Cât de mult pierdem aflându-ne neatenţi în biserică!

Slujbele Bisericii sunt cuvinte prin care îi vorbim lui Dumnezeu în adorarea noastră, în iubirea noastră. Înlăuntrul bisericii, împreună cu toţi fraţii, luând aminte la dumnezeiasca învăţătură, cântând, împărtăşindu-ne – acestea sunt cele mai înălţătoare ceasuri ale noastre. Când toţi împreună urmărim sfintele slujbe, cuvintele Domnului, Evanghelia, Apostolul, canoanele şi troparele Octoihului, ale Triodului, ale Mineielor, atunci izbândim unirea noastră cu Hristos. (mai mult…)

Cuvânt pentru suflet. Demonizare și psihologizare. Despre lucrarea duhurilor rele

Cât de “incomod” poate părea unora Dumnezeu

Evanghelia de astăzi relatează minunea vindecării a doi oameni posedaţi de duhuri necurate, sau îndrăciţi, cum mai sunt numiţi ei. Domnul vine în ţinuturile Gherghesenilor şi Gadarenilor — două localităţi vecine de altfel, de aceea textul paralel de la Sfântul Luca face pomenire de ţinutul Gherghesenilor (Lc. 8, 26), în timp ce pericopa evanghelică de astăzi vorbeşte de Gadara — şi aici este întâmpinat de doi demonizaţi care locuiau în morminte şi care îi îngrozeau adeseori pe localnici şi pe toţi cei ce treceau prin ţinuturile acelea. De spaimă, locuitorii i-au legat de mai multe ori în lanţuri, dar cu putere diavolească aceştia au rupt de fiecare dată legăturile şi nimeni nu-i putea stăpâni.

(mai mult…)

Predică la Duminica a V-a după Rusalii – Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei

Activitatea pe care a desfăşurat-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos pe pământ, a avut ca scop ridicarea omenirii pe culmile sublime ale celor mai desăvârşite principii de viaţă, de unde să se poată întrezări nesfârşita fericire a Împărăţiei lui Dumnezeu.

(mai mult…)

ХРОНОФАГ – САМЫЙ СТРАШНЫЙ БЕС

Ce poate mama să facă pentru copilul ei când este în boală, necaz sau primejdie?

https://www.youtube.com/watch?v=9PZ3gzu-5Ns

ÎNTRE NĂDEJDEA HARULUI ȘI DEZNĂDEJDEA LUMII

Când Părintele Dimitrie Bejan a ieşit din închisoare, după 20 de ani petrecuți în lagăre de exterminare (şase în Siberia şi paisprezece în închisorile comuniste din România), s-a uitat înapoia sa cu părere de rău parcă pentru că părăsea puşcăria, şi a început a plânge. Ce-i aştepta în afara porţilor închisorii pe miile de mărturisitori trecuţi prin iadul reeducării timp de 10-15 ani din viaţă? Nimic promiţător, însă nădejdea nu le lipsea.

(mai mult…)

Mănăstirea Putna. Epoca ștefaniană

ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT. ISTORIA MOLDOVEI

Sfântul Ştefan cel Mare – model de credință în Dumnezeu, iubire de popor, jertfă, smerenie și demnitate

În timpul domniei sale, după ce a rânduit pace cu Matei Corvin, regele Ungariei, pe care de altfel îl învinsese în bătălia de la Baia, acesta, în semn de respect şi de prietenie, i-a dăruit lui Ştefan cel Mare o moşie în părţile Ciceului, o moşie mare cu 40 de sate, să o stăpânească. Iar Ştefan cel Mare n-a găsit că are ceva mai bun de făcut pe această moşie, pe acest pământ românesc aflat sub stăpânire străină, decât să zidescă două biserici şi să întemeieze o Eparhie. Aşa a luat fiinţă, sub domnia lui, Episcopia Vadului, pe care a aşezat-o sub jurisdicţia Mitropoliei de la Suceava.

(mai mult…)

Viaţa Sfântului Voievod Ștefan cel Mare

Fiu al voievodului Bogdan al II-lea şi al doamnei Maria – Mălina Oltea, domnitorul Ştefan cel Mare a manifestat, încă din fragedă pruncie, o deosebită dragoste faţă de ţară şi credinţa strămoşească. După uciderea tatălui său, este chemat la tronul Moldovei, la 12 aprilie 1457. Deşi a fost încercat, pe parcursul lungii sale domnii, de numeroase suferinţe, domnitorul nu şi-a pierdut niciodată nădejdea în Dumnezeu, purtându-şi cu evlavie crucea vieţii sale. A domnit 47 de ani, durată care nu a mai fost egalată în istoria Moldovei. În timpul său, a dus lupte împotriva mai multor vecini, cum ar fi Imperiul Otoman, Regatul Poloniei şi Regatul Ungariei.

