Церковь “Преображение Христа (Историческая справка)

\r\n

Церковь “Преображение Христа” была предназначена как святое место вероисповеданий для мужского гимназия N 2 г. Кишинева.

\r\n

Заявление для начала строительных работ церкви было предоставлено покровителем гимназии Константином Наместник и директором гимназии Николаем Алаев.

\r\n

Господин Константин Наместник полностью оплатил строительство церкви, он и был главным ее основателем. В связи с этим церковь имела храм с названием “Святые Апостолы Императоры Константин и Елена”. (mai mult…)

Zi de mare sărbătoare duhovnicească în sânul familiei Plămădeală

Ziua de vineri 5 octombrie, a fost o zi de mare sărbătoare duhovnicească în sânul familiei Plămădeală. Prilejul bucuriei fără de margini fiind botezul roabei lui Dumnezeu Sofia.

\r\n

Taina Botezului a fost oficiată în incinta bisericii Naşterea Sf. Ioan Botezătorul din oraşul Chişinău, de către Părintele Marcel Plămădeală. La încreștinarea copilului au fost prezente rudele şi apropiaţii familiei Plămădeală.

\r\n

După botez, părintele Marcel s-a adresat către cei prezenţi cu un cuvânt de felicitare, menționând că astăzi este unul dintre cele mai importante momente din viața micuţei Sofia, deoarece ea a devenit parte a Bisericii lui Hristos și astfel se poate bucura împreună cu toți ceilalți creștini dreptmăritori de viața întru Domnul. (mai mult…)

Cuvântul parohului la prezentarea site-ului catedralei ortodoxe „Schimbarea la Faţă a Mântuitorului” din municipiul Chşinău

Pe parcursul vieţii omul săvârşeşte multe şi diferite fapte. Şi, fără îndoială, că pe unele din ele Dumnezeu le binecuvintează, iar pe altele le îngăduie. Omul are libertatea de a alege – libertate – pe care Dumnezeu i-a dăruit-o. Cain l-a ucis pe fratele său cu ajutorul unei pietre. A ucide frate pe frate – este un lucru straşnic. Dar aşa a început istoria omenirii după căderea lui Adam. Medicamentele pot fi întrebuinţate atât pentru vindecare, cât şi pentru a dăuna… Astfel şi oricare alt lucru şi orice descoperire poate fi folosită şi interpretată în mod diferit. Papirusul, apariţia scrisului, hârtia – Dumnezeu le-a descoperit oamenilor la timpul cuvenit pentru a comunica între ei. Au trecut ani, secole… Au apărut noi mijloace de comunicare: radioul, telefonul, televizorul… În zilele noastre unul din mijloacele de comunicare şi informare – este Internet-ul. Şi întrucât această reţea a apărut în viaţa noastră contemporană, trebuie şi noi, creştinii ortodocşi, s-o folosim drept mijloc pentru dobândirea vieţii veşnice. (mai mult…)

Comunicatul Mitropoliei Moldovei la lansarea paginii noastre

\r\n

Catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului, din mun. Chişinău şi-a lansat  site-ul oficial –  www.csf.md.

\r\n

Această pagină cuprinde crâmpeie din istoria şi viaţa de ieri, şi de astăzi a catedralei, şi are drept scop, să faciliteze accesul credincioşilor la cele mai noi evenimente din viaţa parohiei, precum, şi la activitatea misionar-pastorală a preoţilor acestui sfânt locaş.

\r\n

Departe de a fi un lux, într-o societate dominată de noua tehnologie, site-ul este un important mijloc de comunicare între Biserică şi credincioşii de pretutindeni. (mai mult…)

Atenție sectele… Evangheliștii sau Creștinii după Evanghelie

Evangheliștii sau Creștinii după Evanghelie. Și-au luat numele acesta, sub pretextul că toată viața lor este în perfectă armonie cu Sfînta Evanghelie.

\r\n

Secta a apărut în Elveția la sfîrșitul secolului XIX, unde poartă numele de chrétiens\r\n–creștini. La noi a fost adusă la începutul acestui secol de niște străini.\r\nA început a prinde teren și a se organiza sub numele de “Réunions évangeliques françaises”. Revista prin care au încercat să se introducă în cercuri cît mai largi era întitulată “La Réunion de Croyants pour le Culte” și era editată în București, iar secta a început a prinde teren mai cu seama dupa ce a căzut victimă Grigorie Constantinescu, fiu de ofițer trimis în Elveția spre a se perfecționa într-o meserie, dar a revenit după patru ani ca predicator evanghelist. (mai mult…)

Renaşterea şi frumuseţea cea dintâi: Catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului astăzi (1992-2012)

La 24 octombrie 1991 Planetariul este închis şi sfântul locaş este întors Bisericii Ortodoxe din Moldova. Clădirea bisericii a fost retrocedată Mitropoliei Moldovei.

\r\n

Şi astăzi unii, din neştiinţa lor sau poate chiar intenţionat, pentru a denatura adevărul, mai scriu („Комсомольская Правда в Молдове” din 13 octombrie 2003), precum că „…În perioada sovietică în biserică activa planetariul, dar întrucât activitatea religioasă aduce mai mult profit (!), planetariul unical a fost lichidat pentru totdeauna (el n-a fost mutat în altă parte), iar în clădire (adică în biserică – n. n.) a fost deschisă (!) biserică. Înainte în această clădire erau muştruluiţi militarii. Astăzi aici se păstrează secretele de stat”[1]. (mai mult…)

Sincere felicitări Protoiereului Mitrofor Ioan Plămădeală

Mult stimate părinte Ioan, dați-ne voie să vă adresăm cele mai sincere și mai frumoase urări de bine cu ocazia aniversării celor 59 de ani de viață pământească.

\r\n

Fie ca Dumnezeu, în atotputernicia și bunătatea Sa, să vă ție încă mulți ani fericiți spre slujirea Bisericii Lui și spre îndrumarea poporului binecredincios pe calea mântuirii.

\r\n

Noi vă mulțumim pentru bunătatea și dragostea Sfinției Voastre pe care o aveți pentru credincioși și nădăjduim că și mai departe ne veți fi părinte cumpătat, drept și mărinimos, pentru ca toți împreună să ne bucurăm întru Domnul și să dobândim mântuirea.

\r\n

Cu deosebită prețuire,

\r\n

Enoriașii bisericii “Schimbarea la față a Mântuitorului”, Chișinău

Lansare de carte ortodoxă

Cu prilejul împlinirii a 110 ani de la sfințirea catedralei “Schimbarea la Față a Mântuitorului” din Chișinău, a săvârșirii primei Liturghii (19 mai 1902) și cu ocazia aniversării a 60 de ani de viață pământească ai Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir, parohia noastră a lansat o carte de o documentare excelentă și o ținută grafică deosebită, care cuprinde între paginile sale istoria sfântului lăcaș, de la înființare, până în zilele noastre.

\r\n

Conform autorului, Protodiaconul Ioan Munteanu, lucrarea își propune să reconstituie după documentele și mărturiile de epocă, precum și cele contemporane, viața uneia dintre cele mai însemnate și mai unicale, prin trecutul și prezentul ei, catedrale ortodoxe din Chișinău – “Schimbarea la Față a Mântuitorului” – de la începuturi (1899 – 1902) și până în zilele noastre. (mai mult…)

Schimbarea la Faţă a Mântuitorului

Schimbarea la Faţă a Mântuitorului este unul din Praznicele împărăteşti ale Bisericii Ortodoxe, sărbătorită la 6/19 august.

\r\n

Iisus Hristos împreună cu cei trei ucenici, Apostolii PetruIacov şi Ioan au mers pe Muntele Tabor unde, în timp ce Îl priveau, Mântuitorul a început să strălucească foarte puternic. În timpul acestei străluciri, au venit Ilie şi Moise şi au vorbit cu El. Ucenicii au fost foarte uimiţi şi înspăimântaţi.

