Arhivele Categotry: Ne vorbesc Sfinții Părinți

CUVÂNT DE LAUDĂ LA TOŢI SFINŢII DIN TOATĂ LUMEA, CARE AU SUFERIT MUCENICIA

\r\n …Da, numai cu numele se deosebesc mucenicii de îngeri; în fapte sunt uniţi. În cer locuiesc îngerii, dar şi mucenicii. Neîmbătrâniţi şi nemuritori sunt îngerii, dar şi mucenicii vor fi la fel. Vrei să-mi spui că îngerii sunt fără de trup? Şi ce-i cu asta? \r\n

CUVÂNT DE LAUDĂ LA MUCENICII EGIPTENI

\r\n …Din Egipt au ieşti mucenici! Dar nu numai din Egipt, nici numai din ţinuturile cele mai apropiate şi învecinate lui, ci şi din tot pământul locuit de oameni, de pretutindeni… \r\n

Cel ce se mântuiește numai pe sine, este un creștin „rece”

\r\n Nu există un lucru mai rece decât creștinul care nu-i mântuiește pe alții… Nu poți aduce ca pricină aici sărăcia, pentru că te va învinui văduva care a pus cei doi bani… Nu poți aduce ca pricină obârșia ta smerită, pentru că și Apostolii erau neînsemnați și își aveau obârșia din oameni neînsemnați. \r\n

Pentru cei ce zic că nu se pot mântui în lume

\r\n Nu ne va mântui pe noi locul, dacă nu vom face voia lui Dumnezeu, ci, pe fiecare, îl mântuieste, mintea cea cu bunăvoie către Dumnezeu. \r\n

Cum se alege soția

\r\n Vă rog, dar, şi pe voi, nu umblaţi după bani şi după avere, ci după purtări, după bunătatea inimii. Caută fată evlavioasă, fată cuminte! Aceste însuşiri sunt mai bune decît nenumărate comori. De cauţi pe cele ale lui Dumnezeu, le vei avea şi pe cele din lumea aceasta; dar dacă le nesocoteşti pe acelea şi umbli după acestea, nici de acestea n-ai parte. \r\n

Să nu ne chinuim în zadar cu grijile lumești!

\r\n “[…] Din pricina aceasta Domnul nu mai vorbeşte acum de necazurile, luptele şi judecăţile pentru avere – făcuse aluzie la ele mai înainte cînd spusese: „Pîrîşul te va da judecătorului, iar judecătorul slujitorului” -, ci de ce este mai cumplit decît toate acestea, de pofta cea rea a dragostei de avere. Este cu mult mai cumplit să-ţi fie mintea înrobită de această boală decît să stai la închisoare. A sta la închisoare nu se întîmplă totdeauna. Dar totdeauna dragostea […]

Mare e păcatul bărbatului care ridică mâna asupra soției sale!

\r\n Şi vouă, soţiilor, şi vouă, soţilor, vă zic: să vă ferească Dumnezeu de păcate care să-l împingă pe bărbat să-şi bată nevasta! Dar ce zic eu de nevastă? \r\n

Care sunt lacrimile mai dulci decât oricare bucurie?

\r\n Fii atent la schimbările pe care le aduce iubirea! Atunci când cineva cheltuieşte pentru alţii este ceva măreţ, însă iubirea îl face pe acesta mulţumit. \r\n

CUM SĂ PRĂZNUIM DUHOVNICEŞTE SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII

\r\n “Cum sa praznuim sarbatorile si ce simbolizeaza cele pe care le facem in sarbatori si impotriva celor ce fac din ele un prilej de lauda. Si despre cei ce se impartasesc cu vrednicie sau cu nevrednicie si ce deosebire este intre ei. Si, in sfarsit, cum se uneste sau nu se uneste omul cu Dumnezeu in Sfanta Impartasanie. \r\n

OMILIA (CUVÂNTUL) DE PAŞTI a Sfântului Ioan Gură de Aur, CHEMAREA LA OSPĂŢUL CREDINŢEI

\r\n De este cineva binecredincios şi iubitor de Dumnezeu, să se îndulcească de acest praznic bun şi luminat; \r\n de este cineva slugă înţeleaptă, să intre bucurându-se întru bucuria Domnului său; \r\n

„Iar de ziua aceea şi de ceasul acela nimeni nu ştie; nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl”.

