Iulie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Duminică\r\n\r\n1/14\r\n\r\n  Duminica III după Cincizecime. Glasul 2.\r\n\r\nMcc. Cosma şi Damian, doctori fără de arginţi, ce au pătimit în Roma (284). Mc. Potit (II). Cuv. Petru patriciul (854). Dreapta Anghelina, despotesa Serbiei (XVI). Sf. sfţ mc. Arcadie preotul (1918).\r\n\r\nUtr.- Evgh. III, Mc. XVI, 19-20. Lit.- Rom. V, 1-10. Mt. VI, 22-33.  Sf. Doct. fără de arginţi: I Cor. XII, 27-XIII, 8. Mt. X, 1, 5-8.\r\n

     

\r\n

Luni\r\n\r\n2/15\r\n\r\n  Săptămîna IV după Cincizecime. Aşezarea în raclă a Cinstitului Veşmînt al Maicii Domnului (V). Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfînt (1504). Sf. Iuvenalie, patr. Ierusalimului (458). Sf. Fotie, mitr. Moscovei (1431).\r\n\r\nRom. IX, 18-33. Mt. XI, 2-15. Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28. Bnc. Voievod: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n3/16\r\n\r\n  Mc. Iachint (108). Mcc. Diomid, Evlampie, Asclipiodot şi mcţ. Golinduh (II). Mcc. Mochie şi Marcu (IV). Sf. Anatolie, patr. Constantinopolului (458). Cuv. Alexandru, egumenul mănăstirii “Neadormiţilor” (430). Cuv. Anatolie de la Pecersc (XII). Sf. Vasile, ep. Reazanului (1295). Mutarea moaştelor sf. Filip, mitr. Moscovei (1652). Cuvv. Ioan şi Longhin (1544-1545). Cuv. Nicodim (1640).\r\n\r\nRom. X, 11-XI, 2. Mt. XI, 16-20. Irh.: Evr. XIII, 17-21. In. X, 9-16.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n4/17\r\n\r\n  Sf. Irh. Andrei Criteanul (712-726). Cuv. Marta (551). Cuv. Andrei Rubliov, iconograful (XV). Sf. Împr. Mucenic Nicolae, împr. Alexandra şi fiii: Alexie, Olga, Tatiana, Maria şi Anastasia (1918). Bnc. cn. Andrei Bogoliubov (1174).  Mcc. Teodot şi Teodota (108). Sf. sfţ. mc. Teodor, ep. Cirineei (310). Aflarea moaştelor cuv. Eftimie de Suzdal (1507).\r\n\r\nUtr.- Mt. X, 16-22. Lit.- Rom. XI, 2-12. Mt. XI, 20-26. Sf. Mc.: Rom. VIII, 28-39. In. XV, 17-XVI, 2. Irh.: Evr. VIII, 3-6. Mt. VII, 12-21.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n5/18 Cuv. Atanasie Atonitul (1000). Aflarea moaştelor cuv. Serghie de Radonej (1422). Cuvv. mcţţ. Elizabeta şi Varvara (1918). Mcţţ. Ana şi Chirila (304). Icoana Maicii Domnului „Economissa”.\r\n\r\nUtr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- Rom. XI, 13-24. Mt. XI, 27-30. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23. Cuv. Mcţ.: II Cor. VI, 1-10. Mt. XV, 21-28.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n6/19\r\n\r\n  Cuv. Sisoe cel Mare (429). Mcc. Marin, Marta, Avacum, Chirin, Valentin preotul şi Asterie din Roma (269). Mcc. Isavr diaconul, Inochentie, Filix, Ermeu, Vasile, Peregrin, Ruf şi Rufin (III). Mcţ. Lucia fecioara şi mcc. Rix, Antonie, Lucian, Isidor, Dion, Diodor, Cutonie, Aronos, Capic şi Saturn (301). Aflarea moaştelor dreptei Iuliana fecioara (XVI). Cuv. mc. Eftimie (1931).\r\n\r\nRom. XI, 25-36. Mt. XII, 1-8. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23. \r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n7/20\r\n\r\n  Cuv. Toma din Maleon (X). Cuv. Acachie (VI). Cuv. Evdochia, în călugărie Eufrosinia, cn. Moscovei (1407). Mcc. Peregrin, Lucian, Pompei, Isihie, Satornin şi Gherman (II). Cuvv. mcc. Epictet preotul şi Astion monahul (290). Mcţ. Kiriaki (IV). Icoana Maicii Domnului din Vlaherna. \r\n\r\nRom. VI, 11-17. Mt. VIII, 14-23. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n8/21\r\n\r\n  Duminica IV după Cincizecime. Glasul 3.\r\n\r\nArătarea icoanei Maicii Domnului în oraşul Kazani (1579). M. mc. Procopie (303). Sff. sfţţ. mcc. Alexandru, Teodor şi Nicolae preotul (1918).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IV, Lc. XXIV, 1-12. Lit.- Rom. VI, 18-23. Mt. VIII, 5-13. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n9/22\r\n\r\n  Săptămîna V după Cincizecime. Sf. sfţ. mc. Pancratie, ep.Tavromeniei (I). Sf. sfţ. mc. Chiril, ep. Gortinei (III-IV). Sf. Teodor, ep. Edesei (IX). Cuvv. Patermufie şi Coprie (IV).\r\n\r\nRom. XII, 4-5, 15-21. Mt. XII, 9-13.  \r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n10/23\r\n\r\n  Sfinţii 45 Mucenici din Nicopolea Armeniei (319). Cuv. Antonie de la Lavra Pecerska din Kiev (1073). Cuv. Siluan schimnicul (XIII-XIV). Mc. Apolonie (III). Mcc. Vianor şi Siluan (IV). Pomenirea sff. zece mii de părinţi egipteni, care prin foc şi moarte silnică s-au săvîrşit (398).\r\n\r\nUtr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- Rom. XIV, 9-18. Mt. XII, 14-16, 22-30. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. IV, 25-V, 12.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n11/24\r\n\r\n  M. mcţ. Eufimia (451). Întocmai cu apostolii Olga, cn. Rusiei (969). Mc. Chindeu preotul (III-IV). Aflarea moaştelor sf. sfţ. mc. Ilarion, arhiep. Vereisc (1998).\r\n\r\nRom. XV, 7-16. Mt. XII, 38-45. M. mcţ.: II Cor. VI, 1-10. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n12/25\r\n\r\n  Mcc. Proclu şi Ilarie (II). Cuv. Mihail Malein (962). Cuv. Arsenie (1570). Cuvv. Ioan (988) şi Gavriil Atoniţii (X). Mcc. Teodor şi Ioan din Kiev (983). Icoana Maicii Domnului „Tricherusa” („Cu trei mîini”). Icoana Maicii Domnului „Prodromiţa” \r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Rom. XV, 17-29. Mt. XII, 46-XIII, 3. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n13/26\r\n\r\n  Soborul Arhanghelului Gavriil. Cuv. Ştefan Savaitul (794). Mc. Serapion (II-III). Mc. Marcian (258). Sf. Iulian ep. (I).\r\n\r\nRom. XVI, 1-16. Mt. XIII, 3-9. Arh.: Evr. II, 2-10. Lc. X, 16-21.
Sîmbătă\r\n\r\n14/27\r\n\r\n  Ap. Achila din cei 70 (I). Mc. Iust (I). Cuv. Elie monahul (IV). Cuv. Ştefan (1406). Cuv. Onisim (IV). Cuv. Nicodim Aghioritul (1809). Sf. sfţ. mc. Constantin preotul (1918).\r\n\r\nRom. VIII, 14-21. Mt. IX, 9-13.
Duminică\r\n\r\n15/28\r\n\r\n  Duminica V după Cincizecime. Glasul 4.\r\n\r\nSf. Părinţi de la şase Sinoade Ecumenice. Mcc. Chiric şi Iulita (305). Întocmai cu apostolii cn. Vladimir (1015). Mc. Avudim (IV).\r\n\r\nUtr.- Evgh. V, Lc. XXIV, 12-35. Lit.-  Rom. X, 1-10. Mt. VIII, 28-IX, 1. Sf. Părinţi: Evr. XIII, 7-16. In. XVII, 1-13. Sf. întocmai cu Apost.: Gal. I, 11-19. In. X, 1-9. \r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n16/29\r\n\r\n  Săptămîna VI după Cincizecime. Sf. sfţ. mc. Atinoghen ep. şi cei zece ucenici ai săi (311). Mc. Pavel şi mcţţ. Alevtina şi Hionia (308). Mc. Antioh doctorul (IV). Mcţ. Iulia fecioara (440 sau 613). Pomenirea sf. părinţi de la Sinodul IV Ecumenic (451).\r\n\r\nRom. XVI, 17-24. Mt. XIII, 10-23.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n17/30\r\n\r\n  M. mcţ. Marina (Margareta). Cuv. Irinarh (1628). Cuv. Leonid (1654). Mutarea moaştelor cuv. Lazăr.\r\n\r\nI Cor. I, 1-9. Mt. XIII, 24-30.  M. mcţ.:  II Cor. VI, 1-10. Lc. VII, 36-50.
Miercuri\r\n\r\n18/31\r\n\r\n  Mc. Emilian (363). Mc. Iachint din Amastrida (IV). Cuv. Ioan multpătimitorul, de la Pecersca (1160). Cuv. Pamvo pustnicul (IV).\r\n\r\nI Cor. II, 9-III, 8. Mt. XIII, 31-36.
  \r\n

AUGUST (stil nou)

\r\n 

Joi\r\n\r\n19/1\r\n\r\n  Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare (380). Aflarea moaştelor cuv. Serafim de Sarov (1903). Cuv. Paisie de la Pecersca (XIV). Bnc. cn.  Roman de Reazani (1270).\r\n\r\nUtr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- I Cor. III, 18-23. Mt. XIII, 36-43. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n20/2\r\n\r\n  Proorocul Ilie (sec. IX î. Hr.). Cuv. Avramie (1375). Aflarea moaştelor cuv. mc. Atanasie din Brest (1649). Sf. sfţ. mc. Constantin (1918). Sff. sfţţ. mcc. Alexandru, Gheorghe, Ioan, Serghie şi Teodor preoţii, cuvv. mcc. Tihon, Gheorghe, Cosma şi mcc. Eftimie, Petru (1930).\r\n\r\nUtr.– Lc. IV, 22-30. Lit.Proor.: Iac. V, 10-20. Lc. IV, 22-30.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n21/3\r\n\r\n  Proor. Iezechiel (sec. VI î. Hr.). Cuvv. Simeon cel nebun pentru Hristos şi Ioan (590). Cuvv. Onufrie cel tăcut şi Onisim zăvorîtul, de la Pecersca (XII-XIII).\r\n\r\nRom. IX, 1-5. Mt. IX, 18-26. Pentru vineri: I Cor. IV, 5-8. Mt. XIII, 44-54.
Duminică\r\n\r\n22/4\r\n\r\n  Duminica VI după Cincizecime. Glasul 5.\r\n\r\nMironosiţa întocmai cu apostolii Maria Magdalena (I). Mutarea moaştelor sf. sfţ. mc. Foca (403-404). Cuv. Cornilie din Periaslav (1693).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VI, Lc. XXIV, 36-53. Lit.- Rom. XII, 6-14. Mt. IX, 1-8. Întocmai cu Apost: I Cor. IX, 2-12. Lc. VIII, 1-3.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n23/5\r\n\r\n  Săptămîna VII după Cincizecime. Icoana Maicii Domnului de la Poceaev (1675). Mcc. Trofim, Teofil  şi cei 13 mucenici împreună cu ei (284-305). Sf. sfţ. mc. Apolinarie, ep. Ravenei (75). Icoana Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiţi”(1888).\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- I Cor. V, 9-VI, 11. Mt. XIII, 54-58. Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n24/6\r\n\r\n  Mcţ. Hristina (300). Cuv. Policarp, arhim. de la Pecersca (1182). Bncc. cnn. Boris şi Gleb (1015). Sf. sfţ. mc. Alfeu diaconul (1937).\r\n\r\nI Cor. VI, 20-VII, 12. Mt. XIV, 1-13. Mcţ.: II Cor. VI, 1-10. Lc. VII, 36-50.
Miercuri\r\n\r\n25/7\r\n\r\n  Adormirea dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Cuvv. femei Olimpiada diaconiţa (409) şi Eupraxia fecioara (413). Cuv. Macarie (1444). Sfinţii Părinţi de la Sinodul V Ecumenic (553).\r\n\r\nI Cor. VII, 12-24. Mt. XIV, 35-XV, 11. Dr. Ana: Gal. IV, 22-31. Lc. VIII, 16-21.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n26/8\r\n\r\n  Sff. sfţţ. mcc. Ermolae, Ermip şi Ermocrat preoţii din Nicomodia (305). Cuv. Moise Ungurul, de la Pecersca  (1043). Cuv. mcţ. Parascheva (138-161).\r\n\r\nI Cor. VII, 24-35. Mt. XV, 12-21. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.
Vineri\r\n\r\n27/9\r\n\r\n  M. mc. şi tămăduitor Pantelimon (305). Cuv. Gherman din Alaska (1837). Cuv. Antuza mărt., egumena şi 90 de surori ale ei (VIII). Sf. întocmai cu apostolii: Clement (916), Naum, Sava, Gorazd şi Anghelar.\r\n\r\nUtr.- Lc. XXI, 12-19. Lit.- I Cor. VII, 35-VIII, 7. Mt. XV, 29-31. M. mc.: II Tim. II, 1-10. In. XV, 17-XVI, 2.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n28/10\r\n\r\n  App. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmen din cei 70 (I). Sf. Pitirim, ep. de Tambov (1698). Cuv. Moise, făcătorul de minuni de la Pecersca (XIII-XIV). Mcc. Iulian (II), Eustatie (316) şi Acachie (321). Icoana Maicii Domnului „Odighitria” (Călăuzitoarea). Icoana Maicii Domnului „Umilenie” (Îndurerata) de la Mănăstirea Diveevo.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Rom. XII, 1-3. Mt. X, 37-XI, 1. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28. \r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n29/11\r\n\r\n  Duminica VII după Cincizecime. Glasul 6.\r\n\r\nMc. Calinic (III-IV). Mcţ. Serafima fecioara (117-138). Mcţ. Teodota şi cei trei fii ai ei (304). Cuv. mc. Mihail (IX). Cuvv. mcc. Serafim şi Teognost (1921). Cuvv. Constantin şi Cosma (XIII).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VII, In. XX, 1-10. Lit.- Rom.XV, 1-7. Mt. IX, 27-35. \r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n30/12\r\n\r\n  Săptămîna VIII după Cincizecime. App. Sila, Siluan, Criscent, Epenet şi Andronic din cei 70 (I). Mc. Ioan Ostaşul (IV). Sf. sfţ.mc. Polihronie, ep. Babilonului (251). Cuv. Anatolie de la Optina, cel Mic (1922). Sf. sfţ. mc. Valentin ep. şi cei trei ucenici ai săi (273).\r\n\r\nI Cor. IX, 13-18. Mt. XVI, 1-6. Mc.: Rom. XV, 1-7. Mt. XVI, 24-28.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n31/13\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea scoaterii Sf. Cruci. Dreptul Evdochim Capadocianul (IX). Mcţ. Iulita (304-305). Cuv. mc. Dionisie Vatopedinul (1922).  Sf. sfţ. mc. Veniamin, mitr. Petrogradului, cuv. mc. Serghie şi mcc.  Iurie şi Ioan (1922).\r\n\r\nI Cor. X, 5-12. Mt. XVI, 6-12. Drept.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nLăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului.\r\n\r\n 

