Arhivele lunare: februarie 2015

„Țarul călare pe cal” – moneda Sfintei Xenia

\r\n Adesea i se dădeau Fericitei Xenia „pentru rugăciuni”, mari sume de bani; ar fi putut să strângă sume imense, dar niciodată nu lua mai mult de o copeică. „Daţi-mi ţarul pe cal”, spunea ea. „Ţarul pe cal” era vechea copeică din aramă cu imaginea călăreţului. Cerând totdeauna o copeică, Fericita Xenia nu lua niciodată mai mult, ci cel mai mult două copeici. \r\n

Fenomenul OZN – Conform învățăturii ortodoxe (II)

\r\n 4. Contactele pământenilor cu „extratereştrii” \r\n Acum să trecem la cercetarea contactelor nemijlocite ale ființelor din OZN-uri cu oamenii. Din considerente de economie de spațiu să examinăm doar câteva cazuri mai caracteristice. Iată istorisirea unui observator de OZN-uri care, la 6 iulie 1968, a luat contact cu ființele din aparatul enigmatic aflat în câmp, lângă satul Hutosârt, raionul Cimkent, din republica Kabardino Balkară. \r\n

Fenomenul OZN – Conform învățăturii ortodoxe (I)

\r\n 1. Introducere\r\nÎn lumea noastră atee și materialistă pătrund tot mai evident și activ forțele demonice, căutând să-l ducă definitiv în rătăcire și să-l supună astfel influenței sale pe omul contemporan. Această lucrare obscură se petrece după un scenariu întocmit și regizat dinainte. Pentru a răpi omului credința și nădejdea în Hristos, totul s-a făcut în mod metodic. Erau divinizate însuși omul, progresul, știința. Ateii batjocoreau credința, calificând-o drept o preocupare a celor ignoranți și proști. \r\n

Imnul heruvic

\r\n Imediat ce începe a doua parte a Sfintei Liturghii, intitulată Liturghia credincioșilor, întrucât doar cei botezați pot participa la ea datorită sacralității sale, strana împreună cu cei prezenți cântă imnul heruvic sau, după denumirea mai bine cunscută și mai des utilizată, Heruvicul. \r\n

Calea împăcării

\r\n Există rugăciuni pentru cei care urmează să moară, de pregătire pentru această trecere spre cele veşnice. În primul rând, această pregătire constă în întoarcerea de la cele vremelnice la cele veşnice. Sfântul Serafim spunea înaintea morţii sale: „Trupeşte mă simt aproape de moarte, dar în duh sunt ca un nou-născut, simt toată noutatea şi prospeţimea unui început, nu a unui sfârşit”. \r\n

Ce este înşelarea?

\r\n Înşelarea este vătămarea firii omeneşti prin minciună. Înşelarea este starea în care se află toţi oamenii, până la unul, stare născută din căderea protopărinţilor noştri. Cu toţii suntem în înşelare (începutul celui de-al treilea Cuvânt al Preacuviosului Simeon Noul Teolog, Editura Pustiei Optina, 1852). \r\n

CUM DOVEDIM CĂ-L AVEM PE HRISTOS ÎN SUFLET – Cuviosul Porfirie Bairaktaris

\r\n Creștini fiind trebuie să dovedim prin fapte prezența lui Hristos in sufletul nostru. Cel mai adesea acest lucru nu prea transpare între ceștini și asta dovedește că nevoința noastră nu este una corectă și bine poziționată. Permanenta prezență a lui Dumnezeu în sufletul nostru se poate observa cu ușurința dacă este. Bătrânul Porfirie ne prezintă câteva sfaturi pe această temă:\r\nSă avem iubire, blândețe și pace. \r\n

DE CE SĂ NU POMENIM RĂUL?

\r\n Lumea astăzi suferă și din cauza faptului că oriunde merg și se mișcă s-au deprins a pomeni răul continuu, în orice împrejurare se găsește cineva să vorbească despre altcineva, despre un lucru, faptă sau eveniment care s-a petrecut de curând. Oamenii nu mai sunt capabili de introspecție, de vederea propriilor neputințe și patimi. \r\n

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI: RELIGIA, SCUTUL SĂRACILOR

\r\n Oameni săraci vor fi întotdeauna, fiindcă izvoarele sărăciei sunt nesecate: bolile, şomajul, disproporţia între salariu şi trebuinţele traiului, viciile. \r\n

Mai ajunge cineva în Rai în vremurile noastre?

\r\n Aceasta este întrebarea pe care mi-a adresat-o un tânăr rebel. Oare ce stare sufletească se poate ascunde în spatele unui suflet de adolescent care întreabă astfel de lucruri? Încă un strigăt disperat al unui tânăr răzvrătit, încă un adolescent revoltat. Personal, cred în sinceritatea multor tineri răzvrătiți – ca unul care am fost asemenea lor. \r\n

Cum să deosebim lucrarea lui Dumnezeu de lucrarea potrivnicului

De ce trebuie să cunoaştem voia lui Dumnezeu sau ispita vrăjmaşului şi de ce, când se întâmplă un lucru bun, care e îndoielnic, unul te îndeamnă să-l faci, iar altul, dimpotrivă, te împiedică să-l faci? Răspuns: Duşmanul are deprinderea de a ascunde adevărul şi de a amesteca binele cu răul. Dar de ce trebuie să cunoaştem adevărul? Voia lui Dumnezeu în toate intenţiile noastre este bună, de încredere şi evidentă. \r\n

