Arhivele Categotry: Ne vorbesc Sfinții Părinți

OMILIA (CUVÂNTUL) DE PAŞTI a Sfântului Ioan Gură de Aur, CHEMAREA LA OSPĂŢUL CREDINŢEI

\r\n De este cineva binecredincios şi iubitor de Dumnezeu, să se îndulcească de acest praznic bun şi luminat; \r\n de este cineva slugă înţeleaptă, să intre bucurându-se întru bucuria Domnului său; \r\n

„Iar de ziua aceea şi de ceasul acela nimeni nu ştie; nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”.

\r\n Cînd a spus ucenicilor că „nici îngerii“, le-a închis gura, ca să nu mai caute să afle ceea ce nu ştiu nici îngerii; cînd a spus că „nici Fiul” îi opreşte nu numai să ştie, dar să şi cerceteze. \r\n

Să nu urăști pe nimeni !

\r\n Silește-te pe cât poți să iubești pe tot omul. Iar dacă nu poți încă, cel puțin să nu urăști pe nimeni. Dar nu vei putea face nici aceasta dacă nu vei disprețui lucrurile lumii. \r\n

Cuvânt despre Post al Sfântului Ioan Gură de Aur

\r\n                                                                                                                                       \r\n Mulţi creştini, nedând o prea mare importanţă postului, îl ţin fără […]

Predica tăcută a monahului

\r\n Voi face rugăciune ca voi, cele trei surori, să nu mai creşteţi, ci să rămâneţi aşa, cu aceste broboade albastre, la aceeaşi înălţime şi la aceeaşi vârstă. Ştiţi cum sunt ajutaţi oamenii fără zgomot atunci când vă văd? Pentru că astăzi în lume nu găsesc uşor o copi­lă serioasă. Cele mai multe sunt sălbăticite, cu ţigara în mână şi fac nişte grimase… \r\n

PUTEREA UNEI RUGĂCIUNI ZILNICE – ARH. SOFRONIE SAHAROV

\r\n O rugăciune deosebită care deschide sufletului o perspectivă deosebită, atrage atenția sinelui spre smerenie, spre slava lui Dumnezeu, spre bucuria rugăciunii pentru aproapele și cugetarea la judecata particulară. \r\n

Împărtăşania rară produce mare vătămare, Sfântul Nicodim Aghioritul

\r\n Împărtășania rară produce însă creștinilor toate cele contrare; căci cine întărzie să se împărtășească, acela nu face nicio pregătire, nu devine atent, nu are o pază strânsă față de gândurile rele, pentru că întârzierea îl face să cadă în nepăsare, iar înflăcărarea evlaviei și a iubirii dumnezeiești se răcește; lungimea timpului îi permite să umble cu ușurătate și indiferența în viață lui, să nu aibă teama în suflet, contracție în simțuri și pază la mișcările lui, ci-l face să […]

Nu ne este de folos să ştim cînd va fi sfîrşitul lumii, sau sfîşitul nostru

\r\n Multe lucruri vrem să le aflăm şi să le înţelegem, dar mai ales vremea cînd va veni sfîrşitul lumii. Apostolul Pavel, pentru a potoli această nepotrivită preocupare a noastră, scrie într-o epistolă de-a lui: „Iar despre ani şi despre vremi, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriem noi, căci voi înşivă ştiţi bine că precum un fur noaptea, aşa vine ziua Domnului” (I Tesaloniceni 5, 1-2). \r\n

Ce este înşelarea?

\r\n Înşelarea este vătămarea firii omeneşti prin minciună. Înşelarea este starea în care se află toţi oamenii, până la unul, stare născută din căderea protopărinţilor noştri. Cu toţii suntem în înşelare (începutul celui de-al treilea Cuvânt al Preacuviosului Simeon Noul Teolog, Editura Pustiei Optina, 1852). \r\n

CUM DOVEDIM CĂ-L AVEM PE HRISTOS ÎN SUFLET – Cuviosul Porfirie Bairaktaris

\r\n Creștini fiind trebuie să dovedim prin fapte prezența lui Hristos in sufletul nostru. Cel mai adesea acest lucru nu prea transpare între ceștini și asta dovedește că nevoința noastră nu este una corectă și bine poziționată. Permanenta prezență a lui Dumnezeu în sufletul nostru se poate observa cu ușurința dacă este. Bătrânul Porfirie ne prezintă câteva sfaturi pe această temă:\r\nSă avem iubire, blândețe și pace. \r\n

DE CE SĂ NU POMENIM RĂUL?