August

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Miercuri\r\n\r\n1/14 \r\n\r\n  Scoaterea Sf. Cruci. Şapte Mcc. Macabei: Avim, Antonie, Gurie, Eleazar, Evsevon, Ahim şi Marcel, maica lor Solomoni şi dascălul lor Eleazar (166 î. Hr.).\r\n\r\nI Cor. X, 12-22. Mt. XVI, 20-24. Sf. Cruci: I Cor. I, 18-24. In. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35. Mcc.: Evr. XI, 33-XII, 2. Mt. X, 32-36; XI, 1. La sfinţirea apei: Evr. II, 11-18. In. V, 1-4.\r\n\r\nÎnceputul Postului Adormirii Maicii Domnului.\r\n\r\nLa utrenie după slavoslovia cea mare-scoaterea Sf. Cruci şi se face închinare.\r\n\r\nLa liturghie se cîntă  “Sfinte Dumnezeule”.\r\n\r\nSe săvîrşeşte sfinţirea apei mici.\r\n\r\nSf. Cruce este dusă în altar, seara, după otpustul vecerniei.\r\n\r\nDin acestă zi, pînă la odovania Înălţării Sf. Cruci (excepţie după-prăznuirea Schimbării la Faţă, înaintea-prăznuirii Adormirii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, la praznicul Adormirii, după-prăznuirea şi odovania Adormirii) la utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare, catavasia “Crucea însemnînd… ”.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n2/15\r\n\r\n  Mutarea moaştelor întîiului mc. şi arhidiacon Ştefan, din Ierusalim în Constantinopol (428) şi aflarea moaştelor drepţilor Nicodim, Gamaliil şi a fiului său Aviv. Fer. Vasile, cel nebun pentru Hristos, din Moscova (1557). Sf. sfţ. mc. Ştefan, ep. Romei (257).\r\n\r\nI Cor. X, 28-XI, 7. Mt. XVI, 24-28. Mc.: Fapte VI, 8-VII, 5, 47-60. Mt. XXI, 33-42.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n3/16\r\n\r\n  Cuvv. Isaachie, Dalmat şi Faust (IV-V). Cuv. Antonie Romanul (1147). Mc. Rajden Persul (457).  Cuv. Cosma pustnicul (VI).\r\n\r\nI Cor. XI, 8-22. Mt. XVII, 10-18. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.
Sîmbătă\r\n\r\n4/17 Şapte tineri din Efes: Maximilian, Exacustodian, Iamvlih, Martinian, Dionisie, Ioan şi Constantin (250). Cuv. mcţ. Evdochia (362-364). Mc. Elefterie (IV). Mcc. Mihail, Simeon şi Dimitrie (1937).\r\n\r\nRom. XIII, 1-10. Mt. XII, 30-37.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n5/18\r\n\r\n  Duminica VIII după Cincizecime. Glasul 7.\r\n\r\nÎnainte-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului. Mc. Evsignie (362). Sff. sfţţ. mcc. Anfir (236) şi Favie (250), epp. Romei. Mcţţ. Evdochia, Daria, Maria, Daria (1919). Cuv. Ioan Iacob Hozevitul (1961). Dreapta Nona, mama sf. Grigorie Teologul (374). \r\n\r\nUtr.- Evgh. VIII, In. XX, 11-18. Lit.- I Cor. I, 10-18. Mt. XIV, 14-22.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Adormirii, în zilele săptămînii slujba se săvîrşeşte doar din Mineu.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n6/19\r\n\r\n  Săptămîna IX după Cincizecime.\r\n\r\nSchimbarea la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. \r\n\r\nUtr.- Lc. IX, 28-36. Lit.- II Petr. I, 10-19. Mt. XVII, 1-9.\r\n\r\nLa masă se dezleagă la peşte.\r\n\r\nLa vecernia mare “Fericit bărbatul”.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Crucea însemnînd…” (de asemenea şi în ziua odovaniei sărbătorii). La cîntarea a 9-a pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicului, stihul de la vohod: “Taborul şi Ermonul în numele Tău se vor bucura”. Axionul praznical (pînă la odovanie). Se sfinţesc strugurii şi alte roade.\r\n\r\nÎn ziua sărbătorii, seara, la vecernia mare se săvîrşeşte vohod şi prochimenul mare gl. 7: “Dumnezeul nostru în cer…”. Din această zi şi pînă la odovania Schimbării la Faţă, la liturghie după vohod (în zilele săptămînii): “Veniţi să ne închinăm… Mîntuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai schimbat la Faţă în muntele Taborului…”. Catavasia în zilele de după prăznuire (excepţie prima zi a sărbătorii şi odovania ei): “Feţele israeliteneşti…”.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n7/20\r\n\r\n  După-prăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului. Cuv. mc. Dometie Persul şi doi ucenici ai săi (363). Mcc. Marin şi Asterie (260). Cuv. Or (390). Cuv. Teodosie cel Nou (IX-X). Aflarea moaştelor sf. Mitrofan, ep. de Voronej (1832). Cuvv. Pimen (XIII-XIV) şi Mercurie de la Pecersca (1239). Cuv. Antonie de la Optina (1865).\r\n\r\nUtr.- In. X, 1-9. Lit.- I Cor. XII, 12-26. Mt. XVIII, 18-22; XIX, 1-2, 13-15. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.  Cuv.mc.: Efes. VI, 10-17. In. XV, 17-XVI, 2.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n8/21\r\n\r\n  Sf. Emilian mărt., ep. Cizicului (815-820). Cuv. Grigorie Sinaitul (XIV). Sf. Miron, ep. Cretei (350). Mutarea moaştelor cuvv. Zosima, Savatie şi Gherman de la Soloveţ (1992). Mcc. Elefterie şi Leonid.\r\n\r\nI Cor. XIII, 4-XIV, 5. Mt. XX, 1-16.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n9/22\r\n\r\n  Ap. Matia (63). Mc. Antonie Alexandrinul. Cuv. Psoe Egiptenul (IV). Mcc. Iulian, Marchian, Ioan, Iacob, Alexie, Dimitrie, Fotie, Petru, Leontie şi Maria patriciana (730).\r\n\r\nUtr.- In. XXI, 15-25. Lit.- I Cor. XIV, 6-19. Mt. XX, 17-28. Apost.: Fapte I, 12-17, 21-26. Lc. IX, 1-6.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n10/23\r\n\r\n  Mc. şi arhidiaconul Lavrentie şi mcc. Xist, ep. Romei, Agapit diaconul şi Roman (258).\r\n\r\nI Cor. XIV, 26-40. Mt. XXI, 12-14, 17-20.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n11/24\r\n\r\n  Mc. şi arhidiaconul Evplu (304). Sf. Nifon, patr. Constantinopolului (1460). Mc. Teodor (1483). Mcţ. Susana fecioara, sf. Gaie, ep. Romei şi mcc. Claudiu, Maxim, Alexandru (295-296).\r\n\r\nRom. XIV, 6-9. Mt. XV, 32-39.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n12/25\r\n\r\n  Duminica IX după Cincizecime. Glasul 8.\r\n\r\nMcc. Fotie şi Anichita (305-306). Sf. sfţ. mc. Alexandru ep. Comanelor (III). Mcc. Pamfil şi Capiton. Mcc. Varlaam, Serghie, Ilie, Veaceslav, Ioasaf, Ioan, Antonie, Mihei, Visarion, Matei, Varnava (1918).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IX, In. XX, 19-31. Lit.- I Cor. III, 9-17. Mt. XIV, 22-34. \r\n\r\nÎn această zi se cîntă slujba cuv. Maxim Mărturisitorul, care se prăznuieşte pe 13/26 august.\r\n\r\n                              \r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n13/26\r\n\r\n  Săptămîna X după Cincizecime. Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului nostru Iisus Hristos. Cuv. Maxim Mărturisitorul (662). Sf. Tihon ep. de Voronej (1783). Mcc. Ipolit, Irineu, Avundie şi mcţ. Concordia din Roma (258). Icoana Maicii Domnului „Despietrirea inimilor învrăjbite”.\r\n\r\nI Cor. XV, 12-19. Mt. XXI, 18-22.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “ Crucea însemnînd…”. La cîntare a 9-a pripelele praznicului.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n14/27\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului. Proor. Miheea (VIII î. Hr.). Mutarea moaştelor cuv. Teodosie de la Kievo-Pecerska (1091). Cuv. Arcadie (XI). Sf. sfţ. mc. Marcel ep. Apameei (389).\r\n\r\nI Cor. XV, 29-38. Mt. XXI, 23-27, pentru miercuri: I Cor. XVI, 4-12. Mt. XXI, 28-32. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Adormirii, la utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare catavasia “ Cea împodobită cu dumnezeiască slavă…”.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n15/28 Adormirea Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nLa masă se dezleagă la peşte.\r\n\r\nLa utrenie la cîntare a 9-a pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie Axionul praznical (pînă la odovanie).\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n16/29\r\n\r\n  După-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului. Aducerea Sf. Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol (944). Mc. Diomid doctorul (298).  Mcc. Constantin Vodă Brîncoveanul cu cei patru fii ai săi: Con­stantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache. Cuv. Herimon Egipteanul (IV).\r\n\r\nII Cor. I, 1-7. Mt. XXI, 43-46. Chip. Nefăcut de Mînă: Col. I, 12-18. Lc. IX, 51-56; X, 22-24.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n17/30\r\n\r\n  Mc. Miron preotul (250). Cuv. Alipie, iconograful de la Pecersca (1114). Cuv. Pimen (1880). Mcc. Pavel, Iuliana şi alţii (273). Mc. Patrocle (270-275). Mcc. Straton, Filip, Eutihian şi Ciprian (303).\r\n\r\nII Cor. I, 12-20. Mt. XXII, 23-33.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n18/31\r\n\r\n  Mcc. Flor şi Lavru (II). Sf. sfţ mc. Emilian ep., mcc. Ilarion, Dionisie şi Ermip (300). Mcc. Ermia, Serapion şi Polien (II). Sff. Ioan (674) şi Gheorghe (683), patrr. Constantinopolului. Cuv. Ioan de la Rîla (946). Mcc. Grigorie, Evghenie şi Mihail  (1937). Icoana Maicii Domnului „Pantanassa”. \r\n\r\nRom. XV, 30-33. Mt. XVII, 24-XVIII, 4. Mcc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XII, 2-12.\r\n\r\n
  \r\n

Septembrie (stil nou)

\r\n 

Duminică\r\n\r\n19/1\r\n\r\n  Duminica X după Cincizecime. Glasul 1.\r\n\r\nMc. Andrei Stratilat şi cei 2593 de mucenici împreună cu el (284-305). Sf. Pitirim ep. (1455). Mcc. Timotei, Agapie şi Tecla (304). Sf. Nicolae mărt. (1933).\r\n\r\nUtr.- Evgh. X, In. XXI, 1-14. Lit.- I Cor. IV, 9-16. Mt. XVII, 14-23.  Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n20/2\r\n\r\n  Săptămîna XI după Cincizecime. Proor. Samuil (sec. XI î. Hr.). Mcc. Sevir, Memnon şi cei 37 de mucenici împreună cu ei (304).\r\n\r\nII Cor. II, 3-15. Mt. XXIII, 13-22.
Marţi\r\n\r\n21/3\r\n\r\n  Ap. Tadeu din cei 70 (44). Mcţ. Vasa şi fiii ei, mcc. Teognie, Agapie şi Pist (305-311). Cuv. Avramie (XIII). Cuv. Marta de la Diveevo (1929).\r\n\r\nII Cor. II, 14-III, 3. Mt. XXIII, 23-28.
Miercuri\r\n\r\n22/4\r\n\r\n  Mcc. Agatonic, Zotic, Achindin, Severian (305-311). Sf. sfţ. mc. Atanasie ep. (270-275). Cuv. Antusa şi slugile ei mcc. Harisim şi Neofit (298). Mcţ. Eulalia fecioara (303). Cuv. Isaachie de la Optina (1894).\r\n\r\nII Cor. III, 4-11. Mt. XXIII, 29-39.\r\n\r\nÎn această zi se cîntă şi slujba mc. Lup din 23 august.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n23/5\r\n\r\n  Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului. Mc. Lup (306). Sf. sfţ. mc. Irineu ep. de Lion (202). Cuvv. Eutihie (540) şi Florenţiu (547). Sf. Calinic patr. Constantinopolului (705).\r\n\r\nII Cor. IV, 1-6. Mt. XXIV, 13-28. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nLa utrenie la cîntarea a noua – pripelele praznicului. Se cîntă slavoslovia cea mare.\r\n

 

\r\n

\r\n

Vineri\r\n\r\n24/6 Sf. sfţ. mc. Eutihie, ucenicul Sf. Ioan Teologul (I). Mutarea moaştelor sf. Petru mitr. Moscovei (1479). Mc. Tation (305). Mcţ. Sira, fecioara din Persia (558). Cuv. Gheorghe Limniotul (716). Cuv. Arsenie (1550). Cuv. Cosma Etolianul (1779).  Mc. Serafim (1946).\r\n\r\nII Cor. IV, 13-18. Mt. XXIV, 27-33, 42-51. \r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Înălţării Sf. Cruci, la utrenie, cînd es cîntă slavoslovia cea mare catavasia “Crucea însemnînd…”. În zilele de rînd pînă la înaintea-prăznuirii Naşterii Maicii Domnului se cîntă Octoihul.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n25/7\r\n\r\n  Mutarea moaştelor ap. Vartolomeu (VI). Ap. Tit din cei 70, ep. Cretei (I). Sf. Mina patr. Constantinopolului (536-552). Sff. Varsisie şi Evloghie epp. Edesei şi Protogen ep. şi mărt. (IV).\r\n\r\nI Cor. I, 3-9. Mt. XIX, 3-12. Apost.: Tit. I, 1-4; II, 15-III, 3, 12-13, 15. Mt. V, 14-19.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n26/8\r\n\r\n  Duminica XI după Cincizecime. Glasul 2.\r\n\r\nIcoana Maicii Domnului din Vladimir. Mcc. Adrian şi Natalia (305-311). Cuv. Adrian (1549). Mcc. Petru (1918), Victor, Dimitrie, Petru şi Roman (1937).\r\n\r\nUtr.- Evgh. XI, In. XXI, 15-25. Lit.- I Cor. IX, 2-12. Mt. XVIII, 23-35. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n27/9\r\n\r\n  Săptămîna XII după Cincizecime. Cuv. Pimen cel Mare (450). Cuv. Osie mărt. ep. Cordobei (359). Sf. Liveria mărt. ep. Romei (366). Mcţ. Anfisa. Cuvv. mcc. Cucşa şi Pimen de la Pecersca (1114). Cuv. Sava. Sff. sfţţ. mcc. Mihail, Ştefan, Pavel, Ioan (1918) şi cuv. mc. Metodie (1937).\r\n\r\nII Cor. V, 10-15. Mc. I, 9-15. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n
Marţi\r\n\r\n28/10\r\n\r\n  Cuv. Moise Arapul (400). Cuv. Iov de la Poceaev (1659). Soborul Cuvioşilor Părinţi de la Kievo-Pecersca. Sf. proorociţă Ana, fiica lui Fanuel, care L-a întîmpinat pe Domnul Iisus Hristos în templul din Ierusalim (I). Mcţ. Şuşanica (IV). \r\n\r\nII Cor. V, 15-21. Mc. I, 16-22. Pentru miercuri: II Cor. VI, 11-16. Mc. I, 23-28. Cuvv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.    \r\n\r\n
Miercuri\r\n\r\n29/11 Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului.\r\n\r\nUtr.- Mt. XIV, 1-13. Lit.- Fapte XIII, 25-32. Mc. VI, 14-30.\r\n\r\nZi de post.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n30/12\r\n\r\n  Sf. Varlaam, mitr. Moldovei. Sf. Alexandru (340), Ioan (595), Pavel cel Nou (784), patrr. Constantinopolului. Cuv. Hristofor Romanul (VI). Sf. Sava I (1237), Arsenie I (1266), Sava II (1269), Eustatie I (1285), Iacov (1292), Nicodim (1325), Daniil (1338) arhiepp. Serbiei; Ioanichie II (1354), Efrem II (1395), Spiridon (1388), Macarie (1574), Gavriil I (1659), patrr. Serbiei şi Grigorie ep.. Cuv. Alexandru de Svir (1533). Mutarea moaştelor bnc. cn. Alexandru Nevski (1724). Aflarea moaştelor bnc. cn. Daniil al Moscovei (1652).\r\n\r\nII Cor. VII, 1-10. Mc. I, 29-35. Irh.: Evr. XI, 33-XII, 2. Lc. XII, 32-40. \r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n31/13\r\n\r\n  Aşezarea în raclă a Cinstitului Brîu al Maicii Domnului (395-408). Sf. sfţ. mc. Ciprian, ep. Cartaginei (258). Sf. Ghenadie patr. Constantinopolului (471). Sff. sfţţ. mcc. Alexandru preotul şi Vladimir diaconul (1918).\r\n\r\nII Cor. VII, 10-16. Mc. II, 18-22.  Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n \r\n\r\n 

Septembrie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Sîmbătă1/14\r\n\r\n  Începutul anului bisericesc. Cuv. Simeon Stîlpnicul (459) şi mama sa Marta (428). Mc. Aitala diaconul (380). Sfintele 40 de fecioare muceniţe şi Sf. Amun diaconul învăţătorul lor (IV). Mcţ. Calista şi fraţii ei mcc. Evod şi Ermoghen (309). Dreptul Iisus al lui Navi (XVI î. Hr.).Cuv. mcţ. Tatiana şi mcţ. Natalia (1937).I Cor. I, 26-29. Mt. XX, 29-34. Încep. an. bis.: I Tim. II, 1-7. Lc. IV, 16-22. Cuv.: Col. III, 12-16. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\n 
Duminică2/15\r\n\r\n  Duminica XII după Cincizecime. Glasul 3.Mc. Mamant (275) şi părinţii săi mcc. Teodot şi Rufina (III). Cuv. Ioan posti­torul, patr. Constantinopolului (595). Cuvv. Antonie (1073) şi Teodosie (1074) de la Pecersca. Sfinţii 3628 de mucenici din Nicomidia (III-IV). \r\n\r\nUtr.- Evgh. I, Mt. XXVIII, 16-20. Lit.- I Cor. XV, 1-11. Mt. XIX, 16-26. Mcc.: Rom. VIII, 28-39. In. XV, 1-7.\r\n\r\n                            \r\n\r\n 
Luni3/16\r\n\r\n  Săptămîna XIII după Cincizecime. Sf. sfţ. mc. Antim ep. Nicomidiei şi mcc. Teofil diaconul, Dorotei, Mardonie, Migdonie, Petru, Indis, Gorgonie, Zinon, Domna fecioara şi Eftimie (302). Cuv. Teoctist (467). Mcţ. Vasilisa (309). Sf. Ioanichie II, patr. Serbiei (1354). Sff. sfţţ. mcc. Pimen ep., Vasile, Filip şi Vladimir preoţii (1918).II Cor. VIII, 7-15. Mc. III, 6-12. Sf. sfţ. mc.: Evr. XIII, 7-16. In. X, 9-16.\r\n\r\n 
Marţi4/17\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Vavila ep. Antiohiei celei Mari (251). Proor. Moise văzătorul de Dumnezeu (XVI î. Hr.). Mcţ. Ermiona, fiica ap. Filip diaconul (117). Mc. Vavila din Nicomidia şi cei 84 de tineri împreună cu el (IV). Aflarea moaştelor sf. Ioasaf, ep. de Belgorod (1911). Sf. Ioachim. Cuv. mc. Partenie (1867). Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins”. II Cor. VIII, 16-IX, 5. Mc. III, 13-19. Irh.: Evr. XI, 33-XII, 2. Lc. XII, 32-40.\r\n\r\n 
Miercuri5/18\r\n\r\n  Proor. Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Prooroc Ioan Botezătorul (I). Mcc. Fifail şi sora lui Fiveea (98-138). Mcţ. Raisa (308). Mcc. Iuventin şi Maxim ostaşii (361-363). Cuv. mc. Atanasie de la Brest (1648). Mc. Avdie din Persia (V).II Cor. IX, 12-X, 7. Mc. III, 20-27. Proor.: Evr. VI, 13-20. Mt. XXIII, 29-39.\r\n\r\n 
Joi6/19\r\n\r\n  Pomenirea minunii sf. Arhanghel Mihail (IV). Mcc. Eudoxie, Zinon, Romil şi Macarie (311-312). Cuv. Arhip (IV). Sf. sfţ. mc. Chiril ep. Gortinei (III-IV). Mcc. Chiriac, Faust preotul şi Aviv diaconul şi cei 11 mucenici împrună cu ei (250). Cuv. David (VI).II Cor. X, 7-18. Mc. III, 28-35. Arhangh.: Evr. II, 2-10. Lc. X, 16-21.\r\n\r\n 
Vineri7/20\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Naşterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Mc. Sozont (304). Mc. Eupsihie (117-138). Cuv. Luca (975). Sf. Ioan arhiep. Novgorodului (1186). Cuv. Macarie de la Optina (1860). Cuvv. Alexandru Peresvet şi Andrei Osleabi (1380). Sf. sfţ. mc. Petru preotul (1918).II Cor. XI, 5-21. Mc. IV, 1-9. Pentru sîmbătă: I Cor. II, 6-9. Mt. XXII, 15-22.  Mcc.: Efes. VI, 10-17. In. XV, 17-XVI, 2.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Înălţării, în zilele săptămînii, Octoihul nu se cîntă.\r\n\r\n 
Sîmbătă8/21\r\n\r\n  Sîmbăta înaintea Înălţării Sfintei Cruci.Naşterea Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria. \r\n\r\nCuvv. Ioan (1957) şi Gheorghe (1962), mărturisitorii.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nLa utrenie, la cîntarea a 9-a se cîntă pripelele sărbătorii.\r\n\r\nLa liturghie Axionul praznical (pînă la odovanie).\r\n\r\n 
Duminică9/22 Duminica XIII după Cincizecime. Glasul 4.Duminica înaintea Înălţării Sfintei Cruci. După-prăznuirea Naşterii Maicii Domnului. Drepţii dum­nezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana. Mc. Severian (320). Cuv. Teofan mărt. (300). Mcc. Hariton şi Stratonic. Aflarea şi mutarea moaştelor sf. Teodosie arhiep. Cernigovului  (1896). Cuv. Iosif egumenul de Voloţk (1515). Sf. Părinţi de la Sinodul III Ecumenic (431).\r\n\r\nUtr.- Evgh. II, Mc. XVI, 1-8. Lit.- Dum. înaintea Înălţ. Sf. Cruci: Gal. VI, 11-18. In. III, 13-17. I Cor. XVI, 13-24. Mt. XXI, 33-42. Dr. Părinţi: Gal. IV, 22-31. Lc. VIII, 16-21.\r\n\r\n 
Luni10/23 Săptămîna XIV după Cincizecime. Mcţţ. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora (305-311). App. Apelie, Luca şi Climent (I). Sf. Pulheria împărăteasa (453). Cuv. Pavel de la Pecersca (XIII-XIV).II Cor. XII, 10-19. Mc. IV, 10-23.\r\n\r\n 
Marţi11/24 Cuv. Teodora din Alexandria (474-491). Cuv. Siluan Atonitul (1938). Mutarea moaştelor cuvv. Serghie şi Gherman de la Valaam. Mcc. Dimitrie, Evanfia soţia lui şi fiul lor Dimitrian (I). Mcc. Diodor şi Didim. Mcţ. Ia (362-364). Cuv. Eufrosin bucătarul (IX).Utr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- II Cor. XII, 20-XIII, 2. Mc. IV, 24-34. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23. \r\n\r\n 
Miercuri12/25\r\n\r\n  Odovania Praznicului Naşterii Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Sf. sfţ. mc. Autonom ep. Italiei (313). Mutarea moaştelor dreptului Simeon (1704). Cuv. Vasian (1624). Mc. Iulian şi cei 40 de mucenici împreună cu el (IV). Mc. Teodor Alexandrinul. Mc. Alexie (1937).II Cor. XIII, 3-13. Mc. IV, 35-41. Născăt de Dumnezeu: Flp, II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nLa utrenie, la cîntarea a 9-a – pripelele praznicului. Se cîntă slavoslovia cea mare.\r\n

