Arhivele Categotry: Articole şi interviuri

Ortodoxia – credință pecetluită cu sânge

Ortodoxia este adevărul despre Dumnezeu, despre om şi despre lume, aşa cum ni l-a dat Însuşi Dumnezeu cel Întrupat prin învăţătura Sa desăvârşită. Aşa cum l-a exprimat mai târziu cugetul şi inima dumnezeiescului Pavel.

О Книге Бытия – протодьякон Андрей Кураев

În tratarea bolilor, să nu uităm de alinarea durerilor duhovnicești

Multe dintre minunile Domnului se petrec direct sub ochii celor care aveau nevoie de vindecare și au cerut-o, la ele fiind adesea și alți martori care le povestesc mai departe. Dar există și miracole al căror efect nu e imediat și nu produc vâlva naturii preschimbate, îndreptate cu puterea lui Dumnezeu.

„HAIDEŢI SĂ INVESTIM ÎN SUFLET!”

Părintele Ciprian Negreanu, cu o simplitate extraordinară, în câteva fraze, face o radiografie foarte precisă a raportării noastre la Dumnezeu. Nu ne cere mult Domnul, arată Părintele, dar nici puţinul acela nu suntem dispuşi să-l dăm. Căutăm obsesiv vindecarea trupului, uitând de importanţa sufletului. Ne este frică de ceea ce va veni, fără însă a ne pocăi, dar ne plângem. Iată un cuvânt viu, unde aflăm şi o delicată mustrare, dar şi un îndemn la bucurie, venit din durerea Părintelui […]

STRIGĂTUL MUT

În copilărie am avut același coșmar de câteva ori. Pe lângă el, filmele horror mi se par desene animate. Mă alerga un urs, iar eu pierdeam inexplicabil viteză și teren. Și, de parcă asta nu era suficient, vântul îi smulgea ursului blana smoc cu smoc, apoi îi cădea pielea, fâșie cu fâșie. Dar nu ursul care devenea schelet era partea cea mai groaznică, ci faptul că țipam înnebunit, dar nu se auzea nimic. Eram ca imaginea unui televizor fără sunet. Mă trezeam […]

Studenţia prin ochii Sfântului Grigorie Teologul

De ce‑am grăi acum tocmai despre studenţie? Pentru că cei care s‑au bucurat de perioada studenţiei şi‑o amintesc totdeauna cu emoţie, cu bucurie. Studenţia este o perioadă de‑a dreptul spectaculoasă, un adevărat dar de la Dumnezeu, aş zice, pentru care ar trebui să fim recunoscători, noi, cei care am trăit‑o. Aşadar, nu toţi au parte de această bucurie a vieţii de student. Dar cel care a trecut prin studenţie şi a profitat de această perioadă unică şi irepetabilă pentru a […]

Milostenia făcută în taină

Milostenia nu este totdeauna ceea ce credem. Sau este, dar e mai mult decât atât. Și nici secretul nu este ceea ce credem. Sau este, dar e mai mult decât atât.

„Cu mâine zilele-ţi adaogi, cu ieri viața ta o scazi”

Se deapănă din caierul timpului ultimele fire ale anului 2021 și ne pregătim să deslușim tainele noului an, pe care ni-l dorim cu toții mai bun, cu mai multă sănătate, mai îmbelșugat, în care să avem prosperitate, belșug de bucurii și împliniri, revenind la mult dorita viață de dinainte de pandemie, fără îngrădiri, fără atâtea tensiuni sociale, astfel ca pașii pe drumul către Cer să fie mai tihniți.

Laudele bisericeşti

În Biserică sunt Șapte Laude, care reprezintă sfintele slujbe ce se oficiază zilnic în cultul ortodox. Slujbele acestea se numesc laude pentru că prin ele Îl lăudăm şi Îl preamărim pe Dumnezeu. Sunt în număr de şapte după cuvântul psalmistului: „De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale” (Psalmi 118, 164).

Antrenorul şi atletul

Privind la frescele Voroneţului, este curios faptul că nu icoanele din interiorul bisericii au devenit celebre, ci îndeosebi cele din afară. Una este binecunoscuta scenă a Judecăţii de Apoi, vestita „Capelă Sixtină a Răsăritului”, iar cealaltă, chiar deasupra micii intrări în lăcaş, reprezintă pe doi mari sfinţi ai Evului Mediu românesc, anume mitropolitul cărturar Grigorie Roşca (†1570), alături de părintele său duhovnicesc, pustnicul Daniil (†1496). Ei sunt însă sfinţi care nu au ajuns mari și cunoscuți prin ei înşişi, ci […]

CÂND ROMÂNIA SE CONDUCE CU „DOAMNE, MILUIEŞTE!”

