„EU DORM ȘI INIMA MEA VEGHEAZĂ”

„Sfinții trăiesc încă de acum Împărăția lui Dumnezeu”

 – Știm că pustnicii se tânguiesc pentru păcatele lor, simțindu-se cei mai păcătoși oameni. Cum ajung ei la acest adânc sentiment al pocăinței?

(mai mult…)

Calitățile păstorului iscusit

Păstorirea preotului în mijlocul credin­cio­șilor se bazează atât pe fapte, cât și pe îndrumarea duhovnicească prin intermediul predicilor, catehezelor și cuvântărilor ocazionale. Întotdeauna Sfinții Părinți au luat în considerare atât scrierile timpului în care au trăit, limbajul adecvat, dar și puterea sufletească a cre­din­cioșilor în fața cărora predicau. În prezent, timpul redus avut la dispoziție, lipsa lecturilor și a unor perioade de pregătire temeinică a cuvântărilor creează unele difi­cultăți care pot fi, însă, surmontate, acolo unde viața duhovnicească a preotului este una intensă și care reverberează în exterior prin cuvinte uneori simple, însă pline de viață spirituală.

(mai mult…)

Liniștirea sau tămăduirea grabei

Pentru majoritatea celor care-și duc traiul în modernitate, graba nu reprezintă o secvență pasageră a existenței, ci a devenit o componentă „de bază” a vieții lor, de aceea și vorbim de „graba cotidiană”, pe care nici nu mai trebuie s-o demonstrăm. Graba este atât de prezentă, încât a devenit o stare care ne domină nu numai atunci când ne aflăm în acțiune, când urmărim un scop, ci chiar și atunci când stăm, când ne tragem sufletul după ce am izbutit să finalizăm un anumit lucru.

(mai mult…)

Cine se ascunde: Dumnezeu sau omul?

Titlul articolului reprezintă tema pe marginea căreia am conferențiat săptămâna trecută în Cluj, la invitația ASCOR și a unei comunități atât de bine închegate în jurul neobositului Părinte Ciprian Negreanu. Tema ascunderii este una capitală pentru a înțelege ce anume are puterea de a sabota mântuirea noastră. Omul are tendința de a-L acuza pe Dumnezeu că Se ascunde, că e de negăsit, de nepătruns, de neînțeles.

(mai mult…)

Pomenirea celor adormiți în Postul Mare

Starețul Efrem Filotheitul: “DACĂ AȚI ȘTI CÂT DE MULT CER AJUTOR CEI ADORMIȚI…”

1. Am primit vestea cea intristatoare si totodata veselitoare a plecarii catre Domnul a fiului vostru duhovni­cesc, pentru care ne-am tanguit si am plans impreuna cu voi. Dar acestea nu se potrivesc unui astfel de suflet, pe care nadajduim ca Hristos l-a primit si l-a slobozit de su­ferintele acestei vieti, pentru a-l odihni in locasurile cele vesnice. Aceasta faptura, ca una ce este podoaba sfanta si stralucita, va impodobi nobila dumneavoastra familie si va fi in continuare o nestinsa faclie de mijlocire pentru noi inaintea Domnului.

(mai mult…)

Mitropolit Bartolomeu Anania – Duminica Ortodoxiei

“VINO ȘI VEZI”: Tâlcuirea Sfântului Nicolae Velimirovici la Evanghelia din Duminica Ortodoxiei

O, oamenii ar trebui să ştie că Împăratul, Domnul, îi are mereu în privelişte – acelaşi Domn Dumnezeu de care Isaia se simţea îndestulat de frică şi de uimire! Mintea omului nu ar mai fi atunci deschisă nici unui fel de păcat sau necurăţie. Fie că omul Îl vede sau nu pe Dumnezeu, Dumnezeu îl vede pe om. Asta nu-l face pe hulitor să se cutremure? Asta nu este mângâierea creştinului în suferinţa sa?

(mai mult…)

Cuvintele Cuviosului Ioan Krestiankin la SĂRBĂTOAREA ORTODOXIEI

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh!

Dragii mei, prietenii mei, copilaşii lui Dumnezeu, fiii Sfintei Biserici Ortodoxe! Astăzi este o zi specială – ziua Sărbătorii Orto­doxiei, ziua Sărbătorii Sfintei Biserici Ortodoxe, Sobornică şi Apostolică – a Bisericii Triumfătoare – cereşti şi a Bisericii luptătoare – pământeşti.

(mai mult…)

Partea a III-a cărții „ … CĂUTAȚI ȘI VEȚI AFLA …” CALEA SPRE CER : 250 de întrebări și răspunsuri despre viața duhovnicească

  1. Întrebare: Depinde, oare, mântuirea noastră de împrejurările exterioare?