\r\n

Această întâmplare dezvăluie divinitatea lui Iisus Hristos, înainte de Patimile Sale, astfel încât ucenicii să înţeleagă, după Înălţarea Sa, că El este cu adevărat Fiul luiDumnezeu Tatăl şi că Patimile Sale au fost acceptate cu bună ştiinţă (Marcu 9:2-9). De asemenea, ne arată pobilitatea propriei noastre îndumnezeiri. (mai mult…)

Sfântul Cneaz Vladimir – hramul Sfintei mănăstiri Horăști

Mănăstirea Sfântul Cneaz Vladimir din apropierea satului Horăși, r. Ialoveni şi-a sărbătorit hramul. Sute de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie oficiată de către un impunător sobor de preoţi  în frunte cu Preacuviosul arhimandrit Nectarie (Gherman), starețul acestui sfânt așezământ.

\r\n

La invitația părintelui stareț arhimandrit Nectarie, la această deosebită slujbă au participat parohul catedralei Schimbarea la Față, Prot. Mitr. Ioan Plămădeală și Prot. Marcel Plămădeală.

\r\n

După Sf. Liturghie, Arhimandritul Nectarie s-a adresat pelerinilor cu un cuvânt de învăţătură despre viața și activitatea Sf. Cneaz Vladimir. Preacuvioșia sa a mulţumit tuturor credincioşilor care iubesc Biserica, şi în mod deosebit celor care participă cu multă evlavie la Sfintele Slujbe oficiate la mănăstirea Horăști. (mai mult…)

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul

\r\n

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul\r\nreportaj Publika TV, sursa: www.publika.md

110 ani de la sfinţirea Catedralei „Schimbarea la Faţă” din Chişinău

Astăzi se împlinesc 110 ani de la sfinţirea Catedralei „Schimbarea la Faţă” din Chişinău.

\r\n

Catedrala a fost construită în anul 1902 şi sfinţită la 19 mai acelaşi an. În 1906, pictorul Pavel Piskariov a decorat pereţii, coloanele, arcurile şi bolţile cu bordură în stil bizantin; cupola a ornamentat-o cu stele din metal pe un fundal albastru; de asemenea, a executat copiile icoanelor cu cei patru evanghelişti şi una cu Maica Domnului cu Pruncul în braţe după originalele executate de celebrul pictor rus V. Vasneţov. În perioada ocupaţiei sovietice locaşul a fost devastat, iar mai apoi transformat în planetariu.

\r\n

Catedrala a fost redeschisă pentru credincioşi la începutul anilor ’90. Între anii 2004 – 2005, aici s-au petrecut importante lucrări de consolidare şi o reparaţie capitală. În prezent, Catedrala „Schimbarea la Faţă” are un interior pictat, printre cele mai frumoase din Chişinău.

\r\n

Sursa: www.basilica.ro

A avut loc prima adunare a Protopopiatului sect. I, Chișinău

Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, protopopul sectorului I Chișinău, a convocat astăzi o ședință cu participarea preoților din această circumscripție. Având în vedere că este prima întrunire în acest format, părintele protopop a făcut cunoștință cu slujitorii tuturor parohiilor din cadrul circumscripției.

\r\n

Circa 40 de slujitori au discutat modalitățile de organizare a nou-înființatului protopopiat. În urma discuțiilor s-a ales preotul duhovnic în persoana Prot. Mitr. Teodor Tihon, care de altfel în această zi și-a serbat cea de a treizeci și doua aniversare din ziua hirotoniei sale, fiind felicitat de către adunarea de slujitori. (mai mult…)

„Bucură-te ajutătoarea noastră…”

„Bucură-te ajutătoarea noastră…”: COPIA FĂCĂTOARE DE MINUNI A ICOANEI MAICII DOMNULUI, NUMITĂ „CU TREI MÂINI” („TRICHERUŞA”)\r\n

Din anul 1999 în catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din oraşul Chişinău se află copia făcătoare de minuni a Icoanei Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” („Tricheruşa” sau „Троеручица” – rus.)[1], care este un izvor nesecat de tămăduiri sufleteşti şi trupeşti pentru tot creştinul care vine la ea cu credinţă. 

\r\n

 Copia făcătoare de minuni a Icoanei Maicii Domnului, numită „Cu trei mâini” (Tricheruşa) din catedrala Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din or. Chişinău (1998) (mai mult…)

Întru Lumina Ta vom vedea Lumină

Se dedică:

\r\n

Aniversării a 110 ani de la sfinţirea catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din mun. Chişinău şi săvârşirea primei Dumnezeieşti Liturghii. (19 mai 1902 – 19 mai 2012)

\r\n

Împlinirii a 60 de ani de la naşterea Înalt Prea Sfinţitului Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove (18 august 2012)

\r\n

Corul catedralei Schimbarea la Faţă a Mântuitorului din mun. Chişinău (dirijor – Larisa Botnari) 2012 (mai mult…)

La biserica ”Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” clopotele au vestit marea sărbătoare

În fiecare an, la data de 7 iulie, toți creștinii sărbatoresc „Nașterea Sfântului Ioan Botezatorul”, zi în care îl cinstim pe cel care l-a botezat pe Hristos în Iordan. Este una din figurile centrale ale creștinismului, predicător și botezător pe malurile râului Iordan; înainte-mergătorul, vestitorul și botezătorul lui Iisus. Este numit deMântuitor „cel mai mare dintre cei născuți dintre femei”, iar Biserica Ortodoxă îl cinstește ca pe cel mai mare dintre sfinți (având nu mai puțin de 3 sărbători dedicate lui).

\r\n

Sfântul Ioan Botezatorul s-a nascut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Elisabeta, mama sa, era descendentă a seminței lui Aaron. Prorocului Ioan s-a născut cu șase luni înaintea lui Iisus. Nașterea sa a fost vestită de către îngerul Gavriil lui Zaharia, în timp ce acesta slujea la templu. (mai mult…)

Slujbă arhierească la Catedrala „Schimbarea la Faţă a Domnului” din Chişinău

Una dintre cele mai vechi şi mai frumoase biserici din capitală şi-a deschis în această dimineaţă uşile pentru a primi credincioşii la Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie oficiată de către un impunător sobor de preoţi în frunte cu Înalt Prea Sfinţitul Mitropolit Vladimir.

\r\n

Frumosul eveniment a fost prilejuit de sfinţirea bisericii după considerabile lucrări de reparaţie. Pentru truda depusă în acest sens, părintele paroh Prot. Mitr. Ioan Plămădeală a fost decorat cu o înaltă distincţie patriarhală – Ordinul „Sf. Cuv. Serghie de Radonej”, gr. III. Alte distincţii bisericeşti au fost înmânate după cum urmează: Prot. Marcel Plămădeală s-a învrednicit de dreptul de a purta Mitră, Prot. Arcadie Porcescu a fost decorat cu dreptul de a purta Cruce cu Pietre Scumpe, Protodiac. Valeriu Balan a fost decorat cu Camilafcă, iar Iereul Eugen Răilean  a primit dreputl de a purta Cruce de Aur. (mai mult…)

Părintele Ioan Plămădeală – două decenii de slujire lui Dumnezeu

Plin de iubire faţă de oameni şi cu o bunătate sufletească de nedescris, Părintele Ioan Plămădeală are, uşa sufletului dar şi a Catedralei „Schimbarea la Faţă” din Chişinău, deschisă pentru toţi cei care binevoiesc să-i păşească pragul.\r\nLa finele lunii ianuarie (27 ianuarie) se împlinesc 20 de ani de când a îmbrăcat haina preoţiei, iar de atunci cu o privire caldă, desprinsă, parcă, de pe chipul sfinţilor din icoane, ascultă durerea oamenilor şi îi îndeamnă să se roage Domnului pentru depăşirea tutror greutăţilor. În ajunul acestei sărbători am ținut neapărat sa-i facem o urare.