GÂNDURI PENTRU INTELECTUALI: RELIGIA ŞI VIAŢA SOCIALĂ

\r\n Trăim în plin progres material. Natura a fost cercetată în amănunte. Ştiinţa i-a descoperit toate văluri-le de mister şi i-a aflat toate legile ce o stăpânesc. Tehnica este regina veacului nostru. Maşinismul, indus-trialismul au luat proporţii gigantice. Orbiţi de acest progres material, mulţi oameni din vremea noastră socot că se pot dispensa de tot ceea ce nu ţine de ei. Astfel ei zic: „Nu mai este nevoie de religie! \r\n

Pustnicul și tâlharul

\r\n A fost un pustnic care s-a nevoit într-un loc pustiu vreme de 70 de ani, în post, în priveghere şi în multă trezvie. În atâţia ani cât a slujit lui Dumnezeu nu s-a învrednicit să vadă nici o vedenie sau descoperire de la Dumnezeu. Şi pentru aceasta a căzut pe gânduri şi-şi zicea: „Oare nu cumva din vreo pricină pe care nu o cunosc nu-i place lui Dumnezeu nevoinţa mea? Cred că din această pricină nu pot avea şi […]

Lumină și sare

\r\n „Voi sunteți sarea pământului… \r\n Voi sunteți lumina lumii” \r\n (Matei 5, 13, 14) \r\n Lumina dă mai întâi de toate viață. Ea este pricina vieții în cadrul naturii. Lumina luminează lumea, ne înlesnește să lucrăm, să mergem, să creăm. Fără lumină viața încetează sau se păstrează într-o stare hipotonică. Plantele, mai expresive decât orice are viață pe planeta noastră, ne descoperă valoarea luminii prin faptul că se întorc mereu spre ea și o caută. Heliotropul[1], de pildă, este […]

Despre capcanele pe care ni le întinde televizorul

\r\n În România mass-media este o putere. Dintre mijloacele mass-media cel mai mare impact îl are televizorul. Ca aparat, televizorul este o invenţie a minţii omeneşti – care în sine nu este nocivă; însă modul în care el este folosit, cu precădere în ultimii unsprezece ani la noi şi în ultimii treizeci de ani în occident, l-a transformat în cea mai distructivă armă din lume – pentru suflet. \r\n

Mândria Bisericii – monahismul. Exemplul Cuviosului Eftimie cel Mare

\r\n Poate că nici un alt cuvânt despre monahism nu este atât de tainic şi plin de noime duhovniceşti precum este cel al Sfântului Isaac Sirul: „vieţuirea călugărească este mândria Bisericii” („Cuvinte despre nevoinţă”, X). Şi iată, se poate îndoi cineva de acest lucru când nu trebuie decât să privească la chipul vieţuirii sfinţilor pe care îi prăznuim în aceste zile : Sfântul Antonie , Sfinţii monahi-episcopi Atanasie şi Chiril, Sfântul Macarie Egipteanul , Sfântul Eftimie  şi Sfântul Maxim Mărturisitorul ? Toţi aceşti […]

Ectenia celor chemați

\r\n Ectenia pentru cei chemați, sau a catehumenilor, cum mai este denumită, din cadrul Sfintei Liturghii, reprezintă un ansamblu de cereri pentru cei care, după ce și-au însușit învățăturile de credință, au convingerea deplină că vor să primească Taina Sfântului Botez pentru a intra în comunitatea creștin-ortodoxă. \r\n

Locurile Sfinte nu se întinează niciodată prin faptul că se află în stăpînirea necredincioşilor, chiar dacă acest lucru ar dura mulţi ani

\r\n Cu cîteva zile înainte ai binevoit să vorbeşti cu mine despre faptul că în vremurile de astăzi se cuvine să îl numim Ierusalim pe marele şi renumitul oraş Moscova, care domneşte în Rusia ortodoxă, deoarece vechiul Ierusalim a devenit josnic şi aceasta pentru că se află de mulţi ani în stăpînirea agarenilor. Despre acest lucru vreau să vorbesc pe scurt cu preacucernicia ta, cinstite părinte! Căci va fi nedrept din partea mea, aşa cum socotesc eu şi cred, dacă […]

Aducere aminte de moarte

\r\n Frate, aşteaptă în fiecare zi ieşirea ta şi te găteşte către călătoria aceea. Că, în ceasul întru care nu te aştepţi, înfricoşătoarea poruncă va veni şi vai aceluia ce se va afla nepregătit. \r\n

Sf. Teodor Studitul: Poruncă a Domnului este a nu tăcea în vremea primejduirii credinţei!

\r\n Scrisoarea 425 \r\n Logofătului Pantoleon \r\n Virtutea altora ni s-a făcut cunoscută din auzite, dar a ta, preacinstitul meu stăpîn, [ni s-a făcut cunoscută] mai întîi prin vedere iar acum ajunge, din auzite, pînă la capătul pămîntului în care ne aflăm[1]. Şi care e motivul? Fi­indcă a îndrăznit duhovniceasca ta gură să grăiască înţe­lepciunea lui Dumnezeu, cuvintele adevărului spre folo­sul şi mîntuirea şi a sufletului tău, şi a oricărei Biserici de-a noastră. \r\n