\r\n

Joi13/26\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Înălţării Sf. Cruci. Pomenirea sfinţirii bisericii „Învierea Domnului” din Ierusalim (335). Sf. sfţ. mc. Corneliu Sutaşul (I). Mcc. Seleuc şi Straton (III). Mc. Gordian şi Macrovie (320). Mcc. Cronid, Leontie şi Serapion (237). Mcc. Ilie, Zotic, Luchian şi Valerian (320). Cuv. Petru din Agreia (IX). M. mcţ. Chetevani împărăteasa (1624).Sfinţ. bis. din Ierusalim: Evr. III, 1-4. Mt. XVI, 13-18. Sîmbăta înaintea Înălţării Sf. Cruci: I Cor. II, 6-9. Mt. X, 37-XI, 1. Pentru vineri: Gal. II, 6-10. Mc. V, 22-24, 35-VI; 1.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n14/27\r\n\r\n   Înălţarea Cinstitei şi de Viaţă Făcătoarei Cruci a Domnului. \r\n\r\nSf. Irh. Ioan Gură de Aur (407).\r\n\r\nUtr.- In. XII, 28-36. Lit.- I Cor. I, 18-24. In. XIX, 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.\r\n\r\nZi de post.\r\n\r\nÎnainte de începerea privegherii, în timpul citirii ceasului 9, Crucea este mutată de la jertfelnic pe Sf. Masă, în timpul căreia se cîntă troparul şi condacul praznicului.\r\n\r\nLa vecernia mare “ Fericit bărbatul” nu se cîntă.\r\n\r\nLa utrenie polileul se slujeşte în altar, Evanghelia se citeşte în altar. După Evanghelie – “Învierea lui Hristos văzînd…”, după psalmul 50: “Slavă”- “Pentru rugăciunile apostolilor…”, “Şi acum”- “Pentru rugăciunile Născătoarei…”. La cîntarea a 9-a: pripelele praznicului. După slavoslovia cea mare, scoaterea Crucii şi închinarea.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicale, stihul la vohod “Înălţaţi pe Domnul Dumnezeul nostru, şi vă închinaţi aşternutului picioarelor Lui că sfînt este”. În loc de “Sfinte Dumnezeule”- “Crucii Tale…”. Axionul praznical (pînă la odovanie).\r\n\r\nÎn ziua sărbătorii, seara, la vecernie se face vohod şi prochimenul mare: “Dumnezeul nostru în cer…”. Din această zi pînă la odovania Înălţării, la liturghie după vohod (în zilele săptămînii) se cîntă: “Veniţi să ne închinăm… Mîntuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, Cel ce cu trupul Te-ai răstignit…”.\r\n\r\nCrucea este dusă în altar, după otpustul liturghiei, în ziua odovaniei praznicului.\r\n\r\n 
 \r\n\r\nSîmbătă\r\n\r\n15/28\r\n\r\n   \r\n\r\nSîmbăta după Înălţare. După-prăznuirea Înălţării Sf. Cruci. M. mc. Nichita (372). Aflarea moaştelor sf. mc. şi arhidiacon Ştefan (415). Mc. Porfirie (361). Aflarea moaştelor sf. Acachie mărt., ep. Melitinei (III). Mcţ. Liudmila (1937).\r\n\r\nSîmb. după  Înălţ. Sf. Cruci : I Cor. I, 26-29. In. VIII, 21-30. I Cor. IV, 1-V. Mt. XXIII, 1-12. M. Mc.: II Tim. II, 1-10. Mt. X, 16-22.\r\n\r\n 
Duminică16/29\r\n\r\n  Duminica XIV după Cincizecime. Glasul 5.M. mcţ. Eufimia prealăudata (304). Sf. Ciprian, mitr. Moscovei (1406). Cuv. Cucşa de la Odessa, mărt. (1964). Mcţ. Sevastiana (86-96). Mcţ. Melitina (138-161). Mc. Victor (304). Cuv. Dorotei, pustnicul egiptean (IV). Mcţ. Ludmila cn. Cehiei (927). Icoana Maicii Domnului „Caută la smerenia…” (1420).\r\n\r\nUtr.- Evgh. III, Mc. XVI, 9-20. Lit.- Dum. după Înălţ. Sf. Cruci: Gal. II, 16-20. Mc. VIII, 34-IX, 1. II Cor. I, 21-II, 4. Mt. XXII, 1-14. M. Mc.: II Cor. VI, 1-10. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\n 
Luni17/30\r\n\r\n  Săptămîna XV după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 18-a). Mcţţ. Pistis, Elpis şi Agapis (Vera, Nadejda, Liubov) şi mama lor Sofia (137). Mcţţ. Teodota şi Agatoclia (230). Mcc. 156 ce au pătimit în Egipt (310). Cuvv. mcc. Pavel, Teodosie, Nicodim şi Serafim (1918). Cuv. mcţ. Irina (1931).Gal. II, 11-16. Lc. III, 19-22.\r\n\r\n 
\r\n

Octombrie (stil nou)

\r\n 

Marţi18/1\r\n\r\n  Cuv. Eumenie, ep. Gortinei (VII). Mcţ. Ariadna (II). Mcţţ. Sofia şi Irina (III). Mc. Castor. Mcc. Bidzin, Şavlu şi Elizbar (1660). Sf. sfţ. mc. Amfilohie, ep. de Krasnoiarsk (1937). Icoana Maicii Domnului „Vindecătoarea”. Gal. II, 21-III, 7. Lc. III, 23-IV, 1.
Miercuri19/2 Mcc. Trofim, Savatie şi Dorimedont (276). Mc. Zosima pustnicul (IV). Bncc. cnn. Teodor (1299) şi fiii David şi Constantin (1321). Bnc. cn. Igor de Cernigov (1147). Sf. sfţ. mc. Nil preotul (1938). Gal. III, 15-22. Lc. IV, 1-15.\r\n\r\n 
Joi20/3\r\n\r\n  M. mc. Eustatie, soţia sa Teopista şi fiii Agapie şi Teopist (118). Mcc. şi mărturisitorii Mihail şi Teodor (1245). Cuv. şi bnc. cn. Oleg de Briansk (1285).Gal. III, 23-IV, 5. Lc. IV, 16-22.  M. mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.
Vineri21/4\r\n\r\n  Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci. Ap. Codrat (130). Aflarea moaştelor sf. Dimitrie mitr. Rostovului (1752). Sff. Isaachie şi Meletie epp. Ciprului. Mc. Eusebie şi Prisc. Mc. Vasile (1937).Gal. IV, 8- 21. Lc. IV, 22-30. \r\n\r\nLa utrenie la cîntarea a 9-a se cîntă pripelele sărbătorii\r\n\r\nDupă otpustul liturghiei, preotul prin uşile împărăteşti, vine în faţa Crucii, o cădeşte de trei ori, în timpul căreia se cîntă troparul sărbătorii şi condacul. Apoi, preotul ia Cinstita Cruce şi prin uşile împărăteşti o duce în altar şi o aşează pe Sf. Masă. După închiderea uşilor împărăteşti este dusă la locul ei.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Sîmbătă22/5\r\n\r\n  Proor. Iona (sec. VIII î. Hr.). Sf. sfţ. mc. Foca, ep. de Sinope (117). Cuv. Macarie (XVII). Mc. Foca grădinarul (320). Sf. sfţ. mc. Teodosie de la Brazi (1694).I Cor. IV, 17-V, 5. Lc. IV, 31-36.  Sf. sfţ. mc.: Evr. IV, 14-V, 6. In. X, 9-16.\r\n\r\nDin această zi, pînă la înaintea-prăznuirii Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, se cîntă Octoihul. La utrenie cînd se cîntă slavoslovia cea mare “Deschide-voi gura mea…”.\r\n\r\n 
Duminică23/6\r\n\r\n  Duminica XV după Cincizecime. Glasul 6.Zămislirea cinstitului, slăvitului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan. Mcţ. Iraida fecioara (308). Mcţţ. Xantipa şi Polixenia (109). Proslăvirea sf. Inochentie, mitr. Moscovei (1977). Mcc. Andrei, Ioan, Petru şi Antonin (IX).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IV, Lc. XXIV, 1-12. Lit.- II Cor. IV, 6-15. Lc. V, 1-11. Înaintemergător.: Gal. IV, 22-31. Lc. I, 5-25.\r\n\r\n 
Luni24/7\r\n\r\n  Săptămîna XVI după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 19-a). Mcţ. Tecla întocmai cu Apostolii (I). Cuv. Coprie (530). Sf. Vladislav, regele Serbiei (1264). Cuv. Nicandru pustnicul (1581). Cuv. mc. Galaction (1612). Cuv. mc. Vitalie şi mcc. Vasile, Serghie şi Spiridon (1937).Gal. IV, 28-V, 10. Lc. IV, 37-44.  Mcţ. întocmai cu Apost.: II Tim. III, 10-15. Mt. XXV, 1-13.\r\n\r\n 
Marţi25/8\r\n\r\n  Cuv. Eufrosinia din Alexandria (V). Cuv. Serghie de Radonej (1392). Cuv. mc. Pafnutie egipteanul şi cei 546 de mucenici împreună cu el (III). Mutarea moaştelor sf. Gherman, arhiep. de Kazani (1592). Cuv. Dositeia zăvorîta, de la Kiev (1776). Sf. Nicolae mărt. (1941).Utr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- Gal. V, 11-21. Lc. V, 12-16. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Miercuri26/9\r\n\r\n  Ap. şi Ev. Ioan Teologul (înc.II). Sf. Tihon, patr. Moscovei şi a toată Rusia. Cuv. Efrem (1492). Sff. sfţţ. mcc. Atanasie, Alexandru şi Dimitrie preoţii, mcc. Ioan şi Nicolae (1937). Sf. sfţ. mc. Vladimir preotul (1939).Utr.– In. XXI, 15-25. Lit.- Gal. VI, 2-10. Lc. V, 33-39. Apost.: I In. IV, 12-19. In. XIX, 25-27; XXI, 24-25.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n27/10\r\n\r\n  Mc. Calistrat (304). Ap. Marcu, Aristarh şi Zinon (I). Cuv. Ignatie (963-975). Mcţ. Epiharis (284-305). Cuv. Savatie de la Soloveţ (1435). Sf. sfţ. mc. Petru, mitr. de Krutiţk (1937).\r\n\r\nEfes. I, 1-9. Lc. VI, 12-19.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n28/11\r\n\r\n   Cuv. Hariton mărturisitorul (350). Cuvv. Chiril şi Maria (1337). Soborul Cuvioşilor Părinţi de la Lavra din Kiev (peşterile apropiate). Cuv. Irodion (1541). Proor. Varuh (VI î. Hr.). Mcc. Alexandru, Alfeu, Zosima, Marcu păstorul, Nicon, Neon şi Iliodor (IV). Bnc. cn. Veaceslav al Cehiei (935).  Mcţ. Ana (1925). Cuv. mc. Ilarion (1937) şi  cuv. mcţ.Tatiana (1942).\r\n\r\nUtr.- Mt. IV, 25-V, 12. Lit.- Efes. I, 7-17. Lc. VI, 17-23. Cuvv.: II Cor. IV, 6-15. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Sîmbătă29/12\r\n\r\n  Cuv. Chiriac pustnicul (556). Mcc. Dada, Govdela şi Casdouas (IV). Cuv. Teofan cel Milostiv. Sf. sfţ. mc. Ioan, arhiep. de Riga (1934).I Cor. X, 23-28. Lc. V, 17-26.
Duminică30/13\r\n\r\n  Duminica XVI după Cincizecime. Glasul 7.Sf. sfţ. mc. Grigorie ep., luminătorul Armeniei celei Mari (335). Mcţţ. Ripsimia, Gaiani şi cele 35 de sf. fecioare (IV). Sf. Mihail mitr. Kievului (992). Sf. sfţ. mc. Procopie (1918). Mcc. Petru, Veaceslav, Simeon, Petru, Vasile, Serafim, Alexandra, Alexie, Matei şi Apolinaria (1937).\r\n\r\nUtr.- Evgh. V, Lc. XXIV, 12-35. Lit.- II Cor. VI, 1-10. Lc. VI, 31-36. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.\r\n\r\n                        

Octombrie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Luni1/14\r\n\r\n  Săptămîna XVII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 20-a). Acoperămîntul Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria. Pomenirea tuturor sfinţilor care s-au proslăvit pe pămîntul Moldovei. Ap. Anania din cei 70 (I). Cuv. Roman Melodul (556). Cuv. Sava (1461). Mcţ. Domnina (IV). Icoana Maicii Domnu­lui de la Mănăstirea Hîrbovăţ.Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit. – Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.
Marţi2/15\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Ciprian, mcţ. Iustina şi mc. Teoctist (304). Fericitul Andrei cel nebun pentru Hristos (936). Cuv. Casian (1504). Mcc. David şi Constantin (740).Pentru luni: Efes. I, 22-II, 3. Lc. VI, 24-30. Pentru marţi: Efes. II, 19-III, 7. Lc. VI, 37-45. Irh.: I Tim. I, 12-17. In. X, 9-16.\r\n\r\n 
Miercuri3/16\r\n\r\n  Sff. sfţţ. mcc. Dionisie Areopagitul, ep. Atenei, Rustic preotul şi Elefterie diaconul (96). Cuv. Ioan Hozevitul, ep. Cezareei (VI). Cuv. Dionisie zăvorîtul, de la Pecersca (XV). Sf. Agatanghel mărt., mitr. Iaroslavului (1928).Efes. III, 8-21. Lc. VI, 46-VII, 1. Sff. sfţţ. mcc.: Fapte XVII, 16-34. Mt. XIII, 44-54.\r\n\r\n 
Joi4/17\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Ierotei, ep. Atenei (I). Aflarea moaştelor sff. Gurie, arhiep. de Kazani şi Varsonufie, ep. de Tveri (1595). Mcţ. Domnina şi fiicele ei Verina şi Proscoda (305-306). Mcc. Gaiu, Faust, Eusebie, Herimon diaconii (III). Cuv. Pavel cel Simplu (IV). Cuvv. Eladie şi Onisim de la Pecersca (XII-XIII). Sff. sfţţ. mcc. Dimitrie, Nicolae, Mihail, Iacov şi Tihon preoţii (1937).Efes. IV, 14-19. Lc. VII, 17-30.\r\n\r\n 
Vineri5/18\r\n\r\n  Mcţ. Haritina (304). Sf. Petru, Alexie, Iona, Macarie, Filip, Iov, Ermoghen, Tihon, Petru, Filaret, Inochentie şi Macarie mitrr. Moscovei şi a toată Rusia. Cuvv. Damian (1071), Ieremia (1070) şi Matei (1085) de la Pecersca. Cuv. Haritina (1281). Sf. sfţ. mc. Dionisie, ep. Alexandriei (264-265). Mcţ. Mamelhta persana (344). Cuv. Gavriil mărt. (1959).Efes. IV, 17-25. Lc. VII, 31-35. Irh.: Evr. XIII, 17-21. Mt. V, 14-19.\r\n\r\n 
Sîmbătă6/19\r\n\r\n  Ap. Toma (I). Sf. sfţ. mc. Ioan preotul (1937).Utr.- In. XXI, 15-25. Lit.- I Cor. XIV, 20-25. Lc. V, 27-32. Apost.: I Cor. IV, 9-16. In. XX, 19-31.
Duminică7/20\r\n\r\n  Duminica XVII după Cincizecime. Glasul 8.Mcc. Serghie şi Vah (290-303). Cuv. Serghie de la Pecersca (XIII). Aflarea moaştelor cuv. Martinian (1513). Mcc. Iulian preotul şi Chesarie diaconul (I). Mcţ. Pelaghia din Tars (290). Mc. Polihronie preotul (IV).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VI, Lc. XXIV, 36-53. Lit.- II Cor. VI, 16-VII, 1. Lc. VII, 11-16. Mcc.: Evr. XI, 33-XII, 2. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n                      
Luni8/21\r\n\r\n  Săptămîna XVIII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 21-a). Cuv. Pelaghia (457). Cuv. Dositei (1482). Cuv. Trifon (1612). Cuv. Taisia (IV). Sf. Pelaghia fecioara (303). Sff. sfţţ. mcc. Dimitrie arhiep. şi Ioan diaconul, cuvv. mcc. Ambrozie şi Pahomie, cuv. mcţ. Tatiana, mc. Nicolae (1937).Efes. IV, 25-32. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\n 
Marţi9/22\r\n\r\n  Ap. Iacov al lui Alfeu (I). Cuvv. Andronic şi Atanasia soţia sa (V). Drept. Avraam şi Lot rudenia lui (2000 î. Hr.). Cuv. Petru Galatul (IX). Mcc. Iuventin şi Maxim (361-363); Sff. sfţţ. mcc. Constantin şi Pe­­­tru preoţii (1918).Utr.- In. XXI, 15-25. Lit.- Efes. V, 20-26. Lc. VIII, 1-3. Apost.: I Cor. IV, 9-16. Lc. X, 16-21.\r\n\r\n 
Miercuri10/23\r\n\r\n  Mcc. Evlampie şi Evlampia (303-311). Cuv. Ambrozie de la Optina (1891). Cuv. Vasian (V). Sf. Amfilohie ep. de Vladimir-Volînsk (1122). Fericitul Andrei cel nebun pentru Hristos din Totemsk (1673). Cuv. Teofil mărt. (VIII).Efes. V, 25-33. Lc. VIII, 22-25. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Joi11/24\r\n\r\n  Ap. Filip, unul din cei şapte diaconi (I). Cuv. Teofan mărt.; scriitorul de canoane, ep. Niceei (850). Mcţţ. Zinaida şi Filonila (I). Cuv. Teofan de la Pecersca (XII). Cuv. Leon de la Optina (1841). Sff. sfţţ. mcc. Filaret şi Alexandru preoţii (1918). Icoana Maicii Domnului de la Noul-Neamţ.Utr.– Lc. I, 39-49; 56. Lit.– Efes. V, 33-VI, 9. Lc. IX, 7-11. Născătoarei: Flp. II, 5-11, Lc. X, 38-42; XI, 27-28. Ap.: Fapte VIII, 26-39. Lc. X, 1-21.\r\n\r\n 
Vineri12/25\r\n\r\n  Mcc. Prov, Tarah şi Andronic (304). Cuv. Cosma ep. de Maiuma, scriitorul de canoane (787). Mcţ. Domnica (286). Cuv. Amfilohie (1452). Sf. Ioan mărt. (1930).Efes. VI, 18-24. Lc. IX, 12-18.  Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.
Sîmbătă13/26\r\n\r\n  Icoana Maicii Domnului „Portăriţa” (de la mănăstirea Iveron). Mcc. Carp, Agathodor şi Agathonica (251). Mc. Florenţiu (I-II). Mc. Veniamin diaconul (421-424). Cuv. Veniamin de la Pecersca (XIV). Cuv. Nichita mărt. (838). M. mcţ. Zlata (Hrisa).Sff. sfţţ. mcc. Inochentie şi Nicolae preoţii (1937). Aflarea moaştelor sf. sfţ. mc. Tadeu, arhiep. de Tveri (1993).Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- I Cor. XV, 39-45. Lc. VI, 1-10 . Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Duminică14/27\r\n\r\n  Duminica XVIII după Cincizecime. Glasul 1.Pomenirea Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic (787). Cuv. Maica noastră Parascheva, apărătoarea Moldovei (XI). Mcc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Celsie (54-68). Mc. Silvan preotul din Gaza (IV). Mc. Mihail (1921). Cuv. mc. Maximilian (1938).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VII, In. XX, 1-10. Lit.- II Cor. IX, 6-11. Lc. VIII, 5-15. Sf. Părinţi: Evr. XIII, 7-16. In. XVII, 1-13. Cuv.: I Cor. IX, 2-12. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\nSlujba Învierii din Octoih se cîntă împreună cu slujba Sf. Părinţi şi a cuvioasei Parascheva.\r\n\r\n 
Luni15/28\r\n\r\n  Săptămîna XIX după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 22-a). Cuv. mc. Luchian, preotul din Antiohia (312). Cuv. Eftimie cel Nou (889). Sf. Sabin ep. Cataniei (760). Sf. Ioan ep. de Suzdal (1373). Sf. sfţ. mc. Simeon preotul (1918) Sf. Atanasie mărt. ep. de Kovrovsk (1962). Icoana Maicii Domnului „Sporitoarea grînelor”.Flp. I, 1-7. Lc. IX, 18-22. \r\n\r\n 
Marţi16/29\r\n\r\n  Mc. Longhin Sutaşul  (I). Cuv. Longhin, portarul de la Pecersca (XIII-XIV). Sff. sfţţ. mcc. Evghenie (1937) şi Alexie (1938).Flp. I, 8-14. Lc. IX, 23-27. Mc.: II Tim. II, 1-10. Mt. XXVII, 33-54.
Miercuri17/30\r\n\r\n  Proor. Osea (820 î. Hr. ). Cuv. mc. Andrei Criteanul (767). Mcc. doctori fără de arginţi  Cosma şi Damian din Arabia şi fraţii lor mcc. Leontie, Antim şi Euprepie (287). Mutarea moaştelor dreptului Lazăr, cel înviat a patra zi din morţi (898). Sff. sfţţ. mcc. Neofit şi Anatolie preoţii şi cuvv. mcc. Iachint şi Calist (1918). Sf. sfţ. mc. Alexandru arhiep. de Semipalatinsc (1937). Cuv. Antonie (1611). Icoana Maicii Domnului „Izbăvitoarea”.Flp. I, 12-20. Lc. IX, 44-50.\r\n\r\n 
Joi18/31\r\n\r\n  Ap. şi Ev. Luca (I). Cuv. Iulian (IV). Mc. Marin (IV). M. mcţ. Zlata (Hrisa)(1795). Aflarea moaştelor cuv. Iosif egumenul de Voloţk (2001). Sff. sfţţ. mcc. Andrei, Serghie, Nicolae, Serghie preoţii şi mcţ. Elisabeta (1937).Utr.- In. XXI, 15-25. Lit.-  Flp. I, 20-27. Lc. IX, 49-56. Apost.: Col. IV, 5-9, 14, 18. Lc. X, 16-21.\r\n\r\n 
\r\n