\r\n

Părinte Ioan, știm că degrabă veți sărbători frumoasa aniversare. Cu această ocazie vă felicităm și vă dorim multă sănătate, că-i mai bună decât toate, liniște sufletească și încă mulți ani de slujire preoțească. (mai mult…)

Ianuarie

 \r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Marţi19/1 Mc. Bonifatie (290). Mcc. Ilie, Prov şi Ares (308). Mcc. Polieuct şi Timotei diaconul (IV). Sf. Bonifatie cel milostiv, ep. (VI). Sf. Grigorie ep. (552). Cuv. Ilie Muromeţ de la Pecersca (1188).Evr. XI, 25-26; XIII, 22-25. Mc. X, 2-12.
Miercuri20/2\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Naşterii Domnului. Sf. sfţ. mc. Ignatie Teoforul (107). Drept. Ioan de la Kronştadt (1908). Sf. Filogonie, ep. Antiohiei (323). Cuv. Ignatie (1435). Sf. Daniil, arhiep. Serbiei (1338).Utr.- Mt. VI, 1-13. Lit.- Iac. I, 1-18. Mc. X, 11-16. Drept. Ioan: Evr. IV, 14-V, 6. Mt. V, 14-19. Sf. sfţ. mc.: Mc. IX, 33-41.
Joi21/3\r\n\r\n  Mcţ. Iuliana şi cei 500 de bărbaţi şi 130 de femei ce au pătimit în Nicomidia (304). Sf. Petru mitr. Moscovei (1326). Sf. Filaret mitr. Kievului (1857). Mc. Temistocle (251).Iac. I, 19-27. Mc. X, 17-27
Vineri22/4\r\n\r\n  M. mcţ. Anastasia, izbăvitoarea de otravă (304). Mc. Hrisogon. Mcţ. Teodota şi fiii ei Evod, Eutihian (304). Mcc. Dimitrie şi Teodor (1938).Zi aliturgică. Ceasurile împărăteşti.\r\n\r\nCeasul 1: Evr. I, 1-12. Mt. I, 18-25. Ceasul 3: Gal. III, 23-29. Lc. II, 1-20. Ceasul 6: Evr. I, 10-II, 3. Mt. II, 1-12. Ceasul 9: Evr. II, 11-18. Mt. II, 13-23.
Sîmbătă23/5\r\n\r\n  Sîmbăta înaintea Naşterii Domnului. Sf. 10 mcc. din Creta: Teodul, Satornin, Evpor, Chelasie, Evnichian, Zotic şi ceilalţi (III). Cuv. Nifont, ep. Cipru­lui (IV). Cuv. Pavel, ep. Neocezareii (IV). Sf. Teoctist, arhiep. Novgorodului (1310).Sîmbăta înaintea Naşterii: Gal. III, 8-12. Lc. XIII, 18-29. Efes. VI, 10-17. Lc. XXI, 12-19.
Duminică24/6\r\n\r\n  Duminica XXXI după Cincizecime, înaintea Naşterii Domnului, a Sfinţilor Părinţi. Glasul 6.Ajunul Naşterii Domnului. Cuv. mcţ. Eugenia şi mcc. Prot, Iachint şi mcţ.Claudia (262). Cuv. Nicolae monahul (IX).\r\n\r\nLiturghia Sf. Ioan Gură de Aur.\r\n\r\nUtr.- Evgh. IX, In. XX, 19-31. Lit.- Dum. înaintea Naşterii Domnului: Evr. XI, 9-10, 17-23, 32-40. Mt. I, 1-25. La vecernie (se săvîrşeşte îndată după de liturghie): Evr. I, 1-12. Lc. II, 1-20.
Luni25/7\r\n\r\n  Săptămîna XXXII după Cincizecime.Naşterea Domnului şi Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos.\r\n\r\nLiturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nUtr.-  Mt. I, 18-25. Lit.- Gal. IV, 4-7. Mt. II, 1-12.
Marţi26/8\r\n\r\n  După-prăznuirea Naşterii lui Hristos. Soborul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu. Sf. sfţ. mc. Eftimie, ep. Sardiei (840). Cuv. Constantin din Sinada (VIII). Cuv. Evarest (825). Cuv. Nicodim de la Tismana (1406). Cuv. mc. Isaachie de la Optina (1938).A Născătoarei: Evr. II, 11-18. Mt. II, 13-23.
Miercuri27/9 Întîiul Mucenic şi Arhidiacon Ştefan (34). Cuv. Teodor mărt. (840). Sf. Teodor, arhiep. Constantinopolului (686).Iac. III, 11-IV, 6. Mc. XI, 23-26. Arhid.: Fapte VI, 8-15; VII, 1-5, 47-60. Mt. XXI, 33-42.
Joi28/10\r\n\r\n  Sfinţii 20000 de mucenici arşi în biserica Nicomidiei (302). Ap. Nicanor din cei 70 (34). Sff. sfţţ. mcc. Nicodim, ep. Belgorodului şi Arcadie diaconul (1918). Mcc. Alexandru (1920), Teoctist, Leonid (1937), Areta şi Alexandru (1938).Iac. IV, 7-V, 9. Mc. XI, 27-33.  Mcc.: Rom. VIII, 3-9. Lc. X, 19-21.
Vineri29/11 Sfinţii 14000 de prunci ucişi de Irod (I). Cuv. Marcel, egumenul măn. “Neadormiţilor” (485). Cuv. Tadeu mărt. (818). Cuvv. Marcu, Teofil şi Ioan de la Pecersca (XI-XII). Cuv. Vasilisc Siberianul (1824).I Ptr. I, 1-2, 10-12; II, 6-10. Mc. XII, 1-12. Prunci: II Cor. V, 15-21. Mt. II, 13-23.
Sîmbătă30/12 Sîmbăta după Naşterea Domnului şi înaintea Botezei. Ap. Timon din cei 70 (I). Mcţ. Anisia (285-305). Sf. sfţ. mc. Zotic preotul (IV). Cuv. Teodora din Cezareea (940). Sf. Macarie, mitr. Moscovei (1563). Sîmb. după Naşterea lui Hristos: I Tim. VI, 11-16. Mt. XII, 15-21. Sîmb. înaintea Botezei:I Tim. III, 14-IV, 5. Mt. III, 1-11.
Duminică31/13\r\n\r\n  Duminica XXXII după Cincizecime, după Naşterea lui Hristos. Glasul 7.Odovania Praznicului Naşterii lui Hristos. Dreptul Iosif logodnicul, Împăratul David şi Iacov, fratele Domnului. Cuv. Melania Romana (439). Sf. Petru Movilă, mitr. Kievului (1646). Sf. Dositei mărt., mitr. Zagrebului (1945). \r\n\r\nUtr.- Evgh. X, In. XXI, 1-14. Lit.- Dumin. după Naşterea lui Hristos: Gal. I, 11-19. Mt. II, 13-23.