(mai mult…)

Așezarea în raclă a Cinstitului Veșmânt al Maicii Domnului în biserica din Vlaherne (+473)

Pe vremea binecredinciosului împărat grec Leon şi a soţiei sale, Verina, erau în Constantinopol doi bărbaţi cinstiţi din rânduiala senatorilor, anume Galvie şi Candid, fraţi buni după trup. Aceştia sfatuindu-se, au rugat pe împărat să-i lase să plece la Ierusalim, ca să se închine Sfintelor Locuri.

(mai mult…)

Cele 20 de fericiri ale Sfântului Paisie Aghioritul

1.Fericiţi sunt cei care L-au iubit pe Hristos mai mult decât toate ale lumii şi trăiesc departe de lume şi aproape de Dumnezeu, împărtăşindu-se de bucurii paradisiace încă de pe pământ.

(mai mult…)

Trimiteţi somnul la cei care nu pot să doarmă

– Gheronda, de ce moţăiesc atunci când mă rog?

– Nu trăiești intens. Ai slăbit nevoinţa, iar acum mergi împinsă din spate. Dacă ești neliniștită din cauza unei probleme care te preocupă, mai poţi să dormi? Vezi, unul din recunoștinţă faţă de binefăcătorul său poate să nu doarmă o noapte întreagă, ca să facă rugăciune pentru el. După aceea trebuie să cugete: „Bine, pentru omul care mi-a făcut bine am privegheat, dar pentru Dumnezeu, Care S-a răstignit pentru mine, nu pot să priveghez ca să-I fac pe plac?”.

(mai mult…)

Nu vreau să merg la Biserică pentru că preotul este așa și pe dincolo…

Zic unii: „Nu vreau să merg la Biserică pentru că preotul este așa și pe dincolo…”.

Dar cel care invocă un astfel de argument și contestă autoritatea preoției nu are dreptate. Preoția, așa cum învață Biserica Ortodoxă, nu-și pierde valoarea dacă preotul care săvârșește Taina nu este în regulă.

(mai mult…)

Viața Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul

 

Copilăria

Sfântul Paisie s-a născut în Farasa din Capadocia cea născătoare de sfinți, pe 25 iulie 1924, în ziua pomenirii Sfintei Ana. Cuviosul Arsenie l-a botezat cu numele său, însoțit de binecuvântarea sa, deoarece a văzut mai dinainte că va deveni călugăr, așa cum s-a și întâmplat.

(mai mult…)

Cuvânt al PĂRINTELUI PETRONIU TĂNASE la Sfinţii Apostoli PETRU ȘI PAVEL

Cu ce cununi de laudă vom încununa după vrednicie pe marii apostoli ai lui Hristos, pe Petru şi pe Pavel? Pe aripile cunoştinţei de Dumnezeu, mâinile Evangheliei darului, râurile înţelepciunii, luminătorii lumii, trâmbiţele Teologiei; pe tâlcuitorii învăţăturii şi stricătorii înşelăciunii, pe săbiile Duhului cele înfricoşate şi stâlpii Bisericii: pe Petru, piatra credinţei, şi pe Pavel, ritorul Bisericii lui Hristos!

(mai mult…)

Viața Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Sfântul Apostol Petru, care mai înainte de apostolie se numea Simon, era de neam iudeu, din hotarele Galileei cea din Palestina, dintr-o cetate mică și neslăvită, care se numește Betsaida. El era fiul lui Iona, din seminția lui Simeon, și frate cu Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat. El luând pe fiica lui Aristobol, care era frate cu Sfântul Apostol Varnava, a născut dintr-însa un fiu și o fiică.

(mai mult…)

„Bucură-te ajutătoarea noastră…”

„Bucură-te ajutătoarea noastră…”: COPIA FĂCĂTOARE DE MINUNI A ICOANEI MAICII DOMNULUI, NUMITĂ „CU TREI MÂINI” („TRICHERUŞA”)\r\n

Din anul 1999 în catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău se află copia făcătoare de minuni a Icoanei Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица” – rus.)[1], care este un izvor nesecat de tămăduiri sufleteşti şi trupeşti pentru tot creştinul care vine la ea cu credinţă. 

(mai mult…)

Icoana Maicii Domnului cu trei mâini (Trihirusa)

Această icoană a Maicii Domnului este cunoscută sub numele de Icoana Maicii Domnului „cu trei mâini”Icoana Maicii Domnului „a Sfântului Ioan Damaschin” sau Icoana Maicii Domnului „Trihirussa”.

(mai mult…)