Noiembrie (stil nou)

\r\n 

Vineri19/1\r\n\r\n  Proor. Ioil (a. 800 î. Hr.). Mc. Uar (307). Mutarea moaştelor cuv. Ioan de la Rîla (1238). Fericita Cleopatra (327) şi fiul ei Ioan (320). Sf. sfţ. mc. Sadot ep. Persiei şi cei 128 de mucenici împreună cu el (342).Flp. I, 27-II, 4. Lc. X, 1-15.\r\n\r\n 
Sîmbătă20/2\r\n\r\n  Pomenirea celor adormiţi. M. Mc. Artemie (362). Sff. sfţţ. mcc. Zosima, Ioan, Nicolae, Leonid, Alexandru preoţii, Mihail şi Petru diaconii şi mc. Pavel (1937).I Cor. XV, 58-XVI, 3. Lc. VII, 1-10. Pentru adormiţi: I Tes. IV, 13-17. In. V, 24-30.\r\n\r\nSlujba se săvîrşeşte din Octoih şi Mineu.\r\n\r\n 
Duminică21/3 Duminica XIX după Cincizecime. Glasul 2.Cuv. Ilarion cel Mare (371-372). Cuv. Ilarion de la Pecersca (XI). Cuvv. Teofil şi Iacov (1412). Sff. sfţţ. mcc. Arcadie ep. Ecaterinburgului, Anatolie şi Nicandru preoţii, şi mc. Ciprian. Sff. sfţţ. mcc. Damian arhiep. de Kursk, Constantin, Serghie, Vasile, Teodor, Vladimir, Nicolae, Ioan, Vasile, Alexandru, Dimitrie, Alexie preoţii şi mc. Sofronie (1937).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VIII, In. XX, 11-18. Lit.- II Cor. XI, 31-XII, 9. Lc. XVI, 19-31. Cuv.: II Cor. IX, 6-11. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Luni22/4\r\n\r\n  Săptămîna XX după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 23-a). Icoana Maicii Domnului din Kazani. Sf. Averchie întocmai cu apostolii, ep. Ierapolei (167). Sfinţii 7 tineri din Efes (250; 408-450). Mcc. Alexandru ep., Iraclie ostaşul şi mcţţ. Ana, Elisabeta, Teodota şi Glicheria (II-III).Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Flp. II, 12-16. Lc. X, 22-24.  Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Marţi23/5\r\n\r\n  Ap. Iacov, fratele Domnului (68). Sf. Ignatie, patr. Constantinopolului (877-878). Cuv. Iacov (1540). Cuv. Elisei (1250). Sff. sfţţ. mcc. Nicolae, Vladimir, Alexandru, Nico­lae, Emilian şi Sozont preoţii (1937).Flp. II, 16-23. Lc. XI, 1-10. Apost.: Gal. I, 11-19. Mt. XIII, 54-58.\r\n\r\n 
Miercuri24/6 Icoana Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor necăjiţi”. Mc. Areta şi cei 4299 de mucenici (523). Mcc. Lavrentie, Alexie (1918). Cuvv. Areta (XII), Sisoe (XIII) şi Teofil de la Pecersca (XII-XIII). Sf. Atanasie patr. Constantinopolului (1311).  Mcţ. Sinclitichia şi cele două fiice ale ei (VI).Utr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Flp. II, 24-30. Lc. XI, 9-13. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Joi25/7\r\n\r\n  Mcc. Marcian şi Martirie (355). Mc. Anastasie (III). Dreapta Tavita (I). Cuvv. Martirie diac., şi Martirie zăvor., de la Kievo-Pecerska (XIII-XIV). Cuv. Matroana  mărt. (1963).Flp. III, 1-8. Lc. XI, 14-23. Mc.: Efes. IV, 7-13. Mt. X, 1-8.
Vineri26/8\r\n\r\n  M. Mc. Dimitrie, Izvorîtorul de Mir (306). Pomenirea cutremurului ce a avut loc în Constantinopol (740). Mc. Lup (306). Cuv. Teofil, arhiep. Novgorudului (1482). Cuv. Atanasie (814). Cuv. Dimitrie (Basarabov)(1685).Utr.- Mt. X, 16-22. Lit.- cutremurului: Evr. XII, 6-13, 25-27. Mt. VIII; 23-27. Flp. III, 8-19. Lc. XI, 23-26. M. Mc.: II Tim. II, 1-10. In. XV, 17-XVI, 2.\r\n\r\n 
Sîmbătă27/9\r\n\r\n  Mc. Nestor de la Tesalonic (306). Mcţţ. Capitolina şi Erotiida (304). Mc. Marcu. Cuv. Nestor Cronicarul, de la Pecersca (1114).II Cor. I, 8-11. Lc. VIII, 16-21. Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.
Duminică28/10\r\n\r\n  Duminica XX după Cincizecime. Glasul 3.Mcţ. Parascheva (III). Mcc. Terentie şi Neonila şi fiii lor Nita, Sarvil, Ierax, Teodul, Fota, Vil şi Evnichie (249-250). Sf. sfţ mc. Chiriac patr. Ierusalimului (363). Sf. sfţ. mc. Neofit ep. (VII). Cuv. Iov egumenul de Poceaev (1651). Cuv. Ştefan Sinaitul, scriitorul de canoane (IX). Cuv. Ioan Hozevitul, ep. Cezareei (VI). Sf. Dimitrie, mitr. Rostovului (1709). Sf. Arsenie I, arhiep. Serbiei (1266).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IX, In. XX, 19-31. Lit.- Gal. I, 11-19. Lc. VIII, 26-39. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n29/11\r\n\r\n  Săptămîna XXI după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 24-a). Cuv. mcţ. Anastasia Romana (III). Cuv. Avramie şi Fericita Maria, rudenia sa (360). Mc. Claudiu, Asterie, Neon şi Feonila (285). Cuv. Ana (826). Mcc. Nicolae, Cosma, Victor, Naum, Filip, Ioan, Pavel, Andrei, Vasile, Alexie, Ioan şi Agata (1918). Mcţ. Anastasia (1937). Mc. Leonid (1941).\r\n\r\nFlp. IV, 10-23. Lc. XI, 29-33. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.
Marţi\r\n\r\n30/12\r\n\r\n   \r\n\r\nSf. sfţ. mc. Zinovie ep. Egheilor şi sora lui mcţ. Zinovia (285). App. Terţiu, Marcu, Iust şi Artema din cei 70 (I). Sf. sfţ. mc. Marcian ep. Siracuzei (II). Mcţ. Evtropia (250). Mcţ. Anastasia (III). Mc. Matei diaconul (1942).\r\n\r\nCol. I, 1-2, 7-11. Lc. XI, 34-41.\r\n\r\n 
Miercuri31/13\r\n\r\n  App. Stahie, Amplie, Urban, Narcis, Apeles şi Aristobul din cei 70 (I). Mc. Epimah (250). Mc. Pes. Cuvv. Spiridon şi Nicodim prescurarii de la Pecersca (XII). Mcc. Vsevolod, Alexandru, Serghie, Alexie, Vasile, Petru, Anatolie, Eufrosin, Iacov (1937). Cuv. mc. Inochentie (1938).Col. I, 18-23. Lc. XI, 42-46.\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n 

Noiembrie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Joi\r\n\r\n1/14\r\n\r\n  Sf. Cosma şi Damian, Doctori fără de arginţi, şi mama lor Teodota (III). Mcţţ. Chiriena şi Iuliana (305-311). Mc. Ermingheld cn. Goţilor (586). Mcc. Alexandru şi Teodor (1918). Mcc. Alexandru, Dimitrie şi mcţ. Elisabeta (1937).\r\n\r\nCol. I, 24-29. Lc. XI, 47-XII, 1. Doctori fără de arginţi: I Cor. XII, 27-XIII, 8. Mt. X, 1, 5-8.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n2/15\r\n\r\n  Mcc. Achindin, Pigasie, Elpidifor, Anempodist (341-345). Cuv. Marchian (388). Mcc. Constantin şi Anania (1918).\r\n\r\nCol. II, 1-7. Lc. XII, 2-12. Mc.: Efes. VI, 10-17. Mt. X, 16-22.
Sîmbătă\r\n\r\n3/16\r\n\r\n  Mcc. Achepsima ep., Iosif preotul şi Aitala diaconul (IV). Înnoirea bisericii m. mc. Gheorghe din or. Lidda (IV). Dreapta Snandulia (IV). Mcc. Vasile, Petru, Vasile, Alexandru, Vladimir, Serghie, Nicolae, Vichentie, Ioan, Petru, Alexandru, Pavel, Cosma, Simeon (1937). Mcţ. Evdochia (1938). Mcc. Atic, Agapie, Evdoxie, Caterie, Istucarie, Pactovie şi Nictopolion (320).\r\n\r\nII Cor. III, 12-18. Lc. IX, 1-6. Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n4/17\r\n\r\n  Duminica XXI după Cincizecime. Glasul 4.\r\n\r\nCuv. Ioanichie cel Mare (846). Sff. sfţţ. mcc. Nicandru, ep. Mirei şi Ermeu preotul (I). Cuv. Nicandru (XVI). Cuv. Mercurie de la Pecersca (XIV).\r\n\r\nUtr.- Evgh. X, In. XXI, 1-14. Lit.- Gal. II, 16-20. Lc. VIII, 41-56. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. IV, 25-V, 12.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n5/18\r\n\r\n  Săptămîna XXII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 25-a).\r\n\r\nMcc. Galaction şi Epistimia (III). App. Patrov, Erm, Lin, Gaiu şi Filolog din cei 70 (I). Sf. Iona, arhiep. Novgorodului (1470). Sf. Grigorie, arhiep. Alexandriei (IX).\r\n\r\nCol. II, 13-20. Lc. XII, 13-15, 22-31.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n6/19\r\n\r\n  Sf. Pavel, patr. Constantinopolului (350). Cuv. Luca de la Pecersca (XIII). Cuv. Varlaam (XVI). Sf. Gherman arhiep. de Kazani (1567). Mcţţ. Tecusa, Alexan­dra, Polactia, Claudia, Eufrosinia, Atanasia şi Matroana (III). Sf. sfţ. mc. Nichita ep., Anatolie, Arsenie, Nicolae şi Constantin preoţii. Cuvv. mcc. Varlaam, Gavriil. Cuvv. mcţţ. Nina şi Serafima (1937).\r\n\r\nCol. II, 20-III, 3. Lc. XII, 42-48. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. Lc. XII, 8-12.
 \r\n\r\nMiercuri\r\n\r\n7/20\r\n\r\n   \r\n\r\nSfinţii 33 de mucenici din Melitina: Ieron, Isihie, Nicandru, Atanasie şi ceilalţi (III). Cuv. Lazăr (1053). Cuv. Zosima (1550). Mc. Teodot (303). Mcc. Melasip, Casinia şi fiul lor Antonin (363).\r\n\r\nCol. III, 17-IV, 1. Lc. XII, 48-59. Pentru joi: Col. IV, 2-9. Lc. XIII, 1-9. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2.  Mt. IV, 25-V, 12.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n8/21\r\n\r\n  Soborul Arhanghelului Mihail şi celorlalte Puteri cereşti. Sf. Arhangheli Gavriil, Rafail, Uriil, Selafiil, Iegudiil, Varahiil şi Ieremiil.\r\n\r\nUtr.- Mt. XIII, 24-30, 36-43. Lit.- Sf. Arh.: Evr. II, 2-10. Lc. X, 16-21.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n9/22\r\n\r\n  Mcc. Onisifor şi Porfirie (284-305). Cuv. Matroana (492). Cuv. Teoctista (881). Mc. Antonie (V). Cuv. Ioan Colov (V). Cuv.  Onisifor de la Pecersca (1148). Sf. Nectarie mitr. Pentapolei, făcătorul de minuni de la Eghina (1920). Sff. sfţţ. mcc. Partenie ep., Constantin, Dimitrie, Nestor, Teodor, Constantin, Victor, Ilie, Pavel preoţii, Iosif diaconul şi cuv. mc. Alexie (1937). Icoana Maicii Domnului „Grabnică Ascultătoare”.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Col. IV, 10-18. Lc. XIII, 31-35. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n10/23\r\n\r\n  App. Erast, Olimp, Rodion, Sosipatru, Cuart şi Terţiu din cei 70 (I). Cuvv. mcc. Nifont, Alexandru (1931). Sf. sfţ mc. Procopie arhiep. Hersonului şi mcc. Dionisie, Ioan şi Petru preoţii. Sff. sfţţ. mcc. Augustin arhiep. de Caluga şi  Ioan preotul, cuvv. mcc. Ioanichie şi Serafim, mcc. Alexie, Apolon şi Mihail (1937). Cuv. Teoctirist  cel din Simbole.\r\n\r\nII Cor. V, 1-10. Lc. IX, 37-43. \r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n11/24\r\n\r\n  Duminica XXII după Cincizecime. Glasul 5.\r\n\r\nM. Mc. Mina (304). Mcc. Victor şi Ştefanida (II). Mc. Vichentie (304). Cuv. Teodor Studitul mărt. (826). Cuv. Martirie (XVII). Fericitul Maxim cel nebun pentru Hristos de la Moscova (1434). Sf. sfţ. mc. Evghenie preotul (1937).\r\n\r\nUtr.- Evgh. XI, In. XXI, 15-25. Lit.- Gal. VI, 11-18. Lc. X, 25-37.  Mc.:  Efes. VI,  10-17. Mt. X, 32-33, 37-38; XIX, 27-30. Cuv.: Evr. XIII, 17-21. Mt. IV, 25-V, 12.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n12/25\r\n\r\n  Săptămîna XXIII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 26-a). Sf. Ioan cel Milostiv, patr. Alexandriei (620). Cuv. Nil pustnicul (V). Fericitul Ioan de la Rostov (1580). Mcc. Constantin, Vladimir, Alexandru, Matei, Dimitrie (1937). Mc. Boris (1942).\r\n\r\nI Tes. I, 1-5. Lc. XIV, 12-15. Pentru marţi: I Tes. I, 6-10. Lc. XIV, 25-35. Irh.: Evr. IV, 14-V, 6. Lc. VI, 17-23. \r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n13/26\r\n\r\n  Sf. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului (407). Mcc. Antonin, Nichifor şi Gherman (308). Mcţ. Maneta (308).\r\n\r\nUtr.- In. X, 1-9. Lit.- Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.\r\n\r\nLăsatul secului pentru Postul Naşterii Domnului.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n14/27\r\n\r\n  Ap. Filip (I). Sf. Grigorie Palama, arhiep. Tesalonicului (1357). Cuv. Filip (1527). Dreptcredinciosul împărat Iustinian (565) şi împărăteasa Teodora (548). Mc. Teodor şi Serghie (1941).\r\n\r\nUtr. – In. XXI, 15-25. Lit. –I Tes. II, 1-8. Lc. XV, 1-10. Ap.: I Cor. IV, 9-16. In. I, 43-51. \r\n\r\n 
 \r\n\r\nJoi\r\n\r\n15/28\r\n\r\n   \r\n\r\nCuv. Paisie de la Neamţ (1794). Mcc. mărt. Gurie, Samon (299-306) şi Aviv (322). Mc. Dimitrie (307). Mcc. Elpidie, Marcel şi Evstohie (361-363). Mcc. Nicolae, Petru, Grigorie şi Nichita (1937).\r\n\r\nUtr. –Mt. XI, 27-30. Lit. – I Tes. II, 9-14. Lc. XVI, 1-9. Cuv.: Gal. V, 22-VI; 2. Mt. IV; 25-V, 12.  Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XII, 8-12. \r\n\r\nÎnceputul Postului Naşterii Domnului.\r\n\r\n 
 \r\n\r\nVineri\r\n\r\n16/29\r\n\r\n   \r\n\r\nAp. şi Ev. Matei (60). Dreptul Fulvian cn. Etiopiei (I). Sf. sfţ. mc. Filumen (1979). Mcc. Teodor, Anania şi Mihail (1929). Mcc. Ioan, Nicolae, Victor, Vasile, Macarie, Mihail, Pantelimon (1937). Mc. Dimitrie (1938).\r\n\r\nUtr.- In. XXI, 15-25. Lit.- I Tes. II, 14-19. Lc. XVI, 15-18; XVII, 1-4. Ap.: I Cor. IV, 9-16. Mt. IX, 9-13.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n17/30\r\n\r\n  Sf. Grigorie, ep. Neocezareii (266-270). Cuv. Nicon, egumenul de la Radonej (1426). Cuv. Lazăr iconograful (857).\r\n\r\nII Cor. VIII, 1-5. Lc. IX, 57-62. Irh.: I Cor. XII, 7-11. Mt. X, 1-8.
  \r\n

Decembrie (stil nou)

