunată viaţă (a Sf. Maria Egipteanca – n. n.), care nu seamănă deloc cu vieţile oamenilor obişnuiţi! În ea uimesc mai ales două lucruri, în primul rând, harul lui Dumnezeu, neasemuita Lui milostivire şi prevedere a faptului că jalnica desfrânată va deveni o sfântă dintre cele mai mari. \r\n

Despre Imnul Acatist – O predică în versuri despre Întruparea Domnului pentru praznicul Bunei Vestiri

\r\n Imnul Acatist al Maicii Domnului a fost compus în inima Imperiului bizantin şi s-a răspândit pretutindeni în lumea creştină, devenind un etalon imnografic pentru spiritualitatea ortodoxă. \r\n

Mărturie despre Patriarhul Liturghiei

\r\n Este greu să vorbeşti despre slujirea mea la Patriarhul Pavle fără să sune că mă laud. Cunoaşterea patriarhului era privilegiul oricui, nu numai celor care erau în preajma lui în administraţie. \r\n

Dacă Dumnezeu ştie dinainte ce voi deveni, pot eu oare să schimb drumul meu?

\r\n Atunci, în al treilea an de studii la Academie, mi-a venit în minte gândul: „Dacă Dumnezeu ştie dinainte că eu voi deveni ucigaş, pot eu oare să schimb drumul meu? Dacă pot, atunci cunoaşterea nu e nimic, dar dacă nu pot, atunci unde este libertatea?” \r\n

Trei lucruri pe care le-am învățat în timp ce avionul meu se prăbuşea

\r\n Ric Elias a avut un loc în față în zborul 1549, avionul care aterizat în râul Hudson din New York. Ce i-a trecut prin minte în timp ce avionul blestemat se prăbușea? Acum, el spune povestea în mod public, pentru prima dată. \r\n

Să nu pierdem cununa postului

\r\n În Duminica Lăsatului sec de brînză, care precedă începutul Postului Mare, s-a citit la Dumnezeiasca Liturghie un scurt fragment din Predica de pe Munte (Matei 6, 14-21), adică din cea mai importantă sinteză a Evangheliei Mîntuitorului. Fragmentul abordează foarte clar şi ferm trei teme, pe care Biserica le leagă de perioada Postului Mare. \r\n

În Postul Mare

\r\n Sărmana Mătușa Margareta, acum se găsește sus, în rai, împreună cu îngerii, pe norii cei aurii, aproape de Doamna noastră Născătoarea de Dumnezeu și de toți sfinții, pe care atâta îi tot tămâia și îi tot pomenea, făcând metanii în fiecare seară înaintea iconostasului, în mica biserică a enoriei… \r\n

Matematica familiilor cu mulți copii sau greutățile și binecuvântările lor

\r\n Toți cei care sunteți adoratori ai matematicii veniți împreună să privim pe ascuns în casa unei familii cu mulți copii. Și cei pe care vă apucă fiorii numai la auzul matematicii, nu vă temeți, ci veniți și voi și veți vedea că 4 exerciții de matematică dau cele mai neașteptate rezultate. \r\n

SPOVEDANIA UNEI FOSTE PENTICOSTALE

\r\n \r\n \r\n M-am născut în Creta în anul 1975 şi am venit prin 1989 cu toată familia în Atena, unde m-am stabilit definitiv. Aparţin unei familii creştine ortodoxe evlavioase şi din pruncie am primit botezul ortodox. \r\n\r\n \r\n

ORTODOXIA INIMII

\r\n Mărturia unei tinere, născută şi crescută de părinţi în credinţa catolică, care a cerut şi a primit botezul Dreptslăvitor \r\n

Dependența de internet și viața duhovnicească

\r\n Articolul de azi, care are ca subiect pericolele pe care le ascunde dependența tinerilor de internet, subliniază legătura strânsă dintre această dependență și numeroase cazuri de sinucidere apărute în ultimul timp și explică motivele pentru care folosirea exagerată a internetului are efecte nocive asupra spiritualității. \r\n

Stareţii din lume

\r\n Am văzut ieri în parc un bătrân care strângea la piept un pui de pisică, înconjurat de nişte băieţi cu biciclete, care îl acuzau că l-a furat. Ce voia să facă cu el, să-l crească? Nu, a răspuns bătrânul, vreau să-l ţin zece minute. \r\n

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI: NECREDINCIOŞII SUPERFICIALI

\r\n Credinciosul cu alţi ochi priveşte lumea, cu alt suflet suportă şi biruie încercările vieţii, cu alte nădejdi se apropie de moarte. Ferice de cei ce cred! Dar se observă că această credinţă – scumpă şi folosi-toare – este apanagiul numai al câtorva. \r\n

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI: RELIGIA ŞI FEMEIA

\r\n Înainte de Hristos femeia era înjosită, umilită. Simţindu-se mai puternic şi mai înzestrat de la natură, bărbatul a făcut din femeie o unealtă de plăcere şi o roabă. Înainte de Hristos femeia n-avea bucurii, n-avea libertate. \r\n

Epistolă către un înșelat Martor al lui Iehova

\r\n Iubite Domnule… \r\n Sunt de acord cu ceea ce spuneți, că Ortodoxia trebuie să meargă împreună cu ortopraxia. Pentru mântuirea creștinului nu este de ajuns numai Credința dreaptă, ci trebuie să existe și faptele dragostei. Sunt de acord întru totul. Sfântul Iacov, fratele Domnului, spune: „Aşa şi cu credinţa: dacă nu are fapte, e moartă în ea însăşi” (Cap. 2, 17). \r\n

Despre teoria evoluţionistă asupra originii omului

\r\n Aşa cum se ştie, această teorie (şi pe bună dreptate este numită teorie, ipoteză, iar nu concluzie demonstrată) a suferit de la apariţia ei până astăzi nenumărate revizuiri. Însă ceea ce nu poate fi îngăduit este faptul că de multe ori, depăşindu-şi limitele, – nu cu mijloace cinstite –, a încercat să dobândească titlul de „principiu demonstrat” şi astfel – ceea ce este şi mai rău – să devină un mijloc de exploatare şi o armă în mâna ateilor […]

Comercializarea virtuților

\r\n Fiecare faptă a omului, bună sau rea, este rodul libertăţii sale şi el este singurul responsabil pentru viaţa sa. Pentru a săvârşi binele şi, în special, binele duhovnicesc, care are legătură cu dobândirea virtuţilor lui Hristos şi cu mântuirea sufletului, omul va trebui să creadă în Mântuitorul şi să urmeze Bisericii Sale celei adevărate, care astăzi nu este alta decât cea ortodoxă. \r\n

Prietenia Sfinţilor Nicolae Velimirovici şi Siluan Athonitul

\r\n Părintele Sofronie (Saharov) vieţuise deja aproape cinci ani în Mănăstirea Sfântului Panteleimon înainte de a-l cunoaşte personal pe sfânt. El fusese hirotonit diacon în 1930 de Episcopul Nicolae Velimirovici, care era un mare prieten al Sfântului Siluan şi îl vizita adeseori. \r\n