Acatistul la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, cea „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица”)

Vineri 23 noiembrie, În incinta bisericii “Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din mun. Chişinău, începând cu ora 7:00, de către un sobor de preoți în frunte cu Prot. Mitr. Ioan Plămădeală, s-a citit acatistul la icoana Maicii Domnului făcătoare de minuni, cea „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица”)

\r\n

Numeroși creștini, tineri și vârstnici, au luat parte la sfânta rugăciune. La final creștinii prezenți, au avut ocazia să se închine în fața icoanei Maicii Domnului făcătoare de minuni, cea „Cu trei mâini” primind Binecuvântarea Împărătesei Cerurilor prin icoana sa!

\r\n

După oficierea acatistului, părintele Ioan Plămădeală, parohul bisericii “Schimbarea la Faţă a Mântuitorului”, le-a relatat celor prezenți despre pelerinajul, care cu Ajutorul Domnului l-a săvârșit recent în Grădina Maicii Domnului – Sfântul Munte Athos din Grecia. (mai mult…)

A fost lansat portalul Moldova Ortodoxă

Cu ajutorul Bunului Dumnezeu a fost lansat portalul creştin-ortodox din Republica Moldova – Moldova Ortodoxă, www.ortodox.md, care a cooptat peste douăzeci de slujitori, teologi, jurnalişti şi intelectuali ce abordează teme religioase.

\r\n

În vremea când majoritatea credincioşilor apelează la noile tehnologii informaţionale, care garantează accesul operativ unui public larg, credem că glasul Ortodoxiei necesită a fi auzit şi luat în seamă.

\r\n

Cu acest prilej vă aducem la cunoștina frățiilor voastre că pagina parohiei noastre a fost inclusă în catalogul RESURSE ORTODOXE   http://ortodox.md/resurse-ortodoxe/ iar Cuvântul părintelui Ioan Plămădeală la lansarea site-ului catedralei Schimbarea la Față, a fost republicat în paginile portalului www.ortodox.md cu titlul: Prot. Mitr. Ioan Plămădeală: Să nu se întâmple că accesăm mai des un site ortodox, decât păşim pragul unui sfânt locaş ortodox…

Sincere felicitări slujitorilor şi credincioşilor din Durleşti cu prilejul hramului

Durleştenii îi cinstesc pe Sfinţii Voievozi drept protectori ai localităţii. Cu acest prilej lumea dreptcredincioasă s-a adunat la biserica din centrul orăşelului.

\r\n

Drept invitat a fost şi Prot. Mitr. Ioan Plămădeală, parohul Catedralei „Schimbareala Faţă”, care a liturghisit alături de slujitorii veniţi să împărtăşească bucurie zilei.

\r\n

După slujbă cucernicul părinte s-a adresat către adunarea bine-credincioasă, venind cu un cuvânt de învăţătură, dar şi de felicitare din partea enoriaşilor săi. (mai mult…)

Pelerinaj la locurile sfinte din Grecia și Italia

În perioada de 7 – 21 octombrie un grup de creștini împreună cu parohul catedralei ”Schimbarea la Față”, prot. mitr Ioan Plămădeală a săvârșit un pelerinaj de neuitat la locurile sfinte din Grecia și Italia.

\r\n

Prima oprire pelerinii au  făcut-o la complexul monahal ”Meteora” unde au vizitat cele 6 mănăstiri care funcționează și în ziua de azi. Începând cu secolul XI perlele duhovnicești care încununau  crestele acestor stânci au fost cu mult mai multe și anume: Măn. Sf. Gheorghe, Măn. Sf. Nicolae, Măn. Sf. Duh, Măn. Întâmpinarea Domnului, Măn. Nașterea Maicii Domnului, Schitul Dupiani, Măn. Sf. Apostoli, Măn. Sf. Grigorie, Măn. Sf. Antonie, Măn. Atotputernicului Dumnezeu, Măn. Sf. Ioan Botezatorul, Măn. Sf. Modest, Măn. Sf. Petru, Măn. Sf. Dumitru și altele

\r\n

Astăzi au rămas doar 6 mănăstiri pe care am avut fericita ocazie să le vizităm și noi. Și anume: (mai mult…)

Церковь “Преображение Христа (Историческая справка)

\r\n

Церковь “Преображение Христа” была предназначена как святое место вероисповеданий для мужского гимназия N 2 г. Кишинева.