\r\n 

 \r\n\r\nDuminică\r\n\r\n18/1\r\n\r\n   \r\n\r\nDuminica XXIII după Cincizecime. Glasul 6.\r\n\r\nMc. Platon (302). Mcc. Roman diaconul şi pruncul Varul (303). Mcc. Zaheu diaconul şi Alfeu citeţul (303). Sf. Nicolae mărt. (1948).\r\n\r\nUtr.- Evgh. I, Mt. XXVIII, 16-20. Lit.- Efes. II, 4-10. Lc. XII, 16-21.\r\n\r\n                         
Luni\r\n\r\n19/2\r\n\r\n  Săptămîna XXIV după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 27-a). Proor. Avdie (sec. IX î. Hr.). Mc. Iliodor (273). Cuvv. Varlaam şi Ioasaf,  împ. Indiei şi tatăl său Avenir (IV). Cuv. Ilarion (875). Cuv. Varlaam de la Pecersca (1065). Sf. Filaret, mitr. Moscovei (1867).\r\n\r\nI Tes. II, 20-III, 8. Lc. XVII, 20-25.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n20/3\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Cuv. Grigorie Decapolitul (816). Sf. Proclu, arhiep. Constantinopolului (446-447). Mcc. Eustatie şi Anatolie (312). Sff. sfţţ. mcc. Nirs ep. şi Iosif ucenicul lui, Ioan, Saverie, Isachie şi Ipatie epp. Persiei; mcc. Azata scopitul, Sasonie, Tecla, Ana şi alţii ce au pătimit în Persia (343). Cuv. Diodor (1633).\r\n\r\nI Tes. III, 9-13. Lc. XVII, 26-37. Pentru miercuri: I Tes. IV, 1-12. Lc. XVIII, 15-17, 26-30. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Intrării, în zilele săptămînii, Octoihul nu se cîntă.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n21/4\r\n\r\n  Intrarea în Biserică a Preasfintei Stăpînei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria.\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\nLa utrenie, după Evanghelie şi psalmul 50 – “Slavă…”, gl. 2 “Astăzi, biserica cea însufleţită…”, “Şi acum…” – aceeaşi. La cîntarea  a 9-a se cîntă pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie Axionul praznical (pînă la odovanie).        \r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Naşterii Domnului, la utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare, catavasia “Hristos se naşte…”.\r\n\r\n 
 \r\n\r\nJoi\r\n\r\n22/5\r\n\r\n   \r\n\r\nDupă-prăznuirea Intrării în Biserică. App. Filimon, Arhip şi Onisim din cei 70 şi mcţ. Apfia (I). Mc. Procopie citeţul (303). Mcţ. Cecilia şi mcc.Valerian, Tiburtie şi Maxim (230). Mc. Meningnu (250). Dreptul Mihail ostaşul (866). Cuv. Parascheva mărt. (1953).\r\n\r\nI Tes. V, 1-8. Lc. XVIII, 31-34. App.: Filim. I, 1-25. Lc. X, 1-15.\r\n\r\n 
 \r\n\r\nVineri\r\n\r\n23/6\r\n\r\n   \r\n\r\nSf. Amfilohie, ep. de Iconiu (394). Sf. Grigorie, ep. Tacragantenilor (VI-VII). Sf. Mitrofan, ep. de Voronej (1703). Bnc. cn. Alexandru Nevski (1263). Mc. Sisinie, ep. Cizicului (III). Mc. Teodor din Antiohia (IV). Cuv. mcţ. Serafima (1931).\r\n\r\nI Tes. V, 9-13, 24-28. Lc. XIX, 12-28.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n24/7\r\n\r\n  M. mc. Mercurie (III). M. mcţ. Ecaterina (305-313). Mcţ. Augusta şi mcc. Porfirie, Stratilat şi cei 200 de ostaşi (305-313). Cuv. Simeon (1562). Mcc. Alexandru, Alexei, Ioan, Cornilie şi Mitrofan preoţii (1937).\r\n\r\nII Cor. XI, 1-6. Lc. X, 19-21. Mc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n25/8\r\n\r\n  Duminica XXIV după Cincizecime. Glasul 7.\r\n\r\nOdovania Praznicului Intrării în biserică a Maicii Domnului.\r\n\r\nSff. sfţţ. mcc. Clement, ep. Romei (101) şi Petru, arhiep. Ale­xandriei (311). Cuv. Petru cel tăcut (429). Cuv. mcţ. Magdalena (1931).\r\n\r\nUtr.- Evgh. II, Mc. XVI, 1-8. Lit.- Efes. II, 14-22. Lc. XIII, 10-17. Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.\r\n\r\n \r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n26/9\r\n\r\n  Săptămîna XXV după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 28-a). Cuv. Alipie Stîlpnicul (640). Cuv. Iacov pustnicul (457). Cuv. Stelian Paflagonitul (V-VI). Sf. Inochentie ep. de Irkutsk (1731). Sf. sfţ. mc. Nazarie preotul (1937).\r\n\r\nII Tes. I, 1-10. Lc. XIX, 37-44.\r\n\r\nDin această zi, pînă la 20 decembrie, în zilele săptămînii se cîntă Octoihul.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n27/10\r\n\r\n  Icoana Maicii Domnului „Oranta” („Znamenie”). M. mc. Iacov Persul (421). Cuv. Paladie (VI-VII). Cuv. Roman (V). Sf. Iacov ep. Rostovului (1392). 17 cuvv. mcc. monahi ce au pătimit în India (IV). Sf. sfţ. mc.  Boris (1937).\r\n\r\nUtr.- Lc. I, 39-49, 56. Lit.- II Tes. I, 10-II, 2. Lc. XIX, 45-48. Născăt. de Dumnezeu: Evr. IX, 1-7. Lc. X, 38-42; XI, 27-28.  M. mc.: Efes. VI, 10-17. In. XV, 1-7.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n28/11\r\n\r\n  Cuv. mc. şi mărt. Ştefan cel Nou (767). Mc. Irinarh (303). Mcc. Ştefan, Vasile, Grigorie, Grigorie, Ioan şi alţii (VIII). Sf. sfţ. mc. Serafim Ciciagov (1937).\r\n\r\nII Tes. II, 1-12. Lc. XX, 1-8. Cuv. mc.: II Tim. I, 8-18. Mt. X, 23-31.
Joi\r\n\r\n29/12\r\n\r\n  Mc. Paramon şi cei 370 de mucenici (250). Mc. Filumen (274). Cuv. Acachie Sinaitul (VI). Sf. sfţ. mc. Aviv ep. (VI). Cuv. Nectarie de la Pecersca (XII). Mc. Serghie preotul (1941).\r\n\r\nII Tes. II, 13-III, 5. Lc. XX, 9-18.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n30/13\r\n\r\n  Ap. Andrei cel Întîi Chemat (62). Sf. Frumentie arhiep. Etiopiei (380). Mc. Ioan preotul (1937).\r\n\r\nUtr.- Mt. IV, 18-23. Lit.- II Tes. III, 16-18. Lc. XX, 19-26. Apost.: I Cor. IV, 9-16. In. I, 35-51.\r\n\r\n \r\n\r\n 

Decembrie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Sîmbătă\r\n\r\n1/14\r\n\r\n  Proor. Naum (sec. VII î. Hr.). Dreptul Filaret cel Milostiv (792). Mc. Anania Persul. Gal. I, 3-10. Lc. XII, 32-40. Drept: Col. III, 12-16. Lc. VI, 31-36.
Duminică\r\n\r\n2/15\r\n\r\n  Duminica XXV după Cincizecime. Glasul 8.\r\n\r\nProor. Avacum (sec. VII  î. Hr.). Cuv. Atanasie zăvorîtul de la Pecersca (1176). Cuvv. Ioan, Iraclemon, Andrei şi Teofil (IV). Mcţ. Miropa (251). Cuv. Ise (Iesei) ep. (VI). Cuv. Vera mărt. (1932). \r\n\r\nUtr.- Evgh. III, Mc. XVI, 19-20. Lit.- Efes. IV, 1-6. Lc. XVIII, 18-27. (Duminica 30-a).\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n3/16\r\n\r\n  Săptămîna XXVI după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 29-a). Proor. Sofonie (635-605 î. Hr.). Cuv. Teodul de la Ţaregrad (440). Cuv. Ioan cel tăcut, ep. Coloniei. Sf. sfţ. mc. Teodor, arhiep. Alexandriei (606). Cuv. Gheorghe de la Cernica. Cuv. Sava de Storojevsc (1407). Sf. Gheorghe mărt. (1960)\r\n\r\nI Tim. I, 1-7. Lc. XX, 27-44. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. IV, 25-V, 12.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n4/17\r\n\r\n  M. mcţ. Varvara şi mcţ. Iuliana (306). Cuv. Ioan Damaschin (780). Sf. Ghenadie, arhiep. Novgorodului (1505). Cuv. Ioan, ep. Polivatului (VIII). Mcc. Alexie, Ioan,  Alexandru şi Nicolae preoţii şi Vasile diaconul (1918). Mcţţ. Ecaterina, Chira şi cuv. mcţ. Anastasia (1937).\r\n\r\nUtr.- Mt. XXV, 1-13. Lit.- I Tim. I, 8-14. Lc. XXI, 12-19. M. mc.: Gal. III, 23-29. Mc. V, 24-34.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n5/18\r\n\r\n  Cuv. Sava cel Sfinţit (532). Sf. Gurie, arhiep. de Kazani (1563). Mc. Anastasie. Cuvv. Carion monahul şi fiul lui Zaharia egiptenii (IV). Mc. Ilie preotul (1932). Cuv. mc. Ghenadie (1941). Sf. Serghie mărt. (1950).\r\n\r\nUtr.– Lc. VI, 17-23. Lit.- I Tim. I, 18-20; II, 8-15. Lc. XXI, 5-7, 10-11, 20-24. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Minune făcînd a mîntuit pe popor…”- irmosul din canonul al doilea al Naşterii Domnului.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n6/19\r\n\r\n  Sf.  Nicolae, arhiep. Mirei Lichiei, făcătorul de Minuni (345).\r\n\r\nUtr.- In. X, 9-16. Lit.- Irh.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.
Vineri\r\n\r\n7/20\r\n\r\n  Sf. Ambrozie, ep. Mediolanului (397). Cuv. Nil (1554). Cuv. Antonie (1556). Cuv. Ioan postitorul (XII). Mc. Atinodor (304). Cuv. Pavel. Mcţ. Filoteia de la Curtea de Argeş (1060).\r\n\r\nPentru joi: I Tim. III, 1-13. Lc. XXI, 28-33.  Pentru vineri: I Tim. IV, 4-8, 16. Lc. XXI, 37-XXII, 8.  Mcţ.: Gal. III, 23-IV, 2. Mt. V, 14-19.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n8/21\r\n\r\n  Cuv. Patapie (VII). Cuv. Chiril (1367). App. Sostene, Apolos, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar şi Onisifor din cei 70 (I). Mcţ. Anfisa din Roma (V).\r\n\r\nGal. III, 8-12. Lc. XIII, 8-29.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n9/22\r\n\r\n  Duminica XXVI după Cincizecime. Glasul 1.\r\n\r\nZămislirea de către Dreapta Ana a Preasfintei Fecioare Născătoarei de Dumnezeu. Proor. Ana, mama proor. Samuel (1100 î. Hr.). Sf. Sofronie arhiep. Ciprului (VI). Cuv. Ştefan (912). Mcţ. Eufrosinia (1920). Icoana Maicii Domnului „Bucurie Neaşteptată”.\r\n\r\nUtr.- Evgh. IV, Lc. XXIV, 1-12. Lit.- Efes. V, 8-19. Lc. XVII, 12-19. Dr. Ana: Gal. IV, 22-31. Lc. VIII, 16-21.\r\n\r\n                             
Luni\r\n\r\n10/23\r\n\r\n  Săptămîna XXVII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 30-a). Mcc. Mina, Ermoghen, Evgraf (313). Cuv. Toma (X). Sf. Ioasaf ep. Belgorodului (1754). Mc. Ghemel (361). Fericitul Ioan (1503) şi părinţii lui fericitul Ştefan (1447) şi Anghelina, conducătorii Serbiei. Sf. Tecla mărt. (1954).\r\n\r\nI Tim. V, 1-10. Mc. VIII, 11-21. Mcc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n11/24\r\n\r\n  Cuv. Daniil Stîlpnicul (489-490). Cuv. Luca Stîlpnicul (970-980). Cuv. Nicon cel uscat, de la Pecersca (XII). Mc. Mirax (VII). Mcc. Achepsei şi Aitala. Sf. sfţ. mc. Teofan ep. de Solicamsk (1918).\r\n\r\nI Tim. V, 11-21. Mc. VIII, 22-26.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n12/25\r\n\r\n  Sf. Spiridon, ep. Trimitundei, făcător de minuni (348). Sf. sfţ. mc. Alexandru, ep. Ierusalimului (251). Cuv. Terapont (1597).\r\n\r\nUtr.- In. X, 9-16. Lit.- I Tim. V, 22-VI, 11. Mc. VIII, 30-34. Irh.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n13/26\r\n\r\n  Sf. Dosoftei, mitr. Moldovei (1693). Mcc. Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi Orest (284-305). Mc. Lucia (304). Cuvv. Arsenie (VIII-X), Arcadie (XI), Mardarie zăvorîtul de la Pecersca (XIII). Mc. Ioan (1920).\r\n\r\nUtr.- In. X, 9-16. Lit. – I Tim. VI, 17-21. Mc. IX, 10-16. Irh.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.  Mcc.: Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n14/27\r\n\r\n  Mcc. Tirs, Levchie şi Calinic (249-251). Mcc. Filimon, Apoloniu, Arian şi Teotih (286-287).\r\n\r\nII Tim. I, 1-2, 8-18. Mc. IX, 33-41.
Sîmbătă\r\n\r\n15/28\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Elefterie şi mama sa mcţ. Antia şi mc. Coremon prefectul (II). Mc. Elefterie Cubiculariu (305-311). Sf. Ştefan mărt., arhiep. de Suroj (VIII). Cuv. Pavel din Latro (955). Cuv. Trifon (1583).\r\n\r\nGal. V, 22-VI, 2. Lc. XIV, 1-11.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n16/29\r\n\r\n  Duminica XXVII după Cincizecime, a Sfinţilor Strămoşi. Glasul 2.\r\n\r\nProor. Agheu (500 î. Hr.). Sf. Teofana Împărăteasa (893-894). Mc. Marin (III). Cuv. Sofia de la Suzdal (1542). \r\n\r\nUtr.- Evgh. V, Lc. XXIV, 12-35. Lit.- Col. III, 4-11. (Duminica 29-a).  Lc. XIV, 16-24. (Duminica 28-a).\r\n\r\nSlujba Învierii se cîntă împreună cu slujba sfinţilor strămoşi. În duminica sfinţilor strămoşi, conform tipicului, se citeşte Apostolul Duminicii 29-a.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n17/30\r\n\r\n  Săptămîna XXVIII după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 31-a). Proor. Daniil şi trei tineri: Anania, Azaria şi Misail (600 î. Hr.). Cuv. Daniil mărt. (X).\r\n\r\nII Tim. II, 20-26. Mc. IX, 42-X, 1. Sf. trei tineri: Evr. XI, 33-XII, 2. Lc. XI, 47-XII, 1.
Marţi\r\n\r\n18/31\r\n\r\n  Mcc. Sebastian, Nicostrat soţia lui Zoe, Castor, Tranchilin preotul şi fiii lui Marcelin şi  Marcu  diaconii, Claudiu şi fiul lui Simforian, Victorin, Tiburtie şi Castul (287). Cuv. Flor ep. Aminsului (VII). Dreptul Simeon (1694). Sf. Modest, arhiep. Ierusali­mului (633-634). Cuv. Sebastian (1500). Sf. sfţ . mc. Tadeu arhiep. de Tveri (1937). Cuv. Mihail mărt. (845).\r\n\r\nII Tim. III, 16-IV, 4. Mc. X, 2-12.\r\n\r\n 
  \r\n

Ianuarie 2014 (stil nou)

\r\n 

Miercuri\r\n\r\n19/1\r\n\r\n  Mc. Bonifatie (290). Mcc. Ilie, Prov şi Ares (308). Mcc. Polieuct şi Timotei diaconul (IV). Sf. Bonifatie cel milostiv, ep. (VI). Sf. Grigorie ep. (552). Cuv. Ilie Muromeţ de la Pecersca (1188).\r\n\r\nII Tim. IV, 9-22. Mc. X, 11-16.\r\n\r\n
Joi\r\n\r\n20/2\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului. Sf. sfţ. mc. Ignatie Teoforul (107). Drept. Ioan de la Kronştadt (1908). Sf. Filogonie ep. Antiohiei (323). Cuv. Ignatie (1435). Sf. Daniil arhiep. Serbiei (1338).\r\n\r\nUtr.- Mt. VI, 1-13. Lit.- Tit. I, 5-II, 1. Mc. X, 17-27. Drept. Ioan: Evr. IV, 14-V, 6. Mt. V, 14-19. Sf. sfţ. mc.: Mc. IX, 33-41.\r\n\r\nDin această zi pînă la odovania Botezului, Octoihul, în zilele săptămînii nu se cîntă.\r\n\r\n 
Vineri\r\n\r\n21/3\r\n\r\n  Mcţ. Iuliana şi cei 500 de bărbaţi şi 130 de femei ce au pătimit în Nicomidia (304). Sf. Petru mitr. Moscovei (1326). Sf. Filaret mitr. Kievului (1857). Mc. Temistocle (251).\r\n\r\nTit. I, 15-II, 10. Mc. X, 23-32.
Sîmbătă\r\n\r\n22/4\r\n\r\n  Sîmbăta înaintea Naşterii Domnului. M. Mcţ. Anastasia, izbăvitoarea de otravă (304). Mcc. Hrisogon. Mcţ. Teodota şi fiii ei Evod, Eutihian (304). Mcc. Dimitrie şi Teodor (1938).\r\n\r\nSîmbăta înaintea Naşterii: Gal. III, 8-12. Lc. XIII, 18-29. Efes. I, 16-23. Lc. XVI, 10-15. M. Mcţ.: Gal. III, 23-29. Lc. VII, 36-50.\r\n\r\n 
 \r\n\r\nDuminică\r\n\r\n23/5  \r\n\r\nDuminica XXVIII după Cincizecime, înaintea Naşterii Domnului, a Sfinţilor Părinţi. Glasul 3.\r\n\r\nSf. 10 mcc. din Creta: Teodul, Satornin, Evpor, Chelasie, Evnichian, Zotic şi ceilalţi (III). Cuv. Nifont, ep. Cipru­lui (IV). Cuv. Pavel, ep. Neocezareii (IV). Sf. Teoctist arhiep. Novgorodului (1310).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VI, Lc. XXIV, 36-53. Lit.- Dum. înaintea Naşterii: Evr. XI, 9-10, 17-23, 32-40. Mt. I, 1-25. \r\n\r\nSlujba Duminicii înaintea Naşterii, a sfinţilor părinţi, se află în Mineu la 18 decembrie.\r\n\r\n                                 \r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n24/6\r\n\r\n  Săptămîna XXIX după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 32-a). Ajunul Naşterii Domnului. Cuv. mcţ. Eugenia şi mcc. Prot, Iachint şi mcţ.Claudia (262). Cuv. Nicolae monahul (IX).\r\n\r\nLiturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nCeasul 1: Evr. I, 1-12. Mt. I, 18-25. Ceasul 3: Gal. III, 23-29. Lc. II, 1-20. Ceasul 6: Evr. I, 10-II, 3. Mt. II, 1-12. Ceasul 9: Evr. II, 11-18. Mt. II, 13-23. Lit – Evr. I, 1-12. Lc. II, 1-20.\r\n\r\n 
Marţi\r\n\r\n25/7 Naşterea Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.\r\n\r\nLiturghia Sf. Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nUtr.-  Mt. I, 18-25. Lit.- Gal. IV, 4-7. Mt. II, 1-12.\r\n\r\nDe la 25 dec./7 ian. pînă la 5/18 ian. – zile sfinte: miercurea şi vinerea nu se posteşte.\r\n\r\nPrivegherea sărbătorii este alcătuită din: pavecerniţa mare, litia, utrenia şi ceasul 1. La pavecerniţa mare, după I-ul “Sfinte Dumnezeule…” se cîntă troparul praznicului, după al II-lea – condacul. După citirea “Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu…”- litia.\r\n\r\nLa utrenie, după Evanghelie şi psalmul 50 – “Slavă…”, gl. 2: “Astăzi toate se umplă de bucurie…”, “Şi acum…”- aceeaşi. La cîntarea a 9-a pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicului, stihul la vohod “Din pîntece, mai înainte de luceafăr Te-am născut. Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău. Tu eşti preot în veac după rînduiala lui Melchisedec”. În loc de “Sfinte Dumnezeule…” – “Cîţi în Hristos…”. Axionul praznicului (pînă la odovanie). Chinonicul praznicului.\r\n\r\nÎn zilele săptămînii, în perioada de după-prăznuire, la liturghie după vohod: “Veniţi să ne închinăm…Mîntuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu Cel ce Te-ai născut din Fecioară…”.\r\n\r\n 
Miercuri\r\n\r\n26/8\r\n\r\n  După-prăznuirea Naşterii lui Hristos. Soborul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Sf. sfţ. mc. Eftimie ep. Sardiei (840). Cuv. Constantin din Sinada (VIII). Cuv. Evarest (825). Cuv. Nicodim de la Tismana (1406).\r\n\r\nEvr. II, 11-18. Mt. II, 13-23.\r\n\r\nLa vecernia mare – vohod, prochimen mare: “Cine este Dumnezeu mare…”.\r\n\r\nLa utrenie canoanele praznicului. După cîntare a 3-a – condacul, icosul şi ipacoiul praznicului, după cîntarea a 6-a – condacul  “Cel ce mai înainte de luceafăr…” şi icosul. La cîntarea a 9-a pripelele praznicului. Se cîntă slavoslovia cea mare.\r\n\r\nLa liturghie, după vohod troparul praznicului  “Slavă…şi acum…” – condacul  “Cel ce mai înainte de luceafăr…” (acest condac se citşte la ceasuri).\r\n\r\nProchimenul gl. 3:  “Măreşte suflete al meu pe Domnul…”. Chinonicul “Mîntuire a trimis Domnul…”.\r\n\r\n 
Joi\r\n\r\n27/9\r\n\r\n  Sf. Ap. Întîiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan (34). Cuv. Teodor mărt. (840). Sf. Teodor, arhiep. Constantinopolului (686).\r\n\r\nEvr. VII, 1-6. Mc. XI, 27-33. Arhid.: Fapte VI, 8-15; VII, 1-5, 47-60. Mt. XXI, 33-42.
Vineri\r\n\r\n28/10\r\n\r\n  Sfinţii 20000 de mucenici arşi în biserica Nicomidiei (302). Ap. Nicanor din cei 70 (34). Sff. sfţţ. mcc. Nicodim ep. Belgorodului şi Arcadie diaconul (1918). Mcc. Alexandru (1920), Teoctist, Leonid (1937), Areta şi Alexandru (1938).\r\n\r\nEvr. VII, 18-25. Mc. XII, 1-12.  Mcc.: Rom. VIII, 3-9. Lc. X, 19-21.\r\n\r\n 
Sîmbătă\r\n\r\n29/11\r\n\r\n  Sîmbăta după Naşterea lui Hristos. Sfinţii 14000 de prunci ucişi de Irod (I). Cuv. Marcel, egumenul măn. “Neadormiţilor” (485). Cuv. Tadeu mărt. (818). Cuvv. Marcu, Teofil şi Ioan de la Pecersca (XI-XII). Cuv. Vasilisc Siberianul (1824).\r\n\r\nSîmb. după Naşterea lui Hristos: I Tim. VI, 11-16. Mt. XII, 15-21. Efes. II; 11-13. Lc. XVII; 3-10. Prunci: II Cor. V, 15-21. Mt. II, 13-23.\r\n\r\n 
Duminică\r\n\r\n30/12\r\n\r\n  Duminica XXIX după Cincizecime, după Naşterea lui Hristos. Glasul 4.\r\n\r\nDreptul Iosif logodnicul, Împăratul David şi Iacov, fratele Domnului. Ap. Timon din cei 70 (I). Mcţ. Anisia (285-305). Sf. sfţ. mc. Zotic preotul (IV). Cuv. Teodora din Cezareea (940). Sf. Macarie mitr. Moscovei (1563).\r\n\r\nUtr.- Evgh. VII, In. XX, 1-10. Lit.- Dumin. după Naşterea lui Hristos: Gal. I, 11-19. Mt. II, 13-23.\r\n\r\nOrdinea cîntării slujbei se află în Mineu la 26 decembrie.\r\n\r\n 
Luni\r\n\r\n31/13\r\n\r\n  Săptămîna XXX după Cincizecime (citirea evanghelică săptămîna a 33-a).\r\n\r\nOdovania Praznicului Naşterii lui Hristos. Sf. Petru Movilă, mitr. Kievului (1646). Cuv. Melania Romana (439). Sf. Dositei mărt., mitr. Zagrebului (1945).\r\n\r\nEvr. VIII, 7-13. Mc. XII, 13-17.\r\n\r\nLa utrenie, la cîntarea a 9-a se cîntă pripelele praznicului. Se cîntă slavoslovia cea mare.\r\n\r\n 

Sfinţirea Bisericii “Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din Capitală

Astăzi pentru creştinii dreptmăritori din Nord-Vestul Capitalei a fost zi de mare sărbătoare, un sobor de preoţi, în frunte cu Înalt Prea Sfinţitul Vladimir a sfinţit Biserica „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. Cu mic cu mare, enoriaşii au venit să împartă această bucurie cu Prot. Mitr. Ioan Plămădeală care împreună cu familia şi cu ctitorii a reuşit să înalţe Sfântul locaş spre bucuria ochiului şi a sufletului.