Luni 1/14 Săptămîna XXXIII după Cincizecime. Tăierea Împrejur a Domnului. Sf. Vasile cel Mare, arhiep. Cezareii Capadociei (379). Sf. sfţ. mc. Vasile, ep. Ancirei (362). Sf. Emilia, mama sf. Vasile cel Mare (IV). Sff. sfţţ. mcc. Alexandru, arhiep. de Samara, Ioan, Trofim, Ioan, Alexandru, Vasile şi Iacov preoţii (1918).Liturghia Sf. Vasile cel Mare. \r\n\r\nUtr. – In. X, 9-16. Lit. – Duminica înaintea Botezului: II Tim. IV, 5-8. Mc. I, 1-8. Tăierea împrejur: Col. II, 8-12. Lc. II, 20-21, 40-52. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. Lc. VI, 17-23. \r\n\r\nLa vecernia mare la “Doamne strigat-am” stihirile Tăierii Împrejur – 4 şi ale ierarhului- 4, “Slavă” a ierarhului, “Şi acum” a Tăierii Împrejur. După “Acum slobozeşte” troparele: al ierarhului (de 2 ori) şi al praznicului (o dată).\r\n\r\nLa utrenie la “Dumnezeu este Domnul” troparul sărbătorii (de 2 ori), “Slavă” al sfîntului, “Şi acum” al sărbătorii. La polileu mărimu-te a sfîntului. Prochimenul şi Evanghelia sfîntului.\r\n\r\nLa cîntarea a 9-a nu se cîntă “Ceea ce eşti mai cinstită”, ci pripelele praznicului şi ale sfîntului.\r\n\r\nLa liturghie în loc de “Cuvine-se cu adevărat”, se cîntă “De tine se bucură…”.\r\n\r\n 
Marţi2/15 Înaintea-prăznuirii Botezului Domnului. Sf. Silvestru, ep. Romei (335). Cuv. Serafim de Sarov (1833). Dreapta Iuliana (1604). Sf. sfţ. mc. Taghen, ep. Pariumului (320).Utr. – Mt. XI, 27-30. Lit.- 1 Tim. III, 14-IV, 5. Mt. III, 1-11. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\nDin această zi pînă la 5 ianuarie – înaintea-prăznuirii Botezului Domnului. Octoihul, în zilele săptămînii nu se cîntă, pînă la odovania Botezului.\r\n\r\n 
Miercuri3/16\r\n\r\n  Proor. Maleahi (400 î. Hr). Mc. Gordie (IV).II Tim. II, 1-10. Mt. X, 16-22.\r\n\r\n 
Joi4/17\r\n\r\n  Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli:  Iacov, fratele Domnului, Marcu şi Luca evangheliştii, Cleopa, Simeon, Barnava (Varnava), Barsaba (Varsava), Tadeu, Anania, arhidiaconul Ştefan, Filip, Prohor, Nicanor, Timon, Parmena, Timotei, Tit, Filimon, Onisim, Epafras, Arhip, Sila, Siluan, Crescent, Crips, Epenet, Andronic, Stahie, Amplie, Urban, Narcis, Apelie, Aristobul, Rodion (Irodion), Ahab (Ahav), Rud, Asincrit, Flegont, Erm, Patrob (Patrov), Ermie, Lin, Gaiu, Filolog, Lucie (Luchie), Iason, Sosipatru, Olimp (Olimpan), Tertie, Erast, Cuart, Evod, Onisifor, Clement, Sosten, Apolo (Apolos), Tihic, Epafrodit, Carp, Codrat, Marcu, Zina, Aristarh, Pud, Trofim, Marcu, Artema, Achila, Fortunat, Ahaic, Dionisie Areopagitul, Simeon Nigerul. Cuv. mc. Zosima şi mc. Atanasie (III-IV). Cuv. Teoctist (800). Cuv. Ahila diaconul de la Pecersc. Sf. Eustatie I, arhiep. Serbiei (1285).Apost.: Rom. VIII, 8-14. Lc. X, 1-15.\r\n\r\n 
Vineri5/18\r\n\r\n  Ajunul Botezului Domnului. Sf. sfţ. mc. Teopempt, ep. Nicomidiei şi mc. Teona vrăjitorul (303). Cuv. Sinclitichia (350). Mcţ. Eugenia (1933). Cuv. Apolinarie (470). Proor. Miheea (IX î. Hr.). Cuv. Mina (VI).Liturghia Sf. Vasile cel Mare.\r\n\r\nCeasul 1: Fapte XIII, 25-32. Mt. III, 1-11. Ceasul 3: Fapte XIX, 1-8. Mc. I, 1-8. Ceasul 6: Rom. VI, 3-11. Mc. I, 9-15. Ceasul 9: Tit. II, 11-14; III, 4-7. Mt. III, 13-17. Lit.- I Cor. IX, 19-27. Lc. III, 1-18. La sfinţirea apei: I Cor. X, 1-4. Mc. I, 9-11.\r\n\r\nZi de post.\r\n\r\nÎn această zi se citesc ceasurile împărăteşti şi obedniţa. Fericirile se citesc.\r\n\r\nLiturghia Sf. Vasile cel Mare se începe cu vecernia sărbătorii. Vohod cu Evanghelia. Prochimenul mare, gl. al 7-lea: “Dumnezeul nostru în cer şi pe pămînt…”. Se citesc 13 paremii. După paremii – ectenia mică, ecfonisul “Că sfînt eşti Dumnezeul nostru…”, “Sfinte Dumnezeule…”, apoi urmează sf. liturghie. În loc de “Cuvine-se cu adevărat” se cîntă  “De tine se bucură…”. După rugăciunea amvonului – troparele “Glasul Domnului…” şi se săvîrşeşte sfinţirea apei mari.\r\n\r\nDupă otpustul liturghiei se cîntă troparul şi condacul praznicului Botezului Domnului.\r\n\r\n 
Sîmbătă6/19 \r\n\r\n  Botezul Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Liturghia Sf. Ioan Gură de Aur. \r\n\r\nUtr. – Mc. I, 9-11. Lit. – Tit. II, 11-14; III, 4-7. Mt. III, 13-17. La sfinţirea apei: I Cor. X, 1-4. Mc. I, 9-11.\r\n\r\nPrivegherea sărbătorii este formată din pavecerniţa mare, litia, utrenia şi ceasul 1. La pavecerniţa mare, după primul “Sfinte Dumnezeule” se cîntă troparul sărbătorii, după al doilea – condacul. După citirea  “Slavă întru cei de sus… ” – litia.\r\n\r\nLa cîntarea a noua se cîntă pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele praznicului, la vohod stihul “Bine este cuvîntat Cel ce vine întru numele Domnului, Dumnezeu este Domnul şi S-a  arătat nouă”. În loc de “Sfinte Dumnezeule” – “Cîţi în Hristos…”. În loc de “Cuvine-se cu adevărat” – Axionul sărbătorii (pînă la odovanie). După rugăciunea amvonului – sfinţirea mare a apei.  \r\n\r\n 