\r\n

Заявление для начала строительных работ церкви было предоставлено покровителем гимназии Константином Наместник и директором гимназии Николаем Алаев.

\r\n

Господин Константин Наместник полностью оплатил строительство церкви, он и был главным ее основателем. В связи с этим церковь имела храм с названием “Святые Апостолы Императоры Константин и Елена”. (mai mult…)

Zi de mare sărbătoare duhovnicească în sânul familiei Plămădeală

Ziua de vineri 5 octombrie, a fost o zi de mare sărbătoare duhovnicească în sânul familiei Plămădeală. Prilejul bucuriei fără de margini fiind botezul roabei lui Dumnezeu Sofia.

\r\n

Taina Botezului a fost oficiată în incinta bisericii Naşterea Sf. Ioan Botezătorul din oraşul Chişinău, de către Părintele Marcel Plămădeală. La încreștinarea copilului au fost prezente rudele şi apropiaţii familiei Plămădeală.

\r\n

După botez, părintele Marcel s-a adresat către cei prezenţi cu un cuvânt de felicitare, menționând că astăzi este unul dintre cele mai importante momente din viața micuţei Sofia, deoarece ea a devenit parte a Bisericii lui Hristos și astfel se poate bucura împreună cu toți ceilalți creștini dreptmăritori de viața întru Domnul. (mai mult…)

Cuvântul parohului la prezentarea site-ului catedralei ortodoxe „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din municipiul Chşinău

Pe parcursul vieţii omul săvârşeşte multe şi diferite fapte. Şi, fără îndoială, că pe unele din ele Dumnezeu le binecuvintează, iar pe altele le îngăduie. Omul are libertatea de a alege – libertate – pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Cain l-a ucis pe fratele său cu ajutorul unei pietre. A ucide frate pe frate – este un lucru straşnic. Dar aşa a început istoria omenirii după căderea lui Adam. Medicamentele pot fi întrebuinţate atât pentru vindecare, cât şi pentru a dăuna… Astfel şi oricare alt lucru şi orice descoperire poate fi folosită şi interpretată în mod diferit. Papirusul, apariţia scrisului, hârtia – Dumnezeu le-a descoperit oamenilor la timpul cuvenit pentru a comunica între ei. Au trecut ani, secole… Au apărut noi mijloace de comunicare: radioul, telefonul, televizorul… În zilele noastre unul din mijloacele de comunicare şi informare – este Internet-ul. Şi întrucât această reţea a apărut în viaţa noastră contemporană, trebuie şi noi, creştinii ortodocşi, s-o folosim drept mijloc pentru dobândirea vieţii veşnice. (mai mult…)

Comunicatul Mitropoliei Moldovei la lansarea paginii noastre

\r\n

Catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului, din mun. Chişinău şi-a lansat  site-ul oficial –  www.csf.md.

\r\n

Această pagină cuprinde crâmpeie din istoria şi viaţa de ieri, şi de astăzi a catedralei, şi are drept scop, să faciliteze accesul credincioşilor la cele mai noi evenimente din viaţa parohiei, precum, şi la activitatea misionar-pastorală a preoţilor acestui sfânt locaş.

\r\n

Departe de a fi un lux, într-o societate dominată de noua tehnologie, site-ul este un important mijloc de comunicare între Biserică şi credincioşii de pretutindeni. (mai mult…)

Atenție sectele… Evangheliștii sau Creștinii după Evanghelie

Evangheliștii sau Creștinii după Evanghelie. Și-au luat numele acesta, sub pretextul că toată viața lor este în perfectă armonie cu Sfînta Evanghelie.

\r\n

Secta a apărut în Elveția la sfîrșitul secolului XIX, unde poartă numele de chrétiens\r\n–creștini. La noi a fost adusă la începutul acestui secol de niște străini.\r\nA început a prinde teren și a se organiza sub numele de “Réunions évangeliques françaises”. Revista prin care au încercat să se introducă în cercuri cît mai largi era întitulată “La Réunion de Croyants pour le Culte” și era editată în București, iar secta a început a prinde teren mai cu seama dupa ce a căzut victimă Grigorie Constantinescu, fiu de ofițer trimis în Elveția spre a se perfecționa într-o meserie, dar a revenit după patru ani ca predicator evanghelist. (mai mult…)

Renaşterea şi frumuseţea cea dintâi: Catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului astăzi (1992-2012)

La 24 octombrie 1991 Planetariul este închis şi sfântul locaş este întors Bisericii Ortodoxe din Moldova. Clădirea bisericii a fost retrocedată Mitropoliei Moldovei.