\r\n

După sfinţirea Bisericii Vlădica Vladimir a ţinut să vină cu un cuvânt de felicitare către cei adunaţi: „Preacucernice Părinte Ioan, paroh al acestei Sfinte Biserici, Preacucernici Părinţi, iubiţi întru Hristos fraţi şi surori. (mai mult…)

Lumina soarelui de printre nori: Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din oraşul Chişinău

\r\n

Lumina soarelui de printre nori: Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din oraşul Chişinău – ctitorie a parohului şi a enoriaşilor catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului

\r\n

Zidirea unei noi biserici a fost şi este o mare bucurie pentru creştinii dreptmăritori de Dumnezeu. Anume în biserică creştinul vine pentru a se închina lui Dumnezeu şi a-I aduce laude. Aici venim la Izvorul pocăinţei şi al veşniciei. Numai în locaşul sfânt ne simţim cu adevărat oameni, ne curăţim sufletul. De aceea construcţia unei biserici, la care participă şi enoriaşii, este un proces de curăţire duhovnicească, de desăvârşire şi de reînnoire a sufletului.

\r\n

Decizia de a construi biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost una colectivă, iniţiativa aparţinându-i protoiereului Ioan Plămădeală. Istoria de la început a acestei biserici este una mai mult decât impresionantă şi, pe drept cuvânt, minunată.

\r\n

La sfârşitul lunii octombrie 2005, când protoiereul Ioan Plămădeală împreună cu familia sa erau în căutarea unui teren corespunzător pentru construcţia unei biserici, a găsit un anunţ, în ziarul respectiv de publicitate, despre vinderea unui lot de pământ în sectorul Buiucani al capitalei, la hotar cu orăşelul Durleşti. Telefonând la numărul indicat în acel anunţ s-a înţeles cu persoana respectivă că ar putea chiar în acel moment să meargă să vadă locul şi terenul. A fost întrebată unde ar putea să se întâlnească şi, dacă necunoscute sunt căile Domnului, acea persoană se afla chiar în staţia de troleibuz de pe strada Alba-Iulia în apropierea căreia era staţionată maşina în care se afla părintele Ioan împreună cu familia. Persoanei respective nici nu-i venea a crede că poate fi aşa ceva. Au mers imediat. Afară era înnourat şi ploua. Ajungând la locul respectiv, părintele Ioan era nedumerit cum ar putea să zidească o biserică cu faţa spre răsărit pe acel lot cu lungimea de 36 m. şi lăţimea de 17 m. Însă deodată ploaia s-a oprit şi a apărut lumina soarelui de printre nori. O rază strălucitoare a străpuns norii, „tăind” lotul în două, dar a şi dispărut momental. Atunci nedumeririle părintelui Ioan au luat sfârşit. El a înţeles că aceasta a fost minunea. Pe acel loc trebuie să se înalţe o biserică. A doua zi, adunând suma necesară, a şi cumpărat acel lot de pământ. Astfel, cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost pus începutul bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.

\r\n

Hotărârea de a construi biserica a fost acceptată în luna octombrie 2005, ea fiind ctitorie a parohului şi a enoriaşilor catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău.

\r\n

Tot atunci, la 26 octombrie 2005, cu binecuvântarea Mitropolitului Chişinăului şi al Întregii Moldove Vladimir, a fost întemeiată şi comunitatea religioasă „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din oraşul Chişinău, sectorul Buiucani, şos. Balcani, 7.

\r\n

Actul mitropolitan Nr. 052 din 26 octombrie 2005 de întemeiere a comunităţii religioase „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” din or. Chişinău

\r\n

Anexăm aici şi Lista fondatorilor comunităţii religioase (parohiei) cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”. 

\r\n

\r\n

Lista fondatorilor comunităţii religioase (parohiei) cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”

\r\n

Prin Decretul Nr. 01.01/168 din 26 octombrie 2005 al Mitropolitului Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir, paroh-administrator al parohiei nou-întemeiate a fost numit protoiereul Ioan Plămădeală.

\r\n

Decretul Nr. 01.01/168 al Mitropolitului Chişinăului şi Întregii Moldove, Vladimir, din 26 octombrie 2005 prin care protoiereul Ioan Plămădeală este numit paroh-administrator al bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din or. Chişinău

\r\n

Statutul comunităţii religioase „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” a fost înregistrat la Serviciul de Stat pentru culte şi eliberat la 4 noiembrie 2005 împreună cu Certificatul de înregistrare Nr. 2112.

\r\n

\r\n

Certificatul Nr. 2112  din 4 noiembrie 2005 de înregistrare la Serviciul de Stat pentru culte a părţilor componente ale confesiunilor religioase (comunitatea religioasă (parohia) „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din or. Durleşti, mun. Chişinău)

\r\n

Apoi la 27 februarie 2006 a urmat obţinerea  de la Primăria municipiului Chişinău (Primăria or. Durleşti) a Deciziei cu Nr. 2.14, cu privire la schimbarea destinaţiei terenului din sectorul Buiucani al oraşului Chişinău, şos. Balcani, 7.

\r\n

Decizia Nr. 2. 14 din 27 februarie 2006 a Primăriei or. Durleşti cu privire la schimbarea destinaţiei terenului pentru construcţia bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

\r\n

La 7 martie 2006 a fost obţinută şi Autorizaţia de construcţie Nr. 463 de la Primăria municipiului Chişinău (Primăria or. Durleşti), în care se indica că durata executării lucrărilor de construcţie nu va depăşi termenul de 36 de luni.

\r\n

Autorizaţia de construcţie Nr. 463 din 7 martie 2006 a Primăriei or. Durleşti cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcţie a bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

\r\n

Lucrările de construcţie au început la 29 martie 2006, odată cu sfinţirea locului de zidire a bisericii de către un sobor de preoţi.

\r\n

\r\n

Soborul preoţesc în frunte cu protoiereul Ioan Plămădeală împreună cu fondatorii comunităţii religioase (parohiei) cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” în ziua sfinţirii locului de zidire a bisericii în cinstea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (29 martie 2006)

\r\n

Piatra de temelie a fost pusă de Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove împreună cu un sobor de preoţi la 10 iulie 2006.

\r\n

\r\n

Punerea pietrei de temelie a bisericii în cinstea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul de către mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, Vladimir (10 iulie 2006)

\r\n

Prezentăm aici documentul ce conţine numele preoţilor care au participat la aceste evenimente sfinte.

\r\n

Actul ce confirmă sfinţirea locului de zidire a bisericii întru cinstea şi pomenirea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul (29 martie 2006) şi punerea pietrei de temelie (10 iulie 2006), conţinând şi numele preoţilor care au participat la aceste evenimente sfinte

\r\n

Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul a fost zidită cu ajutorul enoriaşilor catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului. Despre aceasta ne adevereşte şi Procesul-verbal Nr. 6 al adunării parohiale a catedralei din 8 iulie 2006 la care s-a luat decizia de „acordare a ajutorului tehnico-material la construcţia bisericii cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”.”[1].

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

Lucrările de construcţie au fost finisate cu ajutorul lui Dumnezeu în toamna anului 2009, biserica fiind sfinţită la 26 noiembrie 2009.

\r\n

\r\n

Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din or. Chişinău (2009)

\r\n

Menţionăm aici, că pictura în biserică a fost realizată de aceeaşi pictori, care au pictat şi catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului – Petru Muşinski şi Nicolae Malancuş.

\r\n

Iconostasul, precum şi Sf. Masă, Jertfelnicul (Proscomidiarul), Locul Înalt, chivotele, strănile, analoagele, toate acestea, de asemenea, de o rară frumuseţe – au fost lucrate în lemn cu multă măiestrie de către aceiaşi meşteri-sculptori în lemn din judeţul Neamţ (România) în frunte cu Vasile Cozma, care în 1997-1998 au realizat asemenea lucrări şi pentru catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului.

\r\n

Interiorul bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din or. Chişinău (iunie 2012)

\r\n

Primii slujitori ai bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din oraşul Chişinău au fost desemnaţi 2 preoţi şi un diacon, după cum urmează: protoiereu-mitrofor Ioan Plămădeală – paroh-administrator; protoiereu Arcadie Porcescu; protodiacon Ioan Munteanu. Către anul 2012 în această biserică slujeau, potrivit unui grafic stabilit, clericii catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău.

\r\n

Biserica Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din or. Chişinău (2012)

\r\n

Astfel, în oraşul Chişinău, prin străduinţa parohului, a ctitorilor şi a enoriaşilor catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului, a fost înălţată pentru mântuirea sufletelor oamenilor încă o biserică, încă o corabie a mântuirii, care, nădăjduim că şi ea, prin harul lui Dumnezeu şi prin rugăciunile şi nevoinţele celor ce se vor ruga în ea cu inimă curată – va îndrepta pe toţi cei rătăciţi pe calea cea dreaptă, va călăuzi pe cei se află încă întru întunericul necunoştinţei la lumina adevărului şi va fi întotdeauna cu uşile larg deschide pentru toţi cei ce vor dori să intre în ea pentru a afla adevărata curăţire a inimii, luminare a minţii şi îndumnezeirea.

\r\n\r\n

\r\n\r\n


\r\n\r\n

\r\n

[1] Procesul-verbal Nr. 6 din 8 iulie 2006 al şedinţei Consiliului bisericii Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău // Manuscris // Registrul Şedinţelor Comitetului bisericesc şi adunărilor parohiale // Arhiva catedralei ortodoxe Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău.

\r\n\r\n

\r\n

\r\n

Mărturii despre minunile ce s-a petrecut înaintea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa”)

Mărturii despre minunile ce s-a petrecut în viaţa diferitor creştini prin rugăciunile săvârşite înaintea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa”) din catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău, publicate în ziarul Комсомольская Правда в Молдове”, Nr. 86 / 20 (23031) din 16 mai 2003  

\r\n

 ― D-na Olga Muştuc (or. Durleşti, str. T. Vladimirescu, 3) la 23 noiembrie 2006 a suportat o operaţie la Spitalul Oncologic din Chişinău şi i s-a propus să facă chimioterapie, dar ea a refuzat. S-a gândit să se ducă la biserica Schimbarea la Faţă pentru a se ruga înaintea Sfintei Icoane. A postit şi s-a rugat mai multe luni şi de atunci mărturiseşte că n-o mai doare nimic şi nici n-a mai primit nici un medicament. (mai mult…)

Binecuvântarea ierarhului

Cuvântul Evangheliei, vestit pe pământul nostru strămoşesc, s-a răspândit, încă din primele secole, pe întreg cuprinsul ţării noastre, atât la sate, la început, cât şi la oraşe, mai târziu – iar acest fapt ne este dovedit nu numai de vestigiile arheologice descoperite, ci şi de mulţimea de locaşuri sfinte zidite, înălţate din toată râvna şi dragostea ce putea umple un suflet iubitor de Dumnezeu, iubitor de rugăciune curată.

\r\n

Poporul nostru are în sufletul lui adânc înrădăcinată dorinţa de a se ruga anume în biserică, nu numai acasă. El a trăit în biserică adevărata cunoaştere a lui Dumnezeu, înţelegând că aici, în casa Domnului, sălăşluieşte, pacea, iubirea în libertate, adevărul… Păşind pragul bisericii, omul era chemat să vadă şi să simtă că aici este adăpostul, refugiul, locul unde el nu are duşmani, ci toţi sunt în jurul lui prieteni, fraţi, împreună-nevoitori în Domnul… (mai mult…)

Catedrala ortodoxă Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău de la începuturi (1899–1902) şi până în anii pustiirii (1959-1962)

După 110 ani istoria catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău a început să se scrie din nou. Cu alţi oameni, desigur nevredinci de această sfântă lucrare, dar care, plini de veneraţie faţă de vrednicii înaintaşi, încearcă, după slabele lor puteri, să urmeze pilda vieţii lor.

\r\n

Nu deţinem multe izvoare scrise, care să ne ofere date complete despre istoria de la începuturi a acestei biserici din centrul Chişinăului, dar cele câteva, care s-au păstrat şi la care am avut acces, ne-au ajutat nespus de mult să reconstituim istoria sfântului locaş.

\r\n

Descriind începutul catedralei şi aspectul ei cel dintâi, atât în interior, cât şi la exterior, deseori vom utiliza verbele la timpul trecut, pentru că o mare parte din frumuseţea şi podoaba catedralei de atunci, astăzi nu mai sunt… Vremea prigonirilor şi a prigonitorilor credinţei ortodoxe şi-a lăsat amprenta şi asupra acestui sfânt locaş…     (mai mult…)

Mărturiile despre minunea ce s-a petrecut cu d-na Elena Breguţa înaintea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa”)

Mărturiile despre minunea ce s-a petrecut cu d-na Elena Breguţa înaintea Icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa”) din catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău, publicate în ziarul „Timpul”, Nr. 28 (43) din 19 iulie 2002.

\r\n

De atunci, când este în trecere pe la Chişinău, d-na Elena Breguţa intră numaidecât în catedrala Schimbării la Faţă a Mântuitorului, pentru a se închina Icoanei Maicii Domnului şi pentru a cumpăra toate sfintele chipuri ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu pe care le găseşte aici”[1].

\r\n

― O mamă s-a rugat pentru copiii ei, aflaţi într-un grav proces penal peste hotarele ţării, şi ambii au fost eliberaţi: fiica – imediat, iar în fiul – în seara aceleiaşi zile[2]. (mai mult…)

Preot Ioan DOROȘ

Născut în data de 05.03.1980 în r. Orhei, satul Berezlogi.

Între anii 1995-1997 a făcut studii la școala de cântăreți-dascăli din r. Telenești, satul Chiștelnița.

Între anii 2001-2005 a făcut studii la Academia Teologică, Facultatea Teologie Pastorală.

Între anii 2001-2002 a activat în cadrul catedralei Schimbarea la Față din or. Chișinău.

În data de 15.10.2002 a fost hirotonit în treapta de diacon pe seama catedralei Schimbarea la Față din or. Chișinău.

În data de 15.10.2006 a fost hirotonit în treapta de preot pe seama catedralei Schimbarea la Față din or. Chișinău.

În data de 26.11.2009 a fost decorat cu dreptul de a purta crucea de aur.

Contact:

E-mail: ion.doros80@mail.ru

Tel.mob. 069563866

Protoiereu Arcadie PORCESCU

CURRICULUM VITAE (la data de 1 decembrie 2012)

Nume: Porcescu

Prenume: Arcadie

Data naşterii: 6 august 1981

Locul naşterii: Rep. Moldova, raionul Sângerei, satul Dumbrăvița.

Adresa: or. Chişinău, str. Alba Iulia 2, ap. 52

Telefon: (373) 22-51-58-98. mob.: +37379521040

E-mail: pr.arcadie@mail.ru

Skype: pr.arcadie

Starea socială: căsătorit.

Naţionalitatea: moldovean

Studii:

1997-2001Academia Teologică din Chișinău.

Hirotonia şi activitatea misionară:

– 2001 (1 iulie) – hirotonit diacon de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove pe seama Catedralei Nașterea Domnului din or. Chișinău

– 2001 (9 septembrie) – hirotonit preot de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove pe seama Catedralei Nașterea Domnului din or. Chișinău și decorat cu  bederniță.

– 2003 (25 august) 2007 (25 octombrie) – cleric al bisericii Sf. Cneaz Alexandru Nevski din or. Ungheni.

– 2003 (12 septembrie) – decorat cu camilavcă și cruce de aur de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

– 2007 (26 octombrie) prezent – cleric al Bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din or. Chişinău, slujind concomitent și în Catedrala Schimbarea la Față a Mântuitorului din or. Chișinău.

– 2009 (26 noiembrie) – avansat în rangul de protoiereu și decorat cu paliță de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

– 2011 (23 ianuarie) – decorat cu cruce cu pietre scumpe de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

Protodiacon Valeriu BALAN

S-a născut la 24.10.1983, în or. Ungheni.

În 2000, a absolvit Școala medie „Ion Creangă” din or. Ungheni.

În același an este înmatriculat la Seminarul Teologic din Chișinău de pe lângă mănăstirea Noul Neamț (Chițcani). În urma închiderii acestuia a fost admis la Academia teologică din Chișinău pe care o absolvește în anul 2005.

În anul 2005 s-a căsătorit.

În data de 11.12.2005, a fost hirotonit în treapta de diacon de către ÎPS Vladimir în catedrala „Nașterea Domnului” din or. Chișinău.

În 2006, este numit cleric al catedralei „Schimbarea la Față” din Chișinău la care activează până în prezent.

A fost decorat cu distincții bisericești:

2006 – Orarul dublu.

2009 – Protodiacon.

2011– Camilafca.

Contacte:
Tel. mob: 069776088
E-mail: valeriubalan29@yahoo.com

Prot. Mitr. Ioan Plămădeală

Prot. Mitr. Ioan Plămădeală s-a născut la 04.09.1953 în s. Cobîlea, r-nul Şoldăneşti, Republica Moldova.

În 1968 a absolvit şcoala medie din satul natal. În acelaşi an a intrat la Colegiul de Construcţii (pe atunci Tehnicumul de Construcţii) din Chişinău, pe care l-a absolvit în anul 1972.

Între 1972-1974 şi-a satisfăcut serviciul militar în rândurile armatei sovietice, fiind repartizat în Republica Democrată Germană în  armata I-a de tancuri.

În anul 1975 s-a căsătorit.

În anul 1977 a intrat la Institutul Politehnic (acum Universitatea Politehnică) din Chişinău, pe care a absolvit-o în anul 1983.

Între anii 1974-1990 a ocupat diferite funcţii conform profesiei de inginer-constructor.

În anul 1990 a intrat la şcoala duhovnicească de pe lângă mănăstirea Căpriana, care a absolvit-o în anul 1991.

La data de 16 decembrie 1990, a fost hirotonit în treapata de diacon de către ÎPS Vichentie (Moraru) în catedrala „Schimbarea la Faţă” din or. Tighina.