Răspuns: Mântuirea noastră nu depinde de nimic exterior: important nu este faptul că cineva este renumit sau nu, că este bogat sau sărac, ci că este virtuos, că are credință, că se îngrijiște de izbânda duhovnicească și că Îl iubește pe Dumnezeu. (Clement Alexandrinul)

(mai mult…)

Partea a II- a cărții „ … CĂUTAȚI ȘI VEȚI AFLA …” CALEA SPRE CER : Cugătări povățuitoare și sfaturi alese din operele bărbaților înțelepți și sfinți

Dumnezeu

  • Bune şi chiar foarte bune sunt creaturile, dar incoparabil de bun este    Creatorul, care le-a făcut pe toate bune. (Sfântul Tihon Zadonschi)
  • Dacă ciocnirea atomilor (după părerea materialiştilor) a fost în stare să producă o lume întreagă, atunci de ce această ciocnire nu poate să alcătuiască un singur templu, sau o casă, sau un oraş, ceea ce ar fi mult mai simplu şi mai uşor. (Cicero)

 

(mai mult…)

Partea Întâi a cărții „ … CĂUTAȚI ȘI VEȚI AFLA …” CALEA SPRE CER : Răspunsuri la unele întrebări frecvente ale lumii moderne

Ortodoxia de la origini până azi

Scurt istoric

Nimeni dintre oameni și nici un popor nu poate trăi pe pământ fără credință în Dumnezeu. Chiar dacă unii și-au pierdut credința, ei cred totuși în ceva abstract, cum ar fi filosofia, arta, muzica, etc. Cărora le creează un adevărat cult în locul cinstirii lui Dumnezeu. Aceștia sunt fie atei, fie idolatri sau pur și simplu dușmani ai credinței lui Dumnezeu.

(mai mult…)

Cuvânt înainte și Introducere la Cartea „ … CĂUTAȚI ȘI VEȚI AFLA …” CALEA SPRE CER

Pentru fiecare creștin ortodox este important faptul de a avea o concepție despre viața ortodoxă. Dar cu părere de rău această concepție este tot mai greu să ți-o formezi în zilele de azi comparativ cu secolele trecute. De exemplu, în România, Rusia și alte țări ortodoxe a secolului al XIX-lea, concepția de viață ortodoxă era o parte importantă a trăirii ortodoxe și era sprijinită de mediul respectiv.

(mai mult…)

„ … CĂUTAȚI ȘI VEȚI AFLA …” CALEA SPRE CER

În anul 2017 la Catedrala „Schimbareala Față a Mântuitorului” din municipiul Chișinău a fost lansată cartea „ … CĂUTAȚI ȘI VEȚI AFLA …” CALEA SPRE CER, autor protoiereu Ioan Plămădeală.

Părintele Ioan a și-a dorit publicarea acestei cărți pentru a ajuta enoriașii catedralei dar și pe alți creștini dornici de a învăvăța mai profund Ortodoxia, ca să găsescă răspunsuri la cele mai stringente și actuale întrebări ale lumii contemporane. Dar a și  voit de a oferi anumite soluții la unele probleme arzătoare  din Ortodoxie.

(mai mult…)

Suflete al meu…, Mănăstirea Cruchi 2017

Suflete al meu…

Avva Efrem Filotheitul: SFATURI DUHOVNICEȘTI DESPRE IERTARE

(mai mult…)

Cuvânt la Cinul Iertării

În numele Tatălui şi al Viului şi al Sfântului Duh!

Din mila lui Dumnezeu, iubiţi fraţi ai mănăstirii noastre, şi toţi enoriaşii noştri permanenţi şi pelerinii, care aţi venit, stăm iarăşi împreună „la porţile” Sfântului Post. Şi ne-am adunat aici în această sfântă seară la înduioşătorul ritual al iertării reciproce. Mâine, după cum toţi bine ştiţi, începe Postul Mare. Vremea lucrării binecuvântate şi mântuitoare, a ostenelilor deosebite, sporite pentru ca noi să ne refacem duhovniceşte şi întru curăţia inimii să întâmpinăm şi să proslăvim luminata înviere a lui Hristos.

(mai mult…)

Învăţătură în Duminica Iertării

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh!

Slavă Ţie, Doamne! Încă ne-am învrednicit să ajungem la sfântul post; încă ni se mai dă timp să ne dezmeticim din beţia vieţii păcătoase, când Domnul este gata să ne primească în braţele părinteşti ale milei Sale.

(mai mult…)

Întâmpinarea Domnului