\r\n

Şi astăzi unii, din neştiinţa lor sau poate chiar intenţionat, pentru a denatura adevărul, mai scriu („Комсомольская Правда в Молдове” din 13 octombrie 2003), precum că „…În perioada sovietică în biserică activa planetariul, dar întrucât activitatea religioasă aduce mai mult profit (!), planetariul unical a fost lichidat pentru totdeauna (el n-a fost mutat în altă parte), iar în clădire (adică în biserică – n. n.) a fost deschisă (!) biserică. Înainte în această clădire erau muştruluiţi militarii. Astăzi aici se păstrează secretele de stat”[1]. (mai mult…)

Sincere felicitări Protoiereului Mitrofor Ioan Plămădeală

Mult stimate părinte Ioan, dați-ne voie să vă adresăm cele mai sincere și mai frumoase urări de bine cu ocazia aniversării celor 59 de ani de viață pământească.

\r\n

Fie ca Dumnezeu, în atotputernicia și bunătatea Sa, să vă ție încă mulți ani fericiți spre slujirea Bisericii Lui și spre îndrumarea poporului binecredincios pe calea mântuirii.

\r\n

Noi vă mulțumim pentru bunătatea și dragostea Sfinției Voastre pe care o aveți pentru credincioși și nădăjduim că și mai departe ne veți fi părinte cumpătat, drept și mărinimos, pentru ca toți împreună să ne bucurăm întru Domnul și să dobândim mântuirea.

\r\n

Cu deosebită prețuire,

\r\n

Enoriașii bisericii “Schimbarea la față a Mântuitorului”, Chișinău

Lansare de carte ortodoxă

Cu prilejul împlinirii a 110 ani de la sfințirea catedralei “Schimbarea la Față a Mântuitorului” din Chișinău, a săvârșirii primei Liturghii (19 mai 1902) și cu ocazia aniversării a 60 de ani de viață pământească ai Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, parohia noastră a lansat o carte de o documentare excelentă și o ținută grafică deosebită, care cuprinde între paginile sale istoria sfântului lăcaș, de la înființare, până în zilele noastre.

\r\n

Conform autorului, Protodiaconul Ioan Munteanu, lucrarea își propune să reconstituie după documentele și mărturiile de epocă, precum și cele contemporane, viața uneia dintre cele mai însemnate și mai unicale, prin trecutul și prezentul ei, catedrale ortodoxe din Chișinău – “Schimbarea la Față a Mântuitorului” – de la începuturi (1899 – 1902) și până în zilele noastre. (mai mult…)

Schimbarea la Faţă a Mântuitorului

Schimbarea la Faţă a Mântuitorului este unul din Praznicele împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe, sărbătorită la 6/19 august.

\r\n

Iisus Hristos împreună cu cei trei ucenici, Apostolii PetruIacov şi Ioan au mers pe Muntele Tabor unde, în timp ce Îl priveau, Mântuitorul a început să strălucească foarte puternic. În timpul acestei străluciri, au venit Ilie şi Moise şi au vorbit cu El. Ucenicii au fost foarte uimiţi şi înspăimântaţi.

\r\n

Această întâmplare dezvăluie divinitatea lui Iisus Hristos, înainte de Patimile Sale, astfel încât ucenicii să înţeleagă, după Înălţarea Sa, că El este cu adevărat Fiul luiDumnezeu Tatăl şi că Patimile Sale au fost acceptate cu bună ştiinţă (Marcu 9:2-9). De asemenea, ne arată pobilitatea propriei noastre îndumnezeiri. (mai mult…)

Sfântul Cneaz Vladimir – hramul Sfintei mănăstiri Horăști

Mănăstirea Sfântul Cneaz Vladimir din apropierea satului Horăși, r. Ialoveni şi-a sărbătorit hramul. Sute de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie oficiată de către un impunător sobor de preoţi  în frunte cu Preacuviosul arhimandrit Nectarie (Gherman), starețul acestui sfânt așezământ.

\r\n

La invitația părintelui stareț arhimandrit Nectarie, la această deosebită slujbă au participat parohul catedralei Schimbarea la Față, Prot. Mitr. Ioan Plămădeală și Prot. Marcel Plămădeală.