La data de 27 ianuarie 1991, a fost hirotonit în treapta de preot de către acelaşi ierarh în acelaşi sfânt locaş.

În anul 1991, a intrat la Seminarul Teologic din Odesa, care l-a absolvit în anul 1993.

În anul 2003, absolveşte Academia Teologică din mun. Chişinău.

În 1991 – numit paroh al bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Cruzeşti, suburbie a mun. Chişinău.

În 1993 – numit paroh al bisericii „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena” din s. Cimişeni, r. Criuleni. În anul 1996 a fost transferat la biserica” Sf. Arh . Mihail”, s. Dubăsarii-Vechi, r. Criuleni.

În luna iulie 1997, numit paroh al catedralei „Schimbarea la Faţă”, mun Chişinău, unde slujeşte Domnului până în prezent.

A fost decorat cu distincţii bisericeşti şi statale:

Uşile Împărăteşti deschise până la Tatăl Nostru;

1998 – Ordinul Patriarhal „Sf. Cneaz Vladimir” gr. III;

2003 – Ordinul „Sf. Paisie Velicicovschi” gr. II;

2005 – Medalia „Meritul Civic”;

2006 – Ordinul „Ştefan cel Mare şi Sfânt” gr. II;

2009 – Ordinul Patriarhal „Sf. Daniil al Moscovei” gr. III;

2011 – Ordinul Patriarhal „Sf. Serghie de Radonej” gr. III;

2013 – Medalia jubiliară „Eparhia Chișinăului – 200 de ani ”;

2013 – Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. II;

2016 – Ordinul Patriarhal „Dreptcredinciosul Cneaz Dmitri Donskoi” gr. III;

2016 – Ordinul „Gloria Muncii”;

2018 – Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. III;

2019 – Ordinul „Recunoștinței”;

2020 – Ordinul „Sf. Ierarh Gavriil Bănulescu-Bodoni”, gr. III;

A scris și a editat următoarele cărți:

2012 – Catedrala ortodoxă – “Schimbarea la Față a Mântuitorului” – Ieri Si Astazi – 110 ani – (1902–2012) – carte apărută cu binecuvantarea si sub ingrijirea părintelui prot. Ioan Plămădeală;

2016 – „Rezumări la cărţile Sfintei Scripturi”;

2017 – ”Căutați și veți afla… Calea spre cer” (cuvânt-îndemn omului contemporan);

2018 – „Cereți și vi se va da… cheia de la Cer” (cuvânt-îndemn omului contemporan);

2019 – „Bate și ți se va deschide… ușa de la Cer” (cuvânt-îndemn omului contemporan);

Participă la activităţile din domeniul vieţii bisericeşti şi de stat. A fost membru al Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova; Protopop de Criuleni şi Dubăsari; Preşedinte al Departamentului mitropolitan Inspecţie control şi revizie; Membru al consiliului eparhial.

Din anul 2001 până în prezent este membru al Comisiei pentru graţierea persoanelor condamnate de pe lângă Preşedintele Republica Moldova.

Membru al Judecăţii Mitropolitane; Membru al Comisiei Disciplinare a Protopopiatului sectorul I (Centru).

A vizitat de două ori Ţara Sfântă (Ierusalim, Nazaret, Cana Galileii, muntele Tabor, marea Tiberiadei, r. Iordan); biserica „Sf. Irh. Nicoale” din Mira Lichia (Turcia); biserica „Sf. Irh. Nicolae” din or. Bari (Italia), unde se păstrează moaştele „Sf. Irh. Nicoale”; or. Thesalonik (Grecia) la moaştele „Sf. Mare Mucenic Dimitrie”; insula Creta (Grecia) la biserica „Sf. Ap. Tit”; insula Cipru, precum şi multe alte locuri sfinte din România, Rusia şi Ucraina.

Protodiacon Ioan MUNTEANU

CURRICULUM VITAE (la data de 1 noiembrie 2012)

\r\n

Nume: Munteanu

\r\n

Prenume: Ioan

\r\n

Data naşterii: 5 aprilie 1979

\r\n

Locul naşterii: satul Ulmu, raionul Ialoveni, Republica Moldova

\r\n

Telefon:  mob.: +37369790392

\r\n

E-mail: ioanmunteanu@mail.ru

\r\n

Skype: ioan-munteanu

\r\n

Naţionalitatea: moldovean

\r\n

Studii:

\r\n

1993-1998Seminarul Teologic din Chişinău. Absolvit cu titlul ştiinţific de bacalaureat în teologie.

\r\n

1998-2002Academia Teologică din Kiev. La 11 iunie 2002 pentru susţinerea tezei de doctorat: „Relaţiile dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă Rusă în perioada sovietică şi până la sfârşitul secolului XX” i s-a conferit gradul ştiinţific teologic rus – candidat în teologie. Insigna academică i-a fost înmânată de către Prea Fericitul Vladimir (Sabodan), Mitropolitul Kievului şi al Întregii Ucraine (13 iunie 2002).

\r\n

Hirotonia şi activitatea misionară:

\r\n

(28 noiembrie 1997) – tuns în treapta de citeţ de către Înalt Prea Sfinţitul Onufrie (Berezovski), arhiepiscop (în prezent mitropolit al Kievului şi al Întregii Ucraine)

\r\n

– 2004 (7 noiembrie) – hirotonit diacon de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir (Cantarean), mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove pe seama mănăstirii Adormirii Maicii Domnului din s. Căpriana, r-nul Străşeni.

\r\n

– 2005 (6 mai) – decorat cu orar dublu de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

\r\n

– 2005 (2 octombrie) 2007 (1 noiembrie) – a slujit temporar în Sihăstria Acoperământul Maicii Domnului Goloseevo (or. Kiev, Ucraina) fiind redactor responsabil şi coordonator al ediţiei în limba română a Liturghierului în 3 volume.

\r\n

– 2007 (4 noiembrie) – avansat în rangul de protodiacon şi decorat cu camilavcă de către Înalt Prea Sfinţitul Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove.

\r\n

– 2008 (29 februarie) – 2012 (1 octombrie) – cleric al Bisericii Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul din or. Chişinău, slujind concomitent și în Catedrala Schimbarea la Față a Mântuitorului din or. Chișinău.

\r\n

– 2012 (1 octombrie) – prezent – cleric al Catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău.

\r\n

Alte activităţi:

\r\n

– 2003–2004 – lector al Academiei de Teologie Ortodoxă din or. Chişinău.

\r\n

– 2003–2005 – redactor al revistei de gândire şi spiritualitate ortodoxă „Orthodoxia” – editată cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Dorimedont (Cecan), episcop de Edineţ şi Briceni († 2006).

\r\n

– 2007-prezent – redactor responsabil al Editurii „Lumina lui Hristos” de pe lângă Sihăstria Acoperământul Maicii Domnului Goloseevo (or. Kiev, Ucraina).

\r\n

a participat la diferite emisiuni radio şi TV în Ucraina şi Moldova.

\r\n

Autor a mai multor articole istorico-canonice şi apologetice în revistele şi ziarele teologice ale Mitropoliei Moldovei

\r\n

Autor al cărţilor:

\r\n

1. Ce este calendarul bisericesc – anacronism sau un element indispensabil al Tradiţiei Bisericii? Ed. Sihăstriei Goloseevo. – Kiev, 2006.

\r\n

2. Înviaţi din Siberii de gheaţă… Ed. „Lumina lui Hristos”. – Kiev, 2009.

\r\n

3. Calendarul bisericesc – memoria şi simbolul Ortodoxiei. Ed. „Lumina lui Hristos”. – Kiev, 2009.

\r\n

4. Catedrala ortodoxă „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” – ieri şi astăzi – 110 ani (1902-2012). – Chişinău, 2012.

\r\n

Interese profesionale:

\r\n

aprofundarea cunoştinţelor în domeniul dreptului canonic ortodox şi a muzicii bisericeşti.

Protoiereu Mitrofor Marcel PLĂMĂDEALĂ

Născut în data de 24.10.1979 în mun. Chișinău.

În anul 1996 a absolvit liceul teoretic nr. 2 din Chișinău.

Între anii 1996-2000 a studiat la Academia Teologică din Chișinău.

Între anii 2004-2005 a susținut Teza de master la Universitatea de Stat din Moldova, catedra de Filosofie și Sociologie.

Hirotonit diacon în data de 20 ianuarie 1999, iar în treapta de preot la 27 septembrie 1999.

Cleric al catedralei Schimbarea la Față din 1999 până în prezent.

Căsătorit, 2 copii.

Contacte:
E-mail: pr.marcel@mail.ru
Tel. Mob. 069266332

Protoiereu-mitrofor Valeriu Zero

– Născut la 29.07.1963 în s. Zăicani raionul Râșcani

– A absolvit Școala medie Nr. 1 din or. Drochia în anul 1980

– A absolvit Institutul Pedagogic ”Alecu Russo” din or. Bălți, facultatea ”Fizică și Matematică” în anul 1986.

– În perioada anilor 1986 – 1990 a predat disciplinele de fizică și matematică în or. Drochia.

– Din 1990 – 1991 a învățat în Școala duhovnicească din Chișinău.

– Hirotonit în treapta de diacon la 3 februarie 1991, s. Glinoaca, raionul Edineț.

– Hirotonit în treapta de preot la 23 februarie 1991 în Biserica ”Nașterea Maicii Domnului” din s. Petreni, raionul Drochia.

– 12 iunie 1991 – decorat cu ”nabedrenic” în catedrala ” Sfântul Teodor Tiron” din or. Chișinău.

– 1991 – 1994 este paroh al Bisericii ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Hiliuți, raionul Râșcani cu deservirea satului Șaptebani a aceluiași raion.

– Din 5 septembrie 1994 numit paroh al Bisericii ”Nașterea Maicii Domnului” din s. Boșcana, raionul Criuleni.

– 26 noiembrie 1995 – decorat cu ”Crucea de Aur” în Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni.

1993 – 1997 face studiile la seminarul duhovnicesc din or. Odesa.

31 ianuarie 1998 este ridicat în SANUL de PROTOIEREU în Biserica ”Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din s. Hârtopul Mare, raionul Criuleni.

– 1998 – 2002 face studiile la Academia Teologică din Moldova, or. Chișinău obținând Diploma de Licență cu specialitatea ”Teologie Pastorală – Pedagogică”

– La 27 februarie 1996 numit în funcția de paroh al Bisericii ”Sfinții Împărați Constantin și Elena” s. Cimișeni, raionul Criuleni.

– Din 16 februarie 1998 este numit cleric al bisericii ”Schimbarea la Față a Mântuitorului” din or. Chișinău.

– 3 septembrie 1998 – decorat cu ”Palița” în Biserica ”Schimbarea la Față a Mântuitorului” din or. Chișinău.

20 ianuarie 1999 – decorat cu ”Cruce cu Pietre Scumpe” în Biserica ”Schimbarea la Față a Mântuitorului” din or. Chișinău.

– 4 aprilie 2010 – decorat cu ”MITRĂ” în Catedrala ”Nașterea Mântuitorului” din or. Chișinău.

– 23 ianuarie 2011 – decorat cu medalia „Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt”.

Acatistul Schimbării la Faţă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos

\r\n

Rugaciunile incepatoare, apoi:

\r\n

Condacul 1:

\r\n

Alesule Voievod şi Împărat al slavei, pe Tine, Făcătorul cerului şi al pământului, văzându- Te pe muntele Taborului, schimbându-Te la Faţă întru slavă, toată zidirea s-a mirat, cerurile s-au cutremurat şi toţi pământenii s-au bucurat, iar noi, nevrednicii aducându-Ţi pentru Schimbarea Ta la Faţă, închinare de mulţumire, împreună cu Petru din suflet Îţi cântăm: Iisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Icosul 1:

\r\n

Îngerilor necunoscută şi oamenilor nepătrunsă a fost Dumnezeirea Ta, Dătătorule de Lumină, Hristoase, când, cu fulgerele şi razele Luminii Tale Neînserate, Te-ai arătat pe muntele Taborului ucenicilor Tăi, care s-au spăimântat, văzând norul strălucind luminos şi glasul Tatălui auzind, au înţeles taina întrupării Tale şi au cântat aşa:

\r\n

Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Cel fără de moarte, luminează-ne pe noi cu lumina Feţei Tale.\r\nIisuse, Dumnezeul Cel Bun şi puternic, trezeşte-ne pe noi, cei ce dormim în adâncul întunericului şi în somnul păcatului.\r\nIisuse, Cel ce locuieşti întru lumina cea nepătrunsă, scoate-ne şi pe noi din locul întunericului.\r\nIisuse, Cel ce ai umplut toată lumea cu Slava Ta, sălăşluieşte-ne şi pe în locaşurile raiului.\r\nIisuse, Lumina lumii, slobozeşte-ne din mâna celui viclean pe noi cei ce stăm în întuneric. Iisuse, Soarele Dreptăţii, îmbracă-ne în veşmântul adevărului şi al dreptăţii, pe noi cei ce dormim în umbra morţii.\r\nIisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 2:

\r\n

Văzând, Iubitorule de oameni, Doamne, că ucenicii Tăi nu sunt încă luminati şi nu pricep că Tu trebuie să mergi la Ierusalim şi acolo să pătimeşti multe şi să fii omorât, ai început de atunci să le spui că toate acestea trebuIe să le rabzi de bună voie pentru mântuirea noastră. Totuşi, ei neputând întelege dacă sunt de la Dumnezeu sau de la om, după şase zile ai luat cu Tine pe Petru, pe Iacob şi pe Iuan şi i-ai dus pe muntele Taborului, ca să le arăţi, înainte de Cruce, Slava Ta Dumnezeiască, ca şi în timpul patimilor Tale să-Ţi cânte: Aliluia!

\r\n

Icosul 2:

\r\n

Întelesul cel greu de pătruns al pătimirii Tale cele de bună voie neputând să-l înţeleagă ucenicii Tăi, Doamne, mai înainte de crucea Ta, ai dus pe trei dintre ucenicii Tăi, într-un munte înalt, ca să vadă minunea înfricoşatei Tale Schimbări la Faţă şi Dumnezeiasca Ta Slavă, cea pururea fiitoare, ca atunci când Te vor vedea răstignit să înţeleagă că patima Ta este de bună voie şi să-Ţi cânte aşa:

\r\n

Iisuse, care de jos ai urcat pe un munte înalt, urcă-ne şi pe noi întru cele de sus, ca să căutăm desfătarea întru cele înalte.\r\nIisuse, care ai îndepărtat pe Petru şi pe fiii lui Zevedeu de mulţimea grijor lumeşti, îndepărtează şi mintea noastră de lucrurile pământeşti, ca să învăţăm a ne feri de patimile cele josnice.\r\nIisuse, care cu multă trudă ai dus pe prietenii Tăi la o înălţime preafrumoasă, învaţă-ne şi pe noi ca prin sudoare şi multă trudă să ne nevoim în toate zilele.\r\nIisuse, care ai arătat ucenicilor, în tăcerea rugăciunii, Schimbarea Ta la Faţa, învredniceşte-ne acum şi pe noi credincioşii Tăi, să ne luminăm cu dulceaţa cuvintelor Tale.\r\nIisuse, care ai arătat trei martori ai slavei Tale în liniştea Taborului, dă-ne şi nouă, celor tăcuţi şi goi, să cugetăm totdeauna la Slava Ta.\r\nIisuse, care pentru Numele Tău s-a veselit Taborul şi Ermonul, dă-ne şi nouă, ca prin chemarea Preadulcelui Tău Nume, să săvârşim urcare la cele înalte.\r\nIisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 3:

\r\n

Aleşii Tăi Apostoli îmbrăcaţi fiind cu putere de sus, Doamne, i-ai urcat în Tabor, ca să înveţe a cânta cele înalte şi să cugete la cele cereşti, iar nu la cele pământeşti. Îmbracă-ne, dar, şi pe noi cei căzuţi întru cele dc jos şi biruiţi totdcauna de neputinţele trupului, cu puterea şi slava Ta, ca puterea Ta să lucreze în neputinţele noastre, şi să-Ţi cântăm Ţie cu dragoste: Aliluia!

\r\n

Icosul 3:

\r\n

Vrând ca înainte de Cruce de patima cea de bună voie să descoperi în parte Slava Dumnezeirii Tale, Hristoase, Mântuitorul nostru, ai ales numai trei dintre muritori care să fie martorii acestei Slave: pe Petru care Te-a iubit mai mult decât toţi şi Te-a mărturisit, primul dintre toţi, Fiu al lui Dumnezeu, pe Iacob, care având nădejdea bunătăţilor viitoare, capul sub sabie şi-a plecat şi, astfel, a pus început mucenicilor Tăi şi pe Ioan cel feciorelnic, care mai mult decât toţi, păstrând neprihănirea trupului şi a duhului, a primit har osebit întru vederea unor negrăite descoperiri şi a Slavei Tale Dumnezeieşti. Împreună cu ei primeşte şi de la noi aceste cântări de laudă:

\r\n

Iisuse Cel ce de la Petru, mai înainte de Schimbarea la Faţă, ai primit mărturisirea, primeşte şi calda mea mărturisire.\r\nIisuse, Cel ce aceluiaşi Petru, în Tabor, i-ai dat îndrăzneală să vorbească cu Tine, spune şi inimii mele cele paşnice şi bune.\r\nIisuse Cel ce pe fiii lui Zevedeu, pentru iubirea lor înflăcărată, i-ai numit fiii Tunetului, nu mă birui cu tunetul mâniei Tale.\r\nIisuse, Cel ce aceloraşi ucenici nu le-ai îngăduit să coboare foc din cer asupra samaritenilor, stinge focul patimilor mele lăuntrice.\r\nIisuse, ridică-mă împreună cu feciorelnicul Ioan în Taborul cel de sus, întru curăţia trupului şi a sufletului.\r\nIisuse Cel ce Iacob a băut întâiul Tău pahar, găteşte-mi şi mie loc în rai.\r\nIisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 4:

\r\n

Furtună a fost arătarea Dumnezeirii Tale în muntele Sinai deoarece în tunete şi fulgere ai dat legea slugii Tale Moise; tot aşa şi în Horeb a fost duh de tărie ce despica munţii; vijelie şi foc când Ilie proorocul a vrut să Te vadă, totuşi nu în vijelie, nici în cutremur şi nici în foc nu a fost Domnul, ci în glas de adiere de vânt Ţi-ai arătat Faţa şi Slava Dumnezeirii Tale, precum şi în muntele Taborului ai şezut în faţa lor şi cu bucurie Ţi-au cântat: Aliluia!

\r\n

Icosul 4:

\r\n

Auzind Moise şi Ilie în Tabor cuvintele Tale, că vei sfârşi la Ierusalim, s-au făcut martori la toată lumea, Doamne, că Tu eşti cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl spre mântuirea oamenilor, aşa cum a mărturisit şi glasul Său din cer. Căci Moise a fost chemat din morţi, ca să mărturisească celor ţinuti în iad venirea Ta în lume. Ilie, însă, a fost chemat din rai, ca să spună lui Enoh despre Slava Ta, văzută în Schimbarea Ta la Faţă. Iar noi, mirându-ne de taina arătării proorocilor Tăi în Tabor, cu umilinţă îţi cântăm:

\r\n

Iisuse, Cel ce ai vrut ca Văzătorul de Dumnezeu Moise să-Ţi privească Faţa Ta, arată-ne şi nouă, în veacul ce va să vie, dulceaţa cea dorită a Feţei Tale.\r\nIisuse, Cel ce de demult lui Moise i-ai arătat strălucirea Slavei Tale, arată-ne şi nouă, întru Împărăţia Ta, Faţă către faţă, bunătatea cea nespusă a Privirii Tale.\r\nIisuse, Cel ce în linişte şi în glas de adiere de vânt lin l-ai învăţat pe Ilie descoperirea Ta, învaţă-ne şi pe noi, în chip minunat şi în linişte, nepătimirea dumnezeiască.\r\nIisuse, Cel ce l-ai adus pe robul Tău Ilie în rai, în car de foc nearzător, ridică-ne şi pe noi, în chip minunat, la înălţimea desăvârşitei vieţuiri.\r\nIisuse, Cel ce de demult în multe chipuri ai grăit proorocilor, iar în Tabor le-ai vestit moartea Ta, hrăneşte cu cuvintele vieţii veşnice şi sufletele noastre cele flămânde.\r\nIisuse, Cel ce prin gura a doi martori ai descoperit ucenicilor taina Schimbării Tale la Faţă, aprinde şi credinţa noastră cea rece cu adierile cele negrăite ale Duhului Sfânt.\r\nIisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 5:

\r\n

Stelei celei izvorâtoare din Dumnezeu Te-ai asemănat prin strălucirea negrăită a Preacuratului Tău Trup, Dătătorule de Lumină, Doamne, când, apropiindu-Te de ucenicii Tăi care dormeau, ai înălţat Tatălui Tău, pe înălţimea muntelui, rugăciunea Ta de împăcare. Atunci s-a luminat Faţa Ta ca soarele şi îmbrăcămintea s-a făcut mai albă decât zăpada. Apostolii, trezindu-se, au văzut Slava Ta, a Unuia Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr şi stând cu frică Ţi-au cântat: Aliluia!