Duminică         7/20\r\n\r\n  Duminica XXXIII după Cincizecime, după Botezul Domnului. Glasul 8.După-prăznuirea Botezului Domnului. Soborul Sfîntului Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului. \r\n\r\nUtr.- Evgh. XI, In. XXI, 15-25. Lit. –Duminica după Botezul Domnului: Efes. IV, 7-13. Mt. IV, 12-17. Proor. : Fapte XIX, 1-8. In. I, 29-34.\r\n\r\n 
Luni8/21\r\n\r\n  Săptămîna XXXIV după Cincizecime (citirea evanghelică – săptămîna a 30-a). Cuvv. Gheorghe Hozevitul (VII) şi Emilian mărt. (IX). Cuv. Domnica (474). Cuv. Grigorie de la Pecersca (1093). Cuv. Paisie de la Uglici (1504). Sf. sfţ mc. Carterie, preotul Cezareei Capadociei (304). Mcc. Teofil diaconul şi Eladie (IV). Cuv. Ilie Egipteanul (IV). Mc. Abo de la Tblisi (790). Mcc. Iulian, Chelsie, Antonie, Anastasie şi mcţţ. Vasilisa şi Marionela (313).Evr. VIII, 7-13. Mc.VIII, 11-21.\r\n\r\nÎn zilele săptămînii: slujba doar din Mineu; la liturghie, după vohod: “Veniţi să ne închinăm … Mîntuieşte-ne pe noi, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce Te-ai botezat în Iordan de la Ioan…”; la sfîrşitul vecerniei, utreniei şi liturghiei otpustul: “Cel ce în Iordan…”.\r\n\r\n 
Marţi9/22\r\n\r\n  Mc. Polieuct (259). Sf. Filip, mitr. Moscovei şi a toată Rusia (1569). Proor. Şamei (X î. Hr.). Cuv. Eustratie, făcătorul de minuni (IX). Sf. Petru, ep. Sevastiei Armeniei (IV).Evr. IX, 8-10,15-23. Mc. VIII, 22-26.
Miercuri10/23\r\n\r\n  Sf. Grigorie, ep. Nissei (394). Cuv. Dometian, ep. Melitinei (601). Sf. Teofan Zăvorîtul (1894). Cuv. Pavel (1429). Cuv. Macarie (XIV). Fericita Feozva diaconiţa (385). Cuv. Antipa Athonitul (de la Valaam) (1882).Utr. – Mt. XI, 27-30. Lit. – Evr. X, 1-18. Mc. VIII, 30-34. Cuv.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Joi11/24\r\n\r\n  Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte (529). Cuv. Mihail (1455). Cuv. Teodosie de la Antiohia (412).Utr.- Lc. VI, 17-23; Lit.- Evr.X, 35-XI, 7. Mc.IX, 10-16. Cuv.: II Cor. IV, 6-15. Mt. XI, 27-30. \r\n\r\n 
Vineri12/25\r\n\r\n  Mcţ. Tatiana diaconiţa, ce a pătimit în Roma (226-235). Sf. Sava, arhiep. Serbiei (1237). Mc. Petru Abesalonitul (309). Mc. Mertie (284-305). Cuv. Evpraxia (393). Cuv. Martinian (1483). Icoana Maicii Domnului “Hrănitoarea cu lapte”.Evr. XI, 8, 11-16. Mc. IX, 33-41.\r\n\r\n 
Sîmbătă13/26\r\n\r\n  Sîmbăta după Botezul Domnului. Mcc. Ermil şi Stratonic (315). Cuv. Irinarh zăvorîtul, de la Rostov (1616). Cuv. Eleazar (1656). Cuv. Iacob, ep. de Nisibe (350).Sîmbăta după Botezul Domnului: Efes.VI, 10-17. Mt. IV, 1-11. A zilei de rînd: Efes. V, 1-8. Lc. XIV, 1-11. Cuvv.: Rom. VIII, 28-39. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\nÎn această zi se săvîrşeşte şi slujba cuvioşilor Părinţi omorîţi în Sinai şi Rait.\r\n\r\n 
Duminică14/27\r\n\r\n  Duminica XXXIV după Cincizecime. Glasul 1.Odovania Praznicului Botezului Domnului. Cuvv. Părinţi ucişi în Sinai şi Rait: Iasia, Sava, Moise şi ucenicul său Moise, Ieremia, Pavel, şi alţii (IV-V). Sfînta Nina întocmai cu Apostolii, luminătoarea Gruziei (335). Cuv. Teodul (V). Cuv. Ştefan (VIII).\r\n\r\nUtr.- Evgh. I, Mt. XXVIII,16-20. Lit. Col. III, 12-16. Lc. XVIII, 18-27.\r\n\r\n 
Luni15/28\r\n\r\n  Săptămîna XXXV după Cincizecime (citirea evanghelică – săptămîna a 31-a). Cuvv. Pavel Tebeul (341) şi Ioan Colibaşul (V). Cuv .mc. Pansofie (249-251). Cuvv. Prohor (X) şi Gavriil (XI). Sf. Gherasim, patr. Alexandriei (1714).Evr. XI, 17-23, 27-31. Mc. IX,42-X,1. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nDin această zi pînă la înaintea-prăznuirii Întîmpinării Domnului se cîntă Octoihul; după odovania Întîmpinării, la utrenie, cînd se cîntă slavoslovia cea mare, catavasia: “Fundul adîncului l-a descoperit…”.\r\n\r\n 
Marţi16/29\r\n\r\n  Cinstirea lanţului ap. Petru. Dreptul Maxim (1650). Mc. Spevsipp, Elevsipp, Melevsipp şi bunica lor Leonila (II). Mc. Danact citeţul (II).Evr. XII, 25-26; XIII, 22-25. Mc. X, 2-12. Pentru miercuri: Iac. I, 1-18. Mc. X, 11-16. Apost.: Fapte XII, 1-11. In. XXI, 15-25.\r\n\r\n 
Miercuri17/30\r\n\r\n  Cuv. Antonie cel Mare (356). Cuv. Antonie (1224). Mcc. Victor (1931) şi  Pavel (1938) preoţii.Utr.- Mt. XI, 27-30. Lit.- Cuv.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.
Joi18/31\r\n\r\n \r\n\r\n  Sff. Atanasie (373) şi Chiril (444), arhiepp. Alexandriei. Cuvv. Chiril şi Maria (1337), părinţii cuv. Serghie de Radonej. Cuv. Atanasie (XVI-XVII). Cuv. Marcian Cipriotul (388).Utr.- In. X, 9-16. Lit.- Iac. I, 19-27. Mc. X, 17-27. Irh.: Evr. XIII, 7-16. Mt. V, 14-19.
\r\n

