Archives Autor: pmarcel

Întâi gândiți-vă ce puteți face voi pentru aproapele, nu ce poate face altul pentru el

Așa face Domnul Hristos, așa trebuie să facem și noi! Să fim buni, să fim înțelegători, să fim milostivi, să fim iertători. Și cu asta n-am făcut totul! Mai trebuie să facem ceva: Domnul Hristos a spus despre Sine că: „Fiul Omului n-a venit să I se slujească, ci ca să slujească El și să-și dea sufletul, preț de răscumpărare pentru mulți” (Matei 20, 28). Deci să fim în slujba oamenilor, în slujba altora.

Neosândirea fratelui şi tăcerea păzesc pacea sufletului

Pentru a păstra pacea sufletească, trebuie să izgoneşti departe mâhnirea şi să te străduieşti să fii vesel, după cuvintele Înţeleptului Sirah: „Întristarea pe mulţi i-a ucis şi în ea nu-i un folos” (Înţelepciunea Lui Isus Sirah 30, 23).

MĂRTURISIREA UNUI CONDAMNAT LA MOARTE

Am fost condamnat la moarte pentru asasinarea unui copil – crimă pe care nu am săvârșit-o. Am suferit peste trei decenii de abuzuri înfricoşătoare. De aceea, în cazul meu, căutarea menirii originare a omului de a-L iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele a fost o luptă cumplită, până la sânge. Am suferit enorm până să ajung să învăț ce înseamnă dragostea adevărată, jertfelnică, și cum pot să o pun în practică în condițiile vieții mele de condamnat la moarte. Am […]

Să tăiem legăturile celui rău

Trebuie să avem noblețe duhovnicească, să disprețuim pe diavolul și toate telegramele lui cele viclene, adică gândurile rele, și să nu începem a discuta cu el. Chiar și toți avocații de s-ar aduna, nu vor putea sta împotriva unui diavolaș mic. Ca să tăiem legăturile cu diavolul și să evităm ispitele, ajută mult să tăiem discuțiile cu el.

Învățături despre rugăciune în scrierile Fericitului Ieronim

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat 2022 drept „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”. În contextul acestor importante două teme, omagială și comemorativă, în rândurile următoare propun să descoperim câteva dintre învățăturile despre rugăciune ale unui important exeget și părinte al Bisericii, ocrotitorul bibliotecarilor: Fericitul Ieronim Betleemitul (circa 340/47-420). 

Pentru Tine, Doamne

Povestea cutiei cu piersici

Un profesor a dat fiecărui student, ca temă pentru lecţia de săptămâna viitoare, să ia o cutie de carton şi pentru fiecare persoană care îi supără, pe care nu pot să o sufere, să o ierte, să pună în cutie câte o piersică, pe care să fie lipită o etichetă cu numele persoanei respective.

Puterea vindecătoare a Sfintei Împărtășanii

Multe dintre vindecările minunate ale Sfântului Ioan de Kronstadt (1829-1908), sfânt contemporan foarte iubit al Rusiei nordice, s-au întâmplat prin intermediul Sfintei Împărtășanii. Puterea vindecătoare se manifesta în primul rând în timpul împărtășirii cu Preacuratele Taine. Cu profunda credință pe care o aveau, bolnavii se împărtășeau cu adevărat „spre tămăduirea sufletului și a trupului”.

Viața Sfântului Ioan de Kronstadt

Ioan (Ivan) Ilici Sergheiev s-a născut la 19 octombrie 1829 într-o familie săracă din Sura, un sătuc din gubernia Arhanghelsk, aflată în extremitatea nordică a Rusiei. Tatăl său, care era paracliser, i-a sădit în inimă dragostea pentru biserică, pentru slujbe și rugăciune și l-a obișnuit să nu caute adăpost și mângâiere în încercări decât la Unul Dumnezeu.

A douăzeci și doua carte a Vechiului Testament: Cântarea Cântărilor

Stimați vizitatori și cititori ai site-ului și paginii de facebook a Catedralei „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din mun. Chișinău! Vă informăm cu drag despre lansarea online a cărții „Trepte de pătrundere în esența Sfintei Scripturi” a protoiereului Ioan Plămădeală în colaborare cu clericii bisericii sus-menționate. În cele ce urmează, vă prezentăm cea de-a douăzeci și doua carte a Vechiului Testament: Cântarea Cântărilor.