\r\n

Icosul 5:

\r\n

Văzându-Te Apostolii Tăi în Tabor, având chip de om şi Schimbându-Te la Fată întru Slavă Dumnezeiască şi vorbind cu Moise şi cu Ilie despre sfârşitul Tău, au înţeles puterea Ta cea pururea fiitoare şi Dumnezeirea ascunsă sub acoperământul trupului, s-au spăimântat auzind cele grăite şi s-au desfătat de vederea Dumnezeieştii Tale Slave. Dar numai atât au văzut cât a putut să încapă vederea ochilor trupeşti, iar noi împreună cu dânşii Îţi cântăm:

\r\n

Iisuse, Cel ce ai stălucit ucenicilor Tăi Dumnezeiasca şi nespusa Ta Slavă, stăluceşte în inimile noastre Lumina Ta cea pururea fiitoare.\r\nIisuse, Cel ce ai împărtăşit pe întâistătătorii legii şi harului cu Lumina Ta cea mai presus de lume, prin acea împărtăşire adună mintea noastră ce rătăceşte pururea.\r\nIisuse, Cel ce în Tabor ai dezgolit puţin fulgerul Dumnezeirii Tale, ascuns în trup, dezvăluie căderile în păcat, ascunse în conştiinţa noastră cea ticăloasă.\r\nIisuse, Cel ce cu razele Luminii celei necreate ale Trupului Tău ai lumin.t muntele Sfânt, luminează cu lumind poruncilor Tale şi sufletele noastre cele întunecate.\r\nIisuse, Cel ce prin Schimbarea la Faţă ai luminat marginile lumii, luminează-ne şi ne înfrumuseţează şi pe noi cei întunecaţi.\r\nIisuse, Cel ce prin strălucirea Luminii Tale din Tabor ai curăţat precum zăpada pe ucenicii Tăi, curăţeşte-ne şi ne înnoieşte şi pe noi cei întunecaţi.\r\nIisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 6:

\r\n

Văzând binecuvântata şi mântuitoarea Ta grăire, Hristoase, Dumnezeul nostru, împreună cu Moise şi cu Ilie pe muntele Taborului, ucenicii Tăi Petru, Iacob şi Ioan s-au bucurat foarte. Petru având glasul plin de iubire Dumnezeiască a zis: “Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, vom face aici trei colibe: Ţie una şi lui Moise una, şi lui Ilie una”. Noi însă, nevrednicii, nu cutezăm a Te întreba, ci cu smerenie Te rugăm pentru milă şi cu glas tremurând Îţi cântăm: Aliluia!

\r\n

Icosul 6:

\r\n

Nor luminos a strălucit în Tabor spre însemnare la toată lumea. Petru vorbea despre colibe, glasul Părintelui vestea Descoperirea şi venirea Duhului Sfânt i-a umbrit pe Apostoli şi vâful muntelui l-a înconjurat. Aceştia şi mai mult s-au înfricoşat şi, intrând cu frică în nor, au simţit nepătrunsa Ta Dumnezeire şi cu multă îndrăzneală Ţi-au cântat unele ca acestea:

\r\n

Iisuse, Cel ce pe Israel, de demult în pustie l-ai condus cu stâlpul de nor, Însuţi şi acum arată-ne calea în împărăţia Ta.\r\nIisuse, Cel ce pe Apostolii Tăi, în Tabor, cu nor luminos i-ai învăluit, acopere-ne şi pe noi cu roua Duhului Tău Cel Sfânt.\r\nIisuse, Cel ce locuieşti în ceruri, în Biserică nefăcută de mâini, arată-ne şi nouă biserica dătătoare de lumină şi umbra preacurată a Dumnezeirii Tale.\r\nIisuse, Cel ce nu ai vrut pe pământ corturi făcute de mâini, zideşte-ne cortul cel lăuntric, cu bun chip, al Duhului Sfânt, cu care să mergem la ceruri.\r\nIisuse, Cel ce te îmbraci cu lumina ca şi cu o haină, îmbracă-ne şi pe noi cei dezbrăcaţi cu haina ţesăturii Dumnezeieşti a neprihănirii şi curăţiei.\r\nIisuse, Cel ce ai întins cerul ca o piele, îmbracă-ne şi pe noi cei răniţi în haina luminoasă ca zăpada a cereştii Tale frumuseţi.\r\nIisuse, Dumnezeul cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 7:

\r\n

Vrând să descopere taina cea din veac ascunsă a Dumnezeirii Tale, Hristoase, Părintele Tău ceresc, acum, iarăşi, precum la Iordan, în timpul Botezului, a vestit că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, şi astfel, cu glas, din nor, a mărturisit zicând: “Acesta este Fiul Meu Cel Iubit, pe Acesta să-L ascultaţi”. Iar Apostolii, înfricoşându-se, au căzut cu faţa la pământ, cântându-Ţi: Aliluia!

\r\n

Icosul 7:

\r\n

Nouă şi preaslăvită descoperire s-a făcut în Tabor, Stăpâne Doamne, când Apostolii înşişi, văzători şi slugi, auzind glasul Părintesc şi tunet din nori s-au spăimântat şi o nouă revăsare de lumină deodată i-a luminat şi, privindu-se unul pe altul, s-au mirat şi, căzând cu faţa la pământ, Ţie, Stăpâne, închinându-se, Ţi-au adus aceste laude:

\r\n

Iisuse, Cel ce eşti Chipul Prealuminat al Ipostasului Părintesc, schimbă viaţa noastră cea întunecată şi necurată.\r\nIisuse, Cel ce eşti strălucirea Slavei Părinteşti, luminează sufletele noastre cele căzute şi afundate în întuneric.\r\nIisuse, Cel ce eşti minunat şi înfricoşător în Slava Dumnezeirii Tale, înnoieşte vederea noastră cea duhovnicească stricată prin păcat.\r\nIisuse, Prealine, Cel ce eşti plin de iubire, prin strălucirea cea nespusă a Trupului Tău, toată necurăţia sufletelor noastre fă-o mai albă decât zăpada.\r\nIisuse, Lumina fără Început, în Lumina Ta din Tabor, arată-ne şi nouă Lumina Tatălui.\r\nIisuse, Lumina cea neschimbată în lumina cea nevăzută a împărăţiei Tale, arată-ne şi nouă lumina Duhului.\r\nIisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 8:

\r\n

În chip minunat şi străin, Ţi s-au arătat Moise si Ilie în Tabor, Stăpâne Doamne, văzând închipuirea Ipostasului Dumnezeiesc şi vorbind despre patima Ta cea de bună voie ce îţi stătea înainte. Acoperindu-i pe ei norul cel luminos şi încetând glasul din cer, Slava Domnului s-a luat de la ucenicii Tăi, iar ei Ţi-au cântat: Aliluia!

\r\n

Icosul 8:

\r\n

Cu totul ai fost întru cele de sus Cuvinte al lui Dumnezeu, când Te-ai Schimbat la Faţă în Tabor, dar nici de cele de jos nu Te-ai despărţit. Iar când proorocii au plecat şi vederea Dumnezeiască s-a sfârşit, Tu Te-ai apropiat de ucenicii Tăi, ce căzuseră de spaimă la pământ şi, atingându-i cu mâna le-ai zis: “Sculaţi-vă şi nu vă temeţi.” Iar ucenicii, deschizând ochii şi nevăzând pe nimeni, afară de Tine, s-au bucurat foarte şi mulţumind lui Dumnezeu, Ţi-au cântat aşa:

\r\n

Iisuse, Cel ce ai cuvintele Vieţii veşnice, fii totdeauna cu noi în călătoria pământească.\r\nIisuse, Cel ce ne-ai săturat pe noi cu privirea Dumnezeirii Tale, nu ne lăsa pe noi singuri întru slujirea Ta.\r\nIisuse, Cel ce mai înainte de Cruce ne-ai lămurit Taina patimilor Tale de voie, dă-ne nouă totdeauna să ne amintim de pătimirea Ta.\r\nIisuse, Cel ce ne-ai arătat, mai înainte de moarte, Slava Ta, dă-ne nouă să înţelegem totdeauna îndumnezeirea Trupului Tău.\r\nIisuse, Chipul cel neschimbat al Celui ce Este, înnoieşte în sufletele noastre privirea chipului şi asemănării Tale.\r\nIisuse, Cel ce eşti pecetea cea asemenea Tatălui, însemnează în trupurile noastre bunătatea cea nespusă a chipului Tău.\r\nIisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 9:

\r\n

Toată firea s-a înfricoşat, văzând preaslăvita Schimbare la Faţă în Tabor, Hristoase Mântuitorule: Îngerii stând nevăzut cu frică şi cu cutremur, Ţi-au slujit Ţie, cerurile s-au spăimântat, pământul s-a cutremurat, văzând Slava Domnului. Muntele Tabor care\r\npână atunci era întunecat şi fumegând s-a acoperit cu un nor luminos pentru că pe el au stat preacuratele Tale picioare. Iar ucenicii Tăi Doamne, neputând suferi să vadă Faţă Ta au căzut la pământ, acoperindu-şi feţele, până când sfârşindu-se vedenia Tu Însuţi i-ai ridicat şi ei Ţi-au cântat: Aliluia!

\r\n

Icosul 9:

\r\n

Ritorii cei deşerţi de înţelepciune, nefiind luminaţi de har, nu pot pricepe taina preaslăvitei Tale Schimbări la Faţă. Pentru aceasta, când ai coborât cu ucenicii din munte, ai poruncit prietenilor Tăi nimănui să nu spună din ceea ce au văzut, până când Fiul Omului nu se va scula a treia zi din mormânt. Şi ei tăcând nu au spus nimănui nimic în acele zile, din cele ce au văzut si au auzit, dar în inima lor Ţi-au cântat aşa:

\r\n

Iisuse, Cel ce pe nor de foc ai fost purtat izbăveşte-ne cu lumina Ta de toată întinăciunea sufletească.\r\nIisuse, Cel ce Te-ai îmbrăcat în întregul Adam, luminează firea noastră cea întunecată.\r\nIisuse, Cel ce ai desfătat pe ucenicii Tăi cu strălucirea Dumnezeirii Tale, desfătează-ne şi pe noi totdeauna cu cuvintele învăţăturii Tale.\r\nIisuse, Cel ce ai luminat pe ucenicii Tăi prin norul dătător de rouă, luminează-ne şi pe noi totdeauna cu razele preaslăvitei Tale Schimbări la Faţă.\r\nIisuse, Cel ce ai sfinţit Taborul cu preacuratele Tale picioare, îndreptează picioarele noastre spre a sluji Ţie pururea.\r\nIisuse, Cel ce cu nevinovatele Tale mâini ai arătat ucenicilor să urce în muntele Tău, îndreptează şi mâinile noastre în lucrarea faptelor celor bune.\r\nIisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 10:

\r\n

Vrând să mântuieşti lumea, Te-ai Schimbat la Faţă în Tabor pentru noi, Doamne, ca să ne faci vrednici de Slava Ta cerească şi să schimbi trupul smereniei noastre, ca să fie asemenea Slavei Tale la învierea cea de obşte şi în Împărăţia Ta cea veşnică, pe care ai gătit-o, de la facerea lumii, celor ce Te iubesc pe Tine, de care să ne învredniceşti şi pe noi, precum pe Moise şi pe Ilie i-ai învrednicit în Tabor să Te vadă Faţă către faţă şi să-Ţi cântăm cu toţi sfinţii cântarea veşnică: Aliluia!

\r\n

Icosul 10:

\r\n

Împărate preaveşnic toate le-ai făcut spre mântuirea noastră. Pentru noi ai primit Preacuratul trup din Preasfânta Fecioară Maria şi al venit în lumea aceasta având chip de rob. Tot aşa Te-ai Schimbat la Faţă pe muntele cei sfânt, ca să luminezi întunericul din lăuntrul nostru, al celor ce stăm în întunericul şi în umbra morţii şi să ne faci pe noi, din fii ai mâniei, fiii Tăi preaiubiţi. Pentru aceasta cu mulţumire Îţi cântăm:\r\nIisuse, pe Tabor chipul robului l-ai schimbat, ca pe noi să ne faci din robi ai păcatului fiii lui Dumnezeu.\r\nIisuse, chiar trupul Tău l-ai dat la moarte, ca firea noastră cea căzută să o prefaci prin Tine.\r\nlisuse, Cel ce în Tabor ai arătat frumuseţea cea negrăită a împărăţiei Tale, întăreşte în noi pacea şi adevărul Duhului Sfânt.\r\nIisuse, Cel ce prin strălucirea Dumnezeiască a trupului Tău toată făptura ai îndumnezeit-o, înnoieşte-ne şi pe noi prin îndumnezeirea trupului la a doua Ta venire.\r\nIisuse, Cel ce ce în Tabor ai arătat focul Dumnezeirii Tale, arde cu foc nematerialnic şi păcatele noastre.\r\nIisuse, Cel ce ai hrănit acolo cu preadulcile Tale cuvinte pe ucenicii Tăi, sfinţeşte şi sufletele noastre cele flămânde cu Sfintele Tale Taine.\r\nIisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 11:

\r\n

Cântare de umilinţă aducem Ţie noi nevrednicii, pentru Schimbarea Ta la Faţă şi strigăm: dă-ne nouă, robilor Tăi, înălţimea vieţuirii cereşti şi strălucirea Slavei Dumnezeieşti celei pururea fiitoare, iar cu inimă curată învredniceşte-ne, în chip gândit, să iesim la muntele Tău cel sfânt şi să vedem cu ochii minţii preaslăvita Schimbare la Faţă, ca să-Ţi cântăm în chip luminos: Aliluia!

\r\n

Icosul 11:

\r\n

Fiind Lumină Nepătrunsă şi Dătălor de Lumină, Iisuse, Lumina cea pururea fiitoare şi fără de început, Lumina Ta ai adus-o în lume, pentru că ai urcat cu Preacuratul Tău Trup în muntele Taborului şi acolo ai arătat ucenicilor Tăi Lumina cea Necreată şi Dumnezeiască şi chipul Slavei Părinteşti. Acestei lumini, mai presus de fire, să ne faci şi pe noi părtaşi, ca să-Ţi cântăm din adâncul sufletului unele ca acestea:

\r\n

Iisuse Hristoase, Lumina cea Adevărată, întăreşte sufletele noastre, cu cugete bune, în toate zilele călătoriei noastre pământeşti.\r\nIisuse, împărate, Lumina cea fără început, aprinde din nou făclia cea stinsă a sufletului până în ziua sfârşitului nostru.\r\nIisuse, Lumină Lină, care dai viaţă, trimite sufletelor noastre lumină şi viaţă în ceasul cel înfricoşător al morţii noastre.\r\nIisuse, Lumină Sfântă, care luminezi şi arzi, scoate-ne atunci din bezna întunericului.\r\nIisuse, Lumina Preadulce si Preasfântă însoţeşte-ne către lumina palatului Tău ceresc printre vămile amare ale văzduhului.\r\nIisuse, Lumina cea mai luminoasă decât orice soare, luminează-ne în strălucirea sfinţilor Tăi, în ziua cea neînserată a Împărăţiei Tale.\r\nIisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 12:

\r\n

Dăruieşte-ne, Doamne Iisuse, harul Tău, pe care în Tabor l-ai dat aleşilor Tăi ucenici Petru, Iacob şi Ioan şi ne primeşte pe noi ca şi pe aceia, ca îmbrăcaţi cu putere de sus şi luminaţi de Duhul Sfânt, având inima curată şi duhul înnoit, să urcăm în Taborul cel gândit, mergând din putere în putere, nevoindu-ne mai mult în post şi rugăciune şi petrecând întru neprihănire, să-Ţi cântăm cu vrednicie: Aliluia!

\r\n

Icosul 12:

\r\n

Cântând Preacurata Schimbare la Faţă preaslăvim Dumnezeiasca Ta Slavă arătată în Tabor, ne închinăm Dumnezeirii şi Puterii Tale şi credem cu Petru că Tu eşti cu adevărat Hristos Fiul Dumnezeului Celui Viu, care ai venit în lume să mântuieşti pe cel păcătoşi şi cântăm împreună cu Apostolii, din adâncul sufletului: bine este să fim noi aici împreună cu Tine. Pentru aceasta nu ne ruşina pe noi, cei neputincioşi şi învechiţi în trup, care credem întru Tine ci ne acoperă cu Lumina Dumnezeieştii Tale străluciri pe cei ce cu dragoste Îţi cântăm Ţie:

\r\n

Iisuse, Soarele Cel Neapus, care ai răsărit în Tabor, luminează-ne cu Dumnezeiasca Ta strălucire.\r\nIisuse, Lumina cea ne ajunsă, care Te-ai arătat întru Schimbarea Ta la Faţă, încălzeşte-ne cu împărtăşirea harului Tău.\r\nIisuse, Biserica Veşnică a Ierusalimului Ceresc, sălăşluieşte-ne în Cortul Tău Dumnezeiesc. Iisuse, Floarea cea binemirositoare a Raiului, înmiresmează-ne şi pe noi cu aromatele sfinţeniei şi ale curăţiei.\r\nIisuse, Focul cel curăţitor, Care ai vrut să curăţeşti cerul şi pământul de orice întinăciune, curăţeşte-ne şi pe noi de toată întinăciunea trupului şi a duhului.\r\nIisuse, Piatra cea preţioasă, Care ai luminat Sionul cel de Sus cu frumuseţe Dumnezeiască, învredniceşte-ne şi pe noi să vedem această frumuseţe.\r\nIisuse, Dumnezeul Cel Preaveşnic, bine este nouă să fim totdeauna sub acoperământul harului Tău.

\r\n

Condacul 13:\r\nO, Preadulce şi Atotbunule Iisuse, Cel ce în Tabor ai strălucit cu Slava Dumnezeiască, primeşte acum această puţină rugăciune a noastră, precum ai primit în muntele cel sfânt închinarea ucenicilor Tăi, aşa şi pe noi învredniceşte-ne să ne închinăm preaslăvitei Tale Schimbării la Faţă, ca strălucind în lumina faptelor bune, să se lumineze prin Tine întunericul păcatului ce locuieşte în noi şi să ne arătăm vrednici moştenitori ai împărăţiei Tale celei veşnice, unde cu toţi sfinţii să-Ţi cântăm: Aliluia. (de trei ori)

\r\n

Apoi se zice Icosul 1 şi Condacul 1

\r\n

RUGĂCIUNE

\r\n

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru Care locuieşti întru Lumina Cea nepătrunsă, şi eşti Strălucire Slavei Tatălui şi Chip al Ipostasulul Său! Pentru că a venit plinirea vremii, Tu, pentru mila cea nespusă faţă de neamul omenesc cel căzut, Te-ai micşorat, chip de rob luând, Te-ai smerit pe Sine, ascultător fiind chiar până la moarte. Totuşi, înainte de Cruce şi de patima cea de bună voie, în muntele Taborului, Te-ai schimbat la Faţă, întru Slava Ta Dumnezeiască, înaintea sfinţilor Tăi ucenici şi Apostoli, ca atunci, când Te vor vedea răstignit şi dat morţii, să priceapă că patima este de bună voie şi Dumnezeiască. Învredniceşte-ne şi pe noi pe toţi să prăznuim Preacurata Schimbare la Faţă cu inimă curată şi cu minte neîntinată, să urcăm în muntele Tău cel Sfânt, în sălaşul Sfintei Slavei Tale, unde este glasul curat al celor ce prăznuiesc, glasul nespusei bucurii, ca acolo, împreună cu Sfinţii, Faţă către faţă, să vedem Slava Ta, în ziua cea neînserată a împărăţiei Tale şi să preaslăvim Preasfânt Numele Tău, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţă Făcătorul Tău Duh acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.