Februarie (stil nou)

\r\n

 

\r\n

Vineri19/1\r\n\r\n  Cuv. Macarie cel Mare, Egipteanul (390-391). Sf. Marcu, arhiep. Efesului (1444). Cuv. Macarie, postitorul de la Pecersca (XII). Cuv. Macarie Alexandrinul (394-395). Cuv. Antonie Stîlpnicul (VI). Sf. Arsenie, arhiep. de Kerkira (VIII). Cuv. Eftimie mărt. (XX). Aflarea moaştelor cuv. Sava de Storojevsc (1652).Iac. II, 1-13. Mc. X, 23-32. Pentru sîmbătă: Col. I, 3-6. Lc. XVI, 10-15. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2.  Mt. XI, 27-30.\r\n\r\nZiua întronizării Prea Fericitului Patriarh KIRIL.\r\n\r\n 
Sîmbătă20/2     \r\n\r\n  Cuv. Eftimie cel Mare (473). Mcc. In, Pin şi Rim (I-II). Mcc. Eusebie, Eutihie, Vasilid şi Vassa (303). Cuv. Eftimie schimnicul şi Lavrentie zăvorîtul, de la Pecersca (XIV).Utr. – Mt. XI, 27-30. Lit. – Cuv.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23.
Duminică21/3 \r\n\r\n  Duminica XXXV după Cincizecime. Glasul 2.Cuv. Maxim mărt. (662). Mc. Neofit (303-305). Cuv. Maxim Grecul (1556). Mcţ. Agnia fecioara (304). Mcc. Eugeniu, Candid, Valerian şi Achila (III). Mc. Anastasie mărt.. Icoana Maicii Domnului „Mîngîietoare” de la Mănăstirea Vatoped.\r\n\r\nUtr.- Evgh. II, Mc. XVI, 1-8. Lit. – I Tim. I, 15-17. Lc. XVIII, 35-43. Cuv.:  Evr. XI, 33-XII, 2. Lc. XII, 8-12. \r\n\r\n 
Luni22/4\r\n\r\n  Săptămîna XXXVI după Cincizecime (citirea evanghelică – săptămîna a 17-a). Ap. Timotei (96). Cuv. mc. Anastasie Persul (628). Cuv. Macarie (1623). Cuv. mc. Anastasie, diaconul de la Pecersca (XII). Mcc. Manuil, Gheorghe, Petru, Leontie, episcopii, Sionie, Gavriil, Ioan, Leont, Parod preoţii şi cei 377 de mucenici (817). Sff. sfţţ. mcc. Ioan şi Eftimie preoţii (1938).Ef. I, 22-II, 3. Mc. X, 46-52.  Ap.:  II Tim. I, 3-9. Lc. X, 1-15.\r\n\r\n 
Marţi23/5\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Clement, ep. Ancirei şi mc. Agatanghel (312). Cuv. Salamana cel tăcut (400). Sf. Paulin cel Milostiv, ep. de Nola (431). Soborul al VI-lea Ecumenic (680-681).Cuv. Ghenadie de la Kostroma (1565). Cuvv. mcc. Serafim, Evdochia şi Ecaterina (1938).\r\n\r\nEf. II, 19-III, 7. Mc. XI, 11-23. Sf. sfţ. mc.: Evr. XIII, 7-16. In. X, 9-16.\r\n\r\n 
Miercuri24/6\r\n\r\n  Cuv. Xenia (V). Fericita Xenia de la Peterburg (XIX). Sf. Gherasim, ep. de Velocopermsc (1441). Mc. Ioan de la Kazani (1529). Mcc. Vavila Sicilianul şi ucenicii săi Timotei şi Agapie (III). Cuv. Macedonie pustnicul (420). Mutarea moaştelor mc. Anastasie Persul (VII).Ef. III, 8-21. Mc. XI, 23-26. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Lc. VI, 17-23.\r\n\r\n 
Joi25/7\r\n\r\n  Sf. Grigorie Teologul, arhiep. Constantinopolului (389). Sf. sfţ. mc. Vladimir, mitr. Kievului (1918).  Sf. Moise, arhiep. Novgorodului (1362). Cuv. Anatolie de la Optina (1894). Mcţ. Felicia împreună cu fiii: Ianuarie, Felix, Filip, Silvan, Alexandru, Vitalie şi Marcial (164). Cuv. Poplie Sirianul (380). Cuv. Mara, cîntăreţul (430). Icoana Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre”.Utr. – In. X, 1-9. Lit. – Ef. IV, 14-19. Mc. XI, 27-33. Irh.: I Cor. XII, 7-11. In. X, 9-16. \r\n\r\n 
Vineri26/8\r\n\r\n  Cuvv. Xenofont şi Maria cu fiii lor Arcadie şi Ioan (V-VI). Mc. Ioan (1938). Cuv. Xenofont (1262). Mcc. Anania preotul, Petru şi cei şapte ostaşi împreună cu ei (295). Cuv. Simeon (390). Sf. Iosif, arhiep. Tesalonicului (830).Ef. IV, 17-25. Mc. XII, 1-12.\r\n\r\n 
Sîmbătă27/9  \r\n\r\n  Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur, arhiep. Constantinopolului (438).Utr. – In. X, 1-9. Lit. – I Cor. XIV, 20-25. Mt. XXV, 1-13. Irh.: Evr. VII, 26-VIII, 2. In. X, 9-16.
Duminică28/10\r\n\r\n  Duminica XXXVI după Cincizecime. Glasul 3.Soborul Sfinţilor Noilor Mucenici şi Mărturisitori. Cuv. Efrem Sirul (373-379). Cuv. Isaac Sirul, ep. de Ninive (VII). Cuv. Teodosie (1568). Cuv. Paladie pustnicul (IV). Cuv. Efrem (1053). Sf. Teodor mărt. (1933). Sff. sfţţ. mcc. Ignatie ep., Vladimir preotul,  cuv. mc. Vartolomeu şi mcţ. Olga (1938). Pomenirea tuturor răposaţilor prigoniţi pentru credinţă. \r\n\r\nUtr.- Evgh. III, Mc. XVI, 9-20. Lit.- II Cor. VI, 16-VII, 1. Mt. XV, 21-28. Mc.: Rom. VIII, 28-39. Lc. XXI, 8-19. Cuv.: Gal. V, 22-VI, 2. Mt. XI, 27-30.\r\n\r\n 
Luni29/11\r\n\r\n  Săptămîna XXXVII după Cincizecime (citirea evanghelică – săptămîna a 32-a). Aducerea moaştelor sf. sfţ. mc. Ignatie Teoforul (107). Cuv. Lavrentie zăvorîtul, de la Pecersca, ep. de Turov (1194). Sff. Gherasim, Pitirim, Iona, epp. de Velicopermsc (XV). Mcc. Roman, Iacov, Filotei, Aviv, Iulian (297). Mcc. Silvan ep., Luca diaconul şi Mochie citeţul (312).Iac. II, 14-26. Mc. X, 46-52. Pentru marţi: Iac. III, 1-10. Mc. XI, 11-23. Sf. sfţ. mc.: Evr. IV, 14-V, 6. Mc. IX, 33-41. \r\n\r\n 
Marţi30/12\r\n\r\n  Soborul Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Sf. sfţ. mc. Ipolit, mc. Sabin, mcţ. Hrisa fecioara şi alţi 20 de mucenici (III). Cuv. Zinon, ucenicul sf. Vasile cel Mare (V). Cuv. Zinon de la Pecersca (XIV). Mc. Teofil cel Nou (784). Fericita Pelaghia de la Diveevo (1884).Utr. – In. X, 9-16. Lit. – Irh.: Evr. XIII, 7-16. Mt. V, 14-19.\r\n\r\nLa utrenie la cîntarea a noua se cîntă pripelele Praznicului.\r\n\r\nLa liturghie – “Cuvine-se cu adevărat”.\r\n\r\n 
Miercuri31/13\r\n\r\n  Mcc. doctori fără de arginţi Chir şi Ioan şi mcţţ. Atanasia şi fiicele ei Teodota, Teoctista şi Eudoxia (311). Sf. Nichita zăvorîtul, ep. de Novgorod (1108). Mcc. Victorin, Victor, Nichifor, Claudiu, Diodor, Serapion şi Papie (251). Mcţ. Trifena din Cizic.Iac. III, 11-IV, 6. Mc. XI, 23-26. Doct. fără de arg: I Cor. XII, 27-XIII, 8. Mt. X, 1, 5-8.  \r\n\r\n 