\r\n Lumea astăzi suferă și din cauza faptului că oriunde merg și se mișcă s-au deprins a pomeni răul continuu, în orice împrejurare se găsește cineva să vorbească despre altcineva, despre un lucru, faptă sau eveniment care s-a petrecut de curând. Oamenii nu mai sunt capabili de introspecție, de vederea propriilor neputințe și patimi. \r\n

Locurile Sfinte nu se întinează niciodată prin faptul că se află în stăpînirea necredincioşilor, chiar dacă acest lucru ar dura mulţi ani

\r\n Cu cîteva zile înainte ai binevoit să vorbeşti cu mine despre faptul că în vremurile de astăzi se cuvine să îl numim Ierusalim pe marele şi renumitul oraş Moscova, care domneşte în Rusia ortodoxă, deoarece vechiul Ierusalim a devenit josnic şi aceasta pentru că se află de mulţi ani în stăpînirea agarenilor. Despre acest lucru vreau să vorbesc pe scurt cu preacucernicia ta, cinstite părinte! Căci va fi nedrept din partea mea, aşa cum socotesc eu şi cred, dacă […]

Aducere aminte de moarte

\r\n Frate, aşteaptă în fiecare zi ieşirea ta şi te găteşte către călătoria aceea. Că, în ceasul întru care nu te aştepţi, înfricoşătoarea poruncă va veni şi vai aceluia ce se va afla nepregătit. \r\n

Sf. Teodor Studitul: Poruncă a Domnului este a nu tăcea în vremea primejduirii credinţei!

\r\n Scrisoarea 425 \r\n Logofătului Pantoleon \r\n Virtutea altora ni s-a făcut cunoscută din auzite, dar a ta, preacinstitul meu stăpîn, [ni s-a făcut cunoscută] mai întîi prin vedere iar acum ajunge, din auzite, pînă la capătul pămîntului în care ne aflăm[1]. Şi care e motivul? Fi­indcă a îndrăznit duhovniceasca ta gură să grăiască înţe­lepciunea lui Dumnezeu, cuvintele adevărului spre folo­sul şi mîntuirea şi a sufletului tău, şi a oricărei Biserici de-a noastră. \r\n

Pune gard între suflet și gândurile viclene!

\r\n Sunt trei trepte de sporire ale omului. Treapta începătorilor, cea mijlocie şi cea a celor desăvârşiţi. Cel de pe treapta întâi, deşi gândul îi este pornit spre bine, totuşi mintea mai are mişcări pătimaşe. Treapta a doua este la mijloc, între pătimire şi nepătimire. Şi se mişcă într-însa gândurile cele de-a dreapta de-a valma cu cele de-a stânga. Şi izvorăşte în acelaşi timp lumina şi întuneric, cum s-a spus. \r\n

Părintele Sofronie Saharov, Cuvânt despre viața în Hristos

\r\n Fragment din cartea : Cunosc un om în Hristos. Părintele Sofronie de la Essex \r\n „…titlul acestei cărți este preluat din Sfântul Apostol Pavel, care se referă la propria experiență, pe care o prezintă însă la persoana a III-a: Cunosc un om în Hristos, care acum paisprezece ani – fie în trup, nu știu; fie în afară de trup, nu știu, Dumnezeu știe – a fost răpit unul ca acesta până la al treilea cer (II Corinteni 12, 2). \r\n

Este marțea zi cu ghinion?

\r\n Şi tatăl dumneavoastră ţinea marţea, spuneţi, ca pe o zi nenorocoasă, iar dumneavoastră faceţi la fel. Eu cred că atât dumneavoastră cât şi tatăl dumneavoastră aţi păcătuit faţă de Sfântul Ioan Botezătorul socotind ziua lui drept zi nenorocoasă.

Credința, nădejdea și dragostea

\r\n Credinţa pricepe toate tainele descoperite în cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu şi le socoteşte adevărate, ca fiind spuse de Dumnezeul Cel adevărat şi, astfel, cu tărie şi fără clintire le păzeşte.

Patristica – Sfântul Ambrozie al Milanului

Comoara inimii tale să fie Dumnezeu

\r\n Nu-ţi pune nădejdea în grămezile de bani, ci în Dumnezeu, Cel ce se îngrijeşte neadormit de toate şi, mai vârtos, de făpturile Sale raţionale şi cuvântătoare care vieţuiesc cucernic. Fii convins că mâna Sa nu va înceta să fie darnică, mai cu seamă cu cei ce fac milostenie, fiindcă omul nu va putea fi niciodată mai generos decât Dumnezeu.