\r\n Cînd a spus ucenicilor că „nici îngerii“, le-a închis gura, ca să nu mai caute să afle ceea ce nu ştiu nici îngerii; cînd a spus că „nici Fiul” îi opreşte nu numai să ştie, dar să şi cerceteze. \r\n

Să nu urăști pe nimeni !

\r\n Silește-te pe cât poți să iubești pe tot omul. Iar dacă nu poți încă, cel puțin să nu urăști pe nimeni. Dar nu vei putea face nici aceasta dacă nu vei disprețui lucrurile lumii. \r\n

Cuvânt despre Post al Sfântului Ioan Gură de Aur

\r\n                                                                                                                                       \r\n Mulţi creştini, nedând o prea mare importanţă postului, îl ţin fără […]

Predica tăcută a monahului

\r\n Voi face rugăciune ca voi, cele trei surori, să nu mai creşteţi, ci să rămâneţi aşa, cu aceste broboade albastre, la aceeaşi înălţime şi la aceeaşi vârstă. Ştiţi cum sunt ajutaţi oamenii fără zgomot atunci când vă văd? Pentru că astăzi în lume nu găsesc uşor o copi­lă serioasă. Cele mai multe sunt sălbăticite, cu ţigara în mână şi fac nişte grimase… \r\n

PUTEREA UNEI RUGĂCIUNI ZILNICE – ARH. SOFRONIE SAHAROV

\r\n O rugăciune deosebită care deschide sufletului o perspectivă deosebită, atrage atenția sinelui spre smerenie, spre slava lui Dumnezeu, spre bucuria rugăciunii pentru aproapele și cugetarea la judecata particulară. \r\n

Împărtăşania rară produce mare vătămare, Sfântul Nicodim Aghioritul

\r\n Împărtășania rară produce însă creștinilor toate cele contrare; căci cine întărzie să se împărtășească, acela nu face nicio pregătire, nu devine atent, nu are o pază strânsă față de gândurile rele, pentru că întârzierea îl face să cadă în nepăsare, iar înflăcărarea evlaviei și a iubirii dumnezeiești se răcește; lungimea timpului îi permite să umble cu ușurătate și indiferența în viață lui, să nu aibă teama în suflet, contracție în simțuri și pază la mișcările lui, ci-l face să […]

Nu ne este de folos să ştim cînd va fi sfîrşitul lumii, sau sfîşitul nostru

\r\n Multe lucruri vrem să le aflăm şi să le înţelegem, dar mai ales vremea cînd va veni sfîrşitul lumii. Apostolul Pavel, pentru a potoli această nepotrivită preocupare a noastră, scrie într-o epistolă de-a lui: „Iar despre ani şi despre vremi, fraţilor, nu aveţi nevoie să vă scriem noi, căci voi înşivă ştiţi bine că precum un fur noaptea, aşa vine ziua Domnului” (I Tesaloniceni 5, 1-2). \r\n

Ce este înşelarea?

\r\n Înşelarea este vătămarea firii omeneşti prin minciună. Înşelarea este starea în care se află toţi oamenii, până la unul, stare născută din căderea protopărinţilor noştri. Cu toţii suntem în înşelare (începutul celui de-al treilea Cuvânt al Preacuviosului Simeon Noul Teolog, Editura Pustiei Optina, 1852). \r\n

CUM DOVEDIM CĂ-L AVEM PE HRISTOS ÎN SUFLET – Cuviosul Porfirie Bairaktaris

\r\n Creștini fiind trebuie să dovedim prin fapte prezența lui Hristos in sufletul nostru. Cel mai adesea acest lucru nu prea transpare între ceștini și asta dovedește că nevoința noastră nu este una corectă și bine poziționată. Permanenta prezență a lui Dumnezeu în sufletul nostru se poate observa cu ușurința dacă este. Bătrânul Porfirie ne prezintă câteva sfaturi pe această temă:\r\nSă avem iubire, blândețe și pace. \r\n

DE CE SĂ NU POMENIM RĂUL?

\r\n Lumea astăzi suferă și din cauza faptului că oriunde merg și se mișcă s-au deprins a pomeni răul continuu, în orice împrejurare se găsește cineva să vorbească despre altcineva, despre un lucru, faptă sau eveniment care s-a petrecut de curând. Oamenii nu mai sunt capabili de introspecție, de vederea propriilor neputințe și patimi. \r\n