Februarie

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n

Joi1/14\r\n\r\n  Înainte-prăznuirea Întîmpinării Domnului. Mc. Trifon (250). Mcţţ. Perpetua şi Felicitata (202-203). Cuv. Petru Galatul (429). Cuv. Vendimian, pustnicul din Bitinia (512).Iac. IV, 7-V, 9. Mc. XI, 27-33. Pentru  vineri: I Petr. I, 1-2, 10-12; II, 6-10. Mc. XII, 1-12. Mc.: Rom. VIII, 28-39. Lc. X, 19-21.\r\n\r\nDin această zi, pînă la odovania Întîmpinării, în zilele săptămînii slujba doar din Mineu.\r\n\r\n 
Vineri2/15   \r\n\r\n  Întîmpinarea Domnului Dumnezeului şi Mîntuitorului nostru Iisus Hristos. Utr.- Lc. II, 25-32. Lit.- Evr. VII, 7-17. Lc. II, 22-40.\r\n\r\nLa  masă se dezleagă la peşte.\r\n\r\nLa utrenie, la cîntarea a noua se cîntă pripelele praznicului.\r\n\r\nLa liturghie antifoanele obişnuite, la vohod stihul: “Cunoscută a făcut Domnul mîntuirea Sa înaintea neamurilor şi a descoperit dreptatea Sa”. Axionul praznical (pînă la odovanie).\r\n\r\n 
Sîmbătă3/16\r\n\r\n  După-prăznuirea Întîmpinării Domnului. Dreptul Simeon primitorul de Dumnezeu şi proorociţa Ana. Întocmai cu apostolii Nicolae, arhiep. Japoniei (1912). Mc. Vlasie din Cezareea (III). Mcc. Papie, Diodor, Claudian (250). Mcc. Adrian şi Evul (308-309). Bnc. cn. Roman de Uglici (1285). Mcc. Ioan, Timotei, Adrian, Vasile, Vladimir, Mihail (1938).I Tes.V, 14-23. Lc. XVII, 3-10. Drept.: Evr. IX, 11-14. Lc. II, 25-38. \r\n\r\n 
Duminică4 /17\r\n\r\n  Duminica XXXVII după Cincizecime. Glasul 4.Cuv. Isidor Pelusiotul (436-440). Sf. sfţ. mc. Avramie, ep. Arvilului din Persia (344-347). Cuv. Nicolae mărt., egumenul Studiţilor (868). Cuv. Chiril (1532). Sf. sfţ. mc. Metodie, ep. de Petropavlovsc (1921).\r\n\r\nUtr.- Evgh. IV, Lc. XXIV, 1-12. Lit.- I Tim. IV, 9-15. Lc. XIX, 1-10. \r\n\r\n 
Luni5/18 Săptămîna XXXVIII după Cincizecime (citirea evanghelică – săptămîna a 33-a). Mcţ. Agata (251). Sf. Teodosie arhiep. Cernigovului (1696). Mcţ. Teodula şi mcc. Eladie, Macarie şi Evagrie (304). Icoana Maicii Domnului „Căutarea celor pierduţi”.I Pt. II, 21-III, 9. Mc. XII, 13-17.\r\n\r\n 
Marţi6/19\r\n\r\n  Cuv. Vucol, ep. Smirnei (100). Cuvv. Varsonofie cel Mare şi Ioan Proorocul (VI). Sf. Fotie, patr. Constantinopolului (891). Mcţţ.. Doroteea, Hristina, Calista şi mc. Teofil (288-300). Mc. Iulian (312). Mcţ. Fausta şi mcc. Evilasie şi Maxim (305-311). Mcţţ. Marta, Maria şi fratele lor cuv. mc. Licarion.I Pt. III, 10-22. Mc. XII, 18-27.\r\n\r\n 
Miercuri7/20\r\n\r\n  Sf. Partenie, ep. Lampsacului (IV). Cuv. Luca din Elada (946). Mcc. 1003 din Nicomidia (303). Sf. sfţ. mc. Alexie, preotul (1942).I Pt. IV, 1-11. Mc. XII, 28-37.\r\n\r\n 
Joi8/21\r\n\r\n  M. mc. Teodor Stratilat (319). Proor. Zaharia (520 î.Hr.). Sf. Sava II, arhiep. Serbiei (1269). Sff. sfţţ. mcc. Simeon, Andrei, Serghie şi Petru preoţii (1938).I Pt. IV, 12-V,5. Mc. XII, 38-44.  M. mc: II Tim. II, 1-10. Mt. X, 16-22.
Vineri9/22\r\n\r\n  Odovania Praznicului Întîmpinării Domnului. Mc. Nichifor din Antiohia Siriei (257). Aflarea moaştelor sf. Inochentie, ep. de Irkutsk (1805). Aflarea moaştelor sf. Tihon, patr. Moscovei şi a toată Rusia (1992). Cuv. Pancratie de la Pecersca (XIII). Sff. sfţţ. mcc. Marcel ep. Siciliei, Filagrie ep. Ciprului şi Pangratie ep. Tavromeniei (I).II Pt. I, 1-10. Mc. XIII, 1-8.\r\n\r\nLa utrenie, la cîntarea a noua se cîntă pripelele praznicului. Se cîntă slavoslovia cea mare.\r\n\r\n 
Sîmbătă10/23\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Haralambie şi mcc. Porfirie, Vaptos şi trei muceniţe (202). Cuvv. Prohor (1107) şi Longhin de la Pecersca (1540). Mcţţ. fecioare Enata, Valentina, Paula (308). Dreapta Galina (III).II Tim. II, 11-19. Lc. XVIII, 2-8.\r\n\r\n 
Duminică11/24\r\n\r\n  Duminica Vameşului şi a Fariseului. Glasul 5. Sf. sfţ. mc. Vlasie, ep. Sevastiei (316). Dreapta Teodora, împărăteasa Bizanţului, ce a restabilit cinstirea sfintelor icoane (867). Cuv. Dimitrie (1392). Bnc. cn. Vsevolod de Pscov (1138).\r\n\r\nUtr.- Evgh.V, Lc. XXIV, 12-35. Lit.- II Tim. III, 10-15. Lc. XVIII, 10-14. \r\n\r\nÎnceputul Triodului.\r\n\r\nLa utrenie după psalmul 50 – “Uşile pocăinţei deschide-le mie…” (pînă la Duminica a 5-a a Postului Mare inclusiv, excepţie Duminica Sfintei Cruci, pentru că în acest an în această Duminică prăznuim şi Bunăvestirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu).\r\n\r\nÎn zilele de Duminică (pînă la Duminica Floriilor) slujba se săvîrşeşte din Octoih şi Triod, cea din Mineu se lasă (cu excepţie la sărbătoarea Buneivestiri şi sfinţilor ce au polileu sau priveghere).\r\n\r\n 
Luni12/25\r\n\r\n  Săptămînă cu harţ. Icoana Maicii Domnului „Portăriţa”. Sf. Meletie, arhiep. Antiohiei (381). Sf. Alexie, mitr. Moscovei şi a toată Rusia, făcător de minuni (1378). Sf. Antonie, patr. Constantinopolului (895). Cuv. Maria ce s-a numit Marin şi tatăl ei Evghenie (VI). Sf. Meletie, arhiep. Haricovului (1840).Utr.-  Născăt. de Dumnezeu: Lc. I, 39-49; 56. Lit.- II Petr. I, 20-II, 9. Mc. XIII, 9-13. Născăt. de Dumnezeu: Flp. II, 5-11. Lc. X, 38-42; XI, 27-28. Irh.: Evr. XIII, 17-21. Lc. VI, 17-23. \r\n\r\nPe parcursul a toată săptămîna, inclusiv miercuri şi vineri nu se posteşte.\r\n\r\n 
Marţi13/26\r\n\r\n  Cuv. Martinian (V). Cuvv. Zoia şi Fotinia (Svetlana)(V). Cuv. Evloghie, arhiep. Alexandriei (607-608). Cuv. Ştefan, în călugărie Simeon, împăratul Serbiei, Izvorîtorul de mir (1200).II Pt. II, 9-22. Mc. XIII, 14-23. \r\n\r\n 
Miercuri14/27\r\n\r\n  Cuv. Auxentie (470). Sf. Chiril întocmai cu Apostolii (869). Cuv. Isaachie zăvorîtul de la Pecersca (1090). Cuv. Maron pustnicul (IV). Sf. Avramie, ep. Careei din Palestina (V).II Pt. III, 1-18. Mc. XIII, 24-31.\r\n

\r\n

Joi15/28\r\n\r\n  Ap. Onisim din cei 70 (109). Cuv. Pafnutie, zăvorîtul de la Pecersca (XIII). Cuv. Pafnutie şi fiica sa Eufrosinia (V). Cuv. Evsevie, pustnicul Sirian (V). Cuv. mc. Pavel şi cuv. mcţ. Sofia (1938).I In. I, 8-II, 6. Mc. XIII, 31-XIV, 2.\r\n\r\n 
\r\n

MARTIE (stil nou)

\r\n

 