\r\n

După Sf. Liturghie, Arhimandritul Nectarie s-a adresat pelerinilor cu un cuvânt de învăţătură despre viața și activitatea Sf. Cneaz Vladimir. Preacuvioșia sa a mulţumit tuturor credincioşilor care iubesc Biserica, şi în mod deosebit celor care participă cu multă evlavie la Sfintele Slujbe oficiate la mănăstirea Horăști. (mai mult…)

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

\r\n

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul\r\nreportaj Publika TV, sursa: www.publika.md

110 ani de la sfinţirea Catedralei „Schimbarea la Faţă” din Chişinău

Astăzi se împlinesc 110 ani de la sfinţirea Catedralei „Schimbarea la Faţă” din Chişinău.

\r\n

Catedrala a fost construită în anul 1902 şi sfinţită la 19 mai acelaşi an. În 1906, pictorul Pavel Piskariov a decorat pereţii, coloanele, arcurile şi bolţile cu bordură în stil bizantin; cupola a ornamentat-o cu stele din metal pe un fundal albastru; de asemenea, a executat copiile icoanelor cu cei patru evanghelişti şi una cu Maica Domnului cu Pruncul în braţe după originalele executate de celebrul pictor rus V. Vasneţov. În perioada ocupaţiei sovietice locaşul a fost devastat, iar mai apoi transformat în planetariu.

\r\n

Catedrala a fost redeschisă pentru credincioşi la începutul anilor ’90. Între anii 2004 – 2005, aici s-au petrecut importante lucrări de consolidare şi o reparaţie capitală. În prezent, Catedrala „Schimbarea la Faţă” are un interior pictat, printre cele mai frumoase din Chişinău.

\r\n

Sursa: www.basilica.ro

A avut loc prima adunare a Protopopiatului sect. I, Chișinău

Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, protopopul sectorului I Chișinău, a convocat astăzi o ședință cu participarea preoților din această circumscripție. Având în vedere că este prima întrunire în acest format, părintele protopop a făcut cunoștință cu slujitorii tuturor parohiilor din cadrul circumscripției.

\r\n

Circa 40 de slujitori au discutat modalitățile de organizare a nou-înființatului protopopiat. În urma discuțiilor s-a ales preotul duhovnic în persoana Prot. Mitr. Teodor Tihon, care de altfel în această zi și-a serbat cea de a treizeci și doua aniversare din ziua hirotoniei sale, fiind felicitat de către adunarea de slujitori. (mai mult…)

„Bucură-te ajutătoarea noastră…”

„Bucură-te ajutătoarea noastră…”: COPIA FĂCĂTOARE DE MINUNI A ICOANEI MAICII DOMNULUI, NUMITĂ „CU TREI MÂINI” („TRICHERUŞA”)\r\n

Din anul 1999 în catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău se află copia făcătoare de minuni a Icoanei Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица” – rus.)[1], care este un izvor nesecat de tămăduiri sufleteşti şi trupeşti pentru tot creştinul care vine la ea cu credinţă. 

\r\n

 Copia făcătoare de minuni a Icoanei Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” (Tricheruşa) din catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău (1998) (mai mult…)

Întru Lumina Ta vom vedea Lumină

Se dedică:

\r\n

Aniversării a 110 ani de la sfinţirea catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din mun. Chişinău şi săvârşirea primei Dumnezeieşti Liturghii. (19 mai 1902 – 19 mai 2012)

\r\n

Împlinirii a 60 de ani de la naşterea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove (18 august 2012)

\r\n

Corul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din mun. Chişinău (dirijor – Larisa Botnari) 2012 (mai mult…)

La biserica ”Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” clopotele au vestit marea sărbătoare

În fiecare an, la data de 7 iulie, toți creștinii sărbatoresc „Nașterea Sfântului Ioan Botezatorul”, zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. Este una din figurile centrale ale creștinismului, predicător și botezător pe malurile râului Iordan; înainte-mergătorul, vestitorul și botezătorul lui Iisus. Este numit deMântuitor „cel mai mare dintre cei născuți dintre femei”, iar Biserica Ortodoxă îl cinstește ca pe cel mai mare dintre sfinți (având nu mai puțin de 3 sărbători dedicate lui).

\r\n

Sfântul Ioan Botezatorul s-a nascut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminței lui Aaron. Prorocului Ioan s-a născut cu șase luni înaintea lui Iisus. Nașterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. (mai mult…)