Citim pretutindeni semnele unei istorii epuizate, ajunse la capăt de drum. Să fie sfârşitul unei epoci? Sau sfârşitul unor generaţii blazate şi incapabile de a mai construi ceva în această ţară? Dar România a mai traversat astfel de momente istorice, iar noi suntem datori să aflăm cum au fost depăşite cumpenele istoriei, şi să dăm un sens luptei noastre.

„ACESTA ESTE SEMNUL IUBIRII NOASTRE CĂTRE CEILALŢI”

Așa cum înainte de administrarea oricărui medicament suntem avertizați de efectele lui secundare, suntem datori și noi să vă avertizăm că, după ce veți citi acest cuvânt-medicament al Părintelui Iustin de la Oașa, nu veți mai putea spune că nu știți, că nu puteți, că nu e timpul acum, că poate altcineva să facă în locul nostru. Primim rețeta, primim terapia, primim resuscitarea cardio, primim putere, primim însuflare, primim respirație gură la gură, primim Duh ‒ și mai putem oare […]

Toată lumea vorbeste, un exemplu – Părintele Calistrat Chifan

Postul Nașterii Domnului, un post al bucuriei

Ce este postul? – răspuns de Părintele Calistrat

Psaltirea – oglindă a sufletului omenesc

Bucuria de a citi Psaltirea este unică. În fiecare psalm regăsim o învățătură, un sfat bun, o fereastră către cercetarea propriului suflet. În Psaltire se oglindesc simțămin­tele cele mai adânci ale noastre, se regăsesc gândurile bune și curate cu care să ne sfințim mintea, se dezvăluie taina mântuirii noastre și lucrările sfinte ale iubirii dumnezeiești care ne ocrotește neîncetat.

Metanii și închinăciuni

Omul este trup și suflet. Asta înseamnă că nici una dintre acțiunile sale nu poate fi exclusiv trupească ori exclusiv sufletească. Există o componentă fizică, trupească, a tuturor acțiunilor sufletești și, invers, fiecare mișcare sufletească poate implica într-un fel sau altul trupul. Tăietura care desparte sufletul de trup nu este una clară, curată, ba dimpotrivă. Putem merge până acolo, încât să spunem că nu știm unde se termină trupul și unde începe sufletul.

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

Soborul Sfinților îngeri se prăznuiește de Biserică cu bună cinste după predaniile părinților insuflați de Dumnezeu, care au lepădat de mult credința cea rea a închinării de îngeri care era la eretici și la închinătorii de idoli. Căci încă în Legea Veche, când poporul ales s-a depărtat de la Dumnezeu, a început a se închina idolilor făcuți după asemănarea făpturilor văzute, câte sunt în cer, sus și pe pământ, jos. Atunci oamenii aduceau soarelui jertfă de închinăciune ca lui Dumnezeu, […]

Când ne îndepărtăm de Dumnezeu, suferim sufletește

Sfântul Grigorie Palama împarte sufletul în trei părți: partea rațională, cea irascibilă (iuțimea) și cea apetitivă (pofta). Sfântul ne previne că cel ce se îndepărtează de Dumnezeu se îmbolnăvește sufletește, iar vindecarea unuia ca acesta depinde de dobândirea smereniei, a „sărăciei cu duhul” binecuvântate de Hristos Domnul: „Să fim și noi «săraci cu duhul»; după ce ne-am smerit, să suferim trupește, să nu alergăm după înavuțire, pentru a moșteni Împărăția Cerurilor”. 

Eu, pe lângă băbuță, eram un puric

Acum cațiva ani mă duceam în America și avionul s-a oprit pentru o escala în Timișoara. Iar de acolo s-a urcat în Boeing-ul modern un sat întreg de babe, îmbrăcate în negru, ca dintr-un film de Cacoyanis, înfofolite, legate, grase, cu papornițe, de parcă mergeau cu rata. În sinea mea, am gândit stânjenit că așa se strică imaginea României în lume. Pe vremea aceea credeam că imaginea e importantă, nu România.