Arhivele Categotry: Sfaturi duhovnicești

Dacă Dumnezeu ne învață smerenia, de ce își dorește așa de mult să-L lăudăm?

Mergând la slujbele Bisericii ați auzit adesea formule de laudă adesate lui Dumnezeu: „Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin” sau “Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh”, sau “Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh” și multe altele. Rugăciunile Bisericii sunt caracterizate de trei aspecte: lauda adusă lui Dumnezeu, mulțumirea pentru toate câte ne-a dat […]

“SOLUȚIA ACESTOR VREMURI TOT MAI GRELE este soluția orbului din Ierihon: „DOAMNE, MILUIEȘTE-MĂ! Doamne, ajută-mă! DOAMNE, NU MĂ LĂSA!”.

Dăm slavă Preamilostivului Dumnezeu și în mod deosebit ne folosim și astăzi de cuvântul Sfântului Cuvios Macarie cel Mare, pe care l-am citit în aceste zile din Pateric. Ne aducem aminte că atunci când Sfântul Cuvios Macarie cel Mare a fost întrebat de ucenici cum să se roage, el i-a povățuit, spunându-le să nu rostească multe cuvinte, ci să spună neîncetat: „Doamne, precum voiești și precum știi, miluiește!”. Iar la vreme de ispită să spună cu stăruință: „Doamne ajută-mă!”

Tăcerea – cale spre desăvârșire

Într-o lume acaparată de dorința de comunicare, tăcerea este privită aproape ca o afecțiune patologică. Îți este aproape interzis doar să asculți sau să încerci să te retragi în liniștea deplină a inimii tale. Totul este dominat de zgomot – o poluare a cuvintelor, o monotonie a dialogului care nu spune nimic. Și, tocmai de aceea, este binevenită o mică pledoarie în favoarea tăcerii – o virtute pe care Sfântul Isaac Sirul a preţuit-o în chip deosebit.

Din bucătăria rugăciunii

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a consacrat 2022 ca fiind „Anul omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anul comemorativ al sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigore Palama și Paisie de la Neamț”. De fapt, și când vorbim despre sfinții isihaști, tot despre rugăciune vorbim. Adică despre ceea ce ne orientează spre Dumnezeu. ***

Un păcat ascuns devine şi mai mare

– Alegerea duhovnicului este un lucru extrem de greu. Abia în momentul în care găsim duhovnicul potrivit, conştientizăm câte urcuşuri şi coborâşuri are drumul pe care trebuie să ne ducem propria cruce. Părinte, ce ne sfătuiţi să facem pentru a nu rătăci de pe drumul cel bun?

“Nașterea Domnului în duhul lumii de astăzi este o explozie de lumini EXTERIOARE care nu au puterea de a înlătura întunericul spiritual

Colinde la fereastră, bucuria întrunirii în familie, revederea celor dragi, voie bună, frunţi descreţite, inimi deschise spre trăirea credinţei, minţi însetate de a pricepe taina zilei de astăzi, gânduri de dragoste curată pentru cei din jurul nostru, copii cu sufletul în aşteptarea darurilor, tineri şi bătrâni cu chipuri luminate de harul acestei sfinte prăznuiri şi suflete care s-au pregătit, prin post şi rugăciune, să se împărtăşească cu Trupul şi Sângele lui Hristos – aceasta este atmosfera de har şi de frumuseţe a sărbătorii […]

Как ПОМОЧЬ НЕВЕРУЮЩИМ близким

Toată lumea vorbeste, un exemplu – Părintele Calistrat Chifan

Postul Nașterii Domnului, un post al bucuriei

Ce este postul? – răspuns de Părintele Calistrat

Încrederea în sine este mai inselatoare ca visul

  De multe ori auzim îndemnul acesta: „Ai încredere în tine!” Oricât de corect ar suna la prima vedere, acest sfat psihologic nu are temei în învățătura creștină. Încrederea în sine este mai înșelătoare ca visul, încrederea noastră totală trebuie să o punem doar în Dumnezeu. Nici în oameni, nici măcar în noi înșine.

„Necazurile ne vin de la greșeli, nu de la Dumnezeu. El numai le îngăduie și spală cu ele vinovățiile noastre”

Adică de propriile sale patimi sau vicii. „Apoi, pofta, zămislind, naște păcat, iar păcatul, odată săvârșit, aduce moarte” (Iacov 1, 15). Oamenii se tem de necazuri, mai ales dacă îi mustră conștiința pentru păcate. Însă ei nu știu că necazurile se fac pricină de izbăvire dacă le primim cu pocăință și smerenie. „[…] Îndreptarea prin necazuri dovedește nu părăsirea lui Dumnezeu, ci milostivirea Lui. Ba chiar, prin aceea știm că Dumnezeu are grijă de noi, dacă vom avea necazuri”.

Sfântul Ioan Gură de Aur – Mersul la biserică

Cunoști vreun păcătos care s-a pocăit și pe care Dumnezeu să nu-l ierte?

Cel ce iubește pe Dumnezeu, dacă păcătuiește și se pocăiește, va găsi în El un Judecător blând. Știi prea bine ce-I spune Psalmistul lui Dumnezeu: De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va putea sta înaintea Ta? Adică: Dacă Tu ești aspru cu păcatele noastre, cine se va izbăvi? Apoi adaugă că nu este așa, ci Domnul iartă cu milostivire pe păcătos, și pentru aceasta sfârșește biruitor, zicând: Că la tine, Doamne, este milosivirea (Ps. 129, 3).

Зачем брак, если можно так?

Как изучать Священное Писание. Протоиерей Андрей Ткачёв

Cum să nu greșim prin cuvânt

„Orice fel de fiare şi de păsări, de târâtoare şi de vietăţi din mare se domoleşte şi s-a domolit de firea omenească. Dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domolească!” (Iac. 3, 7-8) Înspăimântător! Sfântul apostol numeşte limba fiară nedomolită, neîmblânzită! Ceea ce înseamnă că această fiară poate uşor – cât de uşor ne este să deschidem gura ca să vorbim – să ne devoreze sufletul!

Nu te lenevi în lucrarea mântuirii!

Omule, fii întotdeauna râvnitor și arzător cu duhul, fugi de posomorâre și răceală, ca să nu auzi despre tine așa: „Știu faptele tale; că nu ești nici rece, nici fierbinte. O, de ai fi rece sau fierbinte! Astfel, fiindcă ești căldicel – nici fierbinte, nici rece –, am să te vărs din gura Mea” (Apocalipsa 3, 15-16).

Cum se poate practica smerenia în căsătorie?

Cum se poate practica smerenia în căsătorie?

Dacă vor 10 să te omoare şi Dumnezeu te vrea sănătos, vei scăpa! Dacă vor 10 să te vindece, şi Dumnezeu vrea să se sfârşească zilele tale, vei muri!

Vindecarea prin Credinţă! O alta măsură a vindecării, vine prin Harul lui Dumnezeu! Doctorul este cleşte în Mana lui Dumnezeu, care poate vindeca ceea ce este spre vindecare, şi nu poate vindeca ceea ce este spre mântuire! Iar exemplele sunt nenumărate. Noi le numim în tehnica ştiinţifică Malpraxis! Când spunem noi, că nu a ştiut doctorul ce să îi facă, a greşit şi l-a omorât. Nu l-a omorât nimeni!