\r\n

Vineri\r\n\r\n16/1\r\n\r\n  Mcc. Pamfil preotul, Valent diaconul, Pavel, Porfirie, Selevchie, Teodul, Iulian, Samuil, Ilie, Daniil, Ieremia, Isaia (307-309). Cuv. Maruta, ep. Mesopotamiei (422). Sf. Macarie, mitr. Moscovei (1926).I In. II, 7-17. Mc. XIV, 3-9.\r\n\r\n 
Sîmbătă17/2\r\n\r\n  M. mc. Teodor Tiron (306). Sf. sfţ. mc. Ermoghen, patr. Moscovei şi a toată Rusia, făcător de minuni (1612). Dreapta Mariamna, sora sf. ap. Filip (I).II Tim. III, 1-9. Lc. XX, 45-XXI, 4.  M. mc: II Tim. II, 1-10. In. XV, 17-XVI, 2.
Duminică18/3     \r\n\r\n  Duminica  Fiului Risipitor. Glasul 6. Sf. Leon, ep. Romei (461). Sf. Agapit, ep. de Sinau (IV). Cuv. Flavian mărt., patr. Constantinopolului (449-450). Cuv. Vladimir mărt. (1933). Cuv. Cosma (1492). \r\n\r\nUtr.- Evgh.VI, Lc. XXIV, 36-53. Lit.- I Cor. VI, 12-20. Lc. XV, 11-32.\r\n\r\nLa utrenie la psalmii obişnuiţi ai polileului ( psalmii:134-135) se adaugă şi psalmul 136 “La rîul Babilonului…”. Acest psalm se cîntă şi în următoarele două duminici. Catavasia “Cîntarea lui Moise…”.\r\n\r\n 
Luni19/4\r\n\r\n  App. Arhip şi Filimon din cei 70 şi mcţ. Apfia (I). Sff. mcc. Maxim, Teodot, Isihie şi mcţ. Asclipiodota (305-311). Cuvv. Evghenie şi Macarie mărtt.; preoţii din Antiohia (363). Cuv. Dositei, ucenicul cuv. avva Dorotei (VII). Cuv. Ravula (530).I In. II, 18-III, 10. Mc. XI, 1-11. \r\n\r\n 
Marţi20/5\r\n\r\n  Cuv. Leon, ep. Cataniei (780). Cuv. mc. Corneliu de la Pscovo-Pecersca (1570). Cuv. Agaton de la Pecersca (XIII-XIV). Bnc. cn. Iaroslav cel înţelept (1054). Sf. sfţ. mc. Sadoc, ep. Persiei şi cei împreună cu el 128 de mucenici (342-344). Cuv. Agaton, ep. Romei (682). Cuvv. mcc. de la Valaam: Tit, Tihon, Ghelasie, Serghie şi alţii (1578).I In. III, 10-20. Mc. XIV, 10-42. \r\n\r\n 
Miercuri21/6\r\n\r\n  Cuv. Timotei din Simboli (795). Sf. Evstratie, arhiep. Antiohiei (337). Sf. Gheorghe, ep. Amastridiei (802-811). Mcţ. Olga (1939).I In. III, 21-IV, 6. Mc. XIV, 43-XV, 1.
Joi22/7\r\n\r\n  Aflarea moaştelor sfinţilor mucenici din Evghenia (395-423). Mc. Mauriciu şi cei 70 de ostaşi (305). Cuvv. Talasie, Limnie şi Varadat, pustnicii sirieni (V). Cuv. Atanasie mărt. (821). Sff. sfţţ. mcc. Iosif şi Vladimir preoţii, Ioan diaconul şi mc. Ioan (1918). Mcc. Mihail, Ioan, Victor, Ioan, Serghie, Andrei, Antipa, Ştefan, mcţţ. Elisabeta, Irina, Varvara şi cuv. mcţ. Parascheva (1938).I In. IV, 20-V, 21. Mc. XV, 1-15.\r\n\r\n 
Vineri23/8\r\n\r\n  Sf. sfţ. mc. Policarp, ep. Smirnei (167). Cuv. Alexandru, egumenul mănăstirii “Neadormiţilor”(430). Cuvv. Ioan, Antioh, Antonin, Moise, Zevin, Polihronie şi Damian, pustnicii sirieni (V).Utr. – Lc. VII, 17-30. Lit.- II In. I, 1-13. Mc. XV, 22, 25, 33-41. Botezătorului: II Cor. IV, 6-15. Mt. XI, 2-15.\r\n\r\nÎn această zi conform Tipicului, se mută din ziua de sîmbătă, 24 februarie, slujba cu polileu a aflării capului sf. Ioan Botezătorul.\r\n\r\n 
Sîmbătă24/9  \r\n\r\n  Pomenirea celor adormiţi (Sîmbăta lăsatului sec de carne). Întîia (IV) şi a doua (452) aflare a capului Proorocului Ioan Botezătorul. (slujba se mută pe vineri, 23 februarie). Cuv. Erasm de la Pecersca (1160).I Cor. X, 23-28. Lc. XXI, 8-9, 25-27, 33-36. Pentru adormiţi: I Tes. IV, 13-17. In. V, 24-30.\r\n\r\nSlujba cu polileu a sf. Ioan se mută, conform Tipicului, pe vineri 23 februarie.\r\n\r\nSlujba din Octoih şi Triod. La vecernie în loc de prochimen – “Aliluia” cu stihurile pentru adormiţi. După “Acum slobozeşte”- troparul “Cel ce prin adîncul înţelepciunii…” cu a Născătoarei.\r\n\r\nLa utrenie în loc de “Dumnezeu este Domnul”- “Aliluia”. Catisma a 17-a se citeşte împărţită fiind în două părţi (stări) cu pripelele pentru adormiţi. Canonul hramului şi al Triodului (cu cîntarea a doua). Catavasia din Triod.\r\n\r\n 
Duminică25/10    \r\n\r\n  Duminica lăsatului sec de carne , a Înfricoşătoarei Judecăţi. Glasul 7.Sf. Tarasie, arhiep. Constantinopolului (806). Mc. Alexandru preotul (1938). Cuv. mc. Mstislav (1938).\r\n\r\nUtr.- Evgh.VII, In. XX, 1-10. Lit.- I Cor. VIII, 8-IX, 2. Mt. XXV, 31-46.\r\n\r\nLăsatul secului de carne.\r\n\r\nLa utrenie catavasia “Ajutor şi Acoperitor…”. La liturghie prochimenul gl. 3 : “Mare este Domnul nostru…”.\r\n\r\nDin seara Duminicii lăsatului sec de carne şi pînă în sîmbăta lui Lazăr, la vecernie şi utrenie, stihirile stihoavnei Octoihului se înlocuiesc cu stihirile Triodului.\r\n\r\n 
Luni26/11\r\n\r\n  Săptămîna albă, săptămînă cu harţ. Sf. Porfirie, arhiep. de Gaza (420). mc. Sebastian (66). Cuv. Sebastian.III In. I, 1-15. Lc. XIX, 29-40; XXII, 7-39. \r\n\r\nPe parcursul a toată săptămîna, inclusiv miercurea şi vinerea, nu se posteşte. Se dezleagă la lactate, peşte şi ouă. \r\n\r\n 
Marţi27/12\r\n\r\n  Cuv. Procopie Decapolitul, mărt. (750). Cuv. Tit, preotul de la Pecersca (1190). Cuv. Talaleu Sirianul (460).Iud. I, 1-10. Lc. XXII, 39-42, 45-XXIII, 1.
Miercuri28/13\r\n\r\n  Cuv. Vasile mărt. (750). Cuv. Casian Romanul (435) (pomenirea se mută de pe 29 februarie). Sff. femei Marana şi Chira (450). Sf. sfţ. mc. Arsenie, mitr. Rostovului (1772). Sf. sfţ. mc. Nestor, ep. Perga Pamfiliei (250). Cuv. Ioan, numit şi Varsanufie, ep. Damascului (V).  Mc. Teoctirist (VIII) (pomenirea se mută de pe 29 februarie). Zi aliturgică.\r\n\r\nCeasul 6: Ioil II, 12-26. Vecernie: Ioil III, 12-21.\r\n\r\nÎncepînd cu vecernia, slujba se săvîrşeşte ca în Postul Mare: după “Acum slobozeşte”- troparele de post cu metanii. La sfîrşitul vecerniei, pavecerniţei mari, utreniei, ceasurilor şi obedniţei – rugăciunea cuv. Efrem Sirul cu metanii.\r\n\r\nLa utrenie “Aliluia” şi troparele treimice, după glasul Octoihului. Canoanele Octoihului, Mineului, Triodului cu tricîntare. La ceasuri troparele de post şi la obedniţă Fericirile se citesc.\r\n\r\n