A douăzeci și una carte a Vechiului Testament: Ecclesiastul

Stimați vizitatori și cititori ai site-ului și paginii de facebook a Catedralei „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din mun. Chișinău! Vă informăm cu drag despre lansarea online a cărții „Trepte de pătrundere în esența Sfintei Scripturi” a protoiereului Ioan Plămădeală în colaborare cu clericii bisericii sus-menționate. În cele ce urmează, vă prezentăm cea de-a douăzeci și una carte a Vechiului Testament: Ecclesiastul.

Дары Святого Духа. Протоиерей Олег Стеняев.

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. Протоиерей Олег Стеняев

DARURILE SFÂNTULUI DUH

Până ce nu ne-am curăţit de patimi, nu se arată deplin darurile Duhului Sfânt, primite prin Taina Sfântului Mir, deşi lucrează şi ele în mod acoperit prin fiecare virtute. Dar o dată ce patimile care le acopereau sunt înlăturate, darurile Duhului Sfânt izbucnesc în conştiinţa noastră, din locul as­cuns al inimii, în toată strălucirea lor.

Lunea Cincizecimii – Ziua Sfântului Duh

„…Nimeni nu poate să zică „Domn este Iisus” decât în Duhul Sfânt…” (I Corinteni, 12, 3). Zidirea şi rezidirea lumii au fost făcute prin lucrarea comună a Dumnezeului Celui în Treime slăvit: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh.

A douăzecea carte a Vechiului Testament: Pildele lui Solomon

Stimați vizitatori și cititori ai site-ului și paginii de facebook a Catedralei „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din mun. Chișinău! Vă informăm cu drag despre lansarea online a cărții „Trepte de pătrundere în esența Sfintei Scripturi” a protoiereului Ioan Plămădeală în colaborare cu clericii bisericii sus-menționate. În cele ce urmează, vă prezentăm cea de-a douăzecea carte a Vechiului Testament: Pildele lui Solomon.

A nouăsprezecea carte a Vechiului Testament: Psalmii

Stimați vizitatori și cititori ai site-ului și paginii de facebook a Catedralei „Schimbarea la Față a Mântuitorului” din mun. Chișinău! Vă informăm cu drag despre lansarea online a cărții „Trepte de pătrundere în esența Sfintei Scripturi” a protoiereului Ioan Plămădeală în colaborare cu clericii bisericii sus-menționate. În cele ce urmează, vă prezentăm cea de-a nouăsprezecea carte a Vechiului Testament: Psalmii.

Lumina lăuntrică – Duminica a 6-a după Paşti (a orbului din naştere)

Şi’n timp ce trecea, Iisus a văzut un om orb din naştere. Şi ucenicii Săi L-au întrebat, zicând: „învăţătorule, cine a păcătuit, el, sau părinţii lui, de s’a născut orb?” Iisus a răspuns: „Nici el n’a păcătuit, nici părinţii lui, ci pentru ca’ntru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu. Lucrurile Celui ce M’a trimis trebuie ca Eu să le fac până este ziuă; că vine noaptea, când nimeni nu poate să lucreze. Atât cât sunt în lume, Eu sunt […]

„Bucură-te ajutătoarea noastră…”

„Bucură-te ajutătoarea noastră…”: COPIA FĂCĂTOARE DE MINUNI A ICOANEI MAICII DOMNULUI, NUMITĂ „CU TREI MÂINI” („TRICHERUŞA”) Din anul 1999 în catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău se află copia făcătoare de minuni a Icoanei Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица” – rus.), care este un izvor nesecat de tămăduiri sufleteşti şi trupeşti pentru tot creştinul care vine la ea cu credinţă.   Copia făcătoare de minuni a Icoanei Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” (Tricheruşa) din catedrala Schimbarea la […]

Nicolae Steinhardt – Despre răutatea umană

“Când un om reușește să facă ceva ce i-a solicitat mult efort, în el începe să lucreze trufia. Cel ce slăbește, se uită cu dispreț la grași, iar cel ce s-a lăsat de fumat răsucește nasul disprețuitor când altul se bălăcește, încă, în viciul său. Dacă unul își reprimă cu sârg sexualitatea, se uită cu dispreț și cu trufie către păcătosul care se căznește să scape de păcat, dar instinctul i-o ia înainte! Ceea ce reușim, ne